Loading...

Theology

Results 49 - 72 of 290
Calmet, Augustyn.
Calmet, Augustyn.

Calmet, Augustyn. Outheden van het Oude Verbondt, bestaande in redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne schriften vervat (4 delen). En: Outheden van het Nieuwe Verbondt (2 delen). Rotterdam /Amsterdam; 1725-1739; Johannes Hofhout / Antoni Schoonenberg / Salomon Schouten. Oorspronkelijk kalfsleer met goudgestempelde en geribde ruggen. Oude Verbondt Deel I: Uitslaande kaart van het Beloofde Land; (8),172, 224, 324 p. Deel II: (4), 620 p.; deel III: (4), 756 p.; Deel IV: (6), 682 p. Nieuwe Verbondt Deel I: (14), 638 p. Deel II: (8), 750, (10) p. Enkele bladz. met wormgaatjes. Ruggen aan de bovenzijde licht beschadigd. Overigens een prachtige set in uniforme banden! [31081]

€ 550,00
Calvijn, Johannes.
Calvijn, Johannes.

Calvijn, Johannes.

Institutie, of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Deel 1 t/m 3.

Delft; 1949; N.V. W.D. Meinema; linnen met goudopdruk; uit het Latijn vertaald door A. Sizoo; XXXVII, 588, 574 & 642 p.

Naam vorige eigenaar op blanco schutblad.

[30156]

€ 18,00
Campen, A.W. van.
Campen, A.W. van.
Campen, A.W. van.
Campen, A.W. van.
Campen, A.W. van.

Campen, A.W. van.

De Bijbel voor Jeugdige Christenen. Godsdienstig Huisboek.

Tiel; 1857; H.C.A. Campagne; halfleer, rug met goudopdruk; met 8 kleurenlitho's; 762 p.

Hier en daar wat roestvlekjes en een enkele plaat met enige vochtschade.

[37945]

€ 60,00
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.
Carne, John.

Carne, John.

Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding.

London; ca. 1850; Peter Jackson, late Fisher, Son, & Co.; halfleather with gilt printed spine; in a series of one hundred and twenty steel engraved views, drawn from nature by W.H. Bartlett, William Purser, and Thomas Allom; with descriptions of the plates by John Carne; engraved frontispiece; 80 (2), 76 (1) & 100 (1) pp.

Loosely inserted, the general index. 3 Plates waterstained, 1 page repaired. Damage along the spine, joints splitting, boards a trifle loosened. Corners of cover slightly worn. Upper part of spine with crack, mended.

[23841]

€ 350,00
Cerff, Jan de.

Cerff, Jan de.

Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen of Gods regterhand, van tyd tot tyd verhoogd en verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, en zyne kerke in dezelve, tot op het jaar 1742, in heldedigten, met bygevoegde aanteekeningen.

Amsterdam; 1742; Hendrik Vieroot; halfleer; rug geribd, met florale decoraties; ca. 21,5x27,5 cm.; (46) 637 p. + bladwyzer.

Exemplaar met vochtschade, meest in de marges. Platten (gedeeltelijk vernieuwd) en rug, vakkundig, gerepareerd

[25884]

€ 195,00
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.
Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.

Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot nut van' t Algemeen. IX Deel.

Amsterdam; 1802; Bataafsche Maatschappij; Corn. de Vries, Hend. van Munster en Johannes van der Hey; Inhoud: 1; 'Aanwijzing van de middelen, om de losheid in grondbeginselen en zeden te stuiten'. 2; Betoog van het schadelijke der vooröordelen, omtrent het horoscooptrekken en planeetleezen, benevens betoog; dat noch comeeten, noch planeeten, op de lotgevallen der menschen, eenigen onmiddelijken invloed hebben'. 3; 'Over de beste middelen tot verbetering van het Nationaal Nederlandsch Gezang'. halfcloth / cardboard; 13x21 cm.; 208, 240, 54 p.

Zeldzaam!! Naam op schutblad. Schutbladen roestvlekkig. Omslag versleten en beschadigd. Tekstblok in goede staat.

[18415]

€ 150,00
Cormenin, M. de.

