Loading...

Law

Results 73 - 96 of 103
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1834.

Middelburg; 1834; U.F. Auër; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 102 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen.

[24204]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1839.

Middelburg; 1839; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 131 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen.

[24206]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1841.

Middelburg; 1841; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 106 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd. Rug met name aan de onderzijde beschadigd.

[24207]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1843.

Middelburg; 1843; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 133 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen, platten en rug hier en daar geschaafd.

[24208]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1844.

Middelburg; 1844; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 158 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd. Rug licht beschadigd, aan boven- en onderzijde. Binnenwerk goed.

[24209]

€ 25,00
No author.

No author.

Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1845.

Middelburg; 1845; U.F. Auer; halfleer met gemarmerde platten; rug met vergulde, florale decoratie; per jaar, door de provincie Zeeland opgemaakte lijst van mededelingen, circulaires, besluiten, notificaties; o.a. een lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de provincie, bevolkingsaantallen per gemeente, prijzen van granen en overige levensmiddelen, circulaires betreffende de ontdekking van heimelijke branderijen en brouwerijen, maatregelen tegen vreemde loterijen, circulaire m.b.t. ontvluchte gevangenen, maatregelen tegen valsemunterij, enz.; in totaal 140 bladen, 3 à 8 p. per blad, in één band gebonden.

Band met lichte slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar iets geschaafd. Rug enigszins beschadigd aan boven- en onderzijde. Binnenwerk goed.

[24210]

€ 25,00
Nuyttens, M..

Nuyttens, M..

Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename.

Brussel; 1980; softcover; 353 p.

Met concordantietafel en index van persoons- en plaatsnamen. Stempeltje vorige eigenaar op voorste schutblad.

[24461]

€ 24,00
23595

Ontwerp van wet, betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden, met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.

's-Gravenhage; 1845; A.P. van Langenhuysen; zachte kaft; 48, XVI p.

Rug vernieuwd met linnen, ex libris aan de binnenkant van de band. Band en bladzijden een ietsje bobbelig en wat lichte kreukjes en vouwtjes. Pagina's hier en daar wat roestvlekkig.

[23595]

€ 23,00
Poel, J. van der.
Poel, J. van der.

Poel, J. van der.

Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten.

S.l.; s.a. (ca. 1930); zachte kaft, blanco kaft; klein 8vo; 144 p.

Band iets verkleurd en hier en daar wat kleine vochtvlekjes.

[33723]

€ 20,00
14602

Proces Ter eerster Instantie gedecideert by het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg, en in Appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen Mr. W. Schorer, Raadt ordinair in den Ed. Hove van Vlaanderen, ter eenre, en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde.

Leyden; 1755; Elias Luzac, Jun.; soft paper cover, marbled; 106 pp.

'En is te bekoomen te Amsterdam by Wor; 's Hage, O. en P. van Tholl; Rotterdam, Beman; Dort, van Braam; Haarlem, Bosch; Utrecht, Spruit; Middelburg, Gillissen; Leeuwaarden, Mooyen.' 'Geene Exemplaaren werden voor echt erkent, als die den Uitgeever eigenhandig zal onderteekent hebben.'; signed: W. Schorer. Traces of wear.

[14602]

€ 195,00
23680

Provisioneel reglement, gemaeckt by heer ende Weth der Stadt Gendt, aennopende het devoir ende den Sallaris van de Princelyke Officieren ende Hallebardieren deser Stadt.

Gendt; 1762; Jan Meyer; zachte kaft; voorplat versierd met gegraveerd vignet, gemeentewapen van Gent; 23 p.

Platten enigszins vuil, achterplat met restant van etiketje. Rug gerestaureerd met linnen.

[23680]

€ 45,00
8762

Rapports et procès-verbaux d'enquête de la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914), II. Paris; 1915; Imprimerie Nationale de la République Française; Documents relatifs à la guerre 1914-1915; avec une 'table alphabétique des communes citées dans le rapport du 8 mar75 pp. et dans les procès-verbaux d'enquête; [8762]

€ 22,00
Royaards, H.J..

Royaards, H.J..

De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.

Utrecht; 1846; C. van der Post Jr.; zachte kaft; 84 p.

Rug vernieuwd met linnen, ex libris aan binnenkant van de band. Band en bladzijden enigszins bobbelig en wat kleine kreukjes en vouwtjes.

