Loading...

Dutch Indies

Results 1 - 24 of 54
 .

-.

The Dutch-Indonesian conflict.

N.pl.; n.d. (1949); softcover; stapled; ca. 18x24 cm.; text in English; 33 pp.

Cover slightly discoloured and a few vague ruststains. Frontcover and leaves with occasional wormholes. Inscription on preliminary page. Frontcover with fold.

[27781]

€ 15,00
23925

A review of chemical investigations in the Dutch East Indies.

Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; ills. in b&w; 26 pp.

[23925]

€ 20,00
Altena, A.C. van.
Altena, A.C. van.

Altena, A.C. van.

Het djatibosbeheer op Java ten tyde van de Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels.

Bennekom; 1950; zachte kaft met titeletiket; scriptie voor het ingenieursexamen tropische bosbouw aan de landbouwhogeschool te Wageningen; typoscript; 51 p.

Band enigszins verkleurd en beschadigd aan randen en hoeken (enkele vrij forse scheuren). Reparaties aan de binnenzijde. Bladzijden met hier en daar wat lichte kreukjes en kleine ezelsoren.

[27137]

€ 25,00
Barros, Joan de.
Barros, Joan de.
Barros, Joan de.

Barros, Joan de.

Tien-jaarige Scheeps-Togten en Heldhaftige Krygs-Bedryven te Water en te Land, door Nuno Da Cunha, als Gouverneur gedaan na en in Oost-Indien; in 't Jaar 1528 en vervolgens.

Vol. I.

Pieter Van Der Aa; Leyden; 1706. (4), 421, (19) pp. Illustrated title page, 3 folding maps and 6 folding plates (of which one substantial damaged). Contemporary vellum. First Dutch edition. History of the Portuguese and their expanding colonial empire. First published in Portugal in 1552.

There are more and different engravings than indicated in the list of plates; there are only mentioned 7 plates, no maps).

[29321]

€ 290,00
Bodrogi, T..

Bodrogi, T..

L'Art de l'Indonésie.

Paris; 1972; Éd. Cercle d'Art; transl. from the Hungarian by Éva Szilágyi; fig, maps, ill. in b&w and in colour; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 148 pp. + 157 plates.

[13457]

€ 13,00
Bool, H.J..
Bool, H.J..
Bool, H.J..

Bool, H.J..

De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra.

N.pl.; n.d. (ca. 1920); privately published; cloth; typescript; 143 pp. (recto only).

[27010]

€ 35,00
Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Nederlandsche Schoolplaten.

Groningen, Den Haag; z.j. (ca. 1930); J.B. Wolters; zachte kaft, ingenaaid; onderverdeeld in 5 stukken, "Nederland in woord en beeld, met 30 afb.", Insulinde in woord en beeld, met 15 afb.", "Europa in woord en beeld, met 12 afb.", "30 Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis" en "Het volle leven, compleet in 4 series, elk van 6 platen"; ill. in zwart wit; (4) 70 p.

Rug enigszins beschadigd.

[25802]

€ 30,00
Broersma, R..
Broersma, R..

Broersma, R..

Atjeh als land voor handel en bedrijf.

Utrecht; 1925; Boekhandel Cohen; zachte kaft; 8vo; 128 p.

Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[33389]

€ 34,00
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.

Burg, C.L. van der.

De voeding in Nederlandsch-Indië.

Amsterdam; 1904; J.H. de Bussy; goudbedrukt linnen; 8vo; enkele tabellen; alfabetisch register; VIII, 526 p.

Schutblad en franse titelpagina ontbreken. Hoekje uit titelblad. Band met wat oppervlakkige gebruikssporen.

[33336]

€ 95,00
Commelin, Isaac.
Commelin, Isaac.
Commelin, Isaac.

Commelin, Isaac.

Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde oost-indische compagnie, vervatende de voornaemste reysen/ by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken/ eylanden/ havenen/ revieren/ stroomen/ rheeden/ winden/ diepten en ondiepten; mitsgaders religien/ manieren/ aerdt/ politie ende regeeringhe der volckeren; oock meede haerder speceryen/ drooghen/ geldt ende andere koopmanschappen/ met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen versiert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere Zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers/ in twee delen verdeelt: waer van 't eerste begrijpt, veerthien voyagien/ den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vier delen zonder supplement. Herdruk van het origineel uit 1646.

Z.pl.; z.j. (ca. 1969); 4 delen;kunstleer; afb. in zwart wit, gravures (repr.), waarvan enkele uitslaande kaarten; 239 p., 275 p., twee delen zijn opgedeeld in meerdere, afzonderlijk genummerde hoofdstukken; beide delen ongeveer 600 p.

Goede staat.

[20478]

€ 95,00
Cool, W..
Cool, W..
Cool, W..
Cool, W..
Cool, W..