Cormenin, M. de.

Des Salles d'Asile; Extrait d'un Voyage en Italie.

Bruxelles; 1849; J.-B. de Mortier; softcover; 10x15 cm.; 85 pp.

Rare! Spine restored, frontcover with slight traces of wear. Ticket on inside cover.

[23287]

€ 40,00
Costa, Is. da.

Costa, Is. da.

Dr. Bogues proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst.

Amsterdam; 1854; H. Höveker; gekartonneerd; 8vo; XIX, 324 p.

Rug iets beschadigd, overigens wat lichte gebruikssporen.

[31603]

€ 15,00
Couissinier, M.B..
Couissinier, M.B..

Couissinier, M.B..

Bilderkatechismus.

Düsseldorf; 1863; Verlag von August Wm. Schulgen; 'Gezeichnet von Gottfried Rud. Elster und in holz geschnitten von richard Brend'amour'; gilt stamped cloth; 112 fullpage woodegravings; [VIII], 112 pp.

Binding discoloured.

[16261]

€ 37,00
Crie, Thomas M'.
Crie, Thomas M'.

Crie, Thomas M'.

Geschiedenis der uitbreiding en onderdrukking van de hervorming in Spanje in de zestiende eeuw. Eerste deel (van twee).

Amsterdam; 1838; W. Brave, junior; zachte kaft; gekartonneerd; 8vo; met aanmerkingen van W.N. Munting; XI, 308 p.

Rug beschadigd, band met lichte gebruikssporen. Onafgesneden exemplaar.

[27075]

€ 50,00

Cunaeus, Petrus. De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden,....vertaald door een Liefhebber der Joodse Oudheden (H.W. Goeree) + Vervolg: Uyt de naargelaten Schriften van W.Goeree.In 4 delen. Amsterdam; 1700, 1735 (4e deel); Daniel vanden Dalen / Jan Roman de Jonge. 4 Delen waarvan 3 met frontispies; 2 kaarten en 51 platen (van 54). Goudgestempeld halfleer met ribben; platten met gemarmerd papier; (30), 556, (20); (24), 558, (22); (40), 495, (33); (16), 466, (18) p. Enkele bladzijden met vochtvlekken. Deel 4 heeft over de eerste 155 bladzijden wormgaatjes. De gemarmerde platten zijun enigszins versleten. Rug van deel 1 met kleine reparaties. [31010]

€ 350,00
Dapper, O..
Dapper, O..

Dapper, O..

Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant.

Franeker; 1995; uitgeverij van Wijnen; kunstleer met goudopdruk op de rug; facsimile-editie naar het origineel uit 1677; ill. en uitslaande kaarten; register; 579 p.

Stempel met naam vorige eigenaar. Overigens een goed exemplaar.

[30349]

€ 64,00
Davidov, Dinko, Stanic, Radomir & Timotijevic, Miroslav.

Davidov, Dinko, Stanic, Radomir & Timotijevic, Miroslav.

War Damage sustained by Orthodox Churches in Serbian areas of Croatia, 1991.

Belgrade; 1992; softcover; 4o; ills. in b&w; translated in the English by Alice Coppel-Tosic; 88 pp.

Cover curled

[26637]

€ 24,00

De Delftse Bijbel van 1477.

Amsterdam / Alphen a. d. Rijn; 1977; Buijten & Schipperheijn / Repro-Holland; facsimile van de oorspronkelijke druk; met een inleiding van prof. dr. C.C. de Bruin; 2 vols.; printed in red and black; imitation leather; and separate introduction in English and Dutch;

[16949]

€ 20,00
25321a
25321b

De Huiskamer; Christelijke zondagslectuur voor Neêrlands volk. Tweede jaargang.

Schiedam; 1885; Gebr. van Noortwijk; halfleer; frontispice met portret van Calvijn; 416 p.

Platten met schaafsporen, band met slijtage langs hoeken en randen.

[25321]

€ 20,00
35595
35595a
35595b
35595c

De Leermeester der Zeden, Vertoond in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't Leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars.

