Loading...

Theology

Results 121 - 144 of 341
Henry, Matthew.

Henry, Matthew.

Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel 1 t/m 3.

Kampen; 1910; J.H. Kok; linnen band, blindgestempeld, rug met goudopdruk; uit het Engels vertaald en met een voorrede door H. Bavinck; VII, 907, 805 & 883 p.

Deel 1 & 2 met wat lichte slijtage aan de rug. Banden overigens met hele lichte gebruikssporen.

[35247]

€ 25,00
Hervey, J..
Hervey, J..
Hervey, J..

Hervey, J.. Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen. Amsterdam;1764; Pieter Meijer. DeelI: (8), LXXXIVI, (10), 358 p. Deel II (4), 266,174 p: In contemporain kalflsleder banden; geribde ruggen met fraaie florale decoraties. In zeer goede staat. [32278]

€ 65,00
Hervey, J..
Hervey, J..
Hervey, J..
Hervey, J..

Hervey, J..

Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. Complete set van 4 delen.

Amsteldam; 1758-1761; Pieter Meijer; perkament; 8vo; elk deel met een aantal kopergravures; 360, 398, 384 & 464 p.

Banden beduimeld, vuil. Deel 2 & 4 met vochtvlek over een aantal bladzijden. Pagina's van de 4 delen met lichte bobbeling door vocht. Gravures derde deel slordig ingekleurd. Naam vorige eigenaar op schutblad.

[28696]

€ 74,00
13264

Histoire des religions. Vol. I-V.

n.p.; c. 1953-1956; Bloud et Gay; ed. by M. Brillant and R. Aigrain; paperback ed.

In vol. I handwritten notes and underlinings. Spines of vols. I-III discoloured. Cover of vol. I loosened and discoloured. Cover of vol III loosened, backside folded.

[13264]

€ 39,00
Hofinger, M.

Hofinger, M.

Le Congrès du Lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques); extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu, I: Légendes des Anciens (Sthaviravadana).

Louvain; 1954; Publ. Universitaires, Inst. Orientaliste; Bibliothèque du Muséon, vol. 34; softcover; 346 pp.

Not cut open. Spine end damaged.

[10865]

€ 34,00
Horst, Pieter W. van der.

Horst, Pieter W. van der.

De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom.

Amsterdam; 1998; Prometheus; paperback; registers; vertaald en toegelicht door Pieter W. van der Horst; 284 p.

Rug met lichte leesribbel. Overigens een keurig exemplaar.

[36317]

€ 20,00
Horstius, Jac. Merlo, and L.v.R..

Horstius, Jac. Merlo, and L.v.R..

Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: In het Latyn, onder den naam van Paradisus Animae, uitgegeven, Door den Welëerwaardigen en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en Nu uit het Fransch in 't Nederduitsch overgezet, door L. v. R.

Amsterdam; 1777; T. Crajenschot; frontispiece, 8 copperengravings; leather, raised bands, gilt stamped frames, gilt edged; XVIII, 780, [16] pp.

L.v.R. = L. van Renesse. Last pages stained. Traces of use on joints inside. Rare!

[14762]

€ 80,00
Houbakker, Joannes.
Houbakker, Joannes.

Houbakker, Joannes.

Twintig weldoorwrochte predikatien, over verscheide texten der H. Schriftuur. Tweede stuk.

Amsterdam; 1732; Jacob ter Beek; halfcloth with renewed contemp. binding; engraved title page and vignettes inside; (15) 408 pp. + register.

Rare! Cover with slight signs of use, slight damage at upper right corner. Bookplate on inside cover.

[20552]

€ 99,00
Huitema, T..

Huitema, T..

De voorspraak (shafa'a) in den Islam.

Leiden; 1936; E.J. Brill; softcover; 136 pp.

With register. Pages uncut.

[24223]

€ 14,00
Hulst, Roger D', Baudouin, Frans, Aerts, Willem, a.o..

Hulst, Roger D', Baudouin, Frans, Aerts, Willem, a.o..

L'erection de la croix, Pierre Paul Rubens.

Bruxelles; 1992; Editions de Lassa; cloth with dust jacket; sewn binding; 4o; ills., mainly in colour; text in French; 197 pp.

Dust jacket slightly discoloured.

[27316]

€ 13,00
Huurdeman, D. (bew.).

Huurdeman, D. (bew.).

De Nederlandsche Paus Adriaan VI.

Amsterdam; 1908; N.V. Boekhandel en Uitgeverszaak voorheen E. v.d. Vecht; halfleather; some ills. in b&w.; 155 (3) pp.

Naar het duitsch van Ludwig pastor bewerkt.Stamps and note in ink on title page. Endpapers and edges slightly discoloured.

[19152]

€ 35,00

Ingelse, L.. Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld. Gorinchem; 1926; Romijn & Van der Hoff; goudbedrukt linnenr; 8vo; 116 p. [14821]

€ 38,00
Ingelse, Lourens.

