Loading...

Memorial books

Results 49 - 72 of 266

Salomons, Annie. De ongerepte droom. Verzen. Amsterdam/ Antwerpen; 1950; Wereldbibliotheek; linnen band met goudopdruk; 12,5x21,5 cm.; no. 122 van 350 exemplaren; 84 p. Luxe-exemplaar, ter ere van de 65e verjaardag van Annie Salomons. [31444]

€ 40,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal.

Middelburg; 1785; Pieter Gillissen en Zoon; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt; XVI, 135 p.; meerdere titels in één band; overige titels: "Leerrede ter opening van den bybel, by gelegenheid der hervatte weeklyksche verklaring van denzelven te Middelburg". Door Herm. io. Krom. Middelburg, 1743, J.P. Gillissen. (10) 164 p.; "Iets voor zieken en derzelver vrienden", door J.M. Sailer, ( uitgeg. Amsterdam, 1808, Johannes Allart), IV, 144 p.; "Twee leerredenen, de eerste van P. Termeetz, de andere van C. Westhoff, predikanten. De eerste in de hervormde, de tweede in de Luthersche gemeente te Rade Vor'm wald, in Bergsland. Beide aanstonds na dat deze geheele stad en inzonderheid hunner beider kerken op den 21 augustus 1802 waren afgebrand. Onder den blooten hemel, in het midden van de assche en puinhoopen der verwoeste stad, uitgesproken". Uit het Hoogduitsch vertaald door D.E. Otterbein. Zutphen, 1803, H.C.A. Thieme. X, 32, 31 p.; "De verdiensten van Joannes van Miggrode, omtrent de hervorming in Zeeland, en bijzonder in de stad Vere, in een helder daglicht gesteld, ten spoorslage voor allen, die belang in het ware Christendom stellen, om dezen waardigen man, in blakenden ijver voor de hervorming, blanke godvrucht en andere Christelijke sierdeugden na te streven, of tweehonderdjarige gedachtenis-rede ter eere van bovengemelden man, uitgesproken te Vere, op den 1sten Julij 1827, en met geschied- en oordeelkundige aanteekeningen verrijkt". Door J. Renier. Middelburg, 1827, gebr. Abrahams; VIII, 77 p.; "Nieuwe naamlijst der predikanten, in de hervormde gemeente van Vere, sedert de afwerping van het Spaansche juk ten jare 1572". Door J. Renier. Middelburg, 1834, J.J. Beukers; VIII, 97 p.; "De ouderdom, eene leerrede". Door J. Scharp. Tweede druk. Rotterdam, 1821, J. van Baalen; VIII, 67 p.; "Op het smertelijk overlijden van mijnen eerstgeboorenen en tedergeliefden zoon Abraham Scharp, in den ouderdom van vier jaaren, zeven maanden en vijf dagen, gestorven binnen Axel, den 12den, en aldaar ter aarde besteld, den 15den van Wiedemaand"; uitgeg. 1784; n.p. (13 p.).

Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten hier en daar geschaafd/ geschuurd, achterplat mist klein stukje papier in de linker bovenhoek. Onderzijde rug licht beschadigd. Naam vorige eigenaar op voorste schutblad, in inkt en stempeltjes.

[24968]

€ 295,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc.

Middelburg; 1774; Pieter Gillissen; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt; LVI, 528, 23 p.

Een niet afgesneden exemplaar. Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten geschaafd, geschuurd, en laat hier en daar los. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Klein etiketje aan de onderkant van de rug.

[34885]

€ 140,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc. Meegebonden: Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.

Middelburg; 1774 en 1769; Pieter Gillissen en wed. M.H. Callenfels; 2 titels in één band; halfleer met gemarmerde platten; rug goudbedrukt met florale motieven; LVI, 528 + bladwijzer en VIII, (16), 228 p.

Een niet afgesneden exemplaar. Band met slijtage langs hoeken en randen. Platten geschaafd, geschuurd, en laat hier en daar los. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Klein etiketje aan de onderkant van de rug.

[24969]

€ 130,00
's Gravezande, Adrianus.
's Gravezande, Adrianus.

's Gravezande, Adrianus.

De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.

