Loading...

Physics

Results 49 - 72 of 199
Havinga, E..

Havinga, E..

Monomoleculaire lagen; structuur en chemische reacties.

Utrecht; 1939; Drukkerij P. Den Boer; softcover; thesis; figures (one folding); summary in German; (10) 105 pp.

[24399]

€ 28,00
Hecht, H..

Hecht, H..

Lehrbuch der Keramik; eine Darstellung der keramischen Erzeugnisse in ihrem technischen Aufbau.

Berlin, Wien; 1930; Urban & Schwarzenberg; cloth; 2nd, rev. and enl. ed.; 193 ill., tables; XII, 467 pp.

Lines and underlinings in pencil. P. 465/6 torn. Final pages waterstained at top. Cover slightly soiled, damaged on joint. Spine a trifle loosening.

[13659]

€ 12,00
Heide, J. ter, H. Steppe & A. Stikkelorum.

Heide, J. ter, H. Steppe & A. Stikkelorum.

Meerkamerverwarming. De verwarmingsinstallaties met een oliegestookte haardketel als warmtebron en water als warmtemedium.

Leiden; 1965; Opleidingscentrum voor verwarming; softcover; ill.; 95 p.

Voorplat iets vastgeplakt aan het titelblad. Overigens een goed exemplaar.

[35822]

€ 15,00

Hermite, R. L'. L'expérience et les théories nouvelles en résistance des matériaux. Paris; 1945; Éditeur Dunod; softcover; 2nd edition; fig.; 240 pp. [30964]

€ 12,00
Hittorf, W..

Hittorf, W..

Über die Wanderungen der Ionen Während der Elektrolyse. Erster Teil. Zweite Hälfte. Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften. Nr. 21. Nr. 23.

Leipzig; 1903 / 1904; Wilhelm Engelmann; nr. 21: 1 folded plate with 9 ills. in b&w.; nr. 23: 1 plate with 4 ills. in b&w.; 115 / 141 pp.

Both vols. name on titlepage.Covers are showing traces of wear at spine.

[18185]

€ 20,00
Hoefnagel, A.J..

Hoefnagel, A.J.. Glyoxylic acid, a key chemical.. S.l.; 1993; softcover; thesis; schemes, tables, graphics; text in English, summary in Dutch; 190 pp. Fine copy. [32976]

€ 30,00
Hogerheijde, M.R..

Hogerheijde, M.R..

The molecular environment of low-mass protostars.

Amsterdam; 1998; Thesis Publ.; thesis Un. of Leiden; tables, fig.; paperback; 199 pp.

Summary in Dutch. Propositions.

[15370]

€ 20,00
Holden, Joseph (ed.).

Holden, Joseph (ed.).

An introduction to physical geography and the environment.

Harlow; 2008; Pearson Education; softcover; 2nd edition; ills., tables, diagrams; glossary; index; XXXI, 762 pp.

Backcover with slight damage at top.

[34505]

€ 20,00
Hommes, K.J..

Hommes, K.J..

De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed in verband met gerechtelijk onderzoek.

Leiden; 1936; Eduard IJdo; zachte kaft; academisch proefschrift; tabellen, figuren; résumé; lijst van stellingen; XII, 111 p.

[26828]

€ 12,00
Hoorn, Willem van.

Hoorn, Willem van.

Ancient and modern theories of visual perception.

Amsterdam; 1972; UNiversity Press Amsterdam; softcover; thesis; ills.; index of subjects; index of names; XIII, 281 pp.

Near fine copy. Contents with occasional underlining.

[35437]

€ 30,00

Horn, D. & Gast, S. de. Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste en tweede deel in 1 band. 's-Gravenhage; 1892; Joh. IJkema; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; 2e druk; met 202 en 210 figuren bij de tekst; 271 en 146 p. Rug iets beschadigd en laat enigszins los van de band. Exemplaar iets schuingelezen. [31369]

€ 24,00
Houwelingen, J.C. van, Stijnen, Th. & Strik, R. van.

Houwelingen, J.C. van, Stijnen, Th. & Strik, R. van.

Inleiding tot de medische statistiek.

Maarssen; 2000; Elsevier Gezondheidszorg; softcover; 2e druk; tabellen, figuren, voorbeelden; IX, 325 p.

Met register. Enkele passages gearceerd, met gele stift. Hier en daar aantekeningen in de kantlijn, met pen. Naam vorige eigenaar op het schutblad.

[25191]

€ 35,00
Huizinga, J..

Huizinga, J..

Verzameling van 18 artikelen door J. Huizinga.