Amsterdam; 1781; Tjeert Bliek. Gegraveerde frontispiece en vVerkaaring van de Tytelprent.Titelblad met gegraveerd embleem; 46 gravures + 5 uitslaande + uitslaand tabel. Vernieuwde goudbedrukte halflinnen band met kartonnen platten; (12), 432 p.

Mist pagina 1/2 en p. 433/434; 1 uitslaande prent beschadigd met verlies van deel van de gravure en een hoekje uit een pagina (zonder tekstverlies). "Gebruikt"exemplaar maar merendeels in goede staat.

[35595]

€ 90,00
Dekker, C..
Dekker, C..

Dekker, C..

Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.

Kampen; 1992; J.H. Kok uitgeversmaatschappij; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; gesigneerd door de auteur, met opdracht aan de toenmalige Commissaris van de Koningin, C. Boertien; indices; 818 p.

Het eerste exemplaar, uitgereikt aan de CvdK. Inclusief enkele bijlagen, o.a. m.b.t. de aanbieding van het boek aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland.

[30572]

€ 25,00
Detmar, D.A..

Detmar, D.A..

Eenzaam verkeer met God, of dertig stille overdenkingen, over 's Heeren liefde, zijne leiding, besturing, bemoediging, vertroosting enb verdere oefeningen op den weg naar den hemel.

Nijkerk; 1864; I.J. Malga; gekartonneerd; 8vo; 3e druk; VI, 229 p.

Rug gerepareerd. Enkele plakband restjes op het voorplat. Een enkele bladzijde met wat vlekjes. Titelblad ontbreekt.

[35341]

€ 30,00
Dijk, J.B. van.

Dijk, J.B. van.

Lamennais. Een Levensbeeld door J.B. van Dijk.

Leiden; 1911; Futura; half cloth marbled boards; 16,5x24 cm.; VI, 245 pp.

Traces of wear at spine, corners and edges of cover. Endpapers browned. Stamp on endpaper and titlepage. Number in ink on titlepage. Remaines of underline on titlepage.

[19082]

€ 19,00
Dijkstra, H..

Dijkstra, H..

Duisternis en licht; de zending in Oost-Afrika en op Madagaskar. Cham's zonen; de zending in West-Afrika. Martinus en Pedro; een historisch verhaal uit het midden der twaalfde eeuw by D. van Wijck.

Leiden; 1885/86; D. Donner; plates and 2 folded maps; or. half gilt stamped cloth; 183, 140, 237 pp.

Three titles in one binding. Colour of cover faded and edges damaged.

[14146]

€ 20,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Spreuken voor Catechisatiën en Zondagscholen (3x)/ Ons Kerklied, nieuwe versbladen voor Zondagscholen (10x)/ Zondagsschoolkaartjes (3x)/ Opzegversjes voor Zondagsscholen (4x). 4 series.

Assen; s.a; van Gorcum & Comp.; in totaal 20 bladen met spreuken, versjes, rijmpjes die op een plaatje zijn geplaatst met perforatiestroken. Compleet, zonder afgescheurde plaatjes/kaartjes.

Goede staat.

[35599]

€ 75,00
Dobben, Johannes van.

Dobben, Johannes van.

De bijbelsche geschiedenissen, in den vorm van kleine leeslesjes, tot een leesboekje voor de scholen.

Leyden; 1821; D. du Mortier en Zoon; zachte, blanco, kaft; 10x15 cm.; 5e druk; 72 p.

Losjes in de band, één katern geheel los. Sommige bladzijden met kreukje of ezelsoor.

[36911]

€ 25,00
Doedes, J.I..

Doedes, J.I.. Preken. Utrecht; 1854; Kemink en Zoon; halfleer met gemarmerde platten; rug met goud bedrukt; 8vo; VI, 370 p. Band met lichte slijtagesporen. [33775]

€ 45,00
Doedes, J.I..

Doedes, J.I..

Twaalf preken. Jaargang 1859.

Utrecht; 1859; Kemink en Zoon; gekartonneerd; 8vo; 232, 24, 28, 16 p.

Band met vochtschade. Rug vernieuwd met strook rood linnen.

[33774]

€ 16,00