Loading...

Theology

Results 217 - 240 of 290
Patrik, Polus, Wels e.a..
Patrik, Polus, Wels e.a..
Patrik, Polus, Wels e.a..
Patrik, Polus, Wels e.a..

Patrik, Polus, Wels e.a.. Verklaring van Mozes eerste boek, genoemd Genesis. / Veklaring van Mozes tweede boek, genoemd Exodus. Amsterdam; 1741; Isaak Tirion en Jacobus Loveringh. Met voorreden van Joan vanden Honert. Twee delen in één band. 2e Druk; gegraveerde titelpagina's; 2 uitvouwbare tafels en 2 uitvouwbare kaarten.Originele halfleren band met geribde rug en gemarmerde platten; XLVIII, 440 p. (5), 424 p. Enkele pagina's licht gevlekt; rug mist aan boven- en onderzijde en kneep wat van het leer. Platten hebben slijtageplekken. [32282]

€ 350,00
Pattist, J.N..

Pattist, J.N..

De trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen.

Huis ter Heide; 1927; Uitgevers-Mij. De Wachttoren; zachte kaft; 13x19 cm.; 54 p.

Rug met wat hele lichte slijtagesporen.

[12355]

€ 12,00
Pelkwijk, J. ter.
Pelkwijk, J. ter.

Pelkwijk, J. ter. Verhandeling over de verlossing der Israëlieten uit Egypte. Én: Verhandeling over de maten, gewigten en munten der oude volken, met vergelijkings-tafelen. Twee titels in één band. Zwolle; 1816; Clement, de Vri en van Stégeren; halfleer met gemarmerde platten; 8vo; rug met goudopdruk; met gegraveerde, uitvouwbare, "Kaart voor Israëls tocht van Egypte naar Kanaän"; VIII, 78 & VI, 106, 20 p. Jan ter Pelwijk (1769-1835). Band met lichte slijtagesporen aan de hoeken. Eerste ca. 10 bladzijden met enkele aantekeningen en onderstrepingen in inkt. Laatste bladzijden hebben enige vochtschade. [27257]

€ 290,00
Pietilä, A.J.
Pietilä, A.J.

Pietilä, A.J. Drei Versuchungsgeschichten Zarathustra, Buddha, Christus. Helsinki; 1910; Suomalaisen Tiedeakat. Kustantama; 143 pp.

Uncut copy.

[10750]

€ 40,00
Poortman, Wilco C..

Poortman, Wilco C..

Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels en deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.

's-Gravenhage; 1986; uitgeverij Boekencentrum; linnen met goudopdruk; delen IIa en IIb in 1 band; ill. in zwart wit; personenregisters; 305 p.

Deel IIa bevat een beschrijving van prentbijbels en prentenreeksen waarvan de prenten in bijbels of in gedeelten van bijbels voorkomen en een chronologisch register van prentbijbels en prentenreeksen van de 15de tot de 20e eeuw. Deel IIb handelt over de werken van Flavius Josephus en bevat een chronologisch register van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.

[29183]

€ 38,00
Porée, A.

Porée, A. Histoire de l'abbaye du Bec, I, II. Bruxelles; 1980; Éd. Culture et Civilisation; impression anastaltique de l'éd. de Imprimerie de Charles Hérissey, Évreux 1901; une introd. par M. Baudot; some ill.; cloth, with covers; resp. XIV, 664 and 676 pp. [8665]

€ 69,00
Puente, P. Ludovicus de la.
Puente, P. Ludovicus de la.
Puente, P. Ludovicus de la.

Puente, P. Ludovicus de la. Meditatien vande principaelste misterien ofte verholentheden van ons gheloove, van het leven ende doot ons Heeren Iesu Christi, vande weerdighe Maghet Maria, ende van andere sommighe Heylighen ende Evangelien. Eerste deel. (1) Gebonden met: Den gheestelijcken schildt aller katholiicken. Door Ian van Gorcum. (2) Ad 1: Ipre; 1614; Fransois Bellet. "Overgheset in onse Nederduytsche sprake door den Eerw. P Ioannes Mans. Titlepage with woodcut; contemp. vellum; small 8vo; (14), 419, (3) pp. Ad 2: S'Hertoghen-Bosche; 1616; Jan Scheffer de Jonghe. Derde Editie. Titlepage with woodcut; (8); 407, (1) pp. [32959]

€ 300,00
Puniet, J. de.
Puniet, J. de.

Puniet, J. de.

De liturgie van het heilig misoffer; haar oorsprong en historische ontwikkeling.

