Loading...

Theology

Results 145 - 168 of 341
Kemp, Johannes van der.
Kemp, Johannes van der.
Kemp, Johannes van der.

Kemp, Johannes van der.

De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de evangelische Godtzaligheit aangedrongen.

Rotterdam/ Amsterdam; 1754; Philippus Losel, Jacobus Bosch en Otto van Grafhorst; halfleer met gemarmerde platten; 14e vermeerderde en verbeterde druk; gegraveerde titelprent; (46) 958 p. + "Bladtwyzer".

Rug beschadigd op de kneep. Voorplat laat iets los van het blok. Bladzijden ietsjes bobbelig.

[28223]

€ 24,00
Keukenmeester, N.M. & Blom, S..

Keukenmeester, N.M. & Blom, S..

Het Weeshuis der Hervormden te Maassluis, 1675-1937.

Z.pl.; 1937; softcover met flappen; ingenaaid; 8vo; enkele ill. in zwart wit; II, 194 p.

Met register en naamlijsten.

[26099]

€ 24,00
Keuller, J.M.L.
Keuller, J.M.L.
Keuller, J.M.L.
Keuller, J.M.L.

Keuller, J.M.L.

De Mensch; eene psycho-physiologische studie.

Leiden; 1895; J.W. van Leeuwen; figures; halfcloth, marbled; 260 pp.

Renewed binding and endpapers. With owner's entry and bookplate.

[8131]

€ 35,00
Kist, Ewaldus

Kist, Ewaldus

Beknopte Beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. Waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, als ook de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening van het Christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen, kortelijk worden voorgedragen. Eerste en tweede deel in 1 band.

Dordrecht; 1834; A. Blussé en van Braam; halfleer met gemarmerde platten; klein 8vo; XVI, 279 & XII, 354 p.

Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. Rug beschadigd op de kneep. 2 Bladzijden van het voorwoord ontbreken. 1 Bladzijde teruggezet met transparant tape.

[7806]

€ 40,00
Knappert, L..

Knappert, L..

Godsdienstig Nederland.

Huis ter Heide; 1928; 'De Wachttoren'; or. linnen; 228 pp.

'Dit werk maakt deel uit van 'Het Handboek', Bibliotheek van Wetenschappelijke Geschriften over den Godsdienst'. Scheurtje bovenzijde kneep (1 cm). Band wat verkleurd.

[17501]

€ 12,00

Knibbe, David. De leere der gereformeerde kerk, volgens de order van de Heydelbergse Kathechismus.....Alsmeede Een kort onderwys, om een predicatie met order te hooren en te herhaalen. Leyden; 1706;Jordaan Luchtmans. Derde druk.Gegraveerd titelblad; halfleer met gemarmerde platten; (36) 825, (36), 28, (2) p. [32281]

€ 50,00
Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter (ed.).

Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter (ed.).

Lexicon in veteris testamenti libros. Wörterbuch zum hebräischen Testament in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Hebrew old Testament in English and German. Wörterbuch zum aramäischen Teil des alten Testaments in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Aramaic parts of the old testament in English and German. Editio photomechanice iterata cui adjectum est supplementum lexicon Germanico-Hebraicum (-aramaicum) et correctiones additamentaque i.a. continens.

Leiden; 1958; E.J. Brill; hardcover, clothbound; 2 vols., includes the supplement; LXVI, 1,138 & XXXIV, 237 pp.

Former library copy. With stamps, and labels. Frontcover supplement with remnants of removed label.

[34342]

€ 60,00
König, Ed.

König, Ed. Originalität, Die, des neulich entdeckten Hebräischen Sirachtextes; textkritisch, exegetisch und sprachgeschichtlich untersucht.

Freiburg i. Br.; V. von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck); softcover; 8vo; VIII, 113 pp.

Not cut open. Slightly waterstained. Cover soiled. [10922]

€ 14,00
Koppejan, Willem A. & Woelderen, Helene W. van.
Koppejan, Willem A. & Woelderen, Helene W. van.

Koppejan, Willem A. & Woelderen, Helene W. van.

J. Bernard Nicklin. A Life with God and the Pyramid.

Glastonbury/ the Hague; 1971; Real Israel Press; softcover; 8vo; ills. in b&w; signed by both authors with dedication; XI, 296 pp.

[26437]

€ 19,00
Kort, Jan de & Lockefeer, Jan (red.).

Kort, Jan de & Lockefeer, Jan (red.).

Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576. Theoloog en Pastor Bisschop van Gent.

Hulst; 2010; Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten"; paperback; ill. in kleur en zwart wit; bibliografie; register van persoons- en plaatsnamen; 272 p.

[29574]

€ 14,00
Krom, Herm., Jo..

Krom, Herm., Jo..

Lijkrede, op het overlijden van den Hoogeerw. en Hoog gel. heere Jacobus Willemsen, hoogleraar in de H. Godgeleerdheid op de doorluchtige school, mitsgaders herder en leeraar der gemeente, te Middelburg. Voorgevallen den 31 van Lentemaand 1780. In het openbaar uitgesproken op den 17 van Bloeimaand 1780.

Middelburg; 1780; Pieter Gillissen; katernen met touwtjes gebonden, zonder bandje; uit het Latijn vertaald; XIX, 103 p.

Goede staat.

[30828]

€ 95,00
Krummacher.
Krummacher.

Krummacher.

Paraboles.

Paris; 1833; Langlois et Leclercq; cloth; 10x15 cm; ill.; 144 pp.

Binding partly renewed. New endpapers.

