Loading...

Education

Results 193 - 216 of 246
25261

Papoea's Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25261]

€ 75,00
Parker, Steve.
Parker, Steve.

Parker, Steve.

Het menselijk lichaam. Een interactieve rondleiding door het menselijk lichaam.

Kerkdriel; 2008; Librero; hardcover; met ingenieuze pop-ups, treklabels, dwarsdoorsneden en flapjes voor een spannende 3-D ervaring; register; 29 p.

Goede staat.

[38132]

€ 15,00
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.
Pescheck, M. Christian.

Pescheck, M. Christian. Allgemeine Teutsche Rechen-Stunden, darinnen die Fünf Species der Rechen-Kunst mit unbenahmten und benahmten ganzen, als auch gebrochenen Zahlen, nebst der Regula De-Tri directa und indirecta, ohne und mit Brüchen, samt der Progression-Rechnung . vorgetragen sind.(I) And: Italiänische Rechen-Stunden, darinnen die fünf Species der Rechen-Kunst ., nebst der Regula De-Tri ....etc.(II) And: Allen dreyen Haupt-Ständen nöthige Rechen-Stunden, Darinnen sowohl die gedoppelte Regel Detri . als auch Zinß- oder Interesse-, Rabatt-, Zeit- oder Termin-, Licitation- oder Subhastation-, Thara-, Fusti-,....erkläret sind; etc.(III) 3 Titles in one binding: Ad I:Zittau und Leipzig; 1780; Adam Jacob Spieckermann. Frontispiece; title in red and black; (16), 176 pp. Ad (II): Leipzig und Zittau, 1762; Johann Jacob Schöps. Frontispiece: title in red and black; (16), 464 pp. Ad (III): Zittau und Leipzig; 1765; Adam Jacob Spiekermann. Frontispiece; ttitle in red and black; (8), 568 pp. Binding: half calf with raised bands; marbled boards; joints broken at one side. Some wormholes at the beginning and the end. Complete edition. [31245]

€ 500,00
Pické, C.J. & Chr. van de Linde.

Pické, C.J. & Chr. van de Linde.

Leerboekje der aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaarten der Provincie Zeeland.

Middelburg; 1887; van Benthem & Jutting; zachte kaft; 10x17 cm.; 2e druk; 16 p.

Onderzijde iets rafelig. Een ietsjes beduimeld exemplaar. Jeugdige potloodtekening op het achterplat.

[36687]

€ 15,00
Pické, C.J.
Pické, C.J.

Pické, C.J. Leerboekje der Aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaart der provincie Zeeland.

Middelburg; 1877; Van Benthem en Jutting; zachte kaft; 10x16 cm.; 16 p.

Platten laten enigszins los. Bandje met schaafsporen.

[3441]

€ 18,00
Pické, C.J..

Pické, C.J..

Schets der algemeene geschiedenis: een leidraad voornamelijk voor hen, die acten voor 't lager onderwijs wenschen te bekomen. Eerste en tweede gedeelte in 1 band.

Schoonhoven; 1866-1869; S.E. van Nooten; halfleer; 12x20 cm.; met 13 kaartjes, handgekleurd; VIII, 144 & 323 p.

Inscriptie en naam eigenaar op blanco schutblad. Een enkele notitie in de blanco marge.

[35375]

€ 125,00
Pijl, S.J..

Pijl, S.J..

Het gebruik van diagnostische informatie.

Groningen; 1988; RION; softcover; proefschrift, met de lijst van stellingen; enkele tabellen; tekst in het Nederlands met samenvatting in het Engels; 146 p.

Goed exemplaar.

[35431]

€ 20,00
Prinsen, P.J..
Prinsen, P.J..
Prinsen, P.J..

Prinsen, P.J..

Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen. 5de en laatste stukje.

Middelburg; 1841; gebroeders Abrahams; zachte kaft met gemarmerd papier; 10x 15,5 cm.; 5e druk; 30 p.

De bladzijden wat beduimeld.

[37914]

€ 50,00
Regt, J.W..

Regt, J.W..

Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.

Gouda; 1863; G.B. van Goor; gekartonneerd; ca. 12x19 cm.; 3e, vermeerderde en verbeterde druk; VIII, 139 p.

Rug vernieuwd. Ietsjes los in de band.

[28181]

€ 24,00
Rijsens, F. van.

Rijsens, F. van.

Onze Oranjevorsten.

Groningen; 1898; J.B. Wolters; gebonden in linnen band; 13,5x20 cm.; ill. in zwart wit; 193 p.

Goed exemplaar. Franse titelpagina met naam vorige eigenaar.

[36253]

€ 12,00
Rissik, G.H..
Rissik, G.H..

Rissik, G.H..

Elk wat Wils. I. Geschiedenis van den Mensch. I. Eenheid van het menschelijke geslacht.

