Loading...

Wetenschap

Resultaten 73 - 96 van 370

Dekhuyzen, M.C.. Het onderzoek van dierlijke weefsels, voornamelijk van het kraakbeen, in het gepolariseerde licht. Academisch proefschrift. Leiden; 1884; S.C. van Doesburgh; softcover; klein 8vo; proefschrift; lijst van stellingen meegebonden; 108 p. Band hier en daar wat vlekkig, overigens wat minieme slijtagesporen. [31597]

€ 30,00

Dekking, P.. Mechanical properties of high polymers. Leiden; 1961; drukkerij "Luctor et Emergo"; softcover; thesis; figures, tables, in b&w; 60 pp. [24564]

€ 15,00

DeKock, R.L., and H.B. Gray. Chemical structure and bonding. Menlo Park, etc.; 1980; The Benjamin/Cummings Publ. Cy.; fig., tables; XII, 491 pp. [13284]

€ 11,00

Delsman, H.C. (red.). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII. Batavia/ Den Haag; 1927; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; ill., tab., kaartjes; 257 p. Rug en randen van de band verkleurd. [27745]

€ 20,00

Der Zeiss-Aerotopograph-Kalender 1941 (mit Rot-Blau Brillen, zur Betrachtung der Anaglyphenbilder innen an der Rückwand des Kalenders angebracht). Berlin; 1941; Pusch & Co.; ringbinding with cords; ills. in colour and b&w; 17 pp. Rare! With the red-blue, cardboard, glasses to view the "Anaglyphenbilder". Backcover occasionally foxed, otherwise fine. [22768]

€ 35,00

Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo. Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland. Wetenschappelijk Apparaat. Tongeren; 1979; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; softcover; 16x24 cm.; 240 pp. Fine copy. Spine discoloured. [18298]

€ 14,00
Diverse auteurs.

Diverse auteurs. Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Een bundel artikelen uitgegeven naar aanleiding van het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der (natuur-)wetenschappen, gehouden te Middelburg van 25 tot 27 april 1986. Middelburg; ca. 1987; Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; overdruk uit "Archief, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; softcover; ill.; register van persoonsnamen; verschillende artikelen verzorgd door diverse auteurs; 243 p. Goed exemplaar. [34023]

€ 12,00

Diverse auteurs. Dr. J.B.L. Hol, ter eere van haar 25-jarig doctoraat, 1916-1941. Z.pl.; 1941; zachte kaft; overdruk uit het tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Deel LVIII, 6-november 1941; ill. in zwart wit; enkele uitvouwbare kaartjes; 238 p. [24557]

€ 11,00
Doeleman, H..

Doeleman, H.. De malaria-epidemie te Middelburg in de jaren 1940 tot en met 1945, benevens een onderzoek van parasietendragers. Goes; 1946; Oosterbaan & Le Cointre; zachte kaft; tabellen, kaartjes; proefschrift, lijst van stellingen aanwezig; 136 p., gevolgd door kaartjes. Goed exemplaar. [33463]

€ 24,00
Doerfer, Gerhard.

Doerfer, Gerhard. Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Band I: Mongolische Elemente im Neupersischen. Band II: Türkische Elemente im Neupersischen, alif bis ta. Band III: Türkische Elemente im Neupersischen, gim bis kaf. Band IV: Türkische Elemente im Neupersischen (Schluss) und Register zur Gesamtarbeit. 4 vols. Wiesbaden; 1965-1975; Franz Steiner Verlag; hardbound cloth; registers; XLVIII, 557/ 671/ 670 & 640 pp. Very fine and rare complete set. [34039]

€ 900,00

Druif, J.H.. Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli. Medan; 1934; Typ. Varekamp & Co.; goudbedrukt linnen; tabellen, deels uitslaand; met een samenvatting in het Engels; 195 p. Rug verkleurd, band vlekkig langs hoeken en randen. Sommige bladzijden met een enkel klein wormgaatje. [27009]

