Loading...

Theology

Results 169 - 192 of 341
Leibbrandt, J.G., Gordeau, H. & Groot, Jan H. de (red.).

Leibbrandt, J.G., Gordeau, H. & Groot, Jan H. de (red.).

Het Korenland; maandblad voor jongeren. Jaargang 14, 1937. Aflevering 4 (april 1938), jaargang 15, meegbonden.

Neerbosch; 1937; Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij voor het Nederl. Jongelingsverbond; linnen; ingenaaid; ill. in zwart wit; 488 p.

Rug verkleurd en iets beschadigd (laat deels los).

[26703]

€ 15,00
(Lentz, Ludw. C.).
(Lentz, Ludw. C.).
(Lentz, Ludw. C.).

(Lentz, Ludw. C.).

Rijm-Bijbel voor de Jeugd, door een Kindervriend.

Amsterdam; 1853; Allart & van der Made; linnen band met goudopdruk; ca. 10x17 cm.; inleidende voorrede door Ludw. C. Lentz; ill.; 196 p.

Boekblok laat los van de band.

[36409]

€ 90,00
Lepoeter, G.J..

Lepoeter, G.J..

De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het woord.

Goes; 1996; Heemkundige Kring De Bevelanden; harde kaft; ill.; 504 p.

Goed exemplaar.

[35905]

€ 12,00
23946

Leven en marteldood van Johannes Huss.

Amsterdam; 1857; H. Höveker; softcover, with later, protective, wrappers; ill. frontcover; 45 (3) pp.

Rare! Binding loose, cover and title page with small repairs (with tape) at extremities. Spine damaged.

[23946]

€ 40,00
Lexius, J.H..

Lexius, J.H..

Wetten en Bepalingen, nopens het kerk- en armbestuur voor R.C. gemeenten ten platten lande.

's-Gravenhage; 1823; gebroeders Langenhuysen; zachte kaft; VI, 40 p.

Rug gerestaureerd, titelblad laat aan bovenzijde een ietsje los. Enkele bladzijden niet opengesneden, etiketje aan binnenkant omslag.

[23284]

€ 24,00
Liebaert,M, Adrianus Pieterszoon van Aerdenrijck.
Liebaert,M, Adrianus Pieterszoon van Aerdenrijck.

Liebaert,M, Adrianus Pieterszoon van Aerdenrijck.

Het graf voor alle nieuw-gesinde, Die leerendat de Schriftuure alleen in alle geschillen des geloofs den onfeylbaren rechter is....etc.

Loven; 1697; Thomas Does. Perkamenten band; 475, (5) p.

Band met wat vuilaanslag; overigens in goede conditie.

[35183]

€ 195,00
Ligt, N.M. de.

Ligt, N.M. de.

Wat deed ik? Wat zal ik doen? Twee vragen voor hen, die belijdenis des geloofs aflegden.

Middelburg; 1907; R.M. Smits; zachte kaft; 23 p.

Aandenken aan de afgelegde geloofsbelijdenis van Johanna Jozina Wattel, 20 maart 1907. Bandje en sommige bladzijden met lichte vouwtjes/ iets omgebogen.

[24057]

€ 15,00
Littooij, A..

Littooij, A..

De genezing van een doofstomme door Jezus (Marcus 7: 31-37).

Middelburg; 1891; F.P. d'Huij; slappe kaft; 8vo; 21 p.

Rug aan boven- en onderzijde iets ingescheurd.

[27019]

€ 14,00
Lochner, Stephan.
Lochner, Stephan.
Lochner, Stephan.
Lochner, Stephan.
Lochner, Stephan.

Lochner, Stephan. Stephan Lochner Gebetbuch 1451. Facsimile binding + commentary binding in joint luxurious box. Facsimile of Manuscript nr 70 of the "Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Faksimile der Handschrift 70 der Hessischen Landes - und Hochschulbibliothek Darmstadt. Lachen am Zürichsee / Stuttgart; 1989; Coron-Verlag / Verlag Müller und Schindler. 12°. 450 pp. with 59 decorated initials, gilt by hand and 1 full page miniature. Original blind tooled leather binding with 4 raised bands and 2 brass clasps. In original luxurious box covered with red velvet and decorated initial. Edition: 1995 copies. Commentary binding in German language byEberhard König, Kurt Hans Staub und Beste Braun-Niehr; 188 pp. with ills.; size of the box: 23x19x9 cm. In mint condition! [33838]

€ 690,00
Lodensteyn, J. van.
Lodensteyn, J. van.

