Loading...

Theology

Results 97 - 120 of 290
Goffine, Leonard.

Goffine, Leonard.

Hand-Postill, oder christkatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feiertage des ganzen Jahres, enthaltend den Text und die Auslegung der Episteln und Evangelien, nebst allen für das Leben eines frommen Christen wichtigen Glaubens-, Trost- und Sittenlehren, so wie auch die Erklärung aller das Jahr hindurch in der h. katholischen Kirche gebräuchlichen Ceremonien.

Münster; 1857; Aschendorffer'schen Buchhandlung; hardcover with marbled boards; (18) 752 pp.

Cover worn along extremities, joints splitting and damage along the spine. Boards occasionally rubbed. Endpapers with scribbling in purple-coloured pencil. Leaves vaguely foxed and occasionally finger-soiled.

[24445]

€ 24,00
Gorter, D.S., Cool, P., e.a..
Gorter, D.S., Cool, P., e.a..

Gorter, D.S., Cool, P., e.a..

Vier brieven over de vraag: Wat moeten wij als Doopsgezinden doen in den strijd tegen Rome?

S.l.; 1853; gekartonneerd met titeletiketje; 14x20 cm.; pp. 108-200.

Vernieuwde, moderne band.

[32158]

€ 25,00
Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Goud, M.J. & J.P. Sinke.

Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.

Krabbendijke; 1984; Drukkerij van Velzen; kunstlederen band met goudopdruk; ill. in zwart wit; 299 p.

Uitstekend exemplaar.

[35222]

€ 15,00
Gras, R.F. le.

Gras, R.F. le.

Telle Une Pierre Qui Marque Le Gue.

Amstelveen;1990; Improcep éditions; softcover; 15x22 cm.; 176 pp.

Very fine copy.

[17431]

€ 14,00
Groenewegen, H.IJ..
Groenewegen, H.IJ..

Groenewegen, H.IJ.. De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht. Leiden; 1910; S.C. van Doesburgh; verguld en blindgestempeld linnen; folio; afbeeldingen van de acte der oorspronkelijke remonstrantie, in zwart wit; vignetten; gedrukt op handgeschept papier; ca. 28,5x40 cm.; (20) 57 (2) p. Rechter gedeelte voorplat enigszins beduimeld, overigens in nette staat. [24686]

€ 90,00
Hamelsveld, IJsbrand van.
Hamelsveld, IJsbrand van.
Hamelsveld, IJsbrand van.

Hamelsveld, IJsbrand van. Historisch handboekje van den bijbel. Amsterdam; 1821; Ten Brink & De Vries. Geïllustreerd met 24 gravures. Klein 8o; halfleer met goudgestempeld wapen van Amsterdam op beide platten; IV,(2), 246, (2) p. Prijsbandje (zonder de prijsvermelding). Leer gedeeltelijk vernieuwd. [32283]

€ 95,00
Havergal, C.R..
Havergal, C.R..

Havergal, C.R..

My Bible Study for the Sundays of the Year.

London; 1880; "Home Words" Publishing Office; hardcover with gilt decorations; all edges gilt; oblong; the "Bible Study" lithographed in facsimile; no pagination.

Cover a trifle worn.

[31085]

€ 15,00
Helder, Johannes.
Helder, Johannes.

Helder, Johannes.

Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische Evangelieën.

Groningen; 1865; J.B. Huber; Dissertation; cloth; gilt edged; 15x23 cm.; 196 pp.

Renewed spine. Cover shows traces of wear. Bookstore stamp on inside cover. Slightly foxing pp.

[18696]

€ 37,00
Hengel, W.A. Van.
Hengel, W.A. Van.

Hengel, W.A. Van.

Laatste leerredenen, aan mijne leerlingen van vroeger en later tijd opgedragen door W.A. Van Hengel.

Arnhem; 1851; G.W. Van Der Wiel; frontispiece: portrait of author; half cloth, marbled boards; 13x20 cm.; XXXX; 159 pp.

Cloth discoloured. Boards and cloth are showing traces of wear. Small wormhole on endpapers. Pp.browned. First pp. ruststained. Stains on frontispiece, not effecting the portrait. Portrait with tissue paper.

[19087]

€ 80,00
Henry, Matthew.

Henry, Matthew.

Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel 1 t/m 3.

Kampen; 1910; J.H. Kok; linnen band, blindgestempeld, rug met goudopdruk; uit het Engels vertaald en met een voorrede door H. Bavinck; VII, 907, 805 & 883 p.

Deel 1 & 2 met wat lichte slijtage aan de rug. Banden overigens met hele lichte gebruikssporen.

[35247]

€ 25,00
Hervey, J..
Hervey, J..
Hervey, J..

Hervey, J.. Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen. Amsterdam;1764; Pieter Meijer. DeelI: (8), LXXXIVI, (10), 358 p. Deel II (4), 266,174 p: In contemporain kalflsleder banden; geribde ruggen met fraaie florale decoraties. In zeer goede staat. [32278]

€ 65,00
13264

Histoire des religions. Vol. I-V.

n.p.; c. 1953-1956; Bloud et Gay; ed. by M. Brillant and R. Aigrain; paperback ed.

