Loading...

Theory of literature

Results 1 - 24 of 118

Allard, El. Grammaticaal, Een, onderzoek van het proza van Hadewych. Amsterdam; 1937; prfs. Un. v. Nijmegen; 179 p. + st. [4534]

€ 17,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00

Antonii Mureti, M.. Scripta selecta. Heidelbergae; 1809; Sumtibus Mohrii et Zimmerii; halfleather with marbled boards; XXXIV, 616 pp. Cover with signs of use, occasionally some (small) stains inside. [20532]

€ 69,00

Asselbergs, W.J.M.A., Vooys, C.G.N. de, Es, G.A. de, Rombauts, E., e.a.. De geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (7 delen). 's-Hertogenbosch/ Antwerpen, Brussel; 1939-1952; Teulings' uitgevers-mij./ Standaard -Boekhandel; linnen, harde kaft met goudopdruk; ill.; betreft de delen I, II, III, IV, V, VII & IX; CXVI, 307/ 421/ 419/ 459/ 486/ 354 & XII, 425 p. Deel VI ontbreekt (is later verschenen). Deel VIII is helemaal nooit verschenen. [29631]

€ 39,00

Asselbergs, W.J.M.A.. Nijmeegse colleges. Zwolle; 1967; Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink; Zwolse reeks van taal- en letterk. studies; cloth, with dust jacket; 323 pp. Mint copy. Asselbergs was poet under the pseudonym Anton van Duinkerken. [14170]

€ 7,00

Atkins, John. Aldous Huxley. A literary study. London; 1956; John Calder; hardbound cloth; 8vo; 1st edition; newspaper clipping added; 224 pp. Spine and extremities of cover discoloured. Bookplate on verso of frontcover. [31670]

€ 35,00

Baert, Karel, Goeman, Geert, e.a. (red.). Berichten uit Boonland. Driemaandelijks mededelingen- en informatieblad van het Louis Paul Boon Genootschap. 25 Opeenvolgende nummers, no. 1, 1995 t/m no. 2, 2001. Heverlee, Aalst, Gentbrugge; 1995-2001; Louis Paul Boon Genootschap; zachte kaft, eerste nummers geniet; ill.; aantal bladzijden varieert sterk, van 20 p. (jaargang 1, nr. 1, tot meer dan 100 p. vanaf de 3e jaargang, nr.4). De geniete nummers (9) dragen een etiketje met naam en adres van de abonnee. Eén van de omslagen is gevlekt. [28007]

€ 95,00

Beets, A.. De "Disticha Catonis" in het Middelnederlandsch. Leiden; z.j. (ca. 1913); A.W. Sijthoff; softcover; uit de reeks "Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde", onder redactie van Prof. Dr. J. Verdam; 107 p. Naam op titelblad. Een enkele bladzijde met toevoeging/ notitie in de kantlijn. Achterplat met roestvlek. [27872]

€ 10,00

Beets, Nic.. Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm. Leiden; 1842; D. du Mortier en Zoon; portrait, letter in facsimile; cloth in brown and blue, spine gilt stamped; small 8vo; XIV, 184 pp. [14828]

€ 75,00

Beuken, W.H.. Vanden levene Ons Heren. I: De teksten. II: Ingeleid en toegelicht. Zwolle; 1968; Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink; Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; ed. by W.H. Beuken; ill.; hardcover, with dust jacket; resp. 165, 228 pp. Summary in French, [14570]

€ 10,00
Bing, Siegmund.
Bing, Siegmund.

Bing, Siegmund. Jakob Wassermann. Weg und Werk des Dichters.

Nürnberg; 1929; Ernst Frommann & Sohn; hardbound cloth; ills.; register; VII, 259 pp.

Frontcover slightly foxed. Bookplate mounted to pastedown.

[33395]

€ 20,00

Bode, W.. De leer van Tolstoi; gedachten, verzameld uit zijne werken. Doesburg; z.j. (ca. 1900); H. Germs FHzn.; cloth; III, 167, V pp. Cover discoloured, some wear along extremities. Leaves browned. [20907]

€ 25,00

Bosse, A. & L. Decloedt [ed.]. Hinter den Bergen eine andere Welt. Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts. Amsterdam, New York; 2004; Rodopi; Duitse Kroniek 53; illustrations; paperback; 367 pp. Former library copy. As new. [16015]

€ 18,00

Brands, Gerrit Albertus. Tspel van de Cristenkercke. Utrecht; 1921; A. Oosthoek; thesis R.U. Leiden; LIII, 165 pp. Cover discoloured. [823]

€ 15,00

Brink, Jan ten. Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw; in biographieën en bibliographieën 1830-1880, I-III. Amsterdam; 1888-1889; Tj. van Holkema; cloth, gilt-stamped; resp. XII + 455, 505, 500 pp. Browned. Endpapers discoloured. Covers with traces of wear. [827]

€ 17,00

Brom, Gerard Vondels geloof. Amsterdam resp. Mechelen; 1935; De Speghel resp.Het Kompas; portrait by Govert Flinck; cloth, gilt stamped; 478 pp. [8252]

€ 10,00

Bruijn, P.G. de. De tegenwereld in stelling gebracht; historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Deel I, Teksten. Den Haag; 2000; Constantijn Huygens Inst. voor de tekstedities en intellectuele geschiedenis v.d. Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen; Monumenta Literaria Neerlandica, XI, 1; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; cloth, black, red- and white stamped, with dust jacket; 627 pp. No propositions. [14529]

€ 40,00

Bruin, C.C. de Middelnederlands geestelijk proza. Zutphen; 1940; W.J. Thieme & Cie; collected by C.C. de Bruin; introd. by C.G.N. de Vooys; cloth, with dust jacket; 355 pp. Slightly browned. [817]

€ 12,00

Brüll, J.. Receptie, De, van Vestdijk (1932-1982). 's-Gravenhage; 1992; Stichting Bibliographia Neerlandica; soft paper cover; 180 pp. [14310]

€ 15,00

Bruyker sr., Christ de. De geschiedenis van de Multatulikring Gent van zijn stichting af tot 1940. Gent; 1965; Het Licht; softcover; uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het congres der socialistische cultuurwerken; met een enkele afb.; 95 p. Goed exemplaar. [31615]

€ 24,00

Charpentier, J. Die Suparnasage; Untersuchungen zur altindischen Literatur- und Sagengeschichte. Resp. Uppsala, Leipzig; 1922; resp. A.-B. Akadem. Bokhandeln, Otto Harrassowitz; Arbeten utg. med understöd af Vilhelm Ekmans Universitetsfond, Uppsala, 26; softcover; 399 pp. Uncut copy. [10852]

€ 20,90

Chauvin, Victor. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie & Lettres de l'Université de Liège. Fascicule VI: La récension egyptienne des mille et une nuits. Bruxelles; 1899; Office de Publicité/ Société Belge de Librairie; softcover with transparent wrapper; 8vo; 120 pp. [30317]

€ 10,00

Clarisse, J.. De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven. Dordrecht; 1838; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; register; 544 p. Band vernieuwd. Naam vorige eigenaar op titelblad. [31490]

€ 40,00

Clercq, Willem de. Verhandeling van den heer Willem de Clercq, ter beandwoording der vraag: Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? Met den gouden eerepenning bekroond en uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amsterdam; 1824; Pieper & Ipenbuur; linnen band; 331 p. Band en schutbladen vernieuwd. Bladzijden met af en toe wat roestvlekjes. [24672]

€ 55,00