Amsterdam, Den Haag; 1948-1962; North-Holland Publishing Company, e.a.; 18 verschillende artikelen en overdrukken, meest uit de jaren 1948-1949; o.a. "The digital formula in relation to age, sex and constitutional type", "Epidemiologie van het mammacarcinoom", "Inactivation of the X-chromosome", "The Vianen skull: Téviec man in Holland?", "Structural alterations indicated in the development of the human cranium", e.a.; meeste artikelen in het Engels; paginering varieert.

[26548]

€ 20,00
Janse Bz., L..
Janse Bz., L..
Janse Bz., L..
Janse Bz., L..

Janse Bz., L..

Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberratie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten/ Korte beschouwing der spiegel-instrumenten en der methoden om hunne fouten te vinden. Twee titels in één band.

Amsterdam; 1867; Wed. G. Hulst van Keulen; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; tafels; (7) 195 en 56 p.

Band en schutbladen vernieuwd.

[26868]

€ 85,00
Jansky, Donald M..

Jansky, Donald M..

Spectrum management techniques. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume II.

Germantown; 1977; Don White Consultants; cloth; fig., tab.; index; list of abbreviations and symbols; 6 chapters, each separately paged.

[27809]

€ 30,00
Jones, E.B..

Jones, E.B..

Instrument technology, vol. I-III. !: Measurement of pressure, level, flow and temperature. II: On-line analysis instruments. III: Telemetering and automatic control.

London, Boston, etc.; resp. 1976, 1976, 1977; Newnes-Butterworths; resp. 3rd, 2nd, 1st ed.; fig., tables; cloth, with dust jackets; resp. [VI] and 402, [VI} and 282, [VIII] and 198 pp.

[13413]

€ 30,00
Kaiser, P.J..

Kaiser, P.J..

Eenige onderzoekingen betreffende tijdmeters, naar aanleiding van den aankoop in 1887, ten behoeve der Nederlandsche marine.

Leiden; 1887; E.J. Brill; gekartonneerd; tabellen en statistieken in zwart wit; 37 p. + afb.

Band en rug vernieuwd. Enkele pagina's met kleine (vocht)vlek en hier en daar iets gerafeld.

[23032]

€ 150,00
Kanter, J. de

Kanter, J. de Handboekje voor de Ingezetenen der Provincie Zeeland, inhoudende: vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel.

Middelburg; 1852; Van Benthem & Jutting; gekartonneerd; 10x17 cm.; 4e dr.; 112 p.

Rug vernieuwd.

[3443]

€ 40,00

Kessel, Richard G. & Kardon, Randy H.. Tissues and organs: a text-atlas of scanning electron microscopy. San Francisco; 1979; W.H. Freeman and Company; hardcover; oblong; ills. in b&w; index; IX, 317 pp. Fine copy. [31894]

€ 19,00
Kieboom, A.P.G..

Kieboom, A.P.G..

Substituent effects in the hydrogenation on palladium.

's-Gravenhage; 1971; J.H. Pasmans; softcover; figures, tables; thesis; text in English, summary in Dutch; 64 pp.

Near fine copy.

[30881]

€ 20,00
Klebelsberg, R v..

Klebelsberg, R v.. Handbuch der Gletscherkunde und Glazialgeologie. Zweiter Band: Historisch-Regionaler Teil. Wien; 1949; Springer-Verlag; hardbound cloth with dust jacket; 8vo; 38 ills. with the text; folding map; register; VII, 408-1028 pp. Dust jacket a trifle dampstained. Owner's entry on first blank endpaper. [33423]

€ 15,00
Kolkman, P.A. & Slagter, J.C..

Kolkman, P.A. & Slagter, J.C..

Rijkswaterstaat Communications, no. 24; The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection.

The Hague; 1976; Government Publishing Office; softcover; figures, ills., diagrams; 48 pp.

[25578]

€ 14,00
Koolhaas, D.R..

Koolhaas, D.R..

Convoluut met talloze artikelen, bijdragen en teksten door D.R. Koolhaas.

Uitgaven tussen ca. 1928 en 1940; waaronder het proefschrift door D.R. Koolhaas: "Bijdrage tot de kennis van de bicyclische sesquiterpenen, eudesmol, machilol en selineen, gedeeltelijke synthese van b-Thujon; het geheel in 1 halflinnen band met gemarmerde platten; 8vo; enkele uitgaafjes in het Duits of Engels; toegevoegd een losse overdruk uit 1948 "Vraagstukken rondom de Indische industrie" en losse gestencilde bijvoegsels.

Rug van de band licht beschadigd.

[30815]

€ 75,00

Kooten, F.H. van. Eenige empirische methoden tot het berekenen van den maximum afvoer eener rivier uit de grootte van den regenval. Amsterdam; 1927; H.J. Paris; softcover; met 9 bijlagen en 6 uitslaande platen met 79 figuren; VIII, 125 p. Ex libris op blanco schutblad. Rug en deel van het achterplat verkleurd. [32518]

€ 30,00