Loading...

Wetenschap

Resultaten 145 - 168 van 370

Koevoet, A.L.. Photochemische reacties der provitaminen D. 's-Gravenhage; 1956; uitgeverij Excelsior; softcover; thesis; tables, figures, in b&w; text in Dutch, with summary of the investigation reported and discussed in the theses of A.L. Koevoet and A. Verloop; 59 (8) pp. Upper left corner backcover and final pages with fold. Note, in ink, on frontcover. [24761]

€ 10,00

Kohlbrugge, I.H.F.. Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein beitrag zur Evolutionslehre. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XV, no. 1), mit 17 Tafeln. Amsterdam; 1909; Johannes Müller; softcover; tables, plates; 49, CXIX pp. Unopened copy. Title page with owner's entry. [28567]

€ 40,00

Kohlbrugge, J.H.F.. Die gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XII. no. 4), miet 9 Tafeln. Amsterdam; 1906; Johannes Müller; softcover; tables; folding plates; 193 pp. Title page with owner's entry. Unopened copy. [28566]

€ 40,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1857; L.E. Bosch en Zoon; halflinnen; tabellen en enkele uitvouwbare kaarten, o.a. een kaart bevattende de opgaven van verschillende ontmoetingen van ijsbergen in de zuidelijke oceaan, route-kaart van het zuiderhalfrond, temperatuurkaart van een gedeelte van de zuidelijke oceaan voor de maand juli, e.a.; (5) 74 p. Band met slijtagesporen, hier en daar iets gescheurd aan de randen en een etiketje op het voorplat. Rug licht beschadigd aan boven- en onderzijde. Platten aan binnenkant roestvlekkig en voorplat iets los aan het binnenste gedeelte van de marge. Laatste schutblad laat enigszins los. [22628]

€ 70,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1858; Kemink en Zoon; halflinnen; met tabellen, overzicht van snijpunten van Java naar het Kanaal, Bengalen naar de Kaap, Tjilatjap naar de Kaap, etc. en enkele kaarten, sommige uitslaand, waaronder een storm- en regenkaart (bij het ronden der Kaap) en windkaartjes van de Zuid-Atlantische Oceaan voor de twaalf maanden van het jaar; XVII, 122 p. + kaarten. Band en rug met lichte slijtagesporen, met name aan hoeken en randen. Linkerbovenhoekje voorplat iets gescheurd en voorzien van een etiketje. Rug aan boven- en onderzijde licht beschadigd. Voorplat iets los aan het binnenste van de marge. [22629]

€ 80,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan). Utrecht; 1863; P.W. van de Weijer; halflinnen; tabellen, waaronder windtabel, enkele uitslaand; inhoud o.a. bevattend barometer-waarnemingen en temperatuur der oppervlakte van de zee, beschrijving der haven van Iloïlo door Eduard Gadd, zeilaanwijzing van Hongkong naar Shanghae, eilanden en gevaren in de Chinesche Zee, etc.; (6) 72 p. Band verkleurd, voorplat met vage (vocht)vlek, etiketje, enkele kleine vlekjes en gebruikssporen. Rug beschadigd en pagina's hier en daar met kleine scheurtjes en iets gerafeld. Stempeltje op titelblad en annotatie, in inkt. [22631]

€ 70,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan). Utrecht; 1863; P.W. van de Weijer; halflinnen; tabellen, waaronder windtabel, enkele uitslaand; inhoud o.a. bevattend barometer-waarnemingen en temperatuur der oppervlakte van de zee, beschrijving der haven van Iloïlo door Eduard Gadd, zeilaanwijzing van Hongkong naar Shanghae, eilanden en gevaren in de Chinesche Zee, etc.; (6) 72 p. Band verkleurd, voorplat vlekkerig, twee etiketjes en rechter benedenhoek gedeukt. Rug beschadigd en pagina's hier en daar met kleine scheurtjes en iets gerafeld. Stempeltje op titelblad. [22630]

