Loading...

Theology

Results 145 - 168 of 290
Lavater, J.C..
Lavater, J.C..

Lavater, J.C.. Woorden der Waarheid, des Geloofs en des Levens. Amsterdam; 1841; H. Höveker; gebonden in linnen; 7x10 cm.; VI, 156 p. Inscriptie op blanco schutblad. [33157]

€ 65,00
Lazzarini, Luigi.
Lazzarini, Luigi.

Lazzarini, Luigi.

Pius XI.

Amsterdam/ Brugge; 1938;R.K. Boekcentrale/ Beyaert; softcover with (damaged) flaps; ills. in b&w; VII, 317 pp.

Vertaling uit het Italiaans door A. Hendrickx. Stamp and notes in ink on title page. Cover damaged. Some pages uncut.

[19154]

€ 20,00
Le Roy, J.W.P..

Le Roy, J.W.P..

Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.

Sloterdijk; 1922; 1 foto-illustratie van de Ned. Herv. kerk te Sloterdijk in z/w; papieren kaft met koord gebonden; 18x21,5 cm.; 29 p.

Inclusief bijlage: originele foto (van de afdruk in het boekblok) op kartonnen passe-partout, 16x20 cm. Papieren omslag met roestvlekken. Rug gerepareerd. Schutbladen verstevigd met zuurvrij tape.

[19189]

€ 40,00
Leeuwaarden, N.S. van.
Leeuwaarden, N.S. van.

Leeuwaarden, N.S. van.

De Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige behandeling van XXV Bijbelteksten met Gebeden, Dankzeggingen en Gezangen ter algemeene stichting voor zeevarende lieden, en allen die by de Zee wonen of belang hebben.

Amsterdam; 1865; Ten Brink & De Vries; 15th edition; preface by Petrus Haack; engraved frontispiece; small octavo; cardbooard ; [54], 508, [4] pp.

Cardboard binding in bad condition. Inside in good (uncut) condition.

[17831]

€ 120,00
Leeuwen, T. van.

Leeuwen, T. van.

De diaconie, beschouwd in hare betrekking tot het armwezen, naar de bestaande wetgeving: wenken der geschiedenis en ervaring bij eene nadere wetgeving

Middelburg; 1842; E. Hendrikse; zachte kaft; 100 p.

Zeldzaam! Band vernieuwd. Onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad, eerste ca. 20 p. met roze-achtige vlek in het midden van de bladzijden.

[25610]

€ 75,00
Leibbrandt, J.G., Gordeau, H. & Groot, Jan H. de (red.).

Leibbrandt, J.G., Gordeau, H. & Groot, Jan H. de (red.).

Het Korenland; maandblad voor jongeren. Jaargang 14, 1937. Aflevering 4 (april 1938), jaargang 15, meegbonden.

Neerbosch; 1937; Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij voor het Nederl. Jongelingsverbond; linnen; ingenaaid; ill. in zwart wit; 488 p.

Rug verkleurd en iets beschadigd (laat deels los).

[26703]

€ 15,00
(Lentz, Ludw. C.).
(Lentz, Ludw. C.).
(Lentz, Ludw. C.).

(Lentz, Ludw. C.).

Rijm-Bijbel voor de Jeugd, door een Kindervriend.

Amsterdam; 1853; Allart & van der Made; linnen band met goudopdruk; ca. 10x17 cm.; inleidende voorrede door Ludw. C. Lentz; ill.; 196 p.

Boekblok laat los van de band.

[36409]

€ 90,00
Lepoeter, G.J..

Lepoeter, G.J..

De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het woord.

Goes; 1996; Heemkundige Kring De Bevelanden; harde kaft; ill.; 504 p.

Goed exemplaar.

[35905]

€ 12,00
23946

Leven en marteldood van Johannes Huss.

Amsterdam; 1857; H. Höveker; softcover, with later, protective, wrappers; ill. frontcover; 45 (3) pp.

Rare! Binding loose, cover and title page with small repairs (with tape) at extremities. Spine damaged.

[23946]

€ 40,00
Lexius, J.H..

Lexius, J.H..