Ingelse, Lourens.

De genaderlijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779, ontstaan door de begunstiging der Roomsch-Katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der Nieuwe Psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de Oude Berijming gehecht bleven.

Domburg; zonder jaar (ca. 1880); J. Keersemaker; slappe kaft; klein 8vo; 72 p.

Rug gerepareerd met strook plakband. Onderste helf titelblad ontbreekt. Aan de binnenkant van het voorplat een ex-libris met daarop afgebeeld een scène van de inundatie op Walcheren, 1944.

[30246]

€ 24,00
Itjeshorst Jz., J..

Itjeshorst Jz., J..

De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582.

Kampen; 1917; J.H. Kok; zachte kaft; academisch proefschrift, lijst van stellingen meegebonden; 144 p.

Rug gerepareerd. Hoekje franse titelpagina weggeknipt.

[31106]

€ 14,00
J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592 1656).
J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592 1656).
J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592 1656).

J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592-1656).

Lusthof des gemoeds, inhoudende verscheide, geestelyke oeffeningen met noch drie collatien der wandelende ziele met Adam, Noach en Sym. Cleophas.

N. pl.; 1768; Abram Cornelis; vellum; various woodengravings; (11) 589 pp.

Some pages with slight tears/ chips. Copied title page, edges and pages discoloured, cover shows slight signs of use. Ex libris stamped at first endpaper.

[20134]

€ 40,00
Jansen, Gerhard.
Jansen, Gerhard.
Jansen, Gerhard.

Jansen, Gerhard.

Geïllustreerde kleine Katechismus voor Communicanten.

Haarlem; zonder jaar; Boekdrukkerij v/h St. Jacobs Godshuis; zachte kaft; 11,5x17 cm.; ill. in kleur door Gerhard Jansen; 95 p.

Rug aan boven- en onderzijde beschadigd.

[36710]

€ 25,00
Jansenii, Cornelii.
Jansenii, Cornelii.

Jansenii, Cornelii. Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia editio ultima. Bruxellis; 1776; Francisci T'Serstevens. Titlepage with engraved portrait. Full leather; gilt printed spine with raised bands; (14), 740 pp. One joint partly broken. Otherwise in very good condition. [31548]

€ 90,00
Janssen, H.Q..
Janssen, H.Q..

Janssen, H.Q.. De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden. Eerste en tweede deel in 1 band. Arnhem; 1868; J.W. & C.F. Swaan; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; VIII, 470 & 336 p. Vernieuwde band. [33594]

€ 80,00
Johanna.

Johanna.

Bijbelsch Prentenboek. Nieuwe Testament.

Rotterdam; zonder jaar; J.M. Bredee's Boekh. en Uitg. Mij.; gekartonneerd; ill. in kleur en zwart wit; ongepagineerd.

Stempel met naam op het voorplat.

[36838]

€ 12,00
Jones, Gareth (ed.).

Jones, Gareth (ed.).

The Blackwell Companion to Modern Theology.

Malden/ Oxford; 2004; Blackwell Publishing; hardcover; XX, 586 pp.

With index.

[24878]

€ 17,00
Jong, e. de e. a..

Jong, e. de e. a..

Miniaturen. Middeleeuwse manuscripten.

Weesp; 1985; Fibula-Van Dishoeck; ed. by F.W.G. Leeman and G.Th.M. Lemmens; Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1985, vol. 36; fig., ill. in b&w; cloth, gilt stamped, with dust jacket; VIII, 197 pp.

[13908]

€ 19,00
Jonge van Ellemeet, B.M. de.
Jonge van Ellemeet, B.M. de.

Jonge van Ellemeet, B.M. de. Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw. Zierikzee; 1906; S. Ochtman & Zoon; halflinnen; academisch proefschrift; 8vo; 285 p. Band en schutbladen vernieuwd. [33527]

€ 30,00
Kampen, N.G. van.
Kampen, N.G. van.

Kampen, N.G. van.

Vaderlandsche karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795. Vol. 1 & 2.

Haarlem; 1826 en 1828; Erven François Bohn; halfleather, with gilt decorated spine; marbled boards; VI, 501 & 438 pp.

Boards rubbed/ chafed. Both covers worn along extremities. Title tickets at spine partly chipped off, gilt decorations occasionally faded. Some leaves vol. 2 dogeared.

[24840]

€ 49,00
Kemp, Johannes van der.

Kemp, Johannes van der.

De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de evangelische Godtzaligheit aangedrongen.

Rotterdam/ Amsterdam; 1742; Philippus Losel en Jacobus Bosch/ Pieter Verschueren; 11e druk; perkament; ca. 16x20 cm.; (46) 958 p. + "Bladtwyzer".

Titelplaat ontbreekt. Bladzijden af en toe vochtvlekkig in de marges.

[25774]

€ 24,00