€ 70,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Mededeelingen uit de journalen aangaande bijzondere meteorologische verschijnselen, havens, banken, enz., in sommige gedeelten van den oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring. Utrecht; 1867; K.A. Manssen/ K.N.M.I.; gekartonneerd; ill. en tabellen in zwart wit; o.a. over zeebevingen, vulkanische uitbarstingen, electrische verschijnselen, merkwaardige vuurballen, vallende sterren, etc.; met een naamlijst van de medewerkende Nederlandse zeelieden; XII, 77 p. Rug vernieuwd, band iets geschaafd en achterplat met wat vlekken. Enige slijtage langs hoeken en randen. [22560]

€ 65,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1859; Kemink en Zoon; halflinnen; tabellen en enkele uitvouwbare kaarten, oa. schetskaart der weersgesteldheid van den Indischen Oceaan, temperatuurtabel der zee nabij de Kaap de Goede Hoop en diverse windkaartjes; XIII, 184 p. + kaarten Voor- en achterplat met vrij grote gescheurde plek aan de onderzijde. Linker bovenhoek voorplat met etiketje, eerste schutblad en titelblad met vouw. [22633]

€ 80,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Onderzoekingen met den Zeethermometer, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande de winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1861; Kemink & Zoon/ K.N.M.I.; halflinnen; aandacht voor o.a. de winden in betrekking met de barometerstand, invloed van de Agulhas-stroom op de atmosfeer, diepzeelodingen in de Banda zee, route tabellen van Nederlandse schepen naar Australië, het zeewier in den Indische Oceaan, en vele andere zaken; fig., ill. tabellen (waarvan enkele uitslaand), tevens enkele losse gelithografeerde, uitvouwbare, kaarten (o.a. isothermen in den Zuid-Atlantischen Oceaan, ijs- en route-kaartje van de Indische Zee, wrakhout en stroomrafelingen in den Noord-Atlantischen Oceaan; 178 p. Zeldzaam! Losjes in de band. Omslag beduimeld, achterplat met schaafplek, rug met kleine beschadiging. Slijtage langs hoeken en randen. Etiketje op voorplat, inhoud op enkele roestvlekjes na, goed. [22559]

€ 95,00

Koolhaas, D.R.. Convoluut met talloze artikelen, bijdragen en teksten door D.R. Koolhaas. Uitgaven tussen ca. 1928 en 1940; waaronder het proefschrift door D.R. Koolhaas: "Bijdrage tot de kennis van de bicyclische sesquiterpenen, eudesmol, machilol en selineen, gedeeltelijke synthese van b-Thujon; het geheel in 1 halflinnen band met gemarmerde platten; 8vo; enkele uitgaafjes in het Duits of Engels; toegevoegd een losse overdruk uit 1948 "Vraagstukken rondom de Indische industrie" en losse gestencilde bijvoegsels. Rug van de band licht beschadigd. [30815]

€ 75,00

Kooten, F.H. van. Eenige empirische methoden tot het berekenen van den maximum afvoer eener rivier uit de grootte van den regenval. Amsterdam; 1927; H.J. Paris; softcover; met 9 bijlagen en 6 uitslaande platen met 79 figuren; VIII, 125 p. Ex libris op blanco schutblad. Rug en deel van het achterplat verkleurd. [32518]

€ 30,00

Kopsch, Fr. Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Abt. I: Allgemeiner Teil; Abt. II: Knochen, Bänder; Abt. IV: Eingeweide; Abt. V: Nervensystem; Abt. VI: Sinnesorgane und General-Register. Leipzig; 1909-1914; V. von Georg Thieme; VI: 8. Aufl., I, II, IV, V: 10. Aufl.; cloth, gilt stamped; ill. in colours and b&w. Pt. III lacking. In all volumes underlinings in pencil and ink. [8674]

€ 150,00

Kreykamp, A.M.J., Praag, H. van en Steenbergen, B. van (red.). Toekomstonderzoek: theorie in de praktijk. Deventer; ca. 1975; Kluwer; ringband, 3 (linnen) banden; fig., tabellen; opgedeeld in 8, afzonderlijk gepagineerde hoofdstukken. Bladen hoofdstuk 8 (3e band) met lichte vochtschade. [22438]

