Loading...

Literature 16th-18th century

Results 25 - 48 of 59
Gellert, C.F..
Gellert, C.F..
Gellert, C.F..

Gellert, C.F..

Gellerts fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Tweede deel.

Amsterdam; 1782; Pieter Meijer. Goudgestempeld halfleer met gemarmerde platten.Geïllustreerd titelblad en 62 bladvullende gravures behorende bij de 62 fabels; 162 p. en 62 ongenummerde bladen met de gravures

Fraai exemplaar met mooie heldere gravures van J. Buys (tekenaar) en N. v.d. Meer Jun. (graveur).

[31475]

€ 75,00
Genlis, Gravin De, en E. Bekker.

Genlis, Gravin De, en E. Bekker. Adele en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding I-III.

's-Gravenhage; 1782-1783; Isaac van Cleef; 'uit het Frans vertaalt en met aanmerkingen uitgegeven door E. Bekker, weduwe Ds. A Wolff'; halfleather; VIII + 367, 366 and 388 pp.

Buijnsters n.56.

[734]

€ 195,00
Gobbers, Walter.

Gobbers, Walter.

Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760- ca. 1810).

Gent; 1963; Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde; softcover; 521 p.

Deels niet opengesneden exemplaar. Band gedeeltelijk verkleurd.

[34892]

€ 22,00
Harvey, William.
Harvey, William.

Harvey, William.

Robert Burns as a Freemason.

Dundee; 1921; T.M. Sparks, Printing Works; halfcloth; 11x18 cm.; plates in b&w; 92 pp.

Fine copy.

[33187]

€ 17,00
16295
16295a

Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.

Dordrecht; 1855; H. Lagerweij; litho op titelpagina; or. linnen omslag; 20x13 cm; 81 p

Losjes in de band. Linnen verschoten.

[16295]

€ 30,00
Huydecoper, B..
Huydecoper, B..
Huydecoper, B..

Huydecoper, B..

Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius.

Amsterdam; 1730; E. Visscher en J. Tirion. Frontispiece by I.C. Philips. 4to. Giltprinted half calf; (10), 682 pp.

Top of spine frayed. Joint on frontside broken. Otherwise in good condition.

[30488]

€ 180,00
(Johan van Dans).
(Johan van Dans).
(Johan van Dans).
(Johan van Dans).
(Johan van Dans).

(Johan van Dans).

Thirsis Minnewit. Bestaande in een verzameling van de aangenaamste minne-zangen en voyzen.

Amsterdam; n.d. (ca. 1715); Jacobus Konijnenberg, Boekverkooper op 't Water, in de Lootsman; 3 parts in 1 volume; engraved frontispiece; small 8o; vellum (12), 160, 164, (4), (8), 160 pp. Bound with: Het merg der mey- harders- minne- en mengelzangen getrokken uyt de voornaamste lied-boeken en t'saamengebragt ten dienste van de liefhebbers der zang-konst. Amsterdam; 1715; Hendrik Bosch, Boekverkooper over 't Meysjes Weeshuys: with engraved frontispiece; (4), 190, (6) pp.

Frontispieces cut off shortly. Vellum soiled. Otherwise in good condition. Johan van Dans (1654) was a lawyer. Thirsis Minnewit was a very popular songbook which has been reprinted several times but nowadays very scarce, especially this edition with 'Merg der mey- harders- minne- en mengelzangen'! Not in Scheurleer: 'Nederlandsche Liedboeken'.

[17647]

€ 350,00
Kalff, Martin, e.a..

Kalff, Martin, e.a..

Oud-Holland, wegwijzer met printverbeeldingen.

Amsterdam; 1895; uitgegeven door het bestuur van Oud-Holland; zachte kaft; omslagtekening van A., le Comte, overige verluchting door Johan Braakensiek; oblong, 21,5x13,5 cm.; 59 (1) p.

Exemplaar met kleine reparatie aan de binnenkant.

[24182]

€ 20,00
Klijn, H.H., Palm, J.H. van der & Klijn Bz., B..

Klijn, H.H., Palm, J.H. van der & Klijn Bz., B..

De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper, plegtig gevierd op den 17 December 1824 in de maatschappij Felix Meritis.

Amsterdam; 1825; Johannes van der Hey en Zoon; gekartonneerd; klein 8vo; XII, 106 p.

Zeldzaam! Platten met schaafspoortjes, band met lichte slijtage langs hoeken en randen. Rug enigszins beschadigd. Achterplat met kleine, vage, vochtvlek aan de bovenzijde.

[25282]

€ 49,00
Komrij, Gerrit.
Komrij, Gerrit.

Komrij, Gerrit.

De Nederlandse pöezie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden.

Amsterdam; 1994; uitgeverij Bert Bakker; linnen met stofomslag; gesigneerd door Gerrit Komrij; 1263 p.

Rug van de stofomslag verkleurd.

[32223]

€ 15,00
Könnecke, G.
Könnecke, G.
Könnecke, G.
Könnecke, G.

Könnecke, G. Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur; eine Ergänzung zu jeder deutschen Litteraturgeschichte. Marburg; 1895; N.G. Elwert'sche Verlagsbuchh.; 'nach den Quellen bearb. von Dr. Gustav Könnecke'; 2., verb. und verm. Auflage; 'enthaltend 2200 Abbildungen und 14 blattgroße Beilagen, wovon 2 in Heliogravüre und 5 in Farbendruck'; cloth, 41-30,5 cm; 424 pp. With facsimiles of manuscripts. Ill. on front cover discoloured. [9105]

€ 95,00
Kops, Willem.
Kops, Willem.
Kops, Willem.

