Loading...

Dutch Indies

Results 25 - 48 of 93

Eerde, J.C. van. A review of the ethnological investigations in the Dutch Indian archipelago Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; ills. in b&w; 30 pp. [23923]

€ 10,00
Eernstman, T..
Eernstman, T..

Eernstman, T.. Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de koloniën. Utrecht; 1944; A. Oosthoek; harde kaft, in linnen gebonden met goudopdruk; 11e, bijgewerkte druk; fig.; VI, 948 p. Keurig exemplaar. [33684]

€ 12,00
Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B..

Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B.. De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Groningen; 1927; P. Noordhoff; softcover; lithographed maps in colour; Koeman: Enne A1; 22x27,5 cm. Spine badly damaged, but holding well. Cover mended along spine, occasional small tears along extremities. Owner's entry on title page. [24282]

€ 50,00

Ezerman, J.L.J.F.. Beschrijving van den Koan Iem-Tempel Tiao-Kak-Sie te Cheribon. Z.pl.; z.j. (ca. 1925); Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; gekartonneerd; blauw-getinte platen; 62 p. Platen los in de band, maar wèl compleet. Band langs de randen iets verkleurd, achterplat met enkele wormgaatjes aan de buitenkant. [28388]

€ 19,00

Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging. N.pl.; 1945; halflinnen; 81 p. Naam vorige eigenaar, in pen, op voorste schutblad. Linnen rug met wat kleine hapjes. [22728]

€ 24,00

Geerts, G.A.. Eresaluut aan een vergeten leger; 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van "Bronbeek". Amsterdam; 2003; de Bataafsche Leeuw; softcover; ill., voornamelijk in zwart wit; 280 p. Gedenkboek, waarin de bewoners centraal staan. Goed exemplaar. [23107]

€ 11,00
Grimberg, W.L.F..

Grimberg, W.L.F..

Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.

n.p.; 1940; n.n.; ed. by W.L.F. Grimberg; cloth, gilt stamped; VIII, 136 pp.

[14840]

€ 14,00

Haan, F. de. Priangan; de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Tweede deel, I: Bijlagen, II: Excursen. Batavia; 1911; Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; halflinnen zonder stofomslag; ill. in zwart wit; register op de bijlagen en excursen; 1 van 4 delen; XVIII, 906 p. Band met lichte slijtagespoortjes langs hoeken en randen. Bovenhoek achterplat met lichte plooi. [26999]

€ 39,00
Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel
Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel

Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel

De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register.

's-Gravenhage; 1946-1950; Uitg. W. van Hoeve; o.red.v. C.J.J. van Hall en C. van de Koppel; ill., tables, graphics; cloth, gilt-stamped, with wrapper; resp. 423, 905, 784, 756 pp. Two wrappers damaged. [10555]

€ 19,00
Hardouin, E., en W.L. Ritter
Hardouin, E., en W.L. Ritter

Hardouin, E., en W.L. Ritter

Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter.

Leiden; 1872; A.W. Sijthoff; foreword by M.T.H. Perelaer; gilt- and blindstamped cloth, frontcover with floral decoration; 16 attractive, partly handcoloured, chromolithographs; XII, 164 pp.

Spine repaired. Cover a trifle finger-soiled and slightly worn along extremities. Leaves occasionally foxed, margins mainly. Upper hinges slightly weakened, page 3-4 irregularly cut.

[10110]

€ 375,00
Helm, Wim & Kees Slager.

Helm, Wim & Kees Slager.

De Wijk. De Molukse gemeenschap van Oost-Souburg.

Goes; 1990; de Koperen Tuin; softcover; oblong; met tekst van Kees Slager en fotografie door Wim Helm; ill.; 96 p.

Goed exemplaar.

[35220]

€ 14,00
Hovy, L..

Hovy, L..

Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk

Hilversum; 1991; Verloren; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; maps, tables; cloth; CXLVIII, 1014 pp.

Consecutive numbering. Separate propositions.

[14506]

€ 30,00
Hulzen, Johan van.

Hulzen, Johan van.

Tjahaja. Kitab batjaan oentoek sekolah rendah boemipoetera.

Batavia-C.; 1947; Noordhoff-Kolff; softcover; 13x19 cm.; ills. in b&w; 88 pp.

Fine copy.

[34353]

€ 14,00
Jacobs, Julius.
Jacobs, Julius.