Cool, W..

De Lombok Expeditie.

Batavia/ 's- Gravenhage; 1896; G. Kolff & Co.; halflinnen; met een 100-tal platen, afbeeldingen, portretten, plattegronden en 2 kaarten; 496 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[37339]

€ 170,00
Dammerman, K.W..

Dammerman, K.W.. Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique Néerlandaise à l'île de Buru en 1921 et 1922. Vol. I Vertebrata, livr. 2. Décembre 1929. Buitenzorg; 1929; Archipel Drukkerij; softcover; Fauna Buruana. Mammalia, by K.W. Dammermann; text in English; pp. 14-28 Fine copy. [34455]

€ 12,00
Delsman, H.C. (red.).

Delsman, H.C. (red.).

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII.

Batavia/ Den Haag; 1927; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; ill., tab., kaartjes; 257 p.

Rug en randen van de band verkleurd.

[27745]

€ 20,00
Delsman, H.C. (red.).

Delsman, H.C. (red.).

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Eerste aflevering van deel LXXXVI.

Batavia/ Den Haag; 1926; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; inhoud: naamlijst der leden, verslag over het jaar 1925 en "Een tocht naar Soemba", door K.W. Dammerman; ill., platen en uitslaand kaartje van Soemba; 122 p.

Band met wat foxingvlekjes. Inscriptie en bibliotheekstempel op het voorplat.

[30890]

€ 20,00
Druif, J.H..

Druif, J.H..

Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli.

Medan; 1934; Typ. Varekamp & Co.; goudbedrukt linnen; tabellen, deels uitslaand; met een samenvatting in het Engels; 195 p.

Rug verkleurd, band vlekkig langs hoeken en randen. Sommige bladzijden met een enkel klein wormgaatje.

[27009]

€ 25,00
25265

Een Dajaksche Kampong. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25265]

€ 75,00
Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B..

Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B.. De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Groningen; 1927; P. Noordhoff; softcover; lithographed maps in colour; Koeman: Enne A1; 22x27,5 cm. Spine badly damaged, but holding well. Cover mended along spine, occasional small tears along extremities. Owner's entry on title page. [24282]

€ 50,00
Evangeline
Evangeline
Evangeline
Evangeline

Evangeline

De reis naar Java; verhaal voor de jeugd.

Leiden; z.j. (1858); A.W. Sythoff; met 4 handgekleurde litho's; goudbedrukt linnen; 127 p.

Fraai exemplaar. Zeldzaam!

[2459]

€ 60,00
22728

Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging.

N.pl.; 1945; halflinnen; 81 p.

Naam vorige eigenaar, in pen, op voorste schutblad. Linnen rug met wat kleine hapjes.

[22728]

€ 24,00
Grimberg, W.L.F..

Grimberg, W.L.F..

Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.

n.p.; 1940; n.n.; ed. by W.L.F. Grimberg; cloth, gilt stamped; VIII, 136 pp.

[14840]

€ 14,00
Guns, Nico.

Guns, Nico.

Dempo en Baloeran. De mooiste schepen van het Oosten.

Amsterdam; 1999; van Soeren & Co.; harde kaft met stofomslag; quarto; ill., meest in zwart wit; enkele uitslaande platen; register op personen en zaken; register op scheepsnamen; 477 p.

Keurig exemplaar.

[37075]

€ 35,00
Hardouin, E., en W.L. Ritter
Hardouin, E., en W.L. Ritter

Hardouin, E., en W.L. Ritter

Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter.

Leiden; 1872; A.W. Sijthoff; foreword by M.T.H. Perelaer; gilt- and blindstamped cloth, frontcover with floral decoration; 16 attractive, partly handcoloured, chromolithographs; XII, 164 pp.

Spine repaired. Cover a trifle finger-soiled and slightly worn along extremities. Leaves occasionally foxed, margins mainly. Upper hinges slightly weakened, page 3-4 irregularly cut.

[10110]

€ 375,00
Helm, Wim & Kees Slager.

Helm, Wim & Kees Slager.

De Wijk. De Molukse gemeenschap van Oost-Souburg.

Goes; 1990; de Koperen Tuin; softcover; oblong; met tekst van Kees Slager en fotografie door Wim Helm; ill.; 96 p.

Goed exemplaar.

[35220]

€ 14,00
Holle, K.F..
Holle, K.F..
Holle, K.F..

Holle, K.F..

De aap en de schildpad. Een Soedanesche fabel voor de Hollandsche jeugd naverteld.

Waspada; 1883; zachte kaft, met een fraai handgemarmerde omslag; ca. 20x26 cm.; met 6 litho's in kleur; ongepagineerd.

Oorspronkelijke band vervangen. Titelblad ontbreekt.

[37545]

€ 65,00