Loading...

Theology

Results 193 - 216 of 341
Masman, Gerhardus.
Masman, Gerhardus.
Masman, Gerhardus.

Masman, Gerhardus.

Zestal kinderpreken over Marcus X: 13-16. Lucas II: 51,52. Mattheus XXVIII: 19. Timotheus III: 15. Titus II: 11, 12 en Joannes II: 28.

Amsterdam; 1801; Jacobus Radink; gekartonneerd; 8x13 cm.; 6e druk; enkele houtgravures; 266 p.

Compleet exemplaar. Bandje met lichte slijtagesporen.

[36875]

€ 50,00
Matthei Marci Lucae & Joannis.
Matthei Marci Lucae & Joannis.
Matthei Marci Lucae & Joannis.

Matthei Marci Lucae & Joannis.

De heylighe Euangelia.

's-Gravenhage; 1939; G. Naeff en Drukkerij Trio; perkamenten band met goudopdruk, gebonden door H. van Rijmenam; ingenaaid; in foedraal; folio (29x44 cm.); de tekst is gezet in de Garamont-letter van de lettergieterij "Amsterdam", volgens de tweede uitgave der oorspronkelijke statenvertaling; prenten, initialen en vignetten zijn gedrukt van de door Jan Th. Giesen gegraveerde houtblokken; no. 57 van 155 genummerde en door Giesen gesigneerde exemplaren; gedrukt op handgeschept Pannekoek-Velijn, tekst in zwart, wit, goud en rood; 200 p.

Het kartonnen foedraal hier en daar verkleurd en wat lichte slijtagesporen. Boek in fraaie staat.

[27391]

€ 130,00
Meij, B.J. de.
Meij, B.J. de.

Meij, B.J. de. Serooskerke (Walcheren); zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis. Middelburg; 1918; G.W. den Boer, met steun van het Zeeuwsch Gen. der Wetenschappen; slappe kaft; ill. in zwart wit; 141 (2) p. [11166]

€ 50,00

Meurer, Moritz. Das Leben der Altväter der lutherischen Kirche. Für christliche Leser insgemein aus den Duellen erzählt. 1. Band: Luthers Leben. Leipzig; 1869; Justus Naumann's Buchhandlung; gilt printed hardbound cloth; small 8vo; 2nd edition; engraved ills.; XXVII, 321 pp. Copy with foxing and dampstaining throughout. Gilt lettering and decorations on spine faded. [32511]

€ 20,00
Meyer, A.

Meyer, A. Jesu Muttersprache; das galiläische Aramäisch in seiner Bedeutung für die Erklärung der Reden Jesu und der Evangelien überhaupt.

Freiburg i. B., Leipzig; 1896; Akadem. Verlagsbuchh. von J.C.B. Mohr; softcover; 8vo; XVI, 176 pp.

Not cut open. [10856]

€ 12,00
Middleton, R..

Middleton, R..

Baptism. Why I was not immersed! Our authority for Baptising infants. Re-Baptism unscriptural.

London, New York, Melbourne; 1905; Ward, Lock & Co.; gilt stamped cloth; 13x19 cm.; 123 p.

Traces of wear at spine, corners and boards. Backcover slightly moulded at foot. Final 26 pp. with 2 wormholes. Numerous ink annotations in text.

[19007]

€ 12,00
Miskotte, K.H., Rootlieb, H., Cats, J., e.a..

Miskotte, K.H., Rootlieb, H., Cats, J., e.a..

Het Korenland; maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning; complete 2e jaargang, 1925 (ingebonden).

Amsterdam; 1925; uitgave van het Nederlandsch jongelingsverbond; linnen; afb. in zwart wit; onderwerpen o.a. de droogmaking van de Zuiderzee, de vliegtocht Nederland-Indië, Pinkstersmeeking, uit de geschiedenis der armenzorg, etc.; 202 p.

Mist de losse bijlagen. Hoekjes band een ietsje opgetrokken, overigens goed.

[23356]

€ 17,00
Monnier, Henri.