Wetten en Bepalingen, nopens het kerk- en armbestuur voor R.C. gemeenten ten platten lande.

's-Gravenhage; 1823; gebroeders Langenhuysen; zachte kaft; VI, 40 p.

Rug gerestaureerd, titelblad laat aan bovenzijde een ietsje los. Enkele bladzijden niet opengesneden, etiketje aan binnenkant omslag.

[23284]

€ 24,00
Liebaert,M, Adrianus Pieterszoon van Aerdenrijck.
Liebaert,M, Adrianus Pieterszoon van Aerdenrijck.

Liebaert,M, Adrianus Pieterszoon van Aerdenrijck.

Het graf voor alle nieuw-gesinde, Die leerendat de Schriftuure alleen in alle geschillen des geloofs den onfeylbaren rechter is....etc.

Loven; 1697; Thomas Does. Perkamenten band; 475, (5) p.

Band met wat vuilaanslag; overigens in goede conditie.

[35183]

€ 195,00
Liefde, J. de.
Liefde, J. de.
Liefde, J. de.

Liefde, J. de.

De geschiedenis van Jozef, voor kinderen berijmd in twaalf zangen.

Amsterdam; 1864; H. Höveker; harde kaft, in linnen gebonden met goudopdruk; 12,5x18 cm.; gelithografeerde platen in kleur; 75 p.

Band en bladzijden enigszins beduimeld en wat vlekjes. Voorste, blanco, schutblad heeft enkele wormgaatjes.

[37614]

€ 40,00
Ligt, N.M. de.

Ligt, N.M. de.

Wat deed ik? Wat zal ik doen? Twee vragen voor hen, die belijdenis des geloofs aflegden.

Middelburg; 1907; R.M. Smits; zachte kaft; 23 p.

Aandenken aan de afgelegde geloofsbelijdenis van Johanna Jozina Wattel, 20 maart 1907. Bandje en sommige bladzijden met lichte vouwtjes/ iets omgebogen.

[24057]

€ 15,00
Lilienthal, Theod. Christoph..
Lilienthal, Theod. Christoph..

Lilienthal, Theod. Christoph..

Oordeelkundige Bybelverklaring, of de Eere en Waarheid der Godlyke Openbaringe van het Oude en Nieuwe Verbond, tegen derzelver Vyanden beweezen en gehandhaafd door Theod. Christoph. Lilienthal. Dertiende deel.

Amsterdam; 1772; Jacobus Loveringh; halfleer; met een uitslaande plaat; XVI, 533 p.

Eén los deel. Band met wat lichte gebruikssporen. Inscriptie op blanco schutblad.

[37946]

€ 25,00
Littooij, A..

Littooij, A..

De genezing van een doofstomme door Jezus (Marcus 7: 31-37).

Middelburg; 1891; F.P. d'Huij; slappe kaft; 8vo; 21 p.

Rug aan boven- en onderzijde iets ingescheurd.

[27019]

€ 14,00
Lodensteyn, J. van.
Lodensteyn, J. van.

Lodensteyn, J. van.

Uyt-spanningen. II deel: Aandachten over bysondere geestelijcke stoffen/ III. deel: Behelsende eenige stichtelijcke invallen op verscheydene voorvallen/ IV. deel; Behelsende eenige boet-dichten.

S.l.; 1694-1703; perkamenten band; klein 8vo; 4 delen in 1 band; eerste deel s.a., tweede deel 1703, de delen 3 & 4 1694; 464 p., gevolgd door blad-wyzer.

Het titelblad van het eerste deel ontbreekt.

[35874]

€ 50,00
Löhr, J.A.C..
Löhr, J.A.C..

Löhr, J.A.C..

Kinderlijke oogenblikken aan den Godsdienst toegewijd. Een school en huisselijken gebruike, getrokken uit en bewerkt naar J.A.C. Löhr, door den schoolopziener M.M.

Haarlem; 1821; wed. A. Loosjes, Pz.; gekartonneerd; ca. 10x17 cm.; gegraveerd frontispice; XVI, 200 p.

