Loading...

Wetenschap

Resultaten 49 - 72 van 370

Bork-Feltkamp, A.J. van. Anthropological research in the Netherlands; historical survey at the request of the Committee for the physical- anthropological investigation of the Dutch population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetendchappen. Amsterdam; 1938; Noord-Hollandsche Uitgevers-Mij.; Verhandelingen der Kon. Ned. Akademie v. Wetenschappen, afd. Natuurkunde, 2nd section, p. XXXVII, no. 3; maps, (folding) ill., portraits; 166 pp. Cover rep. with cellotape. [12709]

€ 12,00

Bos, B.G. van den. Vitamine D-C14; een onderzoek naar de resorptie en het metabolisme van de vitaminen D2 en D3 bij ratten en kippen. 's-Gravenhage; 1956; uitgeverij Excelsior; softcover; thesis; tables, figures; Dutch text with summary in English; 66 pp. [24762]

€ 10,00

Bousfield, E.L., Dickinson, J.J., Jarrett, N.E., a.o.. Studies on amphipod crustaceans of the Northeastern Pacific region/ The amphipod superfamily talitroidea in the Northeastern Pacific region. I. Family talitridae: systematics and distributional ecology. 2 Volumes. Ottawa; 1982; National Museums of Canada, Publications in Biological Oceanography, vols. 10 & 11; softcover; articles, surveys, by various authors; figures, tables; III, 128 & VII, 73 pp. [25514]

€ 19,00

Brinkman Pr., B. Sterrenwereld, De, Guillemin gevolgd. Leiden; 1875; J.W. van Leeuwen; 2e uitg.; 'met 60 platen, waarvan 19 in kleurendruk, en 35 houtsnêeplaten'; cloth; 508, XIII pp. A number of lithographs and wood-cuts. Cover slightly discoloured. Back very slightly damaged. [9615]

€ 70,00

Broese van Groenou, Hoyte. De creosoteering van beukenhout en de factoren, die daarop invloed uitoefenen. Delft; 1938; W.D. Meinema; proefschrift; softcover; ill., tabellen en fig. in zwart wit; 176 p. Met samenvatting en literatuurlijst. Krabbel op voorste schutblad. [21126]

€ 12,00

Brongers, J.A.. Air photography and Celtic field research in the Netherlands. Nederlandse oudheden 6. Amersfoort; 1976; Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek; softcover; 2 volumes; text in English; volume with text; portfolio with folding maps; ills., tables; summary; bibliography; 147 pp. Text volume with slight waterdamage at lower parts. [32333]

€ 20,00

Brouwer, G.. Zuiger-stoomwerktuigen, tekstdeel en de bijbehorende atlas. Rotterdam; 1920; Nijgh & van Ditmar; halflinnen; 597 afb. in de tekst; atlas met 40 uitvouwbare platen; XII, 582 p. Rug ietsjes beschadigd. [24107]

€ 90,00

Bruins Slot, J.. Sterfte bij diabetes mellitus; een onderzoek naar de doodsoorzaken en naar de betekenis van pathologisch-anatomische bevindingen bij overledenen met diabetes mellitus. 's-Gravenhage; 1965; Pasmans; gilt printed cloth; thesis; tables (one folding), drawings; signed with dedication by the author; 163 pp. Discussions and conclusions, in English. [24711]

€ 35,00

Brunswig, H.. Explosivstoffe auf Grund des in der Literatur veröffentlichten Materials bearbeitet. Band X. Leipzig; 1909; Johann Ambrosius Barth; no.10 of serie 'Handbuch der Angewandten Physikalischen Chemie in Einzeldarstellungen by Georg Bredig'; 45 ills. in b&w.; 56 tables; gilt stamped cloth; blue edged; 17x25 cm.; 177 pp. Name on titlepage. Fine copy! [18207]

€ 27,00

Büchner, Ludwig. De mensch en zijn plaats in de natuur, in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? wie zijn wij? waar gaan wij heen? Rotterdam; z.j. (ca. 1900); D. Bolle; linnen; 3e druk; vertaald uit het Hoogduitsch; VIII, 354 p. Omslag en rug enigszins verkleurd. Rug met lichte beschadiging, achterplat met kras. Pag. hier en daar met enkele aantekeningen en markeringen in potlood. [21123]

€ 10,00
Burgersdijk, L.A.J. en Vries, Hugo de.

Burgersdijk, L.A.J. en Vries, Hugo de. Blikken in den bouw, het leven en de ontwikkeling der lagere dieren. Haarlem; 1877; Kruseman & Tjeenk Willink; cardboard; 8vo; 95 engraved ills.; 131 pp. Cover renewed, spine ends a trifle damaged. [23978]

€ 12,00

Burke, W.R. (ed.). Second ESTEC Spacecraft electromagnetic compatibility seminar, ESTEC, Noordwijk, the Netherlands, 11-13 May 1982. Noordwijk; 1982; ESA Scientific & Technical Publications Branch; softcover; figures, tables, diagrams; VIII, 198 pp. [27831]

€ 30,00

Busser, Herman. Penuntun analisis djumlah. Bogor; no year; Balai Penjelidikan Kimia; gilt lettered cloth; small 8vo; ills.; tables; text in Indonesian; 162 pp. Inscription on first blank endpaper. [29240]

€ 25,00

Clercq, P. le. Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Eerste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq. Amsterdam; 1741; Christiaan Wyers; halfleer met ribben; rug goudbedrukt; met frontispiece, (uitvouwbare) platen o.a. van insecten, vlinders, motten, bijen en wespen (met hun nest), de mossel en andere schelpdieren; XL, 334 p. Platten geschaafd. Topje van de leren rug los op de kneep. [24423]

€ 110,00
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.

