Loading...

Theology

Results 73 - 96 of 290
Döllinger, J.J..

Döllinger, J.J..

Heidenthum und Judenthum; Vorhalle zur Geschichte des Christenthums.

Regensburg; 1857; V. v. G. Joseph Manz; hardcover marbled in 2 motifs; XXIV, 885 pp.

Gothic letters. Slightly (rust) stained. Endpapers renewed.

[13283]

€ 24,00
Donzel, E, van (ed.).

Donzel, E, van (ed.).

The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of proper names/ Index des noms propres to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.

Leiden; 1993; E.J. Brill; softcover; 400 pp.

Fine copy.

[34059]

€ 20,00
Door den schrijver van De Middag des Levens.
Door den schrijver van De Middag des Levens.

Door den schrijver van De Middag des Levens.

Het graf. De mensch in zijne betrekking tot dood en eeuwigheid.

Amsterdam; 1840; G.W. Tielkemeijer; halflinnen; 8vo; titelpagina met gegraveerde voorstelling; VII, 166 p.

Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen, bladzijden verkleurd.

[28667]

€ 25,00
Drexel, Jeremias.
Drexel, Jeremias.
Drexel, Jeremias.

Drexel, Jeremias.

Trismegistus Christianus seu Triplex Cultus Conscientiae, Caelitum, Corporis.

Duaci (Douai); 1626; Baltazaris Belleri. Engraved title page; small 8º; original vellum; (30), 447 pp.

Ties of binding lacking; first 6 pages are cut short. First edition appeared in 1631.

[34665]

€ 150,00
'Een Kindervriend'.
'Een Kindervriend'.

"Een Kindervriend".

Rijmbijbel voor de jeugd, door een kindervriend.

Amsterdam; zonder jaar; P.M. van der Made; softcover; 10,5x16 cm.; 3e druk; met handgekleurde gravures; 172, IV p.

Eerste en laatste bladzijden wat lichte insectvraat. Klein hapje uit bladzijde 3. Rug iets gerimpeld. Naam aan de binnenkant van de band, met potlood.

[36746]

€ 45,00
Eenige paters redemptoristen.

Eenige paters redemptoristen.

De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.

Roermond; 1879; J.J. Romen en Zonen; halflinnen; met een litho van het mirakeleus beeld van O.L.V. in 't Zand te Roermond; IV, 576 p.

Zeldzame 1e jaargang. Mist deel van het titelblad. Band beduimeld en lichte slijtagesporen.

[25661]

€ 79,00
Eps, Frank S. and Marion B. van.

Eps, Frank S. and Marion B. van.

Rejoice always; or, happiness is for you.

London; 1906; The Anglo- American Book Co.; giltlettered cloth; rare first edition; 104 pp.

Name and date in ink at first endpaper.

[21779]

€ 20,00
Erasme traduit par M.Gueudeville..
Erasme traduit par M.Gueudeville..
Erasme traduit par M.Gueudeville..
Erasme traduit par M.Gueudeville..

Erasme traduit par M.Gueudeville..

L' Eloge de la Folie, traduit du latin d' Erasme, Par M. Gueudeville. Nouvelle Edition revuë et corrigée sur le Texte de l' Edition de Bâle, et ornée de nouvelles figures. Avec des notes.

No place; 1771; no name. Small 8vo; half calf with marbled boards. With engraved frontispiece; 13 full page engravings and 1 engraved vignette by C. Eisen.

Binding worn; some small pieces of leather missing. Most of the pages more or less water stained; last leaf (page 221/222) missing half of the pages with loss of text on page 221.

[34844]

€ 150,00
Esser, J..

Esser, J..

Straatprediking. Nagelatene bladzijden uit zijnen evangelie-arbeid.

Nijmegen; 1886; P.J. Milborn; softcover; 14x20 cm.; uitvouwbare patent-verkalring aan de auteur tegenover de titelpagina; portret van de auteur los toegevoegd; 145 p.

Rug vernieuwd met strookje rood linnen. Stempel op titelblad.

[35836]

€ 25,00
23884
23884a

Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöeffening der Godlijke waarheden; eerste deel.

Rotterdam; 1774; Bennet en Hake; halfleer, met geribde rug; XXIV, 545 p.

Band geschuurd en geschaafd en slijtage aan hoeken en randen. Rug licht geplooid, schaafsporen en slijtage aan boven- en onderzijde. Bladzijden met lichte vouw rechter bovenhoek, aantekening (in inkt) op titelblad. Voorste schutblad met hapje.

[23884]

€ 24,00
Eyndhoven, Peter van ( P. ab Eyndhoven, P.F.Jcti).
Eyndhoven, Peter van ( P. ab Eyndhoven, P.F.Jcti).

Eyndhoven, Peter van ( P. ab Eyndhoven, P.F.Jcti). De inani actione propter inopiam. Dissertatio Theoretico - Practica Ad L.VI Pandect.d. Dolo Malo. Rhenum; 1688; Francisci Halma. Later full leather with the original old spine rebacked. Title page with engraved vignet; printed in red and black; (16), 427, (25) pp. New endpapers. In good condition. Rare! [34128]

€ 350,00
23235
23235a

Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr. (Manuscript)

Lugduni Batavorúm; 1815; halfleather with marbled boards; twelve folding tables; handwritten.

