Loading...

Science

Results 97 - 120 of 301
Holdstock, Robert & Edwards, Malcolm.

Holdstock, Robert & Edwards, Malcolm.

Buitenaardse landschappen.

Haarlem; 1980; uitgeverij Rostrum; softcover; 28x28 cm.; paginagrote ill. in kleur, door o.a. Tony Roberts, Colin Hay & Bob Fowke 116 p.

Hoeken van de band iets omgekruld. Eerste en laatste bladzijden roestvlekkig.

[34649]

€ 10,00
Hommes, K.J..

Hommes, K.J..

De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed in verband met gerechtelijk onderzoek.

Leiden; 1936; Eduard IJdo; zachte kaft; academisch proefschrift; tabellen, figuren; résumé; lijst van stellingen; XII, 111 p.

[26828]

€ 12,00
Huizinga, J..

Huizinga, J..

Verzameling van 18 artikelen door J. Huizinga.

Amsterdam, Den Haag; 1948-1962; North-Holland Publishing Company, e.a.; 18 verschillende artikelen en overdrukken, meest uit de jaren 1948-1949; o.a. "The digital formula in relation to age, sex and constitutional type", "Epidemiologie van het mammacarcinoom", "Inactivation of the X-chromosome", "The Vianen skull: Téviec man in Holland?", "Structural alterations indicated in the development of the human cranium", e.a.; meeste artikelen in het Engels; paginering varieert.

[26548]

€ 20,00
Hutyra, F. von, und J. Marek

Hutyra, F. von, und J. Marek Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. I: Infektionskrankheiten, Krankheiten des Blutes und der Blutbildung, der Milz, des Stoffwechsels, der Harnorgane und der Zirkulationsorgane. II: Krankheiten der Atmungsorgane, der Verdauungsorgane des Nervensystems, der Bewegungsorgane und der Haut. Jena; 1920; V. von Gustav Fischer; 5. umgearb. und verm. Aufl.; ill., plates; cloth; XVI, 1256 resp. XIV, 1216 pp.

Spines damaged/loosened. Covers soiled.

[11951]

€ 29,00
Janse Bz., L..
Janse Bz., L..
Janse Bz., L..
Janse Bz., L..

Janse Bz., L..

Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberratie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten/ Korte beschouwing der spiegel-instrumenten en der methoden om hunne fouten te vinden. Twee titels in één band.

Amsterdam; 1867; Wed. G. Hulst van Keulen; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; tafels; (7) 195 en 56 p.

Band en schutbladen vernieuwd.

[26868]

€ 85,00
Jansky, Donald M..

Jansky, Donald M..

Spectrum management techniques. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume II.

Germantown; 1977; Don White Consultants; cloth; fig., tab.; index; list of abbreviations and symbols; 6 chapters, each separately paged.

[27809]

€ 30,00
Jong, H. de

Jong, H. de Computer-supported analysis of scientific measurements. Enschede; 1998; Centre for Telematics and Information Technology; thesis Un. Twente; figures; paperback ed.; XXIV, 242 pp.

Fine copy.

[8676]

€ 20,00
Jong, J.D. de, Kuyl, O.S., Hageman, B.P., a.o..

Jong, J.D. de, Kuyl, O.S., Hageman, B.P., a.o..

Mededelingen van de geologische stichting, nieuwe serie no. 15.

Maastricht; 1962; Ernest van Aelst; softcover; this volume contains publications and reports on excursions in the Netherlands. These excursions were organized with the Jubilee Convention held in the Hague from April 26th till May 3rd 1962 for the celebration of the 60th anniversary of the Geological Survey of the Netherlands and the 50th anniversary of the Royal geological and Mining Society of the Netherlands; figures, photos and (loosely inserted) folding plates; 94 pp.

Cover discoloured along extremities, corners of cover slightly bended.

[23953]

€ 15,00
Jonge  Cohen, Th. E. de.

Jonge- Cohen, Th. E. de.

De dimerie der fronttanden; een bijdrage tot de morphogenese van 's menschen gebit (overdruk uit het T.v.T. XXXVIII jaargang, afl. 8/9 aug. sept. 1931).

Utrecht; 1931; softcover; fig. in zwart wit; gepagineerd (1) 694-734 p.