€ 45,00

Krusat, Georg. Memórias dos serviços geológicos de Portugal: Contribuiçao para o conhecimento da fauna do kimeridgiano da mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal). IV Parte, Haldanodon exspectatus Kühne & Krusat 1972 (Mammalia, Docodonta). Lisboa; 1980; Direcçao-Geral de Geologica e Minas; softcover; figures (some folding) & plates; text in English; 79 pp. + XII plates With summary and bibliography. [25781]

€ 20,00

Lacépède, Comte de. Oeuvres du Comte de Lacépède, comprenant l'histoire naturelle des quadrupèdes ovipares, des serpents, des poissons et des cétacés. Paris; 1830; Éditeur F.D. Pillot; halfleather with marbled boards; decorated spine, gilt printed; coloured lithographs; engraved frontispiece with portrait of B.G.E. Delaville, Comte de Lacépède; 396 pp. Lacks 3 plates. Cover worn and rubbed along extremities. [23341]

€ 30,00
Lagrange, J.L..

Lagrange, J.L.. Mécanique analytique. Two volumes. Paris; 1853; Mallet-Bachelier, Gendre et Successeur de Bachelier. Two volumes in one binding. Gilt printed half leather; XIV, 428; IV, 390, (2) pp. [32144]

€ 350,00
Lalande, Joseph.
Lalande, Joseph.
Lalande, Joseph.
Lalande, Joseph.
Lalande, Joseph.
Lalande, Joseph.
Lalande, Joseph.

Lalande, Joseph. Astronomia of sterrekunde. Derde deel. Amsterdam; 1777; Jan Morterre. "Naar den tweeden, verbeterden, en vermeerderden druk uit het Fransch vertaald door Arnoldus Bastiaan Strabbe". Derde deel (van vier delen). Bevat: Elfde boek: Van de voorbygangen van Venus en Mercurius over de zon; Twaalfde boek: Van de sterrekundige refractien of straalbuigingen; Dertiende boek: Van de sterrekundige werktuigen. Met 15 uitslaande platen. Contemporain halfleer; geribde goudbedrukte rug; (2), 264 p. Platten hebben wat schaafplekje; kneep aan beide zijden op sommige plaatsen door. Dit zeer zeldame werk van Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (Bourg-en-Bresse, Frankrijk, 11 juli 1732 - 4 april 1807) kwam oorspronkelijk uit onder de titel: "Traité d'astronomie" in 1764. [33212]

€ 750,00

Lavater, J.C.. Over de physiognomie. Vierde deel (1 deel). Amsterdam; 1783; Johannes Allart; gekartonneerd; 8vo; afbeeldingen in kopergravure; 435 p. Band met lichte slijtagesporen. [32983]

€ 40,00

Lecointe, G.. Annuaire astronomique de l'observatoire royal de Belgique. Bruxelles; 1907; Hayez, Imprimeur de l'Observatoire Royal de Belgique; cloth; figures, tables, and (folding) plates of astronomical instruments; in same binding "Description de l'équatorial de 0,m38 de T. Cooke and Sons", by E, Merlin; separately paged; LII, 316 & 272 pp. Former copy of the Teylers library, Haarlem, stamps on title page and edge. Cover with slight wear along extremities. [24855]

€ 16,00

Leloup, Eugène. Faune de Belgique. Coelentérés. Bruxelles; 1952; Patrimoine de L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; softcover; 160 figures; text in French; index; 283 pp. Cover a trifle discoloured along extremities. [30410]

€ 12,00

Lemos de Sousa, M.J. & Oliveira, J.T. (ed.). Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal; the Carboniferous of Portugal. Lisboa; 1983; Direcçao-Geral de Geologica e Minas; softcover, sewn binding; figures, tables and a section with XVIII plates in b&w; folding map in pocket; text in English; V, 211 pp. With author index. [25783]

€ 19,00

Lemos de Sousa, M.J.. Contribution a l'etude du bassin houiller du Douro (NW du Portugal); atlas de micropetrographie des peranthracites. Lisboa; 1978; Serviços Geológicos de Portugal; softcover; figures, plates; folding map in pocket; text in French; 92 pp. + XXXVI plates. Copy bumped and wrinkled at lower side. [25390]

€ 14,00

Lloyd, Charles W.. Human reproduction and sexual behavior. Philadelphia; 1964; Lea & Febiger; with 203 ills.; cloth; 564 pp. [16124]

€ 12,00