Clercq, P. le. Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel. Amsterdam; 1748; S. Schouten, A. v. Huyssteen, J. Roman de Jonge, G. de Groot, S. van Esveldt en H. Boussiere; perkament; 8vo; uit het Frans vertaald; opgesplitst in 3 stukken, "De Zonnewyzerkunst", "De Bewegende Krachten" & "De Zichtkunde"; met respect. 2, 11 en 4 uitslaande gravures, van o.a. verrekijker, microscoop, wind-, schip- en zaagmolen en zonnewijzer; (6) 341 p. Compleet deel. Rug met wat lichte slijtagespoortjes, overigens een goed exemplaar. [25970]

€ 190,00

Clercq, P. le. Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel. Amsterdam; 1748; S. Schouten, A. v. Huyssteen, J. Roman de Jonge, G. de Groot, S. van Esveldt en H. Boussiere; perkament; 8vo; uit het Frans vertaald; opgesplitst in 3 stukken, "De Zonnewyzerkunst", "De Bewegende Krachten" & "De Zichtkunde"; met respect. 2, 11 en 4 uitslaande gravures, van o.a. verrekijker, molen en zonnewijzer; (6) 341 p. Compleet deel. Rug aan onderzijde iets beschadigd. Binnenwerk goed. [25238]

€ 150,00
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.
Clercq, P. le.

Clercq, P. le. Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq. Amsterdam; 1743; Christiaan Wyers; leer; rug goudbedrukt, met florale decoraties; met uitvouwbare gegraveerde kaarten, platen en afbeeldingen; o.a. "Waereld-kaart", "Algemeene kaart van Ptolomeus", "De aspecten des hemels", "De ommevaart der Middelandsche Zee", "De beweegingen der Neder-planeeten", e.a; XVI, 424 p. Mist plaat blz. 288 "Maat der dag-bogen". Extra plaat blz. 410 "Beweegingen der onderste planeeten". Enkele platen los(sig). Platten hier en daar geschaafd, rug met plooi en licht beschadigd aan bovenzijde en langszij. [23780]

€ 180,00
Corneli, René &  Mussely, Pierre.
Corneli, René &  Mussely, Pierre.
Corneli, René &  Mussely, Pierre.
Corneli, René &  Mussely, Pierre.
Corneli, René &  Mussely, Pierre.

Corneli, René & Mussely, Pierre. Anvers et l'Exposition Universelle de 1885. Anvers; 1886; Bellemans Frères; gilt printed halfleather; 31x40 cm.; profusely illustrated; text in French; 467 pp. Near fine/Fine copy. Owner's entry stamped on title page. Final pages with occasional slight foxing, mainly in blank margins. [34030]

€ 350,00

Cramer, F.H.. Microplankton from three palaeozoic formations in the province of Leon (NW-Spain). Leiden; 1964; J.J. Groen & Zoon; softcover; thesis; text figures and plates in b&w; paged 257-357 + plates. With an index of symbols and abbreviations used. Summary in Spanish. [24225]

€ 14,00

Dam, J.G.C. van. Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en stooktomaten. With a summary: Soil suitability research, in particular with asparagus, apples and hothouse tomatoes. Wageningen; 1973; Stichting voor Bodemkartering; softcover; tables, figures; (6) 102 pp. [23960]

€ 10,00
Dammerman, K.W..

Dammerman, K.W..

Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique Néerlandaise à l'île de Buru en 1921 et 1922. Vol. I Vertebrata, livr. 2. Décembre 1929.

Buitenzorg; 1929; Archipel Drukkerij; softcover; Fauna Buruana. Mammalia, by K.W. Dammermann; text in English; pp. 14-28

Fine copy.

[34455]

€ 12,00

Damoiseaux, J.H., Steur, G.G.L. & Heijink, W.. Bodemkaart van Nederland, schaal 1: 50.000, blad 49 Oost Bergen op Zoom/ Algemene begrippen en indelingen. Wageningen; 1980 en 1982; Stichting voor Bodemkartering; softcover; twee uitgaven in omslag; ill., kaartjes, tabellen; enkele losse, uitvouwbare kaarten; 137 & 28 p. Naam vorige eigenaar uitgewist met inktverwijderaar. [27869]

€ 18,00

Day, D.E. (ed.). Relaxation processes in glasses; proceedings of the third Rolla ceramic materials conference on relaxation processes in glasses, Baden-Baden, Germany, 3-7 June 1973. Amsterdam; 1974; North-Holland Publishing Company; hardcover; figures, tables; VIII, 327 pp. Very fine copy. [24576]

€ 14,00

Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a.. De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee. Brussel; 2005; Federaal Wetenschapsbeleid; harde kaft; ill., kaartjes, grafieken, in kleur; met de cd-rom; 163 p. Net exemplaar. [27622]

€ 37,00