Lodensteyn, J. van.

Uyt-spanningen. II deel: Aandachten over bysondere geestelijcke stoffen/ III. deel: Behelsende eenige stichtelijcke invallen op verscheydene voorvallen/ IV. deel; Behelsende eenige boet-dichten.

S.l.; 1694-1703; perkamenten band; klein 8vo; 4 delen in 1 band; eerste deel s.a., tweede deel 1703, de delen 3 & 4 1694; 464 p., gevolgd door blad-wyzer.

Het titelblad van het eerste deel ontbreekt.

[35874]

€ 50,00
Löhr, J.A.C..
Löhr, J.A.C..

Löhr, J.A.C..

Kinderlijke oogenblikken aan den Godsdienst toegewijd. Een school en huisselijken gebruike, getrokken uit en bewerkt naar J.A.C. Löhr, door den schoolopziener M.M.

Haarlem; 1821; wed. A. Loosjes, Pz.; gekartonneerd; ca. 10x17 cm.; gegraveerd frontispice; XVI, 200 p.

Rug ietsjes beschadigd. Bandje enigszins beduimeld.

[36267]

€ 190,00
Looman, T.M..
Looman, T.M..

Looman, T.M..

Het zendelingsblad voor de jeugd, 2 jaargangen in één band (1852-1853 & 1853-1854).

Amsterdam; 1853 & 1854; H. Höveker; halflinnen met gemarmerde platten; ca. 8,5x13,5 cm.; diverse houtgravures van o.a. de inheemse bevolking, fauna en afgoden; bevat tekst/ verhalen/ levensschetsen van/ over zendelingen, de slavenhandel, afgoderij, gebruiken en rituelen, waarin op niet mis te verstane wijze stelling wordt genomen tegen "heidense" praktijken en godsdienst; VIII, 400 & X, 382 p.

Zéér zeldzaam! Rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd. In zijn geheel genomen een in goede staat verkerend exemplaar.

[25177]

€ 240,00
Lossius, Kaspar Friedrich.

Lossius, Kaspar Friedrich. Gumal en Lina; eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd, inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. Complete set van 3 delen. Amsterdam; 1802; van Vliet en van der Hey; gekartonneerd, met gemarmerde platten; klein 8vo; elk deeltje met gegraveerd frontispice; eerste deel "Bevattende de waarheden van den natuurlijken godsdienst", tweede deel "Bevattende eene inleiding in de waarheden van den Kristlijken godsdienst", derde deel "Bevattende het onderwijs in de voornaamste waarheden van den Kristlijken godsdienst"; 2e Nederduitse druk; XIV, 290/ 353 en 275 p. Bandjes vernieuwd. In 2 van de 3 deeltjes zijn de gravures tegenover het titelblad deels ingekleurd, wat in een latere tijd heeft plaatsgevonden. [27145]

€ 195,00
Lossius, Kaspar Friedrich.
Lossius, Kaspar Friedrich.
Lossius, Kaspar Friedrich.
Lossius, Kaspar Friedrich.

Lossius, Kaspar Friedrich.

Moralische Bilderbibel mit kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen von Kaspar Friedrich Lossius; vols. 1-4.

Gotha; 1805-1811; Justus Perthes; halfleather; 59 copper engravings; LVIII, 375/ XVI, 468/ XII,476/ 544 pp.

Spines rubbed and (gilt) lettering occasionally faded. Covers slightly worn along extremities (corners mainly). Leaves occasionally slightly soiled and foxed. Page 71-72 of vol. 4 lacking, page 73 damaged (in margins) and slight repair (without loss of text). Leaves vol. 2 occasionally slightly stained with green substance in margins. Otherwise some minor imperfections.

