Loading...

Theory of literature

Results 1 - 24 of 70
Witsen Geysbeek, P.G..
Witsen Geysbeek, P.G..
Witsen Geysbeek, P.G..

Witsen Geysbeek, P.G..

Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel.

Amsterdam; 1822-1823; C.L. Schleijer; halflinnen; klein 8vo; II, 496 & 541 p.

Banden wat hele lichte slijtagesporen. Bladzijden 4e deel met wat lichte vochtschade aan de bovenzijde.

[31832]

€ 20,00
Wassermann, Jakob.
Wassermann, Jakob.

Wassermann, Jakob.

Selbstbetrachtungen.

Berlin; 1933; S. Fischer Verlag; cardboard with dust jacket; 1st edition; 109 pp.

Dust jacket a trifle worn. Bookplate mounted to pastedown.

[33396]

€ 13,00

Warren, Hans. Kritieken. N.p.; 1970; Provinciale Zeeuwse Courant; also with poems by Warren, portrait by Jac. Prince, profile by A. Oosthoek; 47 pp. On the occasion of the presentation of the Pierre Bayle-prijs voor de kritiek, Dec. 1970. [637]

€ 7,50
Vinck Van Caekenberghe, M..

Vinck-Van Caekenberghe, M..

Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.

Gent; 1996; Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; b&w illustrations; original softcover; XXVII, 685 pp.

Fine copy.

[17500]

€ 23,00
Verdam, J..

Verdam, J..

Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers.

Leiden; 1872; W.T. Werst; zachte kaft; academisch proefschrift; VIII, 120 p.

Voor- en achterplat met kleine reparatie. Rug en bandje wat verkleurd.

[31484]

€ 19,00
Verdam, J.

Verdam, J. Seghelijn van Jherusalem naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk. Leiden; 1878; E.J. Brill; vanwege de Mij. der Ned. Letterk. uitg. door J. Verdam; halflinnen; XII en 184 p. Potloodaant. [4593]

€ 20,00
Verdam, J.

Verdam, J. Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven. Leiden; 1908; A.W. Sijhtoff's Uitg.-Mij.; Bibl. van Middelned. Letterkunde o. red. v. J. Verdam; halflinnen; 288 p. Enige potloodaant. [4531]

€ 13,00
Verdam, J.

Verdam, J. Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift. Groningen; 1873; J.B. Wolters; bew. en uitg. door J. Verdam; halflinnen; 350 p. Mist 2 pag. Het laatste blad gerest. Een aantal strepen. [4533]

€ 13,00
Veen, A.S. van der.

Veen, A.S. van der.

Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen.

Z.pl.; 2002; doctoraalscriptie; zachte kaft met transparante omslag; 1 afb. in kleur; (3) 80 éénzijdig bedrukte pagina's.

[25358]

€ 40,00
Valentin, A..

Valentin, A.. Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration.

Paris; 1925; Libr. Hachette; soft paper cover; XX, 546 pp.

[14199]

€ 15,00
Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.).

Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.). Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1946. Den Haag; 1946; uitgave N.V. Servire; harde kaft, in linnen gebonden; ill.; elke nummer tussen de 50 en 65 p.; gebonden in 1 band. Rug en voorplat deels verkleurd, overigens een goed exemplaar. [34103]

€ 35,00

Sterck, J.F.M. Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's. Amsterdam; 1923; S.L. van Looy; verzameld door J.F.M. Sterck; cloth, gilt stamped; 158 pp. [8245]

€ 10,00
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.

Dordrecht; 1834; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; L, 362 p.

Band vernieuwd, rug verkleurd. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[31491]

€ 29,00
15432

Soma; literair magazine. 9 (sept. 1970), 10/11, 13, 14, 17, 18/19, 20/21, 23, 24/25, 27 (nov./dec. 1972).

Amsterdam; resp. 't Koggeschip, Athenaeum-Polak & Van Gennep; ed. by Thomas Graftdijk, H.R. Heite and Dirk Ayelt Kooiman; portraits, ill.

[15432]

€ 55,00

Schakowskoy, Zinaïda. Hommage a Pouchkine 1837-1937. Série Anthologique Collection 1937. No. 28. Bruxelles/ Paris; 1930; Librairie Castaigne/ Librairie La Pleïade; softcover; woodcut by Elisabeth Ivanovsky; issued in an edition of 755 copies; 83 pp. Near fine copy. [33980]

€ 30,00
Ruskin, John.
Ruskin, John.

Ruskin, John.

Sesame and lilies.

London; no year (ca. 1920); Siegle, Hill & Co.; decorated cardboard; ca. 11x14,5 cm.; illustrated frontispiece; 149 pp.

Cover, spine, slightly damaged. First blank endpaper with owner's entry.

[31095]

€ 24,00
Roose, L..

Roose, L..

Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.

Gent; 1963; Secr. v.d. Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde; Verh. v.d. Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, VIe reeks, Bekroonde werken, nr. 93; ill.; soft cover; XII, 377 pp.

Cover discoloured.

[12396]

€ 17,00
Prinsen J.Lzn., J..

Prinsen J.Lzn., J..

Multatuli en de Romantiek.

Rotterdam; 1909; W.L. & J. Brusse; zachte kaft; ca. 16,5x25 cm.; 79 p.

Rug vernieuwd met strookje groen linnen. Bandje verkleurd, wat roestvlekjes en enige slijtage langs hoeken en randen. Klein randje voorplat ontbreekt. Tekst met potloodonderstrepingen. Naam vorige eigenaar op het titelblad.

[34784]

€ 30,00

Prince, F. André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900). Amsterdam; 194l; De Academische Boekhandel; softcover; ac. proefschrift;Un. v. Amsterdam; X, 147 pp. [8141]

€ 10,00

Prat, A. Valbuena. Historia de la literatura Espanola. I, II. Barcelona; 1946; Ed. Gustavo Gili; 2nd, rev. and enl. ed.; cloth; resp. 1103 and 1195 pp. Covers discoloured. [13136]

€ 24,00
Petiet, Francien.

Petiet, Francien.

Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde. De creatie van literair erfgoed in Nederland, 1797-1845.

S.l.; 2011; softcover; academisch proefschrift; enkele ill.; register; bibliografie; summary; 241 p.

Keurig exemplaar.

[36757]

€ 16,00
14970

Omnibus. Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. Novellen. Blikken in het huiselijk en maatschappelijk leven in den vreemde. Historie- en levensschetsen. 1878.

n.p.; n.n. Plates. cloth, blind- and gilt stamped. 380 pp.

Pp. 139/142 loosened. A few pages torn or damaged. Stained. Foxing. Stamp on title page. Cover grubby. Spine badly damaged.

[14970]

€ 25,00
No author.

No author.

Bibliographical bulletin of the International Arthurian Society/ Bulletin bibliographique de la Société Internationale Arthurienne. 6 vols., XLII-XLVII.

Madison; 1990-1995; A-R editions; softcover; small 8vo; 375, 500, 363, 348, 531 & 419 p.

[26884]

€ 40,00
N.n..

N.n..

Libertinage, jan.-dec. 1951.

Amsterdam; 1951; Van Oorschot; hardcover; 480 pp.

Incorrectly bound. A trifle dampstained.

[15125]

€ 22,00