Loading...

Theology

Results 169 - 192 of 290

Lützow, C.F.A. von Meisterwerke, Die, der Kirchenbaukunst; eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues durch ihre hauptsächlichen Denkmäler. Leipzig; 1862; V. von E.A. Seemann; ill.; in linnen, goudgestempeld; goud op snee; 423 p. De band enigszins los. Gotische letters. [4367]

€ 40,00
Maimbourg, Louis.
Maimbourg, Louis.
Maimbourg, Louis.

Maimbourg, Louis. Histoire de la Ligue. Paris; 1884; Sebastien Mabre-Cramoisy. Engraved frontispiece; vellum; small 8vo; (36), 542, (34) pp. [32897]

€ 95,00
Makeblyde, P. Ludovicum.
Makeblyde, P. Ludovicum.

Makeblyde, P. Ludovicum. Den schat der Christelycker leeringhe. Tot verklaringhe van den Catechismus uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Arts-Bischdoms van Mechelen. Van nieuws oversien ende verbetert. Den sevensten druck. Antwerpen; 1716; Jacobus Woons. Contemp. vellum; (26), 557, (41) pp. Some handwritten biographical notes about Makeblyde on first endpaper. In good condition. [32149]

€ 90,00
Mann, L'Abbé.
Mann, L'Abbé.

Mann, L'Abbé.

Encyclopédie des enfans, ou abrégé de toutes les sciences, refondu, beaucoup augmenté et corrigé dans toutes ses parties, afin de le rendre propre à l'usage des Écoles des Pays Catholiques.

Bruxelles; 1807; B. Le Francq; leather with gilt lettered spine; 13th, revised, edition; woodengravings; 11x17 cm.; VIII, 160 pp.

Engraving and some words page 151 damaged, errasing with ball-point. Outer margins occasionally vaguely waterstained. Cover with slight wear, mainly along extremities. Name, in ink, on first endpaper.

[23425]

€ 120,00
Matthei Marci Lucae & Joannis.
Matthei Marci Lucae & Joannis.
Matthei Marci Lucae & Joannis.

Matthei Marci Lucae & Joannis.

De heylighe Euangelia.

's-Gravenhage; 1939; G. Naeff en Drukkerij Trio; perkamenten band met goudopdruk, gebonden door H. van Rijmenam; ingenaaid; in foedraal; folio (29x44 cm.); de tekst is gezet in de Garamont-letter van de lettergieterij "Amsterdam", volgens de tweede uitgave der oorspronkelijke statenvertaling; prenten, initialen en vignetten zijn gedrukt van de door Jan Th. Giesen gegraveerde houtblokken; no. 57 van 155 genummerde en door Giesen gesigneerde exemplaren; gedrukt op handgeschept Pannekoek-Velijn, tekst in zwart, wit, goud en rood; 200 p.

Het kartonnen foedraal hier en daar verkleurd en wat lichte slijtagesporen. Boek in fraaie staat.

[27391]

€ 130,00
Meij, B.J. de.
Meij, B.J. de.

Meij, B.J. de. Serooskerke (Walcheren); zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis. Middelburg; 1918; G.W. den Boer, met steun van het Zeeuwsch Gen. der Wetenschappen; slappe kaft; ill. in zwart wit; 141 (2) p. [11166]

€ 50,00
Meurer, Moritz.
Meurer, Moritz.
Meurer, Moritz.
Meurer, Moritz.

Meurer, Moritz.

Das Leben der Altväter der lutherischen Kirche. Für christliche Leser insgemein aus den Duellen erzählt. 1. Band: Luthers Leben.

Leipzig; 1869; Justus Naumann's Buchhandlung; gilt printed hardbound cloth; small 8vo; 2nd edition; engraved ills.; XXVII, 321 pp.

Copy with foxing and dampstaining throughout. Gilt lettering and decorations on spine faded.

[32511]

€ 20,00
Mevrouw Habé.
Mevrouw Habé.

Mevrouw Habé.

Lieven is leven. Toespraken voor kinderen op christelijke feestdagen.

Sneek; 1884; H. Pijttersen Tz.; linnen band met goudopdruk; 11x17 cm.; vignetten; 95 p.