Middelburg; 1774; Pieter Gillissen; leer; goudbedrukte rug met florale decoraties; XII, 277 p. + bladwijzer.

Zeldzaam! Een fraai exemplaar.

[24970]

€ 110,00
Rozendaal, Ernst Jan.
Rozendaal, Ernst Jan.

Rozendaal, Ernst Jan.

Hier. 20 Jaar Blof.

Amsterdam; 2012; uitgeverij Carrera; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; gesigneerd (door Bas Kennis, Peter Slager en Norman Bonink), met opdracht; 320 p.

Goed exemplaar.

[30148]

€ 25,00
13182
13182a
13182b

Rotterdam in honderd jaren 1813-1913; gedenkboek voor den jare 1913.

Rotterdam; 1913; Nederlandsche Kiosken-Maatschappij; plan, map, tables, ill., advertisements; soft cover; 140 pp.

Spine renewed. Cover slightly damaged and soiled.

[13182]

€ 19,00
Rostenberg, Leona & Madeleine B. Stern.

Rostenberg, Leona & Madeleine B. Stern.

Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.

New York/ London; 1974; Abner Schram/ George Prior; hardcover with dust jacket; section with ills. in b&w; index; 234 pp.

Near fine copy.

[35396]

€ 12,00
Roosenschoon, C.F..

Roosenschoon, C.F..

100 jaar van der Have 1879-1979.

Kapelle; 1979; Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V.; gebonden in linnen band; ill. in kleur en zwart wit; met enkele bijlagen ter herinnering aan het afscheid van D.J. van der Have; 145 p.

Goed exemplaar.

[36320]

€ 40,00
Romijn, Gust.

Romijn, Gust.

Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.

S.l.; 2003; ringband-uitgave; overzicht van de ontwikkeling van het monument van idee, ontwerp, naar fundering/ constructie, tot oplevering; ill.; gesigneerd met opdracht door Gust Romijn; ongepagineerd.

Goed exemplaar.

[34289]

€ 50,00
Roemer, J..
Roemer, J..

Roemer, J..

Gedenkschrift van den uittogt der Heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, van heiligen strijd voor vaderland en koning, op den 13 November, 1830.

Leiden; 1830; C.C. van der Hoek; papieren bandje; 12mo; 35, 7 p.

Rug vernieuwd met strookje linnen.

[35348]

€ 95,00
Roelfs, Jan.

Roelfs, Jan.

Het Amsterdams Sinterklaas Boek. Terugblik op activiteiten van gouden ICA.

Amsterdam; 1982; uitgave van het Initiatief Comité Amsterdam, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan; softcover; ill. in zwart wit; gesigneerd met opdracht door de auteur; 128 p.

Goed exemplaar.

[37769]

€ 20,00
Robert, M.M. & Chevallier.

Robert, M.M. & Chevallier.

Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.

Amsterdam; 1821; Héritiers H. Gartman; softcover; XL, 94 pp.

Spine ends damaged, paper over boards cut at lower parts. Some leaves uncut.

[24485]

€ 50,00
Rijkse, Ronald (sam.).

Rijkse, Ronald (sam.).

Pastei & Hoerenjong. 30 drukkers in de marge.

Middelburg; 1995; Zeeuwse Bibliotheek; softcover; ill.; uitgave n.a.v het 20-jarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge en het 10-jarig bestaan van de Zeeuwse Bibliotheek; gedrukt in een oplage van 600 exemplaren; 79 p.

Goed exemplaar.

[35832]

€ 25,00
red..

red.. Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1962/1963. Hulst; 1962; Oudheidkundige Kring; zachte kaft; bijdragen o.a.: "Van schuilkerk naar simultaankerk", door G. Stadermann en "De stad Hulst in de strijd tussen Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en de Vlaamse steden", door P.J. Brand; 219 p. Goed exemplaar. [33859]

€ 14,00
red..
red..

red.. De Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij bij haar 90 jarig bestaan. S.l.; 1934; de Algemeene Friesche Levensverzekeringmij.; softcover, geniet; ill.; 16 p. Goed exemplaar. [34029]

€ 20,00

Rawie, Jean Pierre. Erf. Z.pl.; 1991; vouwblad in omslag; ca. 11,5x19 cm.; uitgebracht bij de jaarwisseling 1991-1992, ter viering van het achtjarig bestaan van uitgeverij Exponent. Omslag een ietsje verkleurd langs de rug. [25024]

€ 14,00
Raad van Beheer Nederlandsche Jaarbeurs (sam.).
Raad van Beheer Nederlandsche Jaarbeurs (sam.).