[23594]

€ 20,00
Schreuder, W.H..

Schreuder, W.H..

Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.

Z.pl.; ca. 1941; gekartonneerd; vastgezet met boekschroeven; enkele afb. in zwart wit; beknopt alfabetisch register; 490 p.

Titelblad en laatste, circa, 25 bladzijden ontbreken. Rug, eerste en laatste pagina's met vochtschade (meest in de marges, voor wat betreft de bladzijden).

[26465]

€ 19,00
Simons, C.H.F..

Simons, C.H.F..

Marinejustitie.

Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

Assen; 1974; Van Gorcum & Comp.; proefschrift; pb.; 285 p.; stellingen los bijgevoegd.

[15818]

€ 19,00
Sorge, F. van.

Sorge, F. van.

Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.

Middelburg; 1842; Drukkerij A.J. de Wilde; softcover; uitgegeven ten voordele der inrichting "Loon voor werk", te Middelburg; XVI, 132 p.

Zeldzaam! Band vernieuwd. Een onafgesneden exemplaar. Bibliotheekstempeltje op titelblad.

[25611]

€ 75,00
Stoppelaar, J.H. de.
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de.

Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.

Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p.

Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd.

[23602]

€ 33,00
Storm, Abraham Martinus.
Storm, Abraham Martinus.

Storm, Abraham Martinus.

Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.

Franequerae; 1754; excudit Gulielmus Coulon; softcover; thesis; 50 pp.

Copy with occasional waterdamage. Corners cover and leaves slightly bended. Cover with stain, spine damaged.

[23443]

€ 90,00
Talma, D..

Talma, D..

De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.

's-Gravenhage; 1903; De Swart & Zoon; soft cover; 242 pp.

Spine renewed. Cover with a few small chips along extremities.

[12522]

€ 30,00
23676

Tarif du droit d'étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand, divisé en trois claffes, & approuvé par le Gouvernement/ Tarif van het stool-regt ende zynder afhangselen voor het bisdom van Gend, verdeeld in dry claffen, ende goedgekeurd door het Gouvernement.

Gend; 1803; Bernard Poelman; zachte kaft; met uitvouwbare tabellen; 8 p. + tabellen.

Voorplat, marges en laatste bladzijde vuil. Rug vrij ernstig beschadigd, hoeken en randen gerafeld en wat lichte scheurtjes. Laatste bladzijde met vochtvlek aan de onderzijde (in de marge).

[23676]

€ 25,00

Timmerman, Jan de Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen. Middelburg; 1771; Pieter Gillissen en Christiaan Bohemer; contemporaine band met gemarmerde platten; (2), X,, (2), 222, (20) p. [4171]

€ 120,00
Toman, Jirí.

Toman, Jirí.

The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.

Aldershot/ Paris; 1996; Dartmouth Publishing Company/ UNESCO; softcover; index; XVI, 525 pp.

[26618]

€ 17,00
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.

Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II. Middelburg; 1856; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; enkele uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen, waaronder een plattegrond van Middelburg; deel II met 4 gelithografeerde platen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen"; "Mededeling omtrent een oud zegel of stempel, onlangs te Sluis gevonden", "Over den Codex Sancti Bavonis, inhoudende: Vita Karoli Magni enz., berustende op het Raadhuis te Middelburg", "Iets over de oude baksteenen met verheven beeldwerk, voorhanden in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" en "Iets aangaande het wapen, de Keizerlijke kroon boven hetzelve, en de zegels der stad Middelburg"; deel II: "Tweede verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten, voorgedragen op de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 5 april 1854", door C.A. Rethaan Macaré"; V, 78 & 71 p. Achterplat deel I ontbreekt. Ruggen beide delen enigszins beschadigd. Bandjes iets beduimeld. Etiketje op de voorplatten. [33645]

€ 45,00
23285

Verordeningen voor de kerkfabrieken bij de Roomsch Katholijke gemeenten.

's-Gravenhage; 1837; A.P. van Langenhuysen; zachte kaft; met enkele uitvouwbare bijlagen tot gebruik van o.a. begrotings- en rekeningoverzichten; 66 p.

Zeldzaam! Rug gerestaureerd, voorplat hier en daar geschaafd. Bijlagen hier en daar met kleine scheur, etiketje aan binnenkant omslag.

[23285]

€ 35,00