Loading...

Linguistics

Results 49 - 72 of 100
IJspeert, C.F..

IJspeert, C.F.. Peladjaran Bahasa Melajoe. Oentoek sekolah boemi poetera. Deel V. Groningen/Batavia; 1947; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij; softcover, geniet; 13,5x18 cm.; tekst in het Maleis; 64 p. Met 2 stempeltjes, op het titelblad en de laatste pagina. [34071]

€ 12,00
Janssens, Gerard.

Janssens, Gerard.

Orientalia Gandensia VI; contribution to the verbal system in old Egyptian; a new approach to the reconstruction of the Hamito-Semitic verbal system.

Leuven; z.j. (ca. 1980); uitgeverij Peeters; zachte kaft; 55 p.

Goed exemplaar.

[23179]

€ 30,00
Jucquois, G.

Jucquois, G. Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest. Louvain; 1966; Inst. Orientaliste, Publ. Universitaires; Bibliothèque du Muséon, vol. 53; maps; cloth, with wrapper; 318 pp. [10826]

€ 57,00

Keyzer, J. de. Nieuwe Nederlandsche chrestomatie of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij. Amsterdam; 1835; Schalekamp en van de Grampel; zachte kaft; ca. 10x15 cm.; VIII, 152 p. Vernieuwd, iets beschadigd, bandje. [34005]

€ 50,00
Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter (ed.).

Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter (ed.).

Lexicon in veteris testamenti libros. Wörterbuch zum hebräischen Testament in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Hebrew old Testament in English and German. Wörterbuch zum aramäischen Teil des alten Testaments in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Aramaic parts of the old testament in English and German. Editio photomechanice iterata cui adjectum est supplementum lexicon Germanico-Hebraicum (-aramaicum) et correctiones additamentaque i.a. continens.

Leiden; 1958; E.J. Brill; hardcover, clothbound; 2 vols., includes the supplement; LXVI, 1,138 & XXXIV, 237 pp.

Former library copy. With stamps, and labels. Frontcover supplement with remnants of removed label.

[34342]

€ 60,00
König, Ed.

König, Ed. Originalität, Die, des neulich entdeckten Hebräischen Sirachtextes; textkritisch, exegetisch und sprachgeschichtlich untersucht.

Freiburg i. Br.; V. von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck); softcover; 8vo; VIII, 113 pp.

Not cut open. Slightly waterstained. Cover soiled. [10922]

€ 14,00

Kruyskamp, C.. De middelnederlandse boerden. 's-Gravenhage; 1957; Martinus Nijhoff; woordregister; VII, 159 p. Bovenzijde voorplat wat roestvlekkig, rechter bovenhoek met flauw knikje. [31516]

€ 12,00
10753

L'Isvaragita, le chant de Siva; texte extrait du Kurma-Purana.

Baltimore resp. Paris; 1933; The Johns Hopkins Press resp. Libr. Paul Geuthner; softcover; trad. du Sanskrit par P.-E. Dumont; 251 pp.

Uncut copy. Edge rust-stained.

[10753]

€ 19,00
Lambrechtsen van Ritthem, N.C..

Lambrechtsen van Ritthem, N.C..

Beknopte geschiedenis van de Middelburgsche Rethorijkamer "Het Bloemken Jesse".

S.l.; (1819); Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde; zachte kaft; 13,5x22 cm.; pp. 120-175.

Blanco bandje, deels verkleurd.

[35218]

€ 25,00
Lampe, F.A..
Lampe, F.A..

Lampe, F.A..

Frid: Adolphi Lampe theologi consummati, Dissertationum philologico-theologicarum tum earum, quae ulteriorem Evangelii Johannis illustrationem pertinent, tum reliquarum varii generis, et eruditionis multifariae Syntagma. Accedunt orationes ejus IV. programmata quaedam ab ipso elaborata, et dissertationum quarundam affectarum fragmenta ex mss. edita.

Amsterdam; 1737; Adr. Wor & Haered. Onder de Linden; forew. by Daniel Gerdes; printer's mark on title page; leather, blind stamped; [XiV], 648 pp.

Endpapers discoloured and stained. Corners of cover and spine damaged. A few notes in ink.

[14719]

€ 95,00

Lang, H. de. Verhandeling over de interpunctie of het plaatsen der leesteekens. Een leesboekje voor de hoogste klasse. Rotterdam; 1822; J. Hendriksen; gekartonneerd; ca. 9x15 cm.; 24 p. Naam vorige eigenaar aan de binnenzijde van de platten. Bandje iets beduimeld. [31742]

€ 20,00
Leeuw, Gerardus van der.

Leeuw, Gerardus van der.

Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten (vols. I and II, complete).

Leiden; 1916; E.J. Brill; halfcloth; thesis; VIII, 164 pp.

