Loading...

Education

Results 1 - 24 of 246
 .
 .
 .
 .

-. Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen. Tweede stukje. Haarlem; 1824; wed. A. Loosjes; gekartonneerd; vergulde belettering; klein 8vo; 7e druk; verlucht met gravures; korte levensbeschrijvingen van o.a. Erasmus, H. Boerhaave, P.P. Rubens en Piet Hein; 56 p. Rug iets beschadigd. Bandje met lichte slijtagesporen. Achterplat laat iets los. [33169]

€ 35,00
 .

-. Pakket (ephemera) n.a.v. het 300-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool (1875). Leiden; 1875; diverse items o.a. een uitnodigingsbrief namens de Commissie der Sociëteit "Minerva", officiële feestwijzer der Feesten te Leiden te geven door het Leidsche Studenten-Corps, toegangskaarten, tot het matinée, feesten en concerten (9 stuks), het boekje "Herinneringen in proza en poëzie" aan het 330 jarig gedenkfeest van de Stichting der Leidsche Academie (door P. Brooshooft), Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche Hoogeschool (door A. Heynsius), Programma van de Maskerade te houden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps; in totaal 15 items. [33601]

€ 150,00
 .
 .

-. Jaarboekje 1912-1913 "De Honte". Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen der Openbare Handelsschool te Vlissingen, opgericht 11 october 1911. Vlissingen; 1912; Electr. drukkerij firma F. van de Velde jr.; zachte kaft; 14x21 cm.; ill.; 84 p., gevolgd door enkele pagina's met advertenties. Band ietsjes rafeling langs de randen, overigens een goed exemplaar. [33509]

€ 45,00
 .
 .
 .

-. Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik. Amsterdam; 1824; Corns. de Vries/ Hendk. van Munster en Zoon/ Johannes van der Hey en Zoon; gekartonneerd; klein 8vo; 8 uitslaande platen; XVI, 128 p. Band vernieuwd. [31585]

€ 80,00

-. De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen. Amsterdam; 1816; A.B. Saakes; halfleer met gemarmerde platten; rug met goudopdruk; ca. 10x15 cm.; 7e, verbeterde en vermeerderde druk; met 62 platen (van 94) en 1 handgekleurde kaart; XI, 249 p. Mist 28 platen en 1 kaart. Bandje met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op franse titelpagina. [32626]

€ 150,00
 .
 .
 .

-.

Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Leyden/ Deventer/ Groningen; 1814; D. du Mortier en Zoon/ J.H. de Lange/ J. Oomkens; gekartonneerd; vergulde belettering; klein 8vo; met prijs, aan een vlijtige student, mee ingebonden; IV, 151 p.

Rug iets beschadigd. Bandje overigens met lichte slijtagesporen.

[33168]

€ 54,00
 .
 .
 .

-.

Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Amsterdam; 1824; Corn. de Vries/ Hend. van Munster en Zoon en Johannes van der Hey en Zoon; gekartonneerd met vergulde belettering; met 8 uitslaande platen; XVI, 128 p.

Bandje met lichte slijtagesporen.

[33170]

€ 49,00
Aa, Cornelis van der.
Aa, Cornelis van der.
Aa, Cornelis van der.

Aa, Cornelis van der.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde tot de Graaffelijke Waardigheid over deeze landen, tot den tegenwoordigen tijd. Uit de beste autheuren, en andere echte stukken, ten dienste van Neêrlandsch jongelingenschap, bij een gezameld, en in orde gesteld, door Cornelis van der Aa. 6 delen.

Amsterdam; 1800-1803; Johannes Allart; halflinnen met gemarmerde platten; 8x13 cm.; met gegraveerde platen en portretten; XIX, 347, VI, 352, VI, 368, XIV, 408, VI, 447 & 405 p.

Hier en daar wat lichte gebruiks- en slijtagespoortjes. Af en toe een kleine reparatie, één deel met wat gedeeltelijke. waterschade.

[38195]

€ 190,00
Abramsz, S..

Abramsz, S..

A.B.C. Wie van de kindertjes leest er méé? Rijmpjes voor de kleintjes.

Zonder plaats; zonder jaar (ca. 1920); halflinnen; 16x20 cm.; 1e druk; ill.; ongepagineerd

Titelblad ontbreekt. Bladzijden op de naad verstevigd.

[37308]

€ 90,00
Alof

Alof Gemakkelijk leerboekje der Aardrijkskunde van Zeeland, voor school- en huisselijk gebruik.

Kampen; 1862; B.L. van Dam; zachte kaft; 10x16 cm.; auteur: Andries Pietersz. Meester; 30 p.

Voorplat met etiketje en schaafplekje.

[3439]

€ 30,00
Andriessen, P.J..

Andriessen, P.J.. Feestgeschenk voor Neerlands Schooljeugd op 12 Mei 1874.

Amsterdam; 1874; Scheltema & Holkema; zachte kaft, papier; 12x18 cm.; verlucht met enkele litho's in kleur; 14 p.