Roermond; 1950; J.J. Romen & Zonen; transl. from the French by the monks of St. Paul Abby at Oosterhout; 3rd ed.; parchment; 270 pp.

Nr. 37 of 100 numbered copies.

[14309]

€ 19,00
Resenhöfft, Wilhelm.

Resenhöfft, Wilhelm.

Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).

Bern/ Frankfurt am Main; 1974; Herbert & Peter Lang; paperback; 200 pp.

From the series "Europäische Hochschulschriften". Former library copy, with stamp and remnants of label on endpaper. Cover partly discoloured.

[27087]

€ 14,00
Reverhorst, Hermanus van.

Reverhorst, Hermanus van.

Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op den ijselijken en nooit meer alzoo gehoorden brand, aldaar voorgevallen den 22en Mei 1759. Zondaags daarna in de nog behouden kerk aldaar uitgesproken over Psalm 78:21 (tweede deel).

Rotterdam; s.a.; H. van der Meulen; zachte kaft; geniet; 11x16 cm.; 72 p.

Voorplat met klein scheurtje, bandje langs de rand verkleurd.

[35496]

€ 15,00
Ritschl, Albrecht.

Ritschl, Albrecht.

Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.

Utrecht; 1868; L.E. Bosch en Zoon; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; 2e, vermeerderde druk; register; VI, 603 p.

Rug beschadigd, achterplat opnieuw vastgezet. Naamstempel op schut- en titelblad.

[28819]

€ 14,00
Robert, M.M. & Chevallier.

Robert, M.M. & Chevallier.

Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.

Amsterdam; 1821; Héritiers H. Gartman; softcover; XL, 94 pp.

Spine ends damaged, paper over boards cut at lower parts. Some leaves uncut.

[24485]

€ 50,00
Robertson Nicoll, W. (ed.).

Robertson Nicoll, W. (ed.).

The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.

New York; 1930 ?; George H. Doran company; 6 vols.; cloth; 18x26 cm.

All titletags an the spines are showing traces of wear, three with small waterstaines. Top of spine (all vols.) slightly bumped. Endpapers with namestamp and foxed.

[18912]

€ 70,00
Rodin, Auguste

Rodin, Auguste

Les cathédrales de France.

Paris; 1925; Libr. Armand Colin; nouvelle. éd.; avec un portrait de Rodin; 228 pp.

Contents occasionally foxed. Owner's entry on first endpaper.

[9012]

€ 14,00
Roemer, J.
Roemer, J.

Roemer, J. Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807. Leyden; 1807; Gebr. Murray; zachte kaft; met een mooie, uitslaande gravure van J. Jelgerhuis en J.E. Marcus, "De ruïnen te Leyden, veroorzaakt door het springen van een schip met buskruid"; 156 p. Venieuwde rug beschadigd, band met lichte gebruiks- en slijtagesporen. [3861]

€ 150,00
Rosier, Bart.

Rosier, Bart.

De Nederlandse bijbelillustratie in de zestiende eeuw. De illustraties in bijbels gedrukt in de Nederlanden en in de Nederlandstalige bijbels gedrukt in het buitenland van 1522 tot 1599. 2 delen

Amsterdam; 1992; Centrale Huisdrukkerij Vrije Universiteit; softcover; academisch proefschrift; met de lijst van stellingen; ill.; complete set, deel I & II; register van drukkers en uitgevers; XII, 144, gevolgd door sectie met ruim 500 illustraties & 313 p.

De banden met een enkel licht kreukje.

[37982]

€ 45,00
Rossouw, D.P..
Rossouw, D.P..
Rossouw, D.P..
Rossouw, D.P..

Rossouw, D.P..

Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.

Rotterdam; 1894; D. Bolle; halfleer; ca. 19x28 cm.; ill.; meerder ill. (zogenaamde martelprenten) van de toen 22-jarige Piet Mondriaan; voorrede door Andrew Murray; IV, 778 p.

Algemeen overzicht en de marteldood van Christus' apostelen en evangelisten Stephanus , Jakobus de Groote, Philippus, Mattheus, Markus, Jakobus de Kleine, Andreas, Petrus en Paulus ontbreken (9 p.). Rug aan bovenzijde gerepareerd. Stempel met naam vorige eigenaar op blanco schutblad.

[29134]

€ 190,00
Rotte, Adriaan J..

Rotte, Adriaan J..

Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".

Kampen; 1981; eigen beheer; softcover; doctoraalscriptie; ill.; typoscript; 143, enkelzijdig bedrukte, p.

Rug verstevigd met strook papier, dat aan de boven- en onderzijde iets loslaat.

[29783]

€ 24,00
Royaards, H.J..

Royaards, H.J..