Corners of cover worn, joint splitting.

[23235]

€ 90,00

Feest- en Passietexten voor de Christelyke Hervormde Gemeente te Middelburg. Middelburg; 1804; L. Moens, H. van Osch en de Wed. B. van Dalen; titelvignet van J.H. Reygers; halfleer; 120 p. T/m p. 126 blz. toegevoegd met in hs. aanvullingen op de Naamlyst der Predikanten, met aan het slot een 'Aanteekening', eveneens in hs. [4158]

€ 34,03
Feringa, N.M..

Feringa, N.M..

Vroeg naar den hemel. Het leven en sterven van een kind, dat Jezus lief had.

Amsterdam; zonder jaar; Höveker & Zoon; zachte kaft; 10x16 cm.; frontispice met steendruk in zwart wit; 2e druk; 35 p.

Het bandje heeft wat lichte slijtagesporen.

[36545]

€ 30,00
Flesselles, Mevrouw de.
Flesselles, Mevrouw de.
Flesselles, Mevrouw de.

Flesselles, Mevrouw de.

De schoonheden der Schepping, voorgesteld aan kinderen, tot aankweeking van dankbaarheid jegens God.

Rotterdam; 1826; Mensing en van Westreenen; halfleer met gemarmerde platten; 10x16 cm.; 1e druk; met 2 gravures; uit het Frans vertaald; IV, 255 p.

Rug aan bovenzijde iets beschadigd. Hoekjes van de band sleets.

[36926]

€ 200,00
Fleuri (Claude Fleury), D. Ghys..
Fleuri (Claude Fleury), D. Ghys..
Fleuri (Claude Fleury), D. Ghys..
Fleuri (Claude Fleury), D. Ghys..

Fleuri (Claude Fleury), D. Ghys..

De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte Republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri.

Amsterdam; 1717; Andries van Damme. Contemporain perkament; 1 paginagrote gravure en 6 uitslaande platen waarvan 1 kaart; (14), 260, 568, (20) p.

Frontispiece ontbreekt; gebruikt exemplaar; meeste platen wat gekreukt; schutbladen vernieuwd.

[34843]

€ 95,00
Fr. Aloisius ab Immaculata Conceptione.

Fr. Aloisius ab Immaculata Conceptione.

Sämtliche Schriften der heiligen Theresia van Jesu, 5 parts in 7 vols.

Regensburg; 1911-1919; Verlag Friedrich Pustet; halfcloth; XLVIII, 612, VIII, 498, 362, VIII, 492, VIII, 475, XXVI, 639 and 664 pp.

Gilt lettering on spines faded, overall rather fine copies.

[21737]

€ 80,00
Frijns, W.M.
Frijns, W.M.

Frijns, W.M. Vondel en de Moeder Gods. Bilthoven; 1948; H. Nelissen; 2e, omgew. en verm. dr.; ill.; in linnen met stofomslag; 598 p. [4594]

€ 14,00
Fruitier de Talma, E.A..

Fruitier de Talma, E.A..

Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. 7 delen: Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / 2 Samuël - 2 Koningen 17 / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.

Utrecht; 1854, '55, '56, '57, '58, '59; Kemink en Zoon; kartonnen omslag; 15x23,5 cm.

Alle exemplaren hebben een vernieuwde linnen rug. 1deel mist achterkant.

[18311]

€ 39,00
Garzia y Kampo Santo, Juan Diego Don.

Garzia y Kampo Santo, Juan Diego Don.

Over de regtmatige en gepaste vervulling der huwelijkspligt. Eene leerrede, gehouden in de kerk van den heiligen Adhelmus te Santa Fé.

Gorinchem; 1827; Jacobus Noorduyn; slappe kaft; klein 8vo; 53 pp.

Spine ends a trifle damaged, cover with slight signs of use and wear.

[24484]

€ 125,00
Gellert, C.F..

Gellert, C.F..

C.F. Gellert's mengelschriften, bestaande in redevoeringen en verhandelingen; waar achter gevoegd zyn aanmerkingen over zyn leven en schriften.

Amsterdam; 1775; Pieter Meijer; gilt printed halfleather with floral decoration; 372 pp.

Cover occasionally rubbed (frontcover mainly) and wear along extremities.

[23129]

€ 40,00
Gesenius, Wilhelm & Buhl, Frants.

Gesenius, Wilhelm & Buhl, Frants.

Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament.

Leipzig; 1910; Verlag von F.C.W. Vogel; halfleather; spine with gilt lettering; adapted by Frants Buhl; XVII, 1,005 pp.

Spine and extremities of cover restored. Endpapers renewed.

[32542]

€ 23,00
17434

Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.

Amsterdam; 1895 ; Johannes Muller; blind stamped cloth; gilt edged; 9,5 x 15,5 cm.; 473 pp.

[17434]

€ 17,00
Goetghebuer, A..

Goetghebuer, A..

L'Église Cathédrale de Saint Bavon a Gand.

Gand; 1893; Typographie A. Siffer; softcover; small 8vo; 165 pp.

Foot of spine with small repair with sellotape. Cover a trifle finger soiled. French title page with owner's entry.

[31021]

€ 25,00