Loading...

Literature 16th-18th century

Results 49 - 60 of 60
Sade, D.A.F. de.

Sade, D.A.F. de.

Crimes, Les, de l'amour. I-III.

Paris; 1961; J.-J. Pauvert; Oeuvres complètes, III-V; introd. by G. Lély; 1 ill. in each vol; soft paper covers; 12,5x16,5 cm.

Spine slightly creased.

[14264]

€ 20,00

Shakespeare, William Antonius en Cleopatra; drama. Rotterdam; c. 1915; Johan Pieterse; transl. by Edw. B. Koster; cloth, gilt stamped; 158 pp. Text with notes. Laid-paper, uncut, browned. Endpaper browned. Cover slightly discoloured. [12043]

€ 20,00
Shakespeare, William.
Shakespeare, William.

Shakespeare, William.

Much ado about nothing.

New York; s.a.; Knickerbocker Leather & Novelty Co.; gilt printed leather; 5,5x8 cm.; 205 pp.

Fine copy.

[35517]

€ 25,00
Shakespeare, William.
Shakespeare, William.

Shakespeare, William.

The story of Shakespeare.

London; s.a.; Collins' Clear Type Press; gilt printed leather with floral decorations; top edge gilt printed; 7x10 cm.; ills. in b&w; 94 pp.

Unopened copy.

[37176]

€ 30,00
Siegenbeek, Matthijs.
Siegenbeek, Matthijs.

Siegenbeek, Matthijs.

Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.

Amsterdam; 1810; Johannes Allart; halfleer met gemarmerde platten; VIII, 156 p.

Titelblad met vochtvlek, pagina's en schutbladen hier en daar met kleine vlekjes. Enkele bladzijden licht ingescheurd op de marge. Goudopdruk rug enigszins vervaagd.

[20058]

€ 50,00
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..
Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a..

Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.

Dordrecht; 1834; Blussé en van Braam; gekartonneerd; 8vo; L, 362 p.

Band vernieuwd, rug verkleurd. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[31491]

€ 29,00
Theodosius, Constantia & Dr. Goldsmith.

Theodosius, Constantia & Dr. Goldsmith.

The correspondence of Theodosius and Constantia, vol. I & II/ The vicar of Wakefield, vol. I & II. All in 1 binding.

London; ca. 1880; Cooke's edition; leatherbound; spine gilt printed; ca. 9x14 cm.; engraved ills.; XI, 59/ 72/ 119 & 96 pp.

Spine with slight crease. Near fine copy.

[35191]

€ 50,00
Vinck Van Caekenberghe, M..

Vinck-Van Caekenberghe, M..

Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.

Gent; 1996; Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; b&w illustrations; original softcover; XXVII, 685 pp.

Fine copy.

[17500]

€ 23,00
Voltaire.
Voltaire.

Voltaire.

Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés.

Paris; 1885; Laplace, Sanchez et Cie. Éditeurs; hardbound cloth; small 8vo; spine and all edges gilted; lithographed frontispiece and plates in colour, by M. Geffroy; XII, 610 pp.

Near fine copy.

[32512]

€ 28,00
Westerhoven Junior, Jan van.
Westerhoven Junior, Jan van.

Westerhoven Junior, Jan van.

Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.

¶ In contemporain halflederen band met gemarmerde platten (nogal sleets, vooral aan de hoekjes); gemarmerde schutbladen. Voorafgaat het frontispiece door P. Sluiter uit de oorspronkelijke uitgaven met de tekst: Den Schepper Verheerlykt in de Schepselen. Blijkens de voorrede van de drukker is slechts de spelling in deze vierde druk aangepast. Bevat lofdichten van: Joachim Oudaan, D[avid?] van Hoogstraten, Karel van Bracht, Pieter van Bracht d.d. 16-12-1684; Non est mortale quod opto en een drempelgedicht over de fraaie buitens rondom Haarlem door Van Westerhoven. Aan het slot, p. 447-457, komt nog een lang gedicht voor van Joachim Oudaan, getiteld: "God En t Goddelyke, Gekent, en doorzien, uyt de Schepselen". Met 6 ingevoegde, uitvouwbare gravures door Coenraad Decker: t.o. p. 30: gezicht op Haarlem vanaf de Blinkert; p. 54: de vuurbaak te Zandvoort; 238: het Haarlemmerhout; 264: Het Spaarne; 296: de weilanden bij Heemstede; en 318: een buiten onder Bloemendaal (de Kruidberg?). De wandelingen hebben de vorm van een dialoog tussen Paulus Waarmond en Johannes Weetlust. De eerste druk van dit werk verscheen al in 1685 moet zijn; een tweede druk in 1715, een derde in 1737 en een andere vierde druk bij C.H. Bohn eveneens te Haarlem, waarvan dit een titeluitgave is, zij het met een geheel andere titel! Niet in Springer & Klassen; cf. S&K 4680 [2e dr. 1715]. Slechts één ander exemplaar in STCN!

JAN VAN WESTERHOVEN was diaken en leraar bij de Haarlemse doospsgezinde gemeente van de Vlaamse Blok, waar hij in 1662 uit verbannen was, omdat hij avondmaal bij de Waterlanders had gevierd. Hij ging toen naar de Peuzelaarsteeg, waar hij in 1672 oudste werd, en toen die gemeente samenging met de Vlaamse Lammisten. In maart 1683 wijdde hij het nieuwe kerkgebouw in. Van Westerhoven sympathiseerde nogal met het collegiantisme. Mennonite Encyclopedia IV, 932; Verheus, Naarstig en Vroom (Haarlem 1990), 76.

[28352]

€ 380,00

Willemzen, Jakob. Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat. Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p. Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poëzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden! [25626]

€ 290,00
Zeeman, H..
Zeeman, H..
Zeeman, H..

Zeeman, H..

Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.

Amsterdam; 1831; J.B. Julio; gemarmerde band; 10,5x16,5 cm.; verlucht met kopergravures; 8, 100 p.

Inscriptie aan de binnenkant van het voorplat.

[36791]

€ 45,00