De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.

Utrecht; 1846; C. van der Post Jr.; zachte kaft; 84 p.

Rug vernieuwd met linnen, ex libris aan binnenkant van de band. Band en bladzijden enigszins bobbelig en wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[23594]

€ 20,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc. Meegebonden: Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.

Middelburg; 1774 en 1769; Pieter Gillissen en wed. M.H. Callenfels; 2 titels in één band; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt met florale motieven; LVI, 528 + bladwijzer en VIII, (16), 228 p.

Een niet afgesneden exemplaar. Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten geschaafd, geschuurd, en laat hier en daar los. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Klein etiketje aan de onderkant van de rug.

[24969]

€ 130,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc.

Middelburg; 1774; Pieter Gillissen; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt; LVI, 528, 23 p.

Een niet afgesneden exemplaar. Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten geschaafd, geschuurd, en laat hier en daar los. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Klein etiketje aan de onderkant van de rug.

[34885]

€ 140,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal.

Middelburg; 1785; Pieter Gillissen en Zoon; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt; XVI, 135 p.; meerdere titels in één band; overige titels: "Leerrede ter opening van den bybel, by gelegenheid der hervatte weeklyksche verklaring van denzelven te Middelburg". Door Herm. io. Krom. Middelburg, 1743, J.P. Gillissen. (10) 164 p.; "Iets voor zieken en derzelver vrienden", door J.M. Sailer, ( uitgeg. Amsterdam, 1808, Johannes Allart), IV, 144 p.; "Twee leerredenen, de eerste van P. Termeetz, de andere van C. Westhoff, predikanten. De eerste in de hervormde, de tweede in de Luthersche gemeente te Rade Vor'm wald, in Bergsland. Beide aanstonds na dat deze geheele stad en inzonderheid hunner beider kerken op den 21 augustus 1802 waren afgebrand. Onder den blooten hemel, in het midden van de assche en puinhoopen der verwoeste stad, uitgesproken". Uit het Hoogduitsch vertaald door D.E. Otterbein. Zutphen, 1803, H.C.A. Thieme. X, 32, 31 p.; "De verdiensten van Joannes van Miggrode, omtrent de hervorming in Zeeland, en bijzonder in de stad Vere, in een helder daglicht gesteld, ten spoorslage voor allen, die belang in het ware Christendom stellen, om dezen waardigen man, in blakenden ijver voor de hervorming, blanke godvrucht en andere Christelijke sierdeugden na te streven, of tweehonderdjarige gedachtenis-rede ter eere van bovengemelden man, uitgesproken te Vere, op den 1sten Julij 1827, en met geschied- en oordeelkundige aanteekeningen verrijkt". Door J. Renier. Middelburg, 1827, gebr. Abrahams; VIII, 77 p.; "Nieuwe naamlijst der predikanten, in de hervormde gemeente van Vere, sedert de afwerping van het Spaansche juk ten jare 1572". Door J. Renier. Middelburg, 1834, J.J. Beukers; VIII, 97 p.; "De ouderdom, eene leerrede". Door J. Scharp. Tweede druk. Rotterdam, 1821, J. van Baalen; VIII, 67 p.; "Op het smertelijk overlijden van mijnen eerstgeboorenen en tedergeliefden zoon Abraham Scharp, in den ouderdom van vier jaaren, zeven maanden en vijf dagen, gestorven binnen Axel, den 12den, en aldaar ter aarde besteld, den 15den van Wiedemaand"; uitgeg. 1784; n.p. (13 p.).

Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten hier en daar geschaafd/ geschuurd, achterplat mist klein stukje papier in de linker bovenhoek. Onderzijde rug licht beschadigd. Naam vorige eigenaar op voorste schutblad, in inkt en stempeltjes.

[24968]

€ 295,00

Schaepman, H.J.A.M.. Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam. Utrecht; 1895; wed. J.R. van Rossum; gekartonneerd; 29 p. Band vernieuwd, blanco platten met handgeschreven titel. Stempel "Bibliotheek Juvenaat H. Hart Bergen op Zoom" op het titelblad. [34003]

€ 12,00
Scheck, Joann & Jim Roberts.
Scheck, Joann & Jim Roberts.
Scheck, Joann & Jim Roberts.

Scheck, Joann & Jim Roberts.

Jezus vertelt een verhaal.

Amsterdam; zonder jaar; Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift; harde kaft; 18x19 cm.; ill. in kleur; pop-up boek; ontwerp en ill. door Jim Roberts, tekst van Joann Scheck; Bijbels Diorama-reeks; ongepagineerd.

Goede staat.

[37578]

€ 15,00