Zutphen; 1868; J.H.A. Wansleven & Zoon; zachte kaft, blanco bandje; 9,5x15,5 cm.; naar het Frans van A. de Quatrefaces; 63 p.

Bandje met reparatie en vochtvlek. Naam op titelblad.

[37088]

€ 50,00
Roemer, J..
Roemer, J..

Roemer, J..

Gedenkschrift van den uittogt der Heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, van heiligen strijd voor vaderland en koning, op den 13 November, 1830.

Leiden; 1830; C.C. van der Hoek; papieren bandje; 12mo; 35, 7 p.

Rug vernieuwd met strookje linnen.

[35348]

€ 95,00
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..
Roorda van Eysinga, P.P..

Roorda van Eysinga, P.P..

Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indië, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmaal naar Nederlandsch Indë re vertrekken.

Zalt-Bommel; 1837; Joh. Noman en Zoon. Goudbedrukt linnen; (4), II, XII, 344, XII, (2) p. Kaart ontbreekt.

Zeer lezenswaardig werk vol met interessante feiten. Kaart ontbreekt, overigens in goede staat.

[35416]

€ 290,00
Rosén, Haiim B..

Rosén, Haiim B..

A Textbook of Israeli Hebrew. With an Introduction to the Classical Language.

Chicago/ London; 1971; The University of Chicago Press; clothbound with dust jacket; second corrected edition, third impression; XII, 397 pp.

Dust jacket a trifle discoloured along extremities and slightly worn.

[37949]

€ 25,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.

Middelburg; 1774; Pieter Gillissen; leer; goudbedrukte rug met florale decoraties; XII, 277 p. + bladwijzer.

Zeldzaam! Een fraai exemplaar.

[24970]

€ 110,00
Sandwijk, G. van.
Sandwijk, G. van.
Sandwijk, G. van.

Sandwijk, G. van.

Het water en de mensch. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd.

Leiden; 1865; D. Noothoven van Goor; zachte kaft, gekartonneerd; klein 8vo; met 4 gekleurde platen in steendruk; bewerkt door F.G. Braner; ongepagineerd.

Los in de band. Band met wat hele lichte slijtagesporen.

[36366]

€ 150,00
Schmid, C..
Schmid, C..
Schmid, C..
Schmid, C..

Schmid, C..

Derde honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.

Amsterdam; 1856; ten Brink & de Vries; zachte kaft; 10x16 cm.; 2e druk; VIII, 108 p.

Bandje en rug vernieuwd.

[37170]

€ 30,00
Schuitemaker, J..

Schuitemaker, J.. Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter. Centsprent met 6 houtgravures over het leven van Michiel Adriaansz. de Ruiter. Uitgegeven door J. Schuitemaker te Purmerend ("Purmerende, Derde Jaargang"). Met 2 vouwen. geleverd in passe-partout [21869]

€ 125,00
Sendak, Maurice.
Sendak, Maurice.
Sendak, Maurice.

Sendak, Maurice.

Alligatoren allüberall. Ein Alphabet.

Zürich; 1970; Diogenes Verlag; hardcover; 6,5x9 cm.; text in German, by Hans Manz; not paged.

A few mottled spots on frontcover.

[37664]

€ 15,00
Sietema, W..

Sietema, W..

Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.

Doetinchem; 1941; Uitgevers-mij. C. Misset; 3rd ed.; fig., tables, ill.; 72 pp.

[12721]

€ 20,00
Sluijters, H..
Sluijters, H..
Sluijters, H..

Sluijters, H..

Aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Zeeland, ten dienste der scholen.

Middelburg; 1845; Gebroerders Abrahams; zachte kaft; 10x16 cm.; IV, 124 p.

Wat lichte gebruikssporen, rug iets beschadigd.

[36689]

€ 170,00
Sluijters, H..

Sluijters, H..

Meetkundig schoolboek.

Amsterdam; 1874; C.L. Scleijer en Zoon; gekartonneerd; verbeterd en vermeerderd door J. van Loghem; 7e druk; fig.; XXI, 142 p.

Goed exemplaar.

[35379]

€ 60,00
Sluyters, H..
Sluyters, H..

Sluyters, H..

Leesboek voor de hoogste klasse der scholen ten platten lande, in proza en poezij. Ingerigt voor leerlingen van verschillende godsdienstgezindheid. Tweede stukje.

Bergen op Zoom; 1844; J.C. Verkouteren; zachte kaft; 10x16 cm.; 92 p.

Rug iets beschadigd.

[36690]

€ 60,00
Steenstra, Pybo.
Steenstra, Pybo.
Steenstra, Pybo.

Steenstra, Pybo.

Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.

Leyden; 1763; Samuel en Johannes Luchtmans. First edition. Contemporary halfleather with marbled boards. (16), 381 Pp.

New endpapers; last 30 pp. waterstained. Otherwise nice copy of this rare first edition!

[23316]

€ 390,00