Jacobs, Julius. Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok. Batavia; 1883; G. Kolff & Co.; rijk gedecoreerd. goudbedrukte linnen band; 8vo; met een uitvouwbare, gelithografeerde kaart van het eiland Bali; frontispice met fotogravure van de gamelan Soelingan; VIII, 253 pp. Afgezien van wat minieme slijtagesporen langs hoeken en randen van de band, een keurig exemplaar. [31933]

€ 250,00

Kalshoven, L.G.E.. De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. In twee delen. 's-Gravenhage; 1950 & 1951; uitgeverij W. van Hoeve; linnen met stofomslag; talrijke ill. in zwart wit; platen in kleur; bijgesloten de Engelse vertaling van de tekst bij de illustraties; register; 1065 p. Stofomslagen, met name die van het eerste deel, beschadigd. [27236]

€ 22,00

Keuning, J.. De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V, tweede stuk. De reis naar Ternate, journaal van Reijer Cornelisz., journaal van Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598. 's-Gravenhage; 1949; Martinus Nijhoff; linnen; ingenaaid; uitgave van de Linschoten-Vereeniging; met 2 losse, uitvouwbare kaarten; XVI, 317 p. Niet afgesneden exemplaar, een enkele bladzijde niet opengesneden. Vochtvlek op de rug. [26663]

€ 19,00

Keuning, J.. De tweede schipvaart der Nederlanders onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV: De reis naar de Banda-Eilanden. 's-Gravenhage; 1944; Martinus Nijhoff; halflinnen; ingenaaid; met 1 afbeelding en 2 uitslaande kaarten; uitgave van de Linschoten Vereeniging; L, 219 p. Los deel uit een reeks. Platten met enige vochtschade aan de rand. [26673]

€ 18,00

Keuning, J.. De tweede schipvaart der Nederlanders onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV: De reis naar de Banda-Eilanden. 's-Gravenhage; 1944; Martinus Nijhoff; halflinnen; ingenaaid; met 1 afbeelding en 2 uitslaande kaarten; uitgave van de Linschoten Vereeniging; L, 219 p. Los deel uit een reeks. [26671]

€ 17,00

Kleiweg de Zwaan, J.P.. Physical anthropology in the Indian archipelago and adjacent regions. Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; ills. in b&w; 30 pp. [23921]

€ 10,00

Koolhaas, D.R.. Convoluut met talloze artikelen, bijdragen en teksten door D.R. Koolhaas. Uitgaven tussen ca. 1928 en 1940; waaronder het proefschrift door D.R. Koolhaas: "Bijdrage tot de kennis van de bicyclische sesquiterpenen, eudesmol, machilol en selineen, gedeeltelijke synthese van b-Thujon; het geheel in 1 halflinnen band met gemarmerde platten; 8vo; enkele uitgaafjes in het Duits of Engels; toegevoegd een losse overdruk uit 1948 "Vraagstukken rondom de Indische industrie" en losse gestencilde bijvoegsels. Rug van de band licht beschadigd. [30815]

€ 75,00
Krom, N.J..
Krom, N.J..

Krom, N.J..

Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. Tweede deel.

's-Gravenhage; 1920; Martinus Nijhoff; met 58 platen. Gilt stamped cloth; XI, 338 pp.

Some traces of wear.

[15739]

€ 30,00
Kuyper, J..
Kuyper, J..
Kuyper, J..

Kuyper, J..

Atlas van Nederland en de Overzeesche Bezittingen.

Zwolle; 1902; W.E.J.Tjeenk Willink; folio; cloth; maps unnumbured.

Contains 16 original, doublepaged, coloured lithographs by J. Kuyper. Koeman: Kuyp B10. Binding loosened. Cover traces of wear.

[13403]

€ 450,00

Lagerberg, Kees. Schuldig zwijgen; de Papua in zijn bestaan bedreigd. Utrecht; 2005; uitgeverij IJzer; paperback; ill. in zwart wit; 301 p. [28066]

€ 10,00
Last, Jef

Last, Jef Zo zag ik Indonesië.

's-Gravenhage, Bandung; 1956; Uitg. W. van Hoeve; a fes ill.; cloth, with dust-jacket; 319 pp.

Signed by the author. Dust-jacket slightly damaged.

[11640]

€ 20,00