Loading...

Education

Results 73 - 96 of 220

Gieben, A.Th.. Stijl en ornamentenleer. Eerste deel. Een serie schetsen, met bijbehorende tekst, ten dienste van studerenden voor het examen vakbekwaamheid in het schilderen. Koog aan de Zaan; z.j. (ca. 1950); P. Out; ringband met gekartonneerde platten; 49 Romeins genummerde platen met voorbeelden van verschillende stijlen en ornamenten; met bijbehorende tekst; ongepagineerd. Voor- en achterplat met oefenwerk vorige eigenaar in pen. Overigens wat geringe gebruikssporen. [31384]

€ 20,00
Grunert, Joh. Aug..
Grunert, Joh. Aug..

Grunert, Joh. Aug..

Lehrbuch der Mathematik für die mittlern Classen höherer Lehranstalten; Erster Theil: gemeine Arithmetik.

Brandenburg; 1845; J.J. Wiesike; hardcover, marbled; spine with gilt lettering; 3rd, revised, edition; examples; X, 261 pp.

Cover slightly worn along extremities. Ticket mounted on upper pastedown. Stamp on title page.

[25328]

€ 25,00
Hamelmann, Friedrich.
Hamelmann, Friedrich.
Hamelmann, Friedrich.

Hamelmann, Friedrich.

Het van den bok rijden; grondig onderricht in de behandeling van wagenpaarden, het inspannen en rijden.

Amsterdam; z.j. (ca. 1880); gebroeders Koster; softcover; met afbeeldingen in zwart wit; III, 158 p.

Bewerkt door L.E.J. Scheurleer. Hoofdstuk I 'Koetsier en paard', hoofdstuk II 'het van den bok rijden', hoofdstuk III 'Onderricht in het van den bok rijden en het dresseeren van paarden', hoofdstuk IV 'Het aanschaffen en het bewaren van materiaal', hoofdstuk V 'Staldienst'. Omslag gerepareerd en verkleurd. Randen omslag met wat kleine scheurtjes, binnenwerk enkele roestvlekjes.

[20376]

€ 120,00
Hardenberg, W..
Hardenberg, W..

Hardenberg, W..

Illustratief teekenen op het zwarte bord. Handboekje ten dienste van het onderwijs op de lagere scholen en bewaarscholen.

Groningen; 1914; J.B. Wolters; halflinnen; oblong; vierde, vermeerderde druk; ill.; register; 31, VIII p.

Lichte vochtschade. Stempeltje onderwijsinstelling op titelblad.

[36099]

€ 35,00
Harmsen, W.L., and C. Zee.

Harmsen, W.L., and C. Zee.

Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding.

Middelburg; 1950; Fa. G.W. den Boer; ill., fig., tables; cloth; XII, 277 pp.

[12723]

€ 25,00
Hees, P.M.G. van, et al.
Hees, P.M.G. van, et al.

Hees, P.M.G. van, et al.

Een blik op de Nederlandsche Volksschool naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1862.

Amsterdam/ Deventer/ Leiden; 1862; Fred. Muller/ A.H. de Lange/ A.W. Sijthoff; zachte kaft; ca. 14x24 cm.; 104 p.

Voor- en achterplat en laatste bladzijden met chips/ gerafeld, door vraatschade van insecten. Zonder verlies van tekst. Voorplat laat enigszins los.

[34699]

€ 19,00
Heijningen Bosch, M. van.
Heijningen Bosch, M. van.
Heijningen Bosch, M. van.

Heijningen Bosch, M. van.

De kleine kindervriend; een schoolboekje voor jonge kinderen.

Leeuwarden/ Groningen; 1845; L. Schierbeek en R.J. Schierbeek; zachte kaft; 10x16 cm.; 36e druk; 52 p.

Losjes in de band.

[36276]

€ 50,00
Hemkes.
Hemkes.

Hemkes.

Hemkes' vijf cents rekenboekjes. Munten, maten en gewichten (volgens 't nieuwe stelsel bewerkt). Derde rekenboekje.

Groningen; 1869; M. Smit; zachte kaft; 10x16 cm.; 2e druk; 16 p.

Present exemplaar. Met wat lichte kreukjes.

[36918]

€ 15,00
Hendriks, W.L. & Schoo, H.J..

Hendriks, W.L. & Schoo, H.J..

Nederlandsche Schoolkalender 1920 september 1921.

Groningen, Den Haag; 1920; J.B. Wolters; halflinnen; ca. 10x14 cm.; 320 p.

Gebruikt exemplaar. Bandje met slijtagesporen en binnenwerk (kalender) in gebruik geweest en aldus beschreven. Rug iets beschadigd.

[34631]

€ 20,00
Hertog, T. den.

Hertog, T. den.

De klemtoon. Regels en oefeningen voor het natuurlijk lezen.

Schoonhoven; 1889; S. & W.N. van Nooten; zachte kaft; 14x18 cm.; 37 p.

Een niet opengesneden exemplaar.

[36922]

€ 20,00
Hobma, S.S..
Hobma, S.S..

Hobma, S.S..

Ons eerst begin in rechtlijnig- en bouwkundig teekenen; ten dienste van: bouwkundig teekenonderwijs, herhalingsonderwijs en zelfoefening.

Workum; 1909; T. Gaastra Bzn.; softcover; fig. in zwart wit; 39 p.

Omslag aan de rug gescheurd. Omslag roestvlekkig en beduimeld. Pagina's licht verkleurd en hier en daar wat roestvlekjes.

[21504]

€ 12,00
Holst, A. & Else Wenz Viëtor.
Holst, A. & Else Wenz Viëtor.

