Loading...

Law

Results 25 - 48 of 119
Donders, Karen A..

Donders, Karen A..

Eyewitness memory in field and laboratory studies.

Leiden; 1997; Leiden University; softcover; thesis; tables; 167 pp.

Fine copy.

[35441]

€ 14,00
Dulaurens, J.G..

Dulaurens, J.G..

Handleiding der patent-pligtigen, zijnde een uittreksel uit de handleiding der contribuabelen, van den heere J.G. Dulaurens, directeur der belastingen in het departement van de Rhone; vertaald op last van den heere staats-raad, intendant-generaal der financien en van de keizerlijke schatkist in Holland.

Amsterdam; 1811; Doorman & Comp.; paper, cord bound; 45 pp.

Copy with slight signs of use.

[24483]

€ 125,00
Ellian, Afshin.

Ellian, Afshin.

Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.

Nijmegen; 2003; Wolf Legal Productions; hardcover; thesis; with summary in English; XX, 703 pp.

Very fine copy.

[25556]

€ 19,00
23235
23235a

Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr. (Manuscript)

Lugduni Batavorúm; 1815; halfleather with marbled boards; twelve folding tables; handwritten.

Corners of cover worn, joint splitting.

[23235]

€ 90,00
Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a..

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel.

Middelburg; 1878; J.C. & W. Altorffer; linnen, hardcover; uitgesplitst in drie stukken; inhoud eerste stuk: "De lomberd en de bank van leening", door G.A. Fokker, "Willem III en de Middelburgse magistraat in 1686", "Brief van J. Boreel (6 mei 1608) en Testament van Adriaan Beverland", met inleiding van Mr. M.F. Lantsheer, "Nertomarius-Dacinus", door H. Kern, "Inventaris van den boedel van Willem Symonsz 1550- Inventaris van den boedel van Mr. Franchoijs van Zandijck 155", met aantekeningen van Mr. J.P.N. Ermerins en "Nehalennia-altaar", met eene plaat, door J.H. de Stoppelaar; inhoud tweede stuk: "De afdamming van het Sloe, met een chromolithographische teekening", door P.J. Neyt, "Naamlijst van de poorten, torens, steegers, markten, straten, enz. der stad Sluis in het midden der 15e eeuw", samengesteld en verrijkt met aantekeningen door J.H. van Dale, benevens eene toelichting van H.Q. Janssen, met eene afbeelding van het zegel van 't ambacht der smeden en dat van de geestelijken der Onze-Vrouwekerk te Sluis, "Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795", door G.A. Fokker en "Beenderen van den mammouth en van het uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van Zeeland", met houtsneden in den tekst, door J.C. de Man; inhoud derde stuk: "In memoriam", met het portret van Mr. M.F. Lantsheer, "Een elandshoorn, opgevischt in de Schelde; mededeeling over eenige beenderen in of nabij Zeeland gevonden", met eene plaat en houtsneden in den tekst, "Eenige geschiedkundige bijzonderheden betreffende den polder Schouwen, uit authentieke en andere geloofwaardige bescheiden in chronologische orde verzameld", door B.C. de Cau, "Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren", met eene plaat en houtsneden in den tekst, door J. van Vloten en "Iets over de armenverzorging in vroegere dagen", door A.J. van Deinse en E. Fokker; enkele platen uitslaand; 246, 127 en VII, 348 p.

Goed exemplaar.

[23459]

€ 60,00

Fokker, G.A..

Het Zeeuwsch polderreglement en de vergadering van ingelanden.

Middelburg; 1873; papieren omslag; 26 p.

Hoekjes omslag licht gescheurd, hoekjes pag. licht gevouwen. Hier en daar enige vlekjes.

[19415]

€ 12,00
Frederiks, Johan Willem.

Frederiks, Johan Willem.

Monumentenrecht.

Leiden; 1912; Eduard IJdo; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; academisch proefschrift; X, 430 p.

Rug aan de bovenzijde beschadigd. Schutblad laat enigszins los.

[30544]

€ 17,00
Frederiks, K.J. (red.).

Frederiks, K.J. (red.).

De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912.

Schiedam; 1913; H.A.M. Roelants; zachte kaft; 8vo; 54 p., gevolgd door register.

[30209]

€ 20,00
Friedman, Lawrence M. & Macaulay, Stewart.

Friedman, Lawrence M. & Macaulay, Stewart.

Law and the Behavioral Sciences.

Indianapolis/ Kansas City/ New York; 1969; The Bobbs-Merrill Company Publishers; hardcover; tables, figures; XXXV, 1059 pp.

With index. Owner's entry on first endpaper.

[25725]

€ 15,00
Fruin, J.A..

Fruin, J.A.. De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland. Eerste en tweede deel. 's-Gravenhage; 1882; Martinus Nijhoff; softcover; XVII, 378, XXIII & 331, XVIII p. Uit de reeks "Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht", eerste reeks, no. 4. Beide delen met wat hele lichte gebruikssporen. [33072]

€ 30,00
Fruin, R..

