Loading...

Memorial books

Results 193 - 216 of 266
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Parade der Profeten. Literair tijdschrift. Reünie-nummer, september 1979.

Vreeland; 1979; drukkerij Vreeland; softcover; touw-binding; no. 86 van 300 genummerde exemplaren; typoscript; bijdragen van o.a. Willem Frederik Hermans, Hans Warren, Paul Rodenko, Jan Zitman en Jan Vermeulen; met ill. van Hans Aalderink, Joost Baljeu, Philip Kouwen, Wouter Spitzers en Piet Wildschut; 161 p.

Goed exemplaar.

[34917]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

P.A. van Es & Co. 1877-1985. Smith & van Ommeren 1913-1968. Stegro-Reeks nr. 12.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 206 p.

Uitstekend exemplaar.

[37073]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1939/1940.

Z.pl.; 1940; zachte kaft; bijdragen o.a.: "Bij de onthulling van het gedenkteeken ter eere "Van den vos Reinaerde", door J.W. Muller & "Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van Jacob de Hont; register; 245 p.

Band met wat lichte gebruikssporen. Schuingelezen exemplaar.

[33861]

€ 13,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933.

Z.pl.; 1933; zachte kaft; ill., platen, in zwart wit; inhoud: "Cornelis de Vos", "Dertiende-eeuwsche zegels uit de Vier Ambachten" en "Eerste Lustrumverslag"; XI, 129 p.

Goed exemplaar.

[24752]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Kruispunten. Verslagen van het congres gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Algemene Vereniging "Het Groene Kruis".

Utrecht; 1962; ANV "Het Groene Kruis"; softcover; bandontwerp door Dick Bruna; register; 200 p.

Goed exemplaar.

[34385]

€ 14,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

J. Vermaas. Scheepvaart Bedrijf N.V. 1933-1984. Stegro-Reeks nr. 11.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 214 p.

Uitstekend exemplaar.

[37074]

€ 35,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Hugo Metsers. Liber Amicorum.

Sint Jansteen; 1977; losbladig in map; met bijdragen (kritieken/interviews/artikels) van o.a. Andreas Oosthoek, Louis Lockefeer, Willem Enzinck en Frans Babylon; ill. in kleur en zwart wit; no. 224 van 500 genummerde exemplaren; gesigneerd door Hugo Metsers; kunstmap, uitgegeven n.a.v. de 75e verjaardag van Metsers; 51 p.

De map met wat hele lichte slijtagesporen.

[35178]

€ 15,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De schepen van de Oost Atlantic Lijn, Rotterdam. Stegro-Reeks nr. 22.

Zonder plaats; 2017; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 300 p.

Uitstekend exemplaar.

[37067]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De schepen van Damhof. Stegro-Reeks nr. 13.

Zonder plaats; zonder jaar; Stegro; harde kaft; 14,5x20,5 cm.; ill. in zwart wit; 134 p.

Uitstekend exemplaar.

[37072]

€ 19,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen; 33e jaargang 1955, nr. 3 en 4 en 34e jaargang 1956. Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955, eerste en tweede deel; Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme, 4-10 september 1955.

Antwerpen; 1955; de Nederlandsche Boekhandel; zachte kaft; ill. en tabellen in zwart wit; tekstbijdragen in het Nederlands, Engels en het Frans; gepagineerd 145-269 (nr. 3 en 4, 33e jaargang) en 261 p.

Platten van beide delen laten iets los, ruggen enigszins beschadigd.

[25005]

€ 14,00
Diverse auteurs.
Diverse auteurs.

Diverse auteurs.

Afscheidsboek voor M.A. Hage bij zijn vertrek als directeur van de Rijks Pedagogische Akademie en Rijks Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Middelburg op 26 juni 1974.

S.l.; 1974; softcover; ill.; typoscript; 59 p.

Koffievlek op het voorplat.

[35217]

€ 20,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1934. Z.pl.; 1934; zachte kaft; ill.; bijdragen o.a.: "De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst", door W.H. Schukking & "Een oorkonde uit de 13e eeuw door de gemeente Hulst aangekocht", door A. de Mul; 113 p. Gekrabbel met potlood op achterplat. Voorplat met enkele kleine vlekjes. [33849]

€ 15,00
Dieleman, P..

Dieleman, P..

België kàn niet sterven! Rede van Mr. P. Dieleman op 2 december 1915 te Vlissingen op de 1e algemene vergadering van het Belgisch Herdenkingsfonds.