Endpapers renewed. Notes and underlining in pencil.

[24226]

€ 14,00
Lindblom, G.

Lindblom, G. Notes on Kamba grammar; with two appendices: Kamba names of persons, places, animals and plants - salutations. Resp. København, Leipzig, etc.; 1925; resp. Lehmann & Stage, Otto Harrassowitz, etc.; Archives d'études orientales, publ. par J.-A. Lundell, vol. 10; 100 pp.

Uncut copy.

[10710]

€ 14,00

Lindenburg, M.A.. Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands. Delft; 1989; Eburon; paperback; 682 p. Goed exemplaar. [32559]

€ 10,00
Maerlant, Jacob van.
Maerlant, Jacob van.

Maerlant, Jacob van. Alexanders geesten. Met inleiding, varianten van hss., aanteekeningen en glossarium, op gezag van het Staatsbestuur. Tweede deel. Brussel; 1861; M. Hayez; halflinnen; 8vo; enkele ill.; uitgegeven door F.-A. Snellaert; 460 p. Band met wat minimale gebruikssporen, overigens een goed exemplaar. [34017]

€ 25,00
Marle, J. van.

Marle, J. van.

Overdruk uit 'Taal en tongval' XLVI (1994), 1.

Z.p.; 1994; softcover; p.14 t/m 32.

Enkele aantekeningen in inkt. Inclusief brief van de auteur, op briefpapier van het P.J. Meertens-Instituut, aan G.Tanis. Hoeken omslag licht gebogen.

[19571]

€ 15,00
Meertens, P.J..

Meertens, P.J..

De plaats van het Zeeuws onder de Nederlandse dialecten.

Amsterdam; 1951; Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij; slappe kaft, geniet; overdruk uit Akademiedagen IV; pp. 70-91.

[25505]

€ 14,00
Meyer, A.

Meyer, A. Jesu Muttersprache; das galiläische Aramäisch in seiner Bedeutung für die Erklärung der Reden Jesu und der Evangelien überhaupt.

Freiburg i. B., Leipzig; 1896; Akadem. Verlagsbuchh. von J.C.B. Mohr; softcover; 8vo; XVI, 176 pp.

Not cut open. [10856]

€ 12,00
Ming, Ding Choo (ed.).

Ming, Ding Choo (ed.).

Bibliografi Kebudayaan Melayu dari Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jilid 4 (Studies on Malay language and literature/ preliminary edition).

Kuala Lumpur; 1977; Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia; halfcloth; typescript; XI, 293 pp.

Cover rather thumbed, upper right corner of cover and leaves slightly bended.

[24867]

€ 15,00
Muller J.F., F..

Muller J.F., F..

De veterum, imprimis romanorum studiis etymologicis; pars prior.

Traiecti ad Rhenum; 1910; A. Oosthoek; hardbound cloth, gilt printed; thesis; text in Latin; V, 268 pp.

Spine and extremities cover discoloured. Owner's entry on french title page.

[30427]

€ 14,00
N.n..
N.n..

N.n..

Overijsselsch Schoolboek. Zevende stukje.

Deventer; 1822; wed. J.H. de Lange en Zoon; papieren bandje; 9,5x15,5 cm.; 32 p.

Hapje uit het achterplat. Voorplat enkele vlekjes. Chipje rechterbovenhoek eerste 17 bladzijden.

[36270]

€ 30,00
N.n..
N.n..

N.n..

Principii della lingua Latina praticati in Firenze nell' Accademia degli Suilupatti.

Roma; 1643; Presso Domenico Marciani. Libro primo, libro secondo and libro terzo. 12o; contemporary vellum; (24), 132, 232, 109, (27) pp.

A very rare lesson book! Binding and titlepage repaired. Some pages with wormholes.

[25679]

€ 240,00
18828

Nouveau Dictionnaire De Poche Des Langues Françoise- Allemand et Allemande-François. Tome premier. Contenant le francois expliqué par l'allemand. Neues Französisch-Teutsches und Teutsches-Französisch Taschen Worterbuch. Erster Theil in welchem das Französische durch das Deutsche erklart ist.

Strasbourg; 1791; Amand Koenig; leather with gilt stamped spine; 12,5x13,5 cm.; 416 pp.

Example of Maurice goth, (Dutch painter, Veere) with signature. Leather showes traces of wear at corners and spine. Damaged at frontcover. Signature and date on endpaper.

[18828]

€ 80,00
Nyrop, Kr..

Nyrop, Kr..

Manuel phonétique du français parlé.

Kobenhavn; 1951; Gyldendalske Boghandel/ Nordisk Forlag; softcover; 6th edition; revised by Gunnar Skov; index; 200 pp.

Fine copy.

[34528]

€ 14,00