Enigszins verkleurd langs hoeken en randen. Rug eveneens verkleurd met wat lichte vochtschade. Inhoud goed.

[22104]

€ 25,00
Joyeux, Ch. & Sicé, A..

Joyeux, Ch. & Sicé, A..

Précis de médecine des pays chauds.

Paris; 1950; Masson et Cie., Éditeurs; cloth; 4th edition; ills. in b&w; register; VIII, 1072 pp.

Spine faintly stained.

[27485]

€ 14,00
Kaiser, P.J..

Kaiser, P.J..

Eenige onderzoekingen betreffende tijdmeters, naar aanleiding van den aankoop in 1887, ten behoeve der Nederlandsche marine.

Leiden; 1887; E.J. Brill; gekartonneerd; tabellen en statistieken in zwart wit; 37 p. + afb.

Band en rug vernieuwd. Enkele pagina's met kleine (vocht)vlek en hier en daar iets gerafeld.

[23032]

€ 150,00

Kessel, Richard G. & Kardon, Randy H.. Tissues and organs: a text-atlas of scanning electron microscopy. San Francisco; 1979; W.H. Freeman and Company; hardcover; oblong; ills. in b&w; index; IX, 317 pp. Fine copy. [31894]

€ 19,00
17236
17236a

Klimaatatlas van Nederland.

's-Gravenhage; 1972; Staatsuitgeverij; loose gathering of 18 pp. explanation; 1 loose page with errata; numerous ills. in colour; gilt stamped cloth; 27,5 x 40,5 cm.

Corners of cloth are showing traces of wear. Overall fine copy.

[17236]

€ 14,00
Kohlbrugge, I.H.F..

Kohlbrugge, I.H.F..

Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein beitrag zur Evolutionslehre. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XV, no. 1), mit 17 Tafeln.

Amsterdam; 1909; Johannes Müller; softcover; tables, plates; 49, CXIX pp.

Unopened copy. Title page with owner's entry.

[28567]

€ 22,00
Kohlbrugge, J.H.F..

Kohlbrugge, J.H.F..

Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XII. no. 4), miet 9 Tafeln.

Amsterdam; 1906; Johannes Müller; softcover; tables; folding plates; 193 pp.

Title page with owner's entry. Unopened copy.

[28566]

€ 28,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1859; Kemink en Zoon; halflinnen; tabellen en enkele uitvouwbare kaarten, oa. schetskaart der weersgesteldheid van den Indischen Oceaan, temperatuurtabel der zee nabij de Kaap de Goede Hoop en diverse windkaartjes; XIII, 184 p. + kaarten Voor- en achterplat met vrij grote gescheurde plek aan de onderzijde. Linker bovenhoek voorplat met etiketje, eerste schutblad en titelblad met vouw. [22633]

€ 80,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1857; L.E. Bosch en Zoon; halflinnen; tabellen en enkele uitvouwbare kaarten, o.a. een kaart bevattende de opgaven van verschillende ontmoetingen van ijsbergen in de zuidelijke oceaan, route-kaart van het zuiderhalfrond, temperatuurkaart van een gedeelte van de zuidelijke oceaan voor de maand juli, e.a.; (5) 74 p. Band met slijtagesporen, hier en daar iets gescheurd aan de randen en een etiketje op het voorplat. Rug licht beschadigd aan boven- en onderzijde. Platten aan binnenkant roestvlekkig en voorplat iets los aan het binnenste gedeelte van de marge. Laatste schutblad laat enigszins los. [22628]

€ 70,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1858; Kemink en Zoon; halflinnen; met tabellen, overzicht van snijpunten van Java naar het Kanaal, Bengalen naar de Kaap, Tjilatjap naar de Kaap, etc. en enkele kaarten, sommige uitslaand, waaronder een storm- en regenkaart (bij het ronden der Kaap) en windkaartjes van de Zuid-Atlantische Oceaan voor de twaalf maanden van het jaar; XVII, 122 p. + kaarten. Band en rug met lichte slijtagesporen, met name aan hoeken en randen. Linkerbovenhoekje voorplat iets gescheurd en voorzien van een etiketje. Rug aan boven- en onderzijde licht beschadigd. Voorplat iets los aan het binnenste van de marge. [22629]