Fruin, R.. De keuren van Zeeland. Oud-vaderlandsche rechtsbronnen. 's-Gravenhage; 1920; Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; inleiding door R. Fruin; overige tekst in het (oud-)Nederlands, Latijn en Frans; XXII, 256 p. Band verkleurd. [33458]

€ 15,00

Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".

Leyden; 1744; Samuel Luchtmans en Zoon Ordinaris Stadts Drukkers; 4to; with woodcut coat-of-arms of the city of Leyden on title; 32 pp.

Owner's entry on front.

[29092]

€ 150,00
23060
23060a

Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".

Leyden; 1744; Samuel Luchtmans en Zoon Ordinaris Stadts Drukkers; 4to; with woodcut coat-of-arms of the city of Leyden on title; marbled paper cover. 32 pp.

Cover worn at the edges. Printed on paper with wide margins.

[23060]

€ 150,00
Godschalk, L.A.
Godschalk, L.A.
Godschalk, L.A.

Godschalk, L.A. Ontijdig schip-verlaten.

Amsterdam; 1942; de auteur; proefschrift in de rechtsgeleerdheid; foto's, grafieken; 1e druk; XXVIII en 382 p.

Luxe editie, vergulde snede; gebonden in goudgestempeld perkament.

[3982]

€ 30,00
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.
Hane, Laurens vanden.

Hane, Laurens vanden. Costumen van het Graefschap van Vlaenderen. Two volumes. Ghendt; 1674 / 1676; Franchois d'Erckel / Michiel Maes. Engraved title by C. Caukercken. Complete in two volumes. Full calf bindings with gilt printed back and raised bands. 24 Engraved titlepages with coates of arms of the different towns. Ca. 1640 pp. "Costumen" (rules, orders) of Ghendt, Brugghe, Ipre, Lande vanden Vryen, Cortrycke, Audenaerde, Aelst, Dendermonde, Lande van Waes, Oostende, Poperinghe, Cassel, Belle, Rousselare, Lille and Douay. With three handwritten enclosures (17th century) with interpretation. Few pages waterstainded; two small repairs on backs. Otherwise in very good condition. [31566]

€ 750,00
Hengel, Jac. van
Hengel, Jac. van

Hengel, Jac. van Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.

Leiden; 1833; prfs. Un. Leiden; halfleather, marbled cover; 8vo; [VI], 90 pp.

In Latin. Bookplate former owner.

[11264]

€ 34,00
Hommes, K.J..

Hommes, K.J..

De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed in verband met gerechtelijk onderzoek.

Leiden; 1936; Eduard IJdo; zachte kaft; academisch proefschrift; tabellen, figuren; résumé; lijst van stellingen; XII, 111 p.

[26828]

€ 12,00
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).
Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).

Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus).

Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius

Franequerae (Franeker); 1703; Henricum Amama; gilt stamped half leather with marbled boards; (8),714, 72 pp.

Ulricus Huber (1636-1694) was one of the most famous reprentatives of the Dutch school of lawyers. He hold a professorship during a large period at the university of Franeker. Added: folded leaf dedicated to Gerardo Gulielmo van Balveren "Quum ex Classe tertiâ ad secundam Promoveretur Hoc singularis diligentiae & industriae. Praemium decreverunt nobilissimi & amplissimi scho. Noviomag. curatores. Noviomagi 1811". Paper slightly browned. Overall a nice copy.

[22967]

€ 400,00
Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..
Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a..

Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt.

Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p.

Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[23808]

€ 35,00

Hynderick, le Chevalier. Cour d'Appel de Gand de la surveillance spéciale de la police. Discours prononcé par M. le Chevalier Hynderick, procureur général a l'audience solennelle de rentrée du 4er Octobre 1891 et dont la Cour a ordonné l'impression. Gand; 1891; Librairie Générale de Ad. Hoste, Éditeur; softcover; small 8vo; 70 pp. Unopened copy. Slight discolouration along extremities. Owner's entry on french title page. [31614]

€ 20,00
Jonge van Ellemeet, B.M. de.
Jonge van Ellemeet, B.M. de.

Jonge van Ellemeet, B.M. de. Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw. Zierikzee; 1906; S. Ochtman & Zoon; halflinnen; academisch proefschrift; 8vo; 285 p. Band en schutbladen vernieuwd. [33527]

€ 30,00
Juten, G.C.A..

Juten, G.C.A.. Keuren en handvesten der stad Hulst. Oude vaderlandsche rechtsbronnen. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; inleiding door G.C.A. Juten; tekst in het (oud-)Nederlands en Frans; XVIII, 152 p. Band met wat hele lichte gebruikssporen. [33459]

€ 12,00
Kleffens, E.N. van, et al.

Kleffens, E.N. van, et al. De Wielingen. 's-Gravenhage; 1928; Algemeene Landsdrukkerij; gekartonneerd; losse, uitslaande kaart van de Wielingen; 15 p. Goed exemplaar. [33769]

€ 20,00
29222
29222a

Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.

Middelburg; 1748; Leenderd Bakker; omslag: karton; [8], 80, [8], 20 en [12] p.

[29222]

€ 120,00