Rug ietsjes beschadigd. Bandje enigszins beduimeld.

[36267]

€ 190,00
Looman, T.M..
Looman, T.M..

Looman, T.M..

Het zendelingsblad voor de jeugd, 2 jaargangen in één band (1852-1853 & 1853-1854).

Amsterdam; 1853 & 1854; H. Höveker; halflinnen met gemarmerde platten; ca. 8,5x13,5 cm.; diverse houtgravures van o.a. de inheemse bevolking, fauna en afgoden; bevat tekst/ verhalen/ levensschetsen van/ over zendelingen, de slavenhandel, afgoderij, gebruiken en rituelen, waarin op niet mis te verstane wijze stelling wordt genomen tegen "heidense" praktijken en godsdienst; VIII, 400 & X, 382 p.

Zéér zeldzaam! Rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd. In zijn geheel genomen een in goede staat verkerend exemplaar.

[25177]

€ 240,00
Lossius, Kaspar Friedrich.

Lossius, Kaspar Friedrich. Gumal en Lina; eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd, inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. Complete set van 3 delen. Amsterdam; 1802; van Vliet en van der Hey; gekartonneerd, met gemarmerde platten; klein 8vo; elk deeltje met gegraveerd frontispice; eerste deel "Bevattende de waarheden van den natuurlijken godsdienst", tweede deel "Bevattende eene inleiding in de waarheden van den Kristlijken godsdienst", derde deel "Bevattende het onderwijs in de voornaamste waarheden van den Kristlijken godsdienst"; 2e Nederduitse druk; XIV, 290/ 353 en 275 p. Bandjes vernieuwd. In 2 van de 3 deeltjes zijn de gravures tegenover het titelblad deels ingekleurd, wat in een latere tijd heeft plaatsgevonden. [27145]

€ 195,00
Lossius, Kaspar Friedrich.
Lossius, Kaspar Friedrich.
Lossius, Kaspar Friedrich.
Lossius, Kaspar Friedrich.

Lossius, Kaspar Friedrich.

Moralische Bilderbibel mit kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen von Kaspar Friedrich Lossius; vols. 1-4.

Gotha; 1805-1811; Justus Perthes; halfleather; 59 copper engravings; LVIII, 375/ XVI, 468/ XII,476/ 544 pp.

Spines rubbed and (gilt) lettering occasionally faded. Covers slightly worn along extremities (corners mainly). Leaves occasionally slightly soiled and foxed. Page 71-72 of vol. 4 lacking, page 73 damaged (in margins) and slight repair (without loss of text). Leaves vol. 2 occasionally slightly stained with green substance in margins. Otherwise some minor imperfections.

[23674]

€ 95,00
Lublink Weddik, B.T..

Lublink Weddik, B.T..

Het leven en karakter van Philippus Melanchton.

Amsterdam; 1842; G. Portielje; gekartonneerd; frontispice met portret van Philippus Melanchton; XVI, 198 p.

Platten enigszins beduimeld en vlekkig. Rug enigszins beschadigd, hoekjes band met slijtagesporen.

[24001]

€ 14,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. Amsteldam; 1709; Wed. P. Arentz en K. vander Sys. Met één frontispiece (van twee); contemporain perkament; klein 8vo; (8), 300, (8), 18 p. [33893]

€ 140,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen. Amsteldam; 1749; F. Houttuyn. Frontispiece and 51 emblems. Small 8vo; cardboard with marbled boards; (34), 103, (7) pp. Binding somewhat worn. Otherwise comlete and inside in very good condition [33710]

€ 300,00
Luther, M..
Luther, M..

Luther, M..

Bloemlezing uit de geschriften van Dr. M. Luther. Eerste en tweede deel.

Amsterdam; 1840-1841; G. Portielje; gekartonneerd; 8vo; eerste en tweede deel; vertaald door B.T. Lublink Weddik; XXVI, 280 & IV, VIII, 340 p.

Bovenzijde rug eerste deel beschadigd. Achterplat tweede deel ontbreekt. Bladzijden ietsjes roestvlekkig in blanco marges.

[34347]

€ 20,00