Loading...

Memorial books

Results 1 - 24 of 406

Zeiler, Frits David. Tussen Schie en Gouwe; voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland. Zutphen; 1998; Walburg Pers; harde kaft; 15x23 cm.; ill., kaartjes in kleur en zwart wit; 46 p. Keurig exemplaar. [26319]

€ 10,00
15474

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969. Middelburg; 1969; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; Archief; vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; ed. by H.C.M. Ghijsen, L.W. de Bree and M.P. de Bruin; ill. in b&w; leather, gilt stamped; 165 pp. Special leather binding and marbled endpapers. Cover slightly discoloured. [15474]

€ 80,00
Ylstra, Bouke.

Ylstra, Bouke.

Dagboeknotities.

Rotterdam; 1987; Gemeentedrukkerij; zachte kaft met omslag; ill.; verschenen ter gelegenheid van het afscheid van H.W. Veldman als directeur van de Gemeentedrukkerij Rotterdam; gedrukt in een oplage van 1.000 exemplaren; 64 p.

Omslag met lichte vochtschade.

[34531]

€ 10,00

Woude, Johan van der, Vries, Hendrik de, Kool, Halbo C., Altink, Jan, et al. In memoriam Herman Poort. Utrecht; z.j.; W. de Haan; softcover; ill.; no. 7 van 300 genummerde exemplaren; 54 p. Band enigszins verkleurd en wat roestvlekkig. Boekblok laat los van de band. [34154]

€ 25,00
Wit, P.V. de.

Wit, P.V. de.

Bij het herdenken van 350 jaar stads-bibliotheek (en leeszaal) van Haarlem 1596-1947. Met als speciale bijdrage "De oude trap", een gelegenheidsgedicht van Guda Ratelband.

Haarlem; 1947; gekartonneerd, geniet; ill.; 50 p.

Band iets verkleurd en een enkel roestvlekje. Laatste bladzijden met ezelsoortje.

[34740]

€ 15,00

Winde, Henk de. Rederij T. Muller. Schoorl; 1993; Pirola Maritiem; numerous ills. in b&w.; hardcover; 21 x 26,5 cm.; 136 pp. Very fine copy. [17202]

€ 10,00

Willem II Tilburg; Jubileum presentatiegids, 90 jaar 1896-1986, seizoen 1986-'87. Z.pl.; 1986; zachte kaft; afb. in zwart wit, kleurenposter van de Willem II-selectie seizoen 1986-'87; 56 p. Prijsetiketje op het voorplat. [23178]

€ 12,00
Wielemaker, K..
Wielemaker, K..

Wielemaker, K.. Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898. Middelburg; 1899; K. Le Cointre; geïllustreerd met 5 foto's; (8), 176 p. De auteur K. Wielemaker was hoofd der Chr. School te Biggekerke. Kleine reparaties. Originele papieren omslag geplastificeerd. Zeldzaam! [13053]

€ 120,00

Weug, J.W. (Inl.). 75 Jaar Bazenvereniging De "Schelde" 1908-1983. Z.pl.; 1983; KMS; ringband; enkele ill. in zwart wit; typoscript; 51 aan één zijde bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [31411]

€ 30,00

Werden und Wirken 1876-1926. Düsseldorf; 1926; Henkel & Cie.; numerous ills. in b&w.; gilt stamped cloth; 23x32,5 cm.; 215 pp. Cover shows traces of wear. Bookblock a trifle loosening. [18212]

€ 10,00
Waterschoot, C. TH. A. van a.o..

Waterschoot, C. TH. A. van a.o.. Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. Oostburg; 1970; softcover;16x22 cm; photo-ills. in b&w.; 57 pp. Fine copy. [18629]

€ 12,00
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg. Middelburg; 1772; Pieter Gillissen; uitgeg. door Jona Willem te Water; halfleer; (8), 64 p. [20261]

€ 120,00

Water, J.W. te. Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg. Middelburg; 1772; Pieter Gillissen; uitgeg. door Jona Willem te Water; halfperkament; (8), 64 p. [20938]

€ 120,00

Warnsinck, J.C.M.. De kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst 1785-1935. Amsterdam; 1935; Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst; linnen met goud bedrukt vignet; ill. in zwart wit en kleur; XIV, 350 p. Met namenregister. Los toegevoegd een kopie uit de knipselkrant en een ingeplakt krantenknipsel aan de binnenkant van de omslag, beide met betrekking tot het onderwerp. Band met enige slijtage, met name langs hoeken en randen. Achterplat met enkele kleine vlekken. [23163]

