Loading...

Memorial books

Results 169 - 192 of 266
Hoof, Ada van (sam.).

Hoof, Ada van (sam.).

Vlissingen bijzonder wonen. 90 jaar volkshuisvesting.

Vlissingen; 1999; Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting te Vlissingen en omliggende gemeenten; hardcover; ill. in zwart wit; 224 p.

Keurig exemplaar.

[37884]

€ 12,00
Hof, Annie en Jan.

Hof, Annie en Jan.

De loopbaan van ons leven, deel één.

Dwingeloo; 2002; eigen beheer; softcover; typoscript; meer dan 500 afb. van foto's in zwart wit; uitgave n.a.v. het 50-jarig huwelijksjubileum; 364 p.

Prima exemplaar.

[24141]

€ 12,00
30493
30493a
30493b
30493c

Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.

Amsterdam; 1787; Hendrik Arends. Halflinnen met gemarmerde platten. "Kunstplaaten":, uitslaande houtgravures, "Het bezichtigen van den Westcappelschen Dijk", "Verwelkoming Willem de V. in de vergadering der Heeren Staaten van Zeeland" en "Aankomst van Willem de V. te Middelburg, 18 junij 1786"; XIV, 108 p.

Landwehr, Splendid ceremonies 273.

[30493]

€ 195,00
23228
23228a
23228b

Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.

Amsterdam; 1787; Hendrik Arends; zachte, papieren kaft; met "Kunstplaaten", uitslaande houtgravures, "Het bezichtigen van den Westcappelschen Dijk", "Verwelkoming Willem de V. in de vergadering der Heeren Staaten van Zeeland" en "Aankomst van Willem de V. te Middelburg, 18 junij 1786"; XIV, 108 p.

Rug beschadigd en gerepareerd met o.a. koord. Band enigszins verkleurd, geschaafd en gerafeld. Binnenwerk met lichte gebruiksspoortjes.

[23228]

€ 124,00
13580
13580a

Herdenking van de 400ste verjaring van Christoffel Plantin's geboorte, 1520-1920. Concert van 16e en 17e eeuwsche a capella muziek Maandag 9 Oogst 1920, om 5 uur 's avonds, ingericht door de Chorale Caecilia onder leiding van den Heer Lodewijk De Vocht.

Antwerpen; 1920; n.n.; frontispiece; soft paper cover, wire stitched, with ornamental tape; 28 pp.

In Dutch and French. Frontispiece: in fac-simile Encomium Musices etc. Cover foxing and discoloured and slightly worn along extremities.

[13580]

€ 35,00
Haspels, G.F. & Rutten, Felix.

Haspels, G.F. & Rutten, Felix.

Ons eigen land, deel 4; Ons Deltaland/ Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen.

Z.pl.; 1911; uitgave van "Den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Nederland; fraai gedecoreerde, linnen band (ontwerp Th. Molkenboer); publicatie t.g.v. het 25-jarig bestaan van de A.N.W.B.; talrijke foto's in zwart wit; 66 p. (waarbij alleen de tekstpagina's zijn genummerd) + register.

[24190]

€ 15,00
Hartman, H.J.G..
Hartman, H.J.G..
Hartman, H.J.G..

Hartman, H.J.G..

De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.

Middelburg; 1929; Gedeputeerde Staten van Zeeland; diverse illustraties; goudgestempeld blauw linnen; 247 pp.

Gedenkboek. Fraai exemplaar.

[15744]

€ 95,00
Hartman, G.E., J.C.D. Boeke, A.W. Kruiderink, E.P.J. Krijnen & R. Stenvert (sam.).
Hartman, G.E., J.C.D. Boeke, A.W. Kruiderink, E.P.J. Krijnen & R. Stenvert (sam.).

Hartman, G.E., J.C.D. Boeke, A.W. Kruiderink, E.P.J. Krijnen & R. Stenvert (sam.).

Gevelwanden in de binnenstad van Zutphen. Deel 1. Uitgegeven door de gemeente Zutphen ter gelegenheid van het afscheid van Jhr. Mr. M.W.C. de Jonge als secretaris van het Wijnhuisfonds (1935-1985).

Zutphen; 1985; softcover; ill.; XIX, 39 p.

Rug met restantjes van plakband. Voorplat met 2 kleine vlekjes. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[35562]

€ 23,00
Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..
Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..

Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G..

Gedenkschrift van de kroningsfeesten te Middelburg; herinnering aan de dagen van 30 augustus tot 3 september 1898.

Z.pl.; 1898; halflinnen; zachte kaft; 20 foto's in zwart wit (lichtdruk); 78 p. (waarbij alleen de tekstpagina's zijn genummerd).

Zeldzaam. Rug vernieuwd; voor en achterplat iets rafelig.

[23847]

€ 40,00
23217

Handboek 1952 van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.

's-Gravenhage; 1952; zachte kaft; met o.a. adressen, overzicht van hotels van de K.N.A.C.- club, lijst van hulpstations, K.N.A.C. sos-diensten, pont-en veerdiensten-overzicht, etc.; binnenwerk met de nodige advertenties/ reclame-uitingen; 312 p.

Bladzijden enigszins verkleurd, overigens een zeer behoorlijk exemplaar.