€ 80,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Onderzoekingen met den Zeethermometer, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande de winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan. Utrecht; 1861; Kemink & Zoon/ K.N.M.I.; halflinnen; aandacht voor o.a. de winden in betrekking met de barometerstand, invloed van de Agulhas-stroom op de atmosfeer, diepzeelodingen in de Banda zee, route tabellen van Nederlandse schepen naar Australië, het zeewier in den Indische Oceaan, en vele andere zaken; fig., ill. tabellen (waarvan enkele uitslaand), tevens enkele losse gelithografeerde, uitvouwbare, kaarten (o.a. isothermen in den Zuid-Atlantischen Oceaan, ijs- en route-kaartje van de Indische Zee, wrakhout en stroomrafelingen in den Noord-Atlantischen Oceaan; 178 p. Zeldzaam! Losjes in de band. Omslag beduimeld, achterplat met schaafplek, rug met kleine beschadiging. Slijtage langs hoeken en randen. Etiketje op voorplat, inhoud op enkele roestvlekjes na, goed. [22559]

€ 95,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan). Utrecht; 1863; P.W. van de Weijer; halflinnen; tabellen, waaronder windtabel, enkele uitslaand; inhoud o.a. bevattend barometer-waarnemingen en temperatuur der oppervlakte van de zee, beschrijving der haven van Iloïlo door Eduard Gadd, zeilaanwijzing van Hongkong naar Shanghae, eilanden en gevaren in de Chinesche Zee, etc.; (6) 72 p. Band verkleurd, voorplat met vage (vocht)vlek, etiketje, enkele kleine vlekjes en gebruikssporen. Rug beschadigd en pagina's hier en daar met kleine scheurtjes en iets gerafeld. Stempeltje op titelblad en annotatie, in inkt. [22631]

€ 70,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Mededeelingen uit de journalen aangaande bijzondere meteorologische verschijnselen, havens, banken, enz., in sommige gedeelten van den oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring. Utrecht; 1867; K.A. Manssen/ K.N.M.I.; gekartonneerd; ill. en tabellen in zwart wit; o.a. over zeebevingen, vulkanische uitbarstingen, electrische verschijnselen, merkwaardige vuurballen, vallende sterren, etc.; met een naamlijst van de medewerkende Nederlandse zeelieden; XII, 77 p. Rug vernieuwd, band iets geschaafd en achterplat met wat vlekken. Enige slijtage langs hoeken en randen. [22560]

€ 65,00

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan). Utrecht; 1863; P.W. van de Weijer; halflinnen; tabellen, waaronder windtabel, enkele uitslaand; inhoud o.a. bevattend barometer-waarnemingen en temperatuur der oppervlakte van de zee, beschrijving der haven van Iloïlo door Eduard Gadd, zeilaanwijzing van Hongkong naar Shanghae, eilanden en gevaren in de Chinesche Zee, etc.; (6) 72 p. Band verkleurd, voorplat vlekkerig, twee etiketjes en rechter benedenhoek gedeukt. Rug beschadigd en pagina's hier en daar met kleine scheurtjes en iets gerafeld. Stempeltje op titelblad. [22630]

€ 70,00
Koolhaas, D.R..

Koolhaas, D.R..

Convoluut met talloze artikelen, bijdragen en teksten door D.R. Koolhaas.

Uitgaven tussen ca. 1928 en 1940; waaronder het proefschrift door D.R. Koolhaas: "Bijdrage tot de kennis van de bicyclische sesquiterpenen, eudesmol, machilol en selineen, gedeeltelijke synthese van b-Thujon; het geheel in 1 halflinnen band met gemarmerde platten; 8vo; enkele uitgaafjes in het Duits of Engels; toegevoegd een losse overdruk uit 1948 "Vraagstukken rondom de Indische industrie" en losse gestencilde bijvoegsels.

Rug van de band licht beschadigd.

[30815]

€ 75,00

Kooten, F.H. van. Eenige empirische methoden tot het berekenen van den maximum afvoer eener rivier uit de grootte van den regenval. Amsterdam; 1927; H.J. Paris; softcover; met 9 bijlagen en 6 uitslaande platen met 79 figuren; VIII, 125 p. Ex libris op blanco schutblad. Rug en deel van het achterplat verkleurd. [32518]

€ 30,00