Loading...

Education

Results 241 - 246 of 246
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling. Zutphen; 1829; H.C.A. Thieme; 4th increased and renewed ed.; 8 folding maps, contemp. coloured; 1 folding table; half leather, marbled boards; 10,5x15,5 cm.; 292 pp. Rare! Leather and boards are showing traces of wear. Top op titlepage missing, restored and completed with missing text (erasable). Little repair on backside of first map. Maps and colouring in good shape. [18796]

€ 275,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon.

Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt.

Amsterdam; 1825; Johannes van der Hey en Zoon; zachte kaft; 10,5x16 cm.; VIII, 112 p.

Enigszins losjes in de band. Stempeltjes op franse titelpagina. Onderzijde rug met klein scheurtje.

[28137]

€ 90,00
Wilson, Francis.
Wilson, Francis.

Wilson, Francis.

Het Weer. Een uniek driedimensionaal kijk- en doe-boek.

Amsterdam; 1988; Klaas koome Publishing; harde kaft; met ill. in kleur en pop-ups; ongepagineerd.

De rug met lichte verkleuring en een aantal kleine vlekjes.

[38111]

€ 12,00
Woltjer, J., Sicking, L.J., Snijders, Herman, e.a..

Woltjer, J., Sicking, L.J., Snijders, Herman, e.a..

Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland.

Groningen; 1910; J.B. Wolters; linnen zonder stofomslag; met tabellen en statistieken; (11) 411 p. + advertenties.

Band en rug verkleurd en smoezelig. Pagina's hier en daar roestvlekkig.

[21529]

€ 14,00
31829
31829a
31829b
31829c

Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland. Middelburg; 1777-1792; Jan Dane, P. Gillesen en W.A. Keel en Comp. Complete set in 15 delen met 2 uitslaande handgekleurde kaartjes van Zeeland, 2 uitslaande plattegronden van Middelburg en talrijke andere illustraties waaronder een gravure van de Middelburgse synagoge en gravures van de toen bestaande kerken in Middelburg. Het laatste deel (1791/1792) is in 1 bandje uitgeven. De bandjes van de almanakken zijn uniform in de oorspronkelijke oranje, (en 2 groene) kartonnen bandjes met titel en wapen van Zeeland op het voorplat. Deze aantrekkelijke set is zelden compleet te vinden en wordt aangeboden in een speciaal voor deze boekjes gemaakt boekenrekje. In deze almanakjes wordt op speelse wijze, in vraag-en-antwoord-spel de geschiedenis van Zeeland behandeld. Bijzonder is de afbeelding van de synagoge in Middelburg, de enige bekende afbeelding van deze synagoge in de 18e eeuw! [31829]

€ 2900,00
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.

Zwart, A.C. de.

Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Zijn leven en heldendaden geschetst in twaalf tafereelen.

Amsterdam; zonder jaar; H. de Hoogh & Co.; zachte kaft; ca. 10x15 cm.; verlucht met 12 steendrukken in kleur; 109 p.

Rug met reparatie.

[36369]

€ 150,00