Onderzijde voorplat wat lichte insectvraat.

[3128]

€ 20,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Bijbelsche voorbeelden ter bevordering van Godsvrucht en deugd. Een leesboek voor jonge lieden, zoo voor de derde klasse in de scholen als tot bijzonder gebruik.

Leyden; 1846; D. du Mortier en Zoon; halflinnen; 10x16 cm.; VIII, 119 p.

Band en schutbladen vernieuwd.

[36403]

€ 60,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

De Brave Hendrik. Een leesboekje voor jonge kinderen.

Leyden; 1846; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft; 10x16 cm.; 20e druk; 32 p.

Wat lichte gebruikssporen. Binnenwerk iets beduimeld.

[37797]

€ 40,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. Eerste stukje.

Leyden; 1828; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft, blanco bandje; ca. 10x15 cm.; 6e druk; VIII, 119 p.

Schutbladen gevlekt. Overigens wat lichte gebruikssporen.

[36986]

€ 15,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Leesboek voor de tweede klasse ten dienste der scholen.

Leyden; 1843; D. du Mortier en Zoon; gemarmerde band; 10x16 cm.; 16e druk; 69 p.

Inscriptie aan de binnenzijde van de band.

[36914]

€ 60,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Nederlandsche voorbeelden van deugd. Een leesboek voor de schooljeugd. Eerste stukje.

Leyden; 1831; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft; 10x 15,5 cm.; VIII, 119 p.

De rug is gerepareerd met een strookje rood linnen. De omslag ontbreekt. Naam op het titelblad.

[37916]

€ 30,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Nieuw spel- of leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Derde stukje.

Leyden; 1846; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft; 10x16 cm.; 19e druk; 32 p.

Goede, gebruikte staat.

[37192]

€ 30,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ter dienste der scholen (derde leesboek).

Leyden; 1848; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft; 10x16 cm.; 16e druk; 59 p.

Wat lichte gebruikssporen.

[36282]

€ 50,00
Appia, P.J.D..
Appia, P.J.D..

Appia, P.J.D..

Élémens de Sphère à l'usage de la jeunesse.

Amsterdam; n.d. (ca. 1805); J. van Gulik; leather with gilt lettered spine; two folding plates with a total of 44 engraved figures; 141 pp.

Complete copy! Spine with joints splitting. Corners of cover worn.

[23426]

€ 180,00
Bakker, P..

Bakker, P..

School-boek, behelzende de naamen der geslagten van Adam af tot op Christus toe. Met nog eenige andeere naamen van landen, steden, plaatzen, ampts-persoonen & vertoonende een kort beloop der H. Schrifture. By een gesteld om van de jeugd in de Nederduitsche schoolen, geleerd te worden.

Amsterdam; 1797; J. Bouwer en de wed. J. Ratelband; boekblokje los in omslag; ca. 9x14 cm.; 68 p.

Lichte gebruikssporen.

[36983]

€ 130,00

Balen, C.L. van & Sommeling, P..

Bedrijf en Leven. Handleiding bij de schoolplaat Steenkolenmijn Oranje-Nassau I.

's-Gravenhage; s.a.; D.A. Daamen's uitgeversmaatschappij; softcover; ill.; compleet met de losse platen met foto's; 32 p.

Goed exemplaar.

[34538]

€ 60,00
Ban, P.A. van den.
Ban, P.A. van den.

Ban, P.A. van den.

Grondbewerking en Grondbewerkingswerktuigen. Leidraad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs.

Zwolle; 1946; W.E.J. Tjeenk Willink; serie B, no. 32; 39 ills. in b&w.; papercover; 14 x 20 cm.; 180 pp.

Fine copy.

[17796]

€ 13,00
Bartjens, willem.
Bartjens, willem.
Bartjens, willem.

Bartjens, willem.

De vernieuwde rekenkunst van Mr. Willem Bartjens. Uit welke men de voornaamste regelen dier wetenschap leeren kan. Op nieuw ieder voorstel nagezien, en elke regel met eene definitie van denzelven vermeerderd.

Rotterdam; 1828; J. Hendriksen; zachte kaft, met omslagje; 10x16 cm.; 4e druk; 108 p.

Laatste 4 bladzijden beschadigd, met verlies van tekst. Omslagje iets beschadigd.

[18665]

€ 30,00
Beekman, A.A. en Schuiling, R..

Beekman, A.A. en Schuiling, R..

Schoolatlas van de geheele Aarde.

Zutphen; 1927; W.J. Thieme; in linnen gebonden; achtste druk; 55 gelithografeerde kaarten, in kleur; inclusief het los bijgevoegde register (63 p.)

Iets los in de band. Rug aan boven- en onderzijde wat beschadigd, onderste stukje rug laat los. Hoekjes van de band sleets. Binnenwerk goed.

[24186]

€ 20,00