[26688]

€ 35,00
L'Abbé Baudrand.

L'Abbé Baudrand. L'Ame religieuse, élevé à la perfectionpar les exercices de la intérieure. Paris; 1834; Gauthier Frères. Full contemp. calf; spine with gilt printed floral ornaments; VIII, 266 pp. In very good condition. [31579]

€ 25,00
Laan, C.L..
Laan, C.L..

Laan, C.L..

Het Bethel-Boek ter herinnering aan de inwijding der nieuwe Bethel-Kapel op 16 september1900.

Brussel; 1901; Evangelisatie-Drukkerij; foreword by J.J.P. Valeton Jr.; ills. in b&w.; blind stamped cloth; 16x23 cm.; 191 pp.

Cover waterstained and shows traces of wear. Bookblock in good shape.

[18218]

€ 10,00
Lamers, G.H..

Lamers, G.H..

Levensbericht van Dr. J. Cramer.

Leiden; 1895; E.J. Brill; zachte kaft; overdruk; 40 p.

Band met scheurtjes, hapjes en vouwtjes, enigszins smoezelig exemplaar. Pagina's met lichte vouwen/ plooien.

[21728]

€ 15,00
Lampe, F.A..
Lampe, F.A..

Lampe, F.A..

Frid: Adolphi Lampe theologi consummati, Dissertationum philologico-theologicarum tum earum, quae ulteriorem Evangelii Johannis illustrationem pertinent, tum reliquarum varii generis, et eruditionis multifariae Syntagma. Accedunt orationes ejus IV. programmata quaedam ab ipso elaborata, et dissertationum quarundam affectarum fragmenta ex mss. edita.

Amsterdam; 1737; Adr. Wor & Haered. Onder de Linden; forew. by Daniel Gerdes; printer's mark on title page; leather, blind stamped; [XiV], 648 pp.

Endpapers discoloured and stained. Corners of cover and spine damaged. A few notes in ink.

[14719]

€ 95,00

Landreben, Arnoldus. Schrift-maatige verklaaring van Paulus brief aan de Philippensen. Deventer; 1746; Gerrit Steynfort. Eerste druk. Titelblad gedrukt in rood en zwart met gravure van J. Goeree. Later halfleer met gemarmerde platten; (22), 628, (8) p. Arnoldus Landreben was geboren te Steinfurt, overleden te Franeker 1 Dec. 1721, werd 28 Aug. 1677 als theol. student te Franeker ingeschreven en was predikant te Woudsend (1679-81), Roordahuizum (1681-85), Dronrijp (1685-96) en te Franeker (1696-1721). [31335]

€ 225,00
Langedijk, D..

Langedijk, D..

Bibliographie van den schoolstrijd, 1795-1920.

's-Gravenhage; 1931; Dr. Abraham Kuyper Stichting & den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel; linnen met goudopdruk; XIV, 368 p.

Goed exemplaar.

[24371]

€ 14,00
Lavater, J.C..
Lavater, J.C..

Lavater, J.C.. Woorden der Waarheid, des Geloofs en des Levens. Amsterdam; 1841; H. Höveker; gebonden in linnen; 7x10 cm.; VI, 156 p. Inscriptie op blanco schutblad. [33157]

€ 65,00
Lazzarini, Luigi.
Lazzarini, Luigi.

Lazzarini, Luigi.

Pius XI.

Amsterdam/ Brugge; 1938;R.K. Boekcentrale/ Beyaert; softcover with (damaged) flaps; ills. in b&w; VII, 317 pp.

Vertaling uit het Italiaans door A. Hendrickx. Stamp and notes in ink on title page. Cover damaged. Some pages uncut.

[19154]

€ 20,00
Le Roy, J.W.P..

Le Roy, J.W.P..

Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.

Sloterdijk; 1922; 1 foto-illustratie van de Ned. Herv. kerk te Sloterdijk in z/w; papieren kaft met koord gebonden; 18x21,5 cm.; 29 p.

Inclusief bijlage: originele foto (van de afdruk in het boekblok) op kartonnen passe-partout, 16x20 cm. Papieren omslag met roestvlekken. Rug gerepareerd. Schutbladen verstevigd met zuurvrij tape.

[19189]

€ 40,00
Leeuw, Gerardus van der.

Leeuw, Gerardus van der.

Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten (vols. I and II, complete).

Leiden; 1916; E.J. Brill; halfcloth; thesis; VIII, 164 pp.

Endpapers renewed. Notes and underlining in pencil.

[24226]

€ 14,00
Leeuwaarden, N.S. van.
Leeuwaarden, N.S. van.

Leeuwaarden, N.S. van.

De Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige behandeling van XXV Bijbelteksten met Gebeden, Dankzeggingen en Gezangen ter algemeene stichting voor zeevarende lieden, en allen die by de Zee wonen of belang hebben.

Amsterdam; 1865; Ten Brink & De Vries; 15th edition; preface by Petrus Haack; engraved frontispiece; small octavo; cardbooard ; [54], 508, [4] pp.

Cardboard binding in bad condition. Inside in good (uncut) condition.

[17831]

€ 120,00
Leeuwen, T. van.

Leeuwen, T. van.

De diaconie, beschouwd in hare betrekking tot het armwezen, naar de bestaande wetgeving: wenken der geschiedenis en ervaring bij eene nadere wetgeving

Middelburg; 1842; E. Hendrikse; zachte kaft; 100 p.

Zeldzaam! Band vernieuwd. Onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad, eerste ca. 20 p. met roze-achtige vlek in het midden van de bladzijden.

[25610]

€ 75,00