Voorplat enigszins verkleurd door vocht.

[37369]

€ 24,00
Monnier, Henri.

Monnier, Henri.

La Mission Historique De Jésus.

Paris; 1914; Librairie Fischbacher; 2nd rev. ed.; gilt stamped, half cloth, marbled boards; 15x22 cm; XXXIX, 381pp.

Slight traces of wear on cover. Name stamp on endpaper. Numerous erasable annotations in text. Darkening to page ends.

[18996]

€ 19,00

Mosheim, J.L.. Noodige ophelderingen der kerklyke geschiedenissen tot den tyd van Constantinus den Grooten. Drie delen in vier banden. Amsterdam; 1774-1775; F. de Kruyff, A. van der Kroe en Yntema en Tieboel; halflinnen met gemarmerde platten; XX, 315, (10) 329, (8) 304 en 306-567 p. Laatste deel met een "ter nagedagtenis aan J.L. Mosheim" en "Bladwyzer" (ongepagineerd). Alle delen met kleine imperfecties, zoals ezelsoren, roestvlekjes en een enkele vochtvlek. [21244]

€ 89,00
Mosheim, J.L..

Mosheim, J.L..

Oude en hedendaagsche kerklyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latyn vertaald, en vermeerderd met de byvoegzels, aantekeningen, en tydrekenkundige tafels van den eerwaardigen Archibald Maclaine. 11 Delen (van 11).

Amsterdam; 1771-1774; F. de Kruyff, A.van der Kroe en Yntema en Tieboel; 11 delen (compleet); halflinnen met gemarmerde platten; elk deel ongeveer 350 p.

Hier en daar vochtvlekken. Banden vernieuwd.

[21512]

€ 150,00

Muinq, Alexander de. Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III). Ad I: Middelburg;1712; Willeboord Eling. Frontispice door M. Elgersma; titelblad met geegraveerd vignet en gegraveerd wapenschild van Alexander de Muinq. Perkamenten band; (20), 461, (3) p.Ad II en III: Amsterdam; 1716; Andries van Damme.; 147 p. Aleander de Muincq was o.a. Burgemeeter van Middelburg en Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Zéér zeldzame uitgaven! Band met kleine reparatie; enkele blz. wat gevlekt. [32314]

€ 390,00
N.n. / Petrum Dathenum.
N.n. / Petrum Dathenum.
N.n. / Petrum Dathenum.
N.n. / Petrum Dathenum.
N.n. / Petrum Dathenum.
N.n. / Petrum Dathenum.
N.n. / Petrum Dathenum.
N.n. / Petrum Dathenum.

N.n. / Petrum Dathenum.

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (Meegebonden: De CL Psalmen ds Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen......Door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, Door Cornelis de Leeuw.)

Dordrecht; 1731; Pieter en Jacob Keur. 2 Delen, leer met geribde en vergulde ruggen. Deel I: (24), 650 pp. Deel II: (2), 240, (4), 280

Rug deel I gerestaureerd. Deel I heeft op de eerste 200 pagina's vochtvlekken waarvan de eerste 100 het duidelijkst zichtbaar zijn. Overigens goed in de band.

[37929]

€ 280,00

N.n.. De Kercken-Ordeninghen der Ghereformeeder Nederlandtscher kercken / in de vier Nationale Synoden Ghemaeckt ende ghearresteert. Mitsgaders eenige anderen, in den Provincialen Synoden van Hollandt ende Zeelandt gheconcipieert ende besloten. Waer by noch anderen, in bysondere vergaderinghen goet-ghevonden, by ghevoegt zijn. Delft; 1622; Ian Andriesz. De derde editie. Contemp. perkament; (24), 128, 22, 27, 39 p. 8 Bladen met houtwormgaatje in de marge.. [31336]

€ 200,00
N.n..

N.n.. Dix années d'Apostolat au Pundjab (Indes Anglaises). Mission confiée aux frères-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la mission. Bruges; 1900; Ch. Ryckbost-Monthaye Imprimeur-Éditeur; softcover; 8vo; plates in b&w; text in French; 143 pp. Just a trifle worn copy. [33939]

€ 20,00
N.n..
N.n..

N.n..

Bybelsche gedichtjes voor de jeugd.