Raad van Beheer Nederlandsche Jaarbeurs (sam.).

Herinneringsalbum 'Eerste Nederlandsche Jaarbeurs', 26 febr./ 10 maart-Utrecht-1917.

's-Gravenhage; 1917; N.V. drukkerij Levisson; softcover; repr. ill. in zwart wit; oblong 29,5x20 cm.; 79 p. + afb.

Het album geeft in woord en beeld de meest belangrijke feiten weer, betrekking hebbende op de eerste Nederlandse jaarbeurs. Omslag verkleurd, wat vlekkerig en slijtagesporen (met name aan de randen). Titelpagina heeft vouw in de lengte. Binnenwerk redelijk tot goed.

[19818]

€ 125,00
Poortman, J., A.J. Schrader, en F.C.D. Popken
Poortman, J., A.J. Schrader, en F.C.D. Popken

Poortman, J., A.J. Schrader, en F.C.D. Popken Vijftig jaren Huisman; gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, 1904-1054.

Meppel; 1954; Fa. A. Huisman; zachte kaft, in foedraaltje; ill.; ongepagineerd.

[10676]

€ 12,00
Peleman, Bert.
Peleman, Bert.
Peleman, Bert.

Peleman, Bert.

Het groot "Uilenspiegel" boek; jubileum-uitgave. In het spoor van Uilenspiegel, schalk en vrijheidsheld.

Hasselt; 1968; uitgeverij Heideland; goudbedrukt linnen, met transparante omslag; ill. in zwart wit; gesigneerd met opdracht door de auteur (Nieuwjaar 1975) én voorzien van een originele tekening; los toegevoegd een door Peleman gesigneerde foto, waarschijnlijk bij de presentatie van het boek; 299 p.

[28476]

€ 75,00
Peerbolte, Hans (red.).
Peerbolte, Hans (red.).

Peerbolte, Hans (red.).

40 jaar Seatrade, 1951-1991.

Groningen; 1991; Seatrade; harde kaft met leeslint; oblong-formaat; ill. in kleur en zwart wit; historisch overzicht van schepen 1951-1991, exclusief de Poolschepen per 1 oktober 1991; overzicht van de koelschepen per oktober 1991 (pool en/of management); 80 p.

Keurig exemplaar.

[29810]

€ 13,00
19833

P.V. De Wit in zwart en wit door Willem van Schaik.

Twintig zwart/wit tekeningen, paginagroot; getekend door Willem van Schaik; ter ere van: 'Den vertrekkenden Directeur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren-Blaricum, aangeboden op 20 November 1934.'; slappe kaft; 26,5x34 cm.

Zeer zeldzaam! Omslag vertoont slijtage, roestvlekken en kleine reparaties. Nietjes geroest. Hoekjes van omslag en eerste 10 pagina's licht gekruld. Overblijfsel van ex-libris op eerste pagina. Vijf pagina's met wormgaatje in bovenhoek. Tekeningen zelf in goede conditie en onbeschadigd.

[19833]

€ 19,00
Ovink, G.W..

Ovink, G.W..

Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen uitgekozen en ingeleid door Dr. G.W. Ovink.

Haarlem; 1956; Drukkerij de Spaarnestad; harde, linnen band met goudopdruk; groot 4o; 950 ill. in zwart wit; naam- en zaakregister; 325 p.

Bladzijde 212/ 213 beschadigd met verlies van enige tekst. Band aan de rand met stootplekje.

[31407]

€ 16,00
Otten, Jean M..

Otten, Jean M..

Dammers & van der Heide.

Ridderkerk; 2005; JeMoTek; harde kaft; 4o; ill. meest in zwart wit; namenlijst; vlootlijst; 192 p.

Als nieuw.

[32232]

€ 17,00