Holst, A. & Else Wenz-Viëtor.

Grietje kan koken! Een kinderkookboek voor kinderen van 6-12 jaar.

Eindhoven; zonder jaar; N.V. Uitgeversmaatschappij de Pelgrim; gekartonneerd; 22x29 cm.; met gedichten van A. Holst en tekeningen, in kleur, door Else Wenz-Viëtor; ongepagineerd.

Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd. Inscriptie aan de binnenkant van de band.

[36884]

€ 50,00
Hoogeveen, M.B..
Hoogeveen, M.B..

Hoogeveen, M.B..

Leesoefeningen ter inleiding van het eerste tot en met zesde leesboekje. Zes deeltjes.

Groningen/ Djakarta; 1931-1961; J.B. Wolters; zachte kaft, geniet; verschillende drukken; ill. in zwart wit; alle deeltjes tellen 32 p.

Derde deeltje met lichte vochtschade en gekras met pen op het titelblad.

[36159]

€ 35,00

Horn, D. & Gast, S. de. Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste en tweede deel in 1 band. 's-Gravenhage; 1892; Joh. IJkema; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; 2e druk; met 202 en 210 figuren bij de tekst; 271 en 146 p. Rug iets beschadigd en laat enigszins los van de band. Exemplaar iets schuingelezen. [31369]

€ 24,00
Houwink, Roel.
Houwink, Roel.
Houwink, Roel.
Houwink, Roel.

Houwink, Roel.

Herinneringsalbum aan mijn schooljaren op de Zeister schoolvereeniging, 1 september 1934 tot 9 juni 1939.

Zonder plaats; 1934-1939; eigen beheer; linnen bandje met touwbinding; ca. 20x15 cm.; album gevuld met herinneringen, verhalen, anekdotes, tekeningen en foto's; inclusief krantenknipsel uit 1996 over de Zeister school.

Rug beschadigd, platten ietsjes bobbelig.

[31108]

€ 90,00
IJspeert, C.F..

IJspeert, C.F.. Peladjaran Bahasa Indonesia. Untuk sekolah rendah. Deel 4. Groningen/Batavia; 1949; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij; softcover, geniet; 13,5x18 cm.; ill.; tekst in het Maleis; 96 p. Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. [34070]

€ 12,00
IJspeert, C.F..

IJspeert, C.F.. Peladjaran Bahasa Melajoe. Oentoek sekolah boemi poetera. Deel V. Groningen/Batavia; 1947; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij; softcover, geniet; 13,5x18 cm.; tekst in het Maleis; 64 p. Met 2 stempeltjes, op het titelblad en de laatste pagina. [34071]

€ 12,00
Jongh, J.W. de.
Jongh, J.W. de.

Jongh, J.W. de.

Illustratief teekenen op het zwarte bord. III. Geschiedenis.

Groningen; 1910; J.B. Wolters; halflinnen; oblong; met ill. door W. Hardenberg; 32 p., waarbij zowel de tekst- als de bladzijden met ill. idem genummerd zijn.

Los in de band. Stempeltje op het titelblad.

[36100]

€ 35,00
Klei, Jac. van der & J.B. Ubink.

Klei, Jac. van der & J.B. Ubink.

Het ruisende woud. Leesboek voor de Lagere School. Eerste tot en met zesde deeltje.

Groningen/ Batavia; 1943-1947; J.B. Wolters; zachte kaft; met ill. van C. Jetses; 106, 103, 111, 118, 130 & 127 p.

Hier en daar wat lichte gebruikssporen.

[36156]

€ 20,00
Kloeke, W..

Kloeke, W.. Notitie-atlas der geheele aarde. Zwolle; 1915; Uitgevers-Mij W.E.J. Tjeenk Willink; 7th ed.; in portfolio, halfcloth, cardboard. Very rare! Complete set. Portfolio discoloured; w. little stamp and little sticker. [15304]

€ 60,00
Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D..
Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D..
Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D..

Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D.. School en studie. Maandschrift voor Opvoeding en Onderwijs. Zevende en elfde jaargang (1885 en 1889). Tiel; 1885-1889; D. Mijs; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; IV, 392, 112 & 384, 192 p. Banden met hele lichte gebruikssporen. [33272]

€ 24,00
Koetsveld, C.E. van.
Koetsveld, C.E. van.

Koetsveld, C.E. van.

Uit ons land en uit den vreemde. Eerste leesboekje voor de hoogere klassen der Algemeene Volksschool.

Schoonhoven; 1865; S.E. van Nooten; zachte kaft; 10x16 cm.; 2e druk; 107 p.

Boekblok steekt iets uit de band. Voorplat met kleine beschadiging.

[37011]

€ 60,00
Kollewijn.

Kollewijn.

Kollewijn's Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis in Schetsen en Verhalen voor huis en school. N.Tijd - Fr. Omwentel. Nieuwe Geschiedenis.

Amsterdam; n.d.; Gebr. E. & M. Cohen; 4th ed.; ills. in b&w.; illustrated cloth; 14,5x20 cm.; 510 pp.

Fine copy. Traces of wear at spine.

[18458]

€ 10,00
Koot, A..
Koot, A..

Koot, A.. Dierkunde. Plaat XX. Litho ca. 1860. Getekend door A. Koot, gelithografeerd door Emrik & Binger, Haarlem; uitgegeven door C.L. Brinkman te Amsterdam op stevig karton. Afmeting: 62 X 48 cm. Bij de afgebeelde dieren zijn de namen er in fraai handschrift bijgeschreven. Dit zijn oa.: Groenspecht, Ara-papagaai, Gewone Patrijs, Kwartel, Trekduif en de Korhoen. [21894]

€ 35,00