Amsterdam; 1832; M. Westerman & Zoon; halfleer met gemarmerde platten; ca. 8x12 cm.; met 6 gegraveerde ill. in kleur; 62 p.

Goed exemplaar, wat hele lichte slijtagespoortjes langs hoeken en randen van de band.

[36930]

€ 220,00
N.n..

N.n..

Collection Abel Pann, Jerusalem. La bible en tableaux.

Bruxelles; s.a.; Imprimerie Polyglotte; softcover; 17x21 cm.; (16) pp, followed by 8 plates in b&w.

A trifle worn copy, spine ends slightly damaged.

[34735]

€ 15,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

De beeldsprakige bijbel. Met vier honderd versieringen.

Rotterdam; zonder jaar (ca. 1820); Wijnhoven Hendriksen; harde kaft, gemarmerde band; ca. 10x16 cm.; geïllustreerd met 400 gegraveerde afbeeldingen; 102 p.

Bandje met wat lichte slijtagesporen. Voorste, blanco, schutblad ontbreekt.

[36432]

€ 350,00
N.n..
N.n..

N.n..

De Gids der Jeugd. Godsdienstig-Wetenschappelijk Tijdschrift voor het aankomend Geslacht. Vierde deel.

Amsterdam; 1845; H. Höveker; halflinnen; 9,5x16 cm.; gegraveerde ill.; X, 294 p.

Voorplat met lichte verkleuring aan de bovenzijde.

[37089]

€ 90,00
N.n..

N.n..

De Kindervriend.

Amsterdam; zonder jaar; H. Höveker; zachte kaft; 7x11 cm.; 8 p.

Goed exemplaar.

[36747]

€ 20,00
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

De leidsman der jeugd. Tiental verhalen tot opwekking en aankweeking van eenen godsdienstigen zin.

Amsterdam; zonder jaar (ca. 1850); J.D. Sybrandi; zachte kaft; 10,5x17 cm.; met 2 litho's; 101 p.

Rug gerepareerd met lijm. Bandje wat lichte gebruikssporen. Binnenwerk met hier en daar wat foxing en een enkel vochtvlekje.

[36780]

€ 50,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Die Lambeth Apokalypse - Apocalypse of Lambeth Palace.

Stuttgart; 1990; Coron Verlag / Verlag Müller & Schindler. 2 Volumes: 1. Exact reproductionof the original manuscript MS 209 (made in 1260) of the Canterbury Library. . Manuscript in red leather binding, spine with 5 raised bands, with silver corner fittings, front emblem of the Bibliotheca Lambethana and two clasps. 112 pages; 78 halfpage richly gilt miniatures, one introduction image and 28 other full page miniatures. Minatures with gold plated decorations. These decorations are gold plated by hand (real gold 23 1/2 carat). Commentary volume bound in the same leather, spine with 5 raised bands and gilt printed emblem of the Bibliotheca Lambethana. Both volumes (ca. 20x 29 cm) stored in a joint leather case on which a cover of a replica of a Limoges enamel jewelry (with gilt copper): In the center Jesus Christ and in the corners the symbols of the 4 evangelists. On the sides of the box also the symbols of evangelists in gilt copper.2. Text-volume ( in German language) by Ruth Mettler (explanation of the illustrations), Nigel Morgan, Michelle Brown and Frauke steenbock (art-historical comment)

Nr. 32 of 250 copies. In excellent condition! Added: Prospect and invoice of the first owner

[33837]

€ 2500,00
N.n..
N.n..

N.n..

Directives capitulaires. XV Chapitre General.

Romne; 1968; Maison Generalice Pretres du S. Coeur; artificial leather; ca. 11x17 cm.; 221 pp.

Very fine copy.

[34308]

€ 20,00
N.n..
N.n..
N.n..
N.n..

N.n..

Geschenk voor de jeugd. Korte onderrechting in den natuurlijken godsdienst/ Geschenk voor de jeugd. Beschryving van het land Kanaan. 2 delen in 1 band.

Amsterdam; 1784 & 1789; Johannes Allart; halfleer met gemarmerde platten; 9x14 cm.; enkele gravures; 212 & 224 p.

Bandje met wat lichte slijtagesporen.

[36927]

€ 250,00