Kops, Willem.

Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Deel II.

Leyden; 1774; P. van der Eyk & D. Vygh; Werken van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde; gekartonneerd; ca. 18x23 cm.; 216-351 p.

Titelblad beschadigd. Rug gerepareerd met transparant tape en vanuit de binnenkant verstevigd. Bladzijden bobbelig. Band met wat lichte slijtagesporen en hier en daar met verkleuringen.

[28016]

€ 190,00
Kramer, Adriaan de & J.A. van Orsoy.
Kramer, Adriaan de & J.A. van Orsoy.

Kramer, Adriaan de & J.A. van Orsoy.

Alle de werken van Adriaan de Kramer. Na deszelfs overlyden uit zyne nagelatene schriften by een verzamelt. Benevens het leven des dichters, door J.A. van Orsoy.

Amsterdam; 1737; Hendrik Sligtenhorst; gekartonneerd, band gemarmerd; 396 p.

Band vernieuwd. Het laatste gedicht ontbreekt alsmede bladzijden van de bladwyzer.

[35892]

€ 75,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen. Amsteldam; 1749; F. Houttuyn. Frontispiece and 51 emblems. Small 8vo; cardboard with marbled boards; (34), 103, (7) pp. Binding somewhat worn. Otherwise comlete and inside in very good condition [33710]

€ 300,00
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).
Luiken, Jan (Jan Luyken).

Luiken, Jan (Jan Luyken). De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. Amsteldam; 1709; Wed. P. Arentz en K. vander Sys. Met één frontispiece (van twee); contemporain perkament; klein 8vo; (8), 300, (8), 18 p. [33893]

€ 140,00
Meertens, P.J.

Meertens, P.J. Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.

Amsterdam; 1943; Noord-Holl. Uitg. Mij.; Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks deel XLVIII, nr. 1; gebonden in linnen band; naamregister; X, 494 p., gevolgd door 16 platen in zwart wit;

Band gerepareerd en iets verkleurd. Goudopdruk op het voorplat deels afgebladderd. Rug verkleurd. Hier en daar wat roestvlekjes en de sectie met platen iets gerimpeld door vocht.

[14340]

€ 17,00

Muinq, Alexander de. Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III). Ad I: Middelburg;1712; Willeboord Eling. Frontispice door M. Elgersma; titelblad met geegraveerd vignet en gegraveerd wapenschild van Alexander de Muinq. Perkamenten band; (20), 461, (3) p.Ad II en III: Amsterdam; 1716; Andries van Damme.; 147 p. Aleander de Muincq was o.a. Burgemeeter van Middelburg en Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Zéér zeldzame uitgaven! Band met kleine reparatie; enkele blz. wat gevlekt. [32314]

€ 390,00
N.n..

N.n..

Een schoone historie van den ridder Malegys, die het vervaarlyk Paard Ros Beyaart wan.

Hulst, 1977, Antiquariaat Merlijn; gekartonneerd; 4e deeltje in de reeks "Merlijn Volksboeken"; no. 1 van 520 genummerde exemplaren; gesigneerd met opdracht door de uitgever; facsimile-uitgave; 96 p.

Rug verkleurd en wat rimpelig.

[35189]

€ 19,00
Oudaan, Joachim.
Oudaan, Joachim.

Oudaan, Joachim.

Poëzy. Verdeeld in drie deelen. (Met achter het derde deel een beschrijving van het leven van de dichter door David van Hoogstraten).

Amsteldam; 1712; Wed. P. Arentz en K. vander Sys; in leer gebonden; geribde rug met vergulde, florale decoraties; 8vo; eerste deel met een in koper gegraveerd frontispice en een portret van "Ioachim Oudaen Fransz."; (20) 349, 400 & (2) 403-586, 86 p.

Fraaie set, banden met minimale slijtagespoortjes.

[26110]

€ 450,00
Racine, J.
Racine, J.

Racine, J. Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.

Paris; 1889; Libr. Garnier Frères; hand coloured lithographs, Half leather; gilt edge; 627 pp.

[3807]

€ 25,00
Regnard, Jean François.

Regnard, Jean-François.

Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.

Paris; 1805; stéréotype d'Herhan; leather with gilt tooled spine and borders; 2nd edition; XXVII, 354/ 352/ 374 & 439 pp.

Lower end spine vol. 1 & 4 damaged, the ends of vol. 3 and 4 slightly damaged. Corners of cover worn. Upper right corner title page cut off (without loss of text). Gilt ornamentation cover and spine occasionally faded or rubbed off.

[25176]

€ 90,00

Rousseau, J.-J. Émile ou de l'éducation. Paris; ca. 1910; Libr. Garnier Fr.; halfleer; 638 p. [3809]

€ 20,42
Ruë, Pieter de la.
Ruë, Pieter de la.

Ruë, Pieter de la.

Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.

Middelburg, Michiel Schryver, Boekverkooper aan de Beurs, in Cicero; 1734. Cardboard, titlepage printed in black and red with copperengraving; (42) , 354, (6) pp.

Spine broken at one side. Copy with wide margins.

[15675]

€ 190,00
Sade, D.A.F. de.

Sade, D.A.F. de.

Crimes, Les, de l'amour. I-III.

Paris; 1961; J.-J. Pauvert; Oeuvres complètes, III-V; introd. by G. Lély; 1 ill. in each vol; soft paper covers; 12,5x16,5 cm.

Spine slightly creased.

[14264]

€ 20,00