In vol. I handwritten notes and underlinings. Spines of vols. I-III discoloured. Cover of vol. I loosened and discoloured. Cover of vol III loosened, backside folded.

[13264]

€ 39,00
Hofinger, M.

Hofinger, M.

Le Congrès du Lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques); extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu, I: Légendes des Anciens (Sthaviravadana).

Louvain; 1954; Publ. Universitaires, Inst. Orientaliste; Bibliothèque du Muséon, vol. 34; softcover; 346 pp.

Not cut open. Spine end damaged.

[10865]

€ 34,00
Horstius, Jac. Merlo, and L.v.R..

Horstius, Jac. Merlo, and L.v.R..

Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: In het Latyn, onder den naam van Paradisus Animae, uitgegeven, Door den Welëerwaardigen en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en Nu uit het Fransch in 't Nederduitsch overgezet, door L. v. R.

Amsterdam; 1777; T. Crajenschot; frontispiece, 8 copperengravings; leather, raised bands, gilt stamped frames, gilt edged; XVIII, 780, [16] pp.

L.v.R. = L. van Renesse. Last pages stained. Traces of use on joints inside. Rare!

[14762]

€ 80,00
Huitema, T..

Huitema, T..

De voorspraak (shafa'a) in den Islam.

Leiden; 1936; E.J. Brill; softcover; 136 pp.

With register. Pages uncut.

[24223]

€ 14,00
Hulst, Roger D', Baudouin, Frans, Aerts, Willem, a.o..

Hulst, Roger D', Baudouin, Frans, Aerts, Willem, a.o..

L'erection de la croix, Pierre Paul Rubens.

Bruxelles; 1992; Editions de Lassa; cloth with dust jacket; sewn binding; 4o; ills., mainly in colour; text in French; 197 pp.

Dust jacket slightly discoloured.

[27316]

€ 13,00
Huurdeman, D. (bew.).

Huurdeman, D. (bew.).

De Nederlandsche Paus Adriaan VI.

Amsterdam; 1908; N.V. Boekhandel en Uitgeverszaak voorheen E. v.d. Vecht; halfleather; some ills. in b&w.; 155 (3) pp.

Naar het duitsch van Ludwig pastor bewerkt.Stamps and note in ink on title page. Endpapers and edges slightly discoloured.

[19152]

€ 35,00
Immerzeel, Pieter.
Immerzeel, Pieter.
Immerzeel, Pieter.

Immerzeel, Pieter.

De lotgevallen van den vromen Joseph, in twaalf plaat-tafereelen, met toepasselijke versjes van Pieter Immerzeel.

Dordrecht; 1839; J. Zender; zachte kaft; 9x15 cm.; 2e druk; met 12 handgekleurde gravures; ongepagineerd.

Voorplat met kreuk. Band wat vlekjes en lichte gebruikssporen.

[37333]

€ 55,00

Ingelse, L.. Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld. Gorinchem; 1926; Romijn & Van der Hoff; goudbedrukt linnenr; 8vo; 116 p. [14821]

€ 38,00
Ingelse, Lourens.

Ingelse, Lourens.

De genaderlijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779, ontstaan door de begunstiging der Roomsch-Katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der Nieuwe Psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de Oude Berijming gehecht bleven.

Domburg; zonder jaar (ca. 1880); J. Keersemaker; slappe kaft; klein 8vo; 72 p.

Rug gerepareerd met strook plakband. Onderste helf titelblad ontbreekt. Aan de binnenkant van het voorplat een ex-libris met daarop afgebeeld een scène van de inundatie op Walcheren, 1944.

[30246]

€ 24,00
Itjeshorst Jz., J..

Itjeshorst Jz., J..

De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582.

Kampen; 1917; J.H. Kok; zachte kaft; academisch proefschrift, lijst van stellingen meegebonden; 144 p.

Rug gerepareerd. Hoekje franse titelpagina weggeknipt.

[31106]

€ 14,00
J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592 1656).
J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592 1656).
J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592 1656).

J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592-1656).

Lusthof des gemoeds, inhoudende verscheide, geestelyke oeffeningen met noch drie collatien der wandelende ziele met Adam, Noach en Sym. Cleophas.

N. pl.; 1768; Abram Cornelis; vellum; various woodengravings; (11) 589 pp.

Some pages with slight tears/ chips. Copied title page, edges and pages discoloured, cover shows slight signs of use. Ex libris stamped at first endpaper.

[20134]

€ 40,00
Jansen, Gerhard.
Jansen, Gerhard.
Jansen, Gerhard.

Jansen, Gerhard.

Geïllustreerde kleine Katechismus voor Communicanten.

Haarlem; zonder jaar; Boekdrukkerij v/h St. Jacobs Godshuis; zachte kaft; 11,5x17 cm.; ill. in kleur door Gerhard Jansen; 95 p.

Rug aan boven- en onderzijde beschadigd.

[36710]

€ 25,00
Jansenii, Cornelii.
Jansenii, Cornelii.

Jansenii, Cornelii.

Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia editio ultima.

Bruxellis; 1776; Francisci T'Serstevens. Titlepage with engraved portrait. Full leather; gilt printed spine with raised bands; (14), 740 pp.

One joint partly broken. Otherwise in very good condition.

[31548]

€ 90,00