Z.pl.; 1915; zachte kaft, geniet; 15 p.

[27129]

€ 15,00
Detlefsen, Gert Uwe & Hans Jürgen Abert.

Detlefsen, Gert Uwe & Hans Jürgen Abert.

Die Chronik der deutschen Küstenmotorschiffe 1945-1995. Band 2.

Bad Segeberg/ Cuxhaven; 1995; Verlag Gert Uwe Detlefsen; hardcover; ills. in b&w; pp. 253- 496 pp.

Spine ends slightly damaged and with repair. Corners of cover worn.

[37031]

€ 50,00
Dessens, H.J.A. and G.J. van Dijk.

Dessens, H.J.A. and G.J. van Dijk.

Vinke & Co 1860 - 1985.

Alkmaar; 1996; De Alk; harde kaft; 21,5x30,5 cm.; 250 ill. in zwart wit; scheepsnamenregister; 136 p.

Keurig exemplaar.

[17109]

€ 30,00
Denekamp, A., et al.

Denekamp, A., et al. Jubileum Zeeland Sport 1 juli 1955-1 juli 1980. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de voetbal-, atletiek- en handbalvereniging "Zeeland Sport" te Vlissingen. Vlissingen; 1980; eigen beheer; softcover, A-4 formaat; geniet; ill.; typoscript; 23 p. Goed exemplaar. [33759]

€ 20,00
11876

De Telegraaf; een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.

Amsterdam; 1993; Dagblad De Telegraaf; hardcover; folio, 48,5-35,5 cm; 315 pp.

Mint copy. [11876]

€ 25,00
14692
14692_a

De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939. Souburg; 1939; Jacq de Smit, v.h. Van der Peyl; tables, portraits, ill.; paper cover, decor.; 82 pp. Nice copy. [14692]

€ 18,00
Dablander, Vinzenz & Sieberer, Josef (ed.).

Dablander, Vinzenz & Sieberer, Josef (ed.).

600 Jahre Markt Hopfgarten; Heimatchronik 1962.

Nordtirol; 1962; Marktgemeinde Hopfgarten; gilt printed cloth; ills. in b&w; signed by the mayor of Hopfgarten; 168 (3) pp.

Fair copy.

[22871]

€ 14,00
Cramer, S..

Cramer, S.. Doopsgezinde bijdragen, 48e Jaargang. Leiden; 1908; E.J. Brill; softcover; 14x20 cm.; inhoud, o.a.: "De Doopsgezinden te Middelburg in de 16de eeuw", "De Doopsgezinden te Middelharnis-Sommelsdijk", "Het palmhouten cadavertje te Apeldoorn", e.a.; naamlijsten van emeriti, gemeenten en leraren; 231 p. Goed exemplaar. [33828]

€ 25,00
Cóvens, Agatha Amelia.
Cóvens, Agatha Amelia.

Cóvens, Agatha Amelia.

Ter bruilofte van mijnen broeder, den heere Cornelis Cóvens, en de jongkvrouwe Margareta Jacoba Costerus, vereenigd den 23sten van herfstmaand 1794.

Z.pl.; 1794; slappe kaft, cahiersteek; 8vo; n.p. (6 p.).

Bandje met wat lichte schaafplekjes.

[27593]

€ 60,00
Cottaar, Jan (red.).

Cottaar, Jan (red.).

Feijenoord zestig; woorden rond daden van een topclub.

Rotterdam; 1968; N.R.C. tijdschriften-uitgeverij; softcover; ill., meest in zwart wit; 98 p.

Inclusief drie ingeplakte stadionkaartjes uit 1974 en 1979. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd, voorplat met geschuurd stukje van ca. 8x1 cm., door het verwijderen van etiketje of tape. Rechter onderzijde voorplat met plooi.

[24784]

€ 14,00
Commissie.

Commissie. Programma voor de feestelijke herdenking van de 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff, als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908. S.l.; 1908; zachte kaft, geniet; 16 p., gevolgd door talrijke advertenties. Omslag ontbreekt. Hele lichte vochtschade. [33633]

€ 20,00
4780
4780a

Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.

Amsterdam; 1957; Rijksmuseum; ill.; paperback; XII en 68 p. + 32 platen.

Voorin voorzien van lakstempel met 'Afdruk van het oorspronkelijke cachet van M.A. de Ruyter'. [4780]

€ 12,00