Monnier, Henri.

La Mission Historique De Jésus.

Paris; 1914; Librairie Fischbacher; 2nd rev. ed.; gilt stamped, half cloth, marbled boards; 15x22 cm; XXXIX, 381pp.

Slight traces of wear on cover. Name stamp on endpaper. Numerous erasable annotations in text. Darkening to page ends.

[18996]

€ 19,00

Mosheim, J.L.. Noodige ophelderingen der kerklyke geschiedenissen tot den tyd van Constantinus den Grooten. Drie delen in vier banden. Amsterdam; 1774-1775; F. de Kruyff, A. van der Kroe en Yntema en Tieboel; halflinnen met gemarmerde platten; XX, 315, (10) 329, (8) 304 en 306-567 p. Laatste deel met een "ter nagedagtenis aan J.L. Mosheim" en "Bladwyzer" (ongepagineerd). Alle delen met kleine imperfecties, zoals ezelsoren, roestvlekjes en een enkele vochtvlek. [21244]

€ 89,00
Mosheim, J.L..

Mosheim, J.L..

Oude en hedendaagsche kerklyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latyn vertaald, en vermeerderd met de byvoegzels, aantekeningen, en tydrekenkundige tafels van den eerwaardigen Archibald Maclaine. 11 Delen (van 11).

Amsterdam; 1771-1774; F. de Kruyff, A.van der Kroe en Yntema en Tieboel; 11 delen (compleet); halflinnen met gemarmerde platten; elk deel ongeveer 350 p.

Hier en daar vochtvlekken. Banden vernieuwd.

[21512]

€ 150,00

Muinq, Alexander de. Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III). Ad I: Middelburg;1712; Willeboord Eling. Frontispice door M. Elgersma; titelblad met geegraveerd vignet en gegraveerd wapenschild van Alexander de Muinq. Perkamenten band; (20), 461, (3) p.Ad II en III: Amsterdam; 1716; Andries van Damme.; 147 p. Aleander de Muincq was o.a. Burgemeeter van Middelburg en Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Zéér zeldzame uitgaven! Band met kleine reparatie; enkele blz. wat gevlekt. [32314]

€ 390,00
Muralt, Leonhard von & Schmid, Walter.
Muralt, Leonhard von & Schmid, Walter.
Muralt, Leonhard von & Schmid, Walter.

Muralt, Leonhard von & Schmid, Walter. Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Erster Band: Zürich. Zürich; 1952; S. Hirzel Verlag; clothbound with wrapper; register; XVI, 428 pp. Wrapper slightly worn. [32978]

€ 20,00
N.n. ( J. Cramer ).
N.n. ( J. Cramer ).

N.n. ( J. Cramer ).

De ewige zaligheit betracht in zeven meditatien. Door een Roomsch priester.

Antwerpen; 1790; P. van Buuren. Kalfsleer; 380, (4) p.

Volgens een aantekening op het titelblad was de auteur (1744-1824) pastoor te Amsterdam. Een zeer zeldzame uitgave. De band vertoont diverse slijtageplekken.

[35662]

€ 150,00

N.n.. De Christen. Deel 2, 3, 4, en 7. Utrecht; 1773- 1778; Joh. van Schoonhoven & Comp. Bundelingen van zgn. "Vertoogen". Uitgegeven in 4 banden: Deel 2: Vertoog 53-104, Deel 3: Vertoog 105-156, Deel 4: Vertoog 157- 208, Deel 7: Vertoog 314-356. Gebonden in perkament. Ongave set. Banden vervuild; schutbladen losgeraakt van de band. Binnenwerk goed. [31474]

€ 80,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n.. Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-hondert tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1765. Vierde druk. (XVI) 256 p. Halfleer, Klein 8°. Met 252 houtgravures in de tekst. In handschrift toegevoegd op de keerzijde van het titelblad: "Deeze Kinder-Bybel werd volgens begeerte van Jonkvrouwe Maria Petronella van Schaagen van Dato 12 September 1774 uytgedeelt aan Barendina Kruuger als een prijs van naarstigheyd. 's Hage den 13 April 1778." Rug in rood marokijn met 4 vergulde wapenschilden. Gemarmerde platten met slijtageplekken en hier en daar wat vochtvlekken. [31568]

€ 145,00

N.n.. ...Tot een naam en tot een lof...Ter nagedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel. S.l.; 1938; zachte kaft; ca. 15x22 cm.; een enkele ill.; 75 p. Goed exemplaar. [32516]

€ 15,00
N.n..