[23674]

€ 95,00
Lublink Weddik, B.T..

Lublink Weddik, B.T..

Het leven en karakter van Philippus Melanchton.

Amsterdam; 1842; G. Portielje; gekartonneerd; frontispice met portret van Philippus Melanchton; XVI, 198 p.

Platten enigszins beduimeld en vlekkig. Rug enigszins beschadigd, hoekjes band met slijtagesporen.

[24001]

€ 14,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen. Amsteldam; 1749; F. Houttuyn. Frontispiece and 51 emblems. Small 8vo; cardboard with marbled boards; (34), 103, (7) pp. Binding somewhat worn. Otherwise comlete and inside in very good condition [33710]

€ 300,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. Amsteldam; 1709; Wed. P. Arentz en K. vander Sys. Met één frontispiece (van twee); contemporain perkament; klein 8vo; (8), 300, (8), 18 p. [33893]

€ 140,00
Luther, M..
Luther, M..

Luther, M..

Bloemlezing uit de geschriften van Dr. M. Luther. Eerste en tweede deel.

Amsterdam; 1840-1841; G. Portielje; gekartonneerd; 8vo; eerste en tweede deel; vertaald door B.T. Lublink Weddik; XXVI, 280 & IV, VIII, 340 p.

Bovenzijde rug eerste deel beschadigd. Achterplat tweede deel ontbreekt. Bladzijden ietsjes roestvlekkig in blanco marges.

[34347]

€ 20,00

Lützow, C.F.A. von Meisterwerke, Die, der Kirchenbaukunst; eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues durch ihre hauptsächlichen Denkmäler. Leipzig; 1862; V. von E.A. Seemann; ill.; in linnen, goudgestempeld; goud op snee; 423 p. De band enigszins los. Gotische letters. [4367]

€ 40,00
Maimbourg, Louis.
Maimbourg, Louis.
Maimbourg, Louis.

Maimbourg, Louis. Histoire de la Ligue. Paris; 1884; Sebastien Mabre-Cramoisy. Engraved frontispiece; vellum; small 8vo; (36), 542, (34) pp. [32897]

€ 95,00
Makeblyde, P. Ludovicum.
Makeblyde, P. Ludovicum.

Makeblyde, P. Ludovicum. Den schat der Christelycker leeringhe. Tot verklaringhe van den Catechismus uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Arts-Bischdoms van Mechelen. Van nieuws oversien ende verbetert. Den sevensten druck. Antwerpen; 1716; Jacobus Woons. Contemp. vellum; (26), 557, (41) pp. Some handwritten biographical notes about Makeblyde on first endpaper. In good condition. [32149]

€ 90,00
Mango, Cyril.

Mango, Cyril.

Byzantische Architektur.

Stuttgart; 1975; Belser Verlag/ Electa Editrice; hardcover with dust jacket; ca. 400 ills. in b&w; 391 pp.

With registers of names and places. Dust jacket repaired at top of spine.

[25624]

€ 19,00
Mann, L'Abbé.
Mann, L'Abbé.

Mann, L'Abbé.

Encyclopédie des enfans, ou abrégé de toutes les sciences, refondu, beaucoup augmenté et corrigé dans toutes ses parties, afin de le rendre propre à l'usage des Écoles des Pays Catholiques.

Bruxelles; 1807; B. Le Francq; leather with gilt lettered spine; 13th, revised, edition; woodengravings; 11x17 cm.; VIII, 160 pp.

Engraving and some words page 151 damaged, errasing with ball-point. Outer margins occasionally vaguely waterstained. Cover with slight wear, mainly along extremities. Name, in ink, on first endpaper.

[23425]

€ 120,00
Marchetti, Jean.
Marchetti, Jean.
Marchetti, Jean.
Marchetti, Jean.

Marchetti, Jean.

Mémoires concernant les prodiges, arrivés à Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge.

Liége; 1816; Duvivier; bound in leather; spine gilt printed; small 8vo; prizebinding; XCVI, 264 pp.

Prize, dedicated to François Eloin, mounted to pastedown. Spine slightly loosening.

[35638]

€ 35,00