€ 25,00

Earle Goddard, Pliny. Elements of the Kato language. University of California Publications in American archaeology and ethnology. Berkeley; 1912; University of California Press; softcover; 1st edition; plates, i.a. of verbal stems, verbal prefixes, nouns with suffixes, etc., graphically illustrated; 176 pp. Cover slightly worn along extremities and faint fold upper corner. [30528]

€ 10,00

Edelman, C.H.. Petrologische provincies in het Nederlandsche kwartair. Amsterdam; 1933; D.B. Centen; softcover; thesis; figures and tables; 104 pp. Bookblock slightly loosening. [24271]

€ 11,00

Eerde, J.C. van. A review of the ethnological investigations in the Dutch Indian archipelago Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; ills. in b&w; 30 pp. [23923]

€ 10,00
Ernesti, Augusto.
Ernesti, Augusto.

Ernesti, Augusto. Initia doctrinae solidioris. Lipsiae; 1769; Caspari Fritsch. Title page with engraved vignette; 6 fullpage plates with 76 mathematic figures. Gilt printed half calf; LII, 732 pp. and 207 pp. (Initia Rhetorica.) [32146]

€ 120,00
Febre, R.A. le.

Febre, R.A. le. High-silica zeolites and their use as catalyst in organic chemistry. S.l.; 1989; softcover; thesis; ills., tables, graphics; text in English; 153 pp. Fine copy. [32974]

€ 18,00

Fortgens, Philip Hendrik. Proteinases and extracellular matrix degradation in breast cancer. Pietermaritzburg; 1996; gilt printed hardcover; 4o; thesis; ills.; XVIII, 206 pp. + appendices. Signed with dedication by the author. [29133]

€ 35,00

Frick, H. Tierärztliche Operationslehre. Berlin; 1921; Verlagsbuchh. v. Richard Schoetz; 4., verb. und verm. Aufl.; ill.; halfcloth, marbled covers; X, 436 pp. [11962]

€ 10,00

Fricke, Robert. Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung und ihrer Anwendungen. Leipzig/Berlin; 1918; B.G. Teubner; halfcloth; 100 fig. and 242 different math. tasks; 413 p. Notes in pencil at some pages. Pages rust stained, cover slightly water stained at the bottom. Name in ink on first endpaper. Second vol.: 'Integralrechnung'. [19417]

€ 15,00

Friedman, Lawrence M. & Macaulay, Stewart. Law and the Behavioral Sciences. Indianapolis/ Kansas City/ New York; 1969; The Bobbs-Merrill Company Publishers; hardcover; tables, figures; XXXV, 1059 pp. With index. Owner's entry on first endpaper. [25725]

€ 15,00

Galopim de Carvalho, A.M.. Contribuiçao para o Conhecimento Geológico da Bacia Terciára do Tejo. Lisboa; 1968; Serviços geológicos de Portugal; softcover; ca. 23,5x32 cm.; text in Portuguese; figures, tables, plates; folding map in pocket; 210 pp. + XX plates in b&w. [25397]

€ 15,00

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Anderhalve-Eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. 1769 -1919. Middelburg; 1919; J.C. & W. Altorffer; 23 ills. in b&w.; softcover; 23x29 cm.; 115 pp. Cover foxed. [18674]

€ 11,00

Gemert, M.J.C. van. Time domain reflectometry as a method for the examination of dielectric relaxation phenomena in polar liquids. N.pl.; 1972; softcover; thesis; figures; text in English, summary in Dutch; typescript; 119 pp. [24400]

€ 20,00
Gietmann, Gerhard.

Gietmann, Gerhard. Allgemeine Ästhetik. Freiburg im Breisgau; 1899; Herdersche Verlagshandlung; halfleather with marbled boards; 8vo; 11 plates in b&w; register; 335 pp. Cover slightly worn, spine with label. Stamp on title page. [34111]

€ 19,00