€ 12,00

Wapenaar, A.. Literaire overdenkingen. Z.p.; z.j. (ca. 1938); softcover; enkele afb. in zwart wit; 152 p. Uitgegeven in een oplage van 500 ongenummerde exemplaren t.g.v. het 25-jarig jubileum als letterkundige van A. Wapenaar. Gezet uit de Holl. Mediaeval-letter. Voormalig exemplaar van Martien Beversluis, met een aantekening in inkt op eerste schutblad. Roestvlekkig exemplaar, met verwijderd ex libris en doorgestreepte aantekeningen in inkt op schutblad. Omslag met enkele chips en verkleuringen, rug met lichte plooien en slijtagesporen. [20075]

€ 10,00

Vries, Hendrik de & Dijkstra, Johan. De Ploeg 20 jaar. Schilderkunst in Groningen (door Hendrik de Vries) en Kaleidoscoop van de nieuwe Groninger kunst (door Johan Dijkstra). Gevolgd door 12 reproducties naar schilderijen. Den Haag; 1938; H.P. Leopold's uitgevers-mij n.v.; zachte kaft; ill.; 20 p., gevolgd door platen in zwart wit. Goed exemplaar. [31807]

€ 20,00
Vries, E.P. de.

Vries, E.P. de. Vijftig jaar bij de tijd. Geschiedenis van de HTS-Vlissingen 1947-1997. Vlissingen; 1997; den Boer de Ruiter; softcover; ill. in zwart wit; lijst van afgestudeerden; 139 p. Goed exemplaar. [33652]

€ 12,00
Vosmaer, C..

Vosmaer, C.. Gedenkboek. Leiden; zonder jaar (ca. 1890); A.W. Sijthoff; lederen bandje; 10x13 cm.; sneden verguld; frontispice met portret van Vosmaer; als zak- en dagkalender uitgegeven boekje, waarin elke dag is verlucht met een quote/ wijsheid van Vosmaer omkaderd met florale versiering; niet gepagineerd. Een enkele dag voorzien van naam, in inkt. [27851]

€ 19,00

Vos, Art de & Antonisse, Rinus. 200 jaar Wilhelminapolder; waar eens vloed en ebbe viel. Schiedam; 2009; Scriptum Publishers; hardcover; talrijke ill. meest in kleur; 237 p. Keurig exemplaar. [29380]

€ 10,00

Voogd, G.A.A. (ed.). De Bron. In Memoriam Johan Egbert Frederik de Kok. Orgaan voor het personeel der verbonden Petroleum Maatschappijen. Extra nummer. Den Haag; 1940; drukkerij Hega; enclosure: photograph with portrait of J.E.F. de Kok; numerous ills. in b&w.; softcover; 21x30 cm.; 56 pp. Crease in frontcover. [17860]

€ 14,00

Vogelaar, A.J. (ed.). Christelijke lagere school 'School met de Bijbel' te Ouddorp 100 jaar. 1885-1985. Sommelsdijk; 1985; Drukkerij Kranse; photo's in z/w; slappe kaft; 15x21 cm.; 88 p. Pagina 40 t/m 48 los in de omslag. [19308]

€ 15,00

Voerman, J., e.a.. Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950. Z.pl.; 1950; goudbedrukt linnen; 8vo; 95 p. Platten iets opstaand. [27743]

€ 12,00
Visser, Carel, Petersen, Ad, et al.
Visser, Carel, Petersen, Ad, et al.
Visser, Carel, Petersen, Ad, et al.

Visser, Carel, Petersen, Ad, et al.

Carel Visser. Awarding of the Amsterdam Prize for Art 1992 to Carel Visser on September 25, 1992.

Amsterdam; 1992; Amsterdam Art Foundation; softcover; ills.; English-language edition; 32 pp.

Fine copy, bookbloch a trifle loosening.

[34434]

€ 40,00

Vijfentwintig jaar Nederlands belastingmuseum 1936-1961. Rotterdam; 1961; Kluwer; softcover; ills. in b&w; 89 pp. Few stains on last endpaper. Frontcover with fold. [19046]

€ 12,00