N.n.. Dix années d'Apostolat au Pundjab (Indes Anglaises). Mission confiée aux frères-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la mission. Bruges; 1900; Ch. Ryckbost-Monthaye Imprimeur-Éditeur; softcover; 8vo; plates in b&w; text in French; 143 pp. Just a trifle worn copy. [33939]

€ 20,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Defensie ofte antwoort op alle de lasterlijcke, Godloose schriften, en pasquillen. Die dagelijcx uytkomen, en onder de Gemeynte gestroyt worden; tegen goede regenten ende eerlijcke predikanten, als insonderheyt, tegen D. Lotius, D. Teelinck, D. Goethals en D. Sterremont.

Rotterdam; 1651; Jacob van den Viver; gekartonneerd, met gemarmerd papier; Knuttel 7006; ongepagineerd (12 p.).

Ruggetje met wat lichte slijtagesporen.

[28945]

€ 75,00

N.n.. De Kercken-Ordeninghen der Ghereformeeder Nederlandtscher kercken / in de vier Nationale Synoden Ghemaeckt ende ghearresteert. Mitsgaders eenige anderen, in den Provincialen Synoden van Hollandt ende Zeelandt gheconcipieert ende besloten. Waer by noch anderen, in bysondere vergaderinghen goet-ghevonden, by ghevoegt zijn. Delft; 1622; Ian Andriesz. De derde editie. Contemp. perkament; (24), 128, 22, 27, 39 p. 8 Bladen met houtwormgaatje in de marge.. [31336]

€ 200,00
N.n..

N.n..

Bijbelsche Historievragen. Tot gebruik van Katechizatien en Christelijke Huisgezinnen.

Arnhem/ Amsterdam; 1782; W. Troost/ P. Nijhoff/ Pieter Bijl; gekartonneerd; 9,5x15 cm.; 6e druk; 96 p.

Rug enigzins beschadigd.

[36874]

€ 40,00
N.n..
N.n..

N.n..

Bybelsche gedichtjes voor de jeugd.

Amsterdam; 1832; M. Westerman & Zoon; halfleer met gemarmerde platten; ca. 8x12 cm.; met 6 gegraveerde ill. in kleur; 62 p.

Goed exemplaar, wat hele lichte slijtagespoortjes langs hoeken en randen van de band.

[36930]

€ 220,00
N.n..

N.n..

Collection Abel Pann, Jerusalem. La bible en tableaux.

Bruxelles; s.a.; Imprimerie Polyglotte; softcover; 17x21 cm.; (16) pp, followed by 8 plates in b&w.

A trifle worn copy, spine ends slightly damaged.

[34735]

€ 15,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

De beeldsprakige bijbel. Met vier honderd versieringen.

Rotterdam; zonder jaar (ca. 1820); Wijnhoven Hendriksen; harde kaft, gemarmerde band; ca. 10x16 cm.; geïllustreerd met 400 gegraveerde afbeeldingen; 102 p.

Bandje met wat lichte slijtagesporen. Voorste, blanco, schutblad ontbreekt.

[36432]

€ 350,00
N.n..
N.n..

N.n..

De Gids der Jeugd. Godsdienstig-Wetenschappelijk Tijdschrift voor het aankomend Geslacht. Vierde deel.

Amsterdam; 1845; H. Höveker; halflinnen; 9,5x16 cm.; gegraveerde ill.; X, 294 p.

Voorplat met lichte verkleuring aan de bovenzijde.

[37089]

€ 90,00