[23217]

€ 24,00

Gruppelaar, Frans. De hond van Franek. Amsterdam; 1984/85; Tabula; beperkte oplage van 400; slappe kaft met opgeplakt titelvel; 12x18,5 cm.; 14 p. Ter gelegenheid van de jaarwisseling 1984/85 aangeboden aan vrienden en relaties van: Ar Nederhof, Jeroen Koolbergen. Klein licht vlekje op omslag. [18605]

€ 12,00
Groenewegen, H.IJ..
Groenewegen, H.IJ..

Groenewegen, H.IJ.. De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht. Leiden; 1910; S.C. van Doesburgh; verguld en blindgestempeld linnen; folio; afbeeldingen van de acte der oorspronkelijke remonstrantie, in zwart wit; vignetten; gedrukt op handgeschept papier; ca. 28,5x40 cm.; (20) 57 (2) p. Rechter gedeelte voorplat enigszins beduimeld, overigens in nette staat. [24686]

€ 90,00
Groen jr., J.A., et al.

Groen jr., J.A., et al.

Op de golven van een eeuw. 100 jaar ADM (Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij) 1877-1977.

Amsterdam; 1977; ADM; softcover; 22x22 cm.; ill. meest in zwart wit; 87 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[37030]

€ 14,00
Grimm, Arty, Boeck, Paule de, Hermus, P., e.a..

Grimm, Arty, Boeck, Paule de, Hermus, P., e.a..

Jubileumboek ADZ; ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, 1969-1994.

Vlissingen; 1994; ADZ; hardcover; ill. in kleur; met recente werken van Arty Grimm; oplage van 300 exemplaren; 55 p.

Rug en randen en hoeken van de band verkleurd.

[25085]

€ 17,00
Greef, Piet de, Freek Post & Jacob Slagter.

Greef, Piet de, Freek Post & Jacob Slagter.

Van 'pramenkoning" tot coasterbouwer. Scheepswerf Apol, Wirdum-Appingedam 1913-1973.

Bedum; 2003; uitgeverij Profiel; hardcover; oblong; 30x21 cm.; ill. in zwart wit; index op scheepsnamen; 172 p.

Achterplat wat gekreukt.

[37059]

€ 20,00
23146

Geschiedkundig Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam, 1767-1917.

Amsterdam; z.j. (ca. 1917); N.V. de Erven H. van Munster; goudbedrukt linnen; ill., uitgevoerd in foto-gravure, koperdiepdruk en foto-chemie, in zwart wit; 75 p.

Zeldzaam! Band enigszins verkleurd.

[23146]

€ 54,00
16073

Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart 1914 - 1924.

Amsterdam; 1924; b&w illustrations; original decorated cloth; 134 pp.

Edges of cover slightly bumped.

[16073]

€ 25,00
18281

Gedenkboek van 'Hou en Trouw'. Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.

Uitgegeven ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan der vereeniging; 1925; ills. in z/w.; goud/blindgestempelde band; 23x28,5 cm.; 253 p.

Mooi exemplaar. Incl. 3 bijlagen.

[18281]

€ 14,00
22728

Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging.

N.pl.; 1945; halflinnen; 81 p.

Naam vorige eigenaar, in pen, op voorste schutblad. Linnen rug met wat kleine hapjes.

[22728]

€ 24,00

García, Eduardo (ed.).

Juliana, La Constructora. Cien años/ One hundred years.

Gijón; 2000; Empresa Nacionál Bazán; cloth with dust jacket; 4o; ills. in colour and b&w; no. 1,266 of 2,000 numbered copies; text in Spanish and English; 141 pp.

Dust jacket with a few small tears, otherwise a fine copy.

[28315]

€ 60,00
Florisson, Marie Lou (red.).

Florisson, Marie-Lou (red.).

Reclame Jaarboek 1999.

Amsterdam; 1999; Arts Directors Club Nederland; hardcover; ill. in kleur; 481 p.

Fraai, rijkelijk geïllustreerd jaarboek.

[20280]

€ 14,00

Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.

Amsterdam; 1830; de Gebroeders Diederichs; slappe kaft; frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats; 31 p.

Zeldzaam!

[25793]

€ 45,00
Feestcommissie Sommelsdijk.
Feestcommissie Sommelsdijk.
Feestcommissie Sommelsdijk.
Feestcommissie Sommelsdijk.
Feestcommissie Sommelsdijk.

Feestcommissie Sommelsdijk.

Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.

Sommelsdijk; 1908; slappe kaft, geniet; portretfoto burgemeester de Graaff, in zwart wit; 12,5x19 cm.; 16 p. + de nodige pagina's met advertenties van de lokale middenstand.

Nietjes doorgeroest, rug enigszins beschadigd. Stempeltje vorige eigenaar en van de feestcommissie op het voorplat.

[24200]

€ 20,00
18141
18141a

F.LLI MONTI 1911 - 1981.

N.p.; 1981; Grafiche Pietrobon-Fontane; numerous ills. in colour; 2 woven portraits in b&w.; cloth with plastic dustjacket in slipcase; oblong; 24x33 cm.; unpaginated.

Ex-libris on endpaper. Slipcase shows traces of wear. Very fine copy.

[18141]

€ 84,00