Loading...

Linguistics

Results 25 - 48 of 84
Coulomb, Ch..

Coulomb, Ch..

Dictionnaire etymologique. Le Latin et le Français par les racines. Familles de mots, groupements d'idées.

Paris; 1934; Librairie A. Hatier; halfcloth; 8vo; 460 pp.

A trifle worn copy. Occasional underlining.

[34467]

€ 20,00
Dauzat, Albert (ed.).

Dauzat, Albert (ed.).

Où en sont les études de Français. Manuel général de linguistique française moderne. Ouvrage en six parties. Phonétique et orthographe- Morphologie et syntaxe-Sémantique-Lexicologie et dialectologie-Français régional, Français populaire, Onomastique-La langue des ecrivains.

Paris; 1935; Bibliothèque du Français Moderne; softcover; 344,32 pp.

Cover slightly worn.

[34407]

€ 12,00
Delinotte, L. Paul.

Delinotte, L. Paul.

Dictionnaire pratique des synonymes français.

Rotterdam; 1884; Nijgh & Van Ditmar; gilt printed hardbound cloth; preface by L. Chatelain; XI, 539 pp.

Title page with owner's entry.

[34471]

€ 20,00
Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo.

Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo.

Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland.

Tongeren; 1979; drukkerij G. Michiels; ills. in b&w.; numerous maps in blue and black; softcover; 16x24 cm.; 240 pp.

Fine copy.

[18297]

€ 14,00
Dijkstra, R..
Dijkstra, R..

Dijkstra, R..

Reinaert. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen.

Rotterdam; 1883; Nijgh & van Ditmar; softcover; met 2 houtgravures, op voor- en achterplat; 85 p.

Rug met lichte slijtagesporen, klein chipje onderzijde voorplat.

[28941]

€ 19,00
Fokke Simonsz., A..
Fokke Simonsz., A..

Fokke Simonsz., A..

Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.

Amsterdam; 1810; A.B. Saakes; halfleer; met caricatuurplaten; onderverdeeld in vijf afzonderlijke hoofdstukken: Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat er blinkt', ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt'. 80 p. (1806); Het Latijnsch Hollandsche spreekwoord: 'Practica est multiplex'. 36p. (1806); Het Hollandsche spreekwoord: 'Bij 't scheiden van de markt leert men de koopliên kennen'. 40 (4)p. (1807); Het oud Fransch spreekwoord: 'Point d'argent, point de Suisses!'. 43p. (1809); Het Hollandsche spreekwoord: 'Elk meent zijn uil een valk te zijn'. 35p. (1810).

In dezelfde band nog vier andere titels van dezelfde auteur: 'Het leven is een droom; eene der nagelaten verhandelingen'; Amsterdam; 1813; A.B. Saakes; 33p. 'Niet, niets en nietmetaal; eene ironische, komische verhandeling'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 26p. 'Het horoskoop der statistische, politieke en oeconomische wereld, getrokken in slagtmaand des jaars 1810'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 34 (2)p. 'Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus'; Amsterdam; 1814; A.B. Saakes; 75p. Eerste druk. Zéér zeldzaam! Hier en daar enkele kleine roestvlekjes, overigens een uitstekend exemplaar.

[20377]

€ 99,00

Fokke Simonsz., Arend.

Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt. Met eene caricatuuplaat.

Amsterdam; 1806; A.B. Saakes; gemarmerd papier; 12mo; frontispice met plaat; 80 p.

Bandje sleets, hapje uit het voorplat. Kleine reparatie met tape. Plaat en schutblad met gerepareerd aan de bovenzijde.

[35837]

€ 40,00
Fournier, M..
Fournier, M..
Fournier, M..

Fournier, M..

Syllabaire illustré de la méthode rapide de lecture et de langage. Lecture, écriture, orthographe langue maternelle, causeries sur images.

Paris; s.a. (ca. 1913); Librairie Gedalge et Cie.; halfcloth; 16x21,5 cm.; ills. in colour and b&w; 62 pp.

Cover a trifle finger soiled. Endpaper with owner's entry.

[37626]

€ 20,00
Gerdes, E. and Zylstra, R. Jr..

Gerdes, E. and Zylstra, R. Jr..

Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr.

Leawerd; 1877; H.Bokma; slappe kaft; 12,5x19 cm.; 95 p.

Omslag gerestaureerd met plakband, roestvlekkig. Naam en datum in inkt op titelpagina.

[18495]

€ 15,00
Gesenius, Wilhelm & Buhl, Frants.

Gesenius, Wilhelm & Buhl, Frants.

Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament.

Leipzig; 1910; Verlag von F.C.W. Vogel; halfleather; spine with gilt lettering; adapted by Frants Buhl; XVII, 1,005 pp.

Spine and extremities of cover restored. Endpapers renewed.

[32542]

€ 23,00
Gezelle, Guido..

Gezelle, Guido..

Loquela.

Amsterdam; 1946; L.J. Veen's uitgeversmaatschappij; harde kaft; 3e druk; VI, 656 p.

Rug iets verkleurd, aan de onderzijde licht gebutst.

[30091]

€ 14,00
Giraud, R..
Giraud, R..

Giraud, R..

L'Argot d'éros.

n.p.; 1992; Marval'; 24 photogr. ill. in b&w; with dust jacket; 187 pp.

[13039]

€ 18,00
Goerea, Wullem van.

Goerea, Wullem van.

Vuufintwintig jaer Burregemeaster. 'N Flakkeasche novelle.

Amsterdam; Jan Leendertz & Zoon; ca. 1900; in Flakkees dialect; originele omslag met nieuwe verstevigde linnen rug; 12mo; 65 p.

Rug vernieuwd met strookje rood linnen. Uiterst zeldzaam!

[18169]

€ 34,00
Grootjans Siera, Leida C.A..

Grootjans-Siera, Leida C.A..

Rabbinica en talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen.

Z.pl.; 1971; Provinciale Leergangen voor Bibliotheek- en Documentatiewetenschappen, eindverhandeling; softcover; XII, 115 p., bladzijden éénzijdig bedrukt.

Met alfabetisch persoonsnamenregister, onderwerpregister, register van Misjna-Talmoed en Tosefta-traktaten en verklaring van tekens en afkortingen.

[26805]

€ 34,00
Huitema, T..

Huitema, T..

De voorspraak (shafa'a) in den Islam.

Leiden; 1936; E.J. Brill; softcover; 136 pp.

With register. Pages uncut.

[24223]

€ 14,00
IJspeert, C.F..

IJspeert, C.F.. Peladjaran Bahasa Melajoe. Oentoek sekolah boemi poetera. Deel V. Groningen/Batavia; 1947; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij; softcover, geniet; 13,5x18 cm.; tekst in het Maleis; 64 p. Met 2 stempeltjes, op het titelblad en de laatste pagina. [34071]

€ 12,00
Janssens, Gerard.

Janssens, Gerard.

Orientalia Gandensia VI; contribution to the verbal system in old Egyptian; a new approach to the reconstruction of the Hamito-Semitic verbal system.

Leuven; z.j. (ca. 1980); uitgeverij Peeters; zachte kaft; 55 p.

Goed exemplaar.

[23179]

€ 30,00

Keyzer, J. de. Nieuwe Nederlandsche chrestomatie of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij. Amsterdam; 1835; Schalekamp en van de Grampel; zachte kaft; ca. 10x15 cm.; VIII, 152 p. Vernieuwd, iets beschadigd, bandje. [34005]

€ 50,00
Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter (ed.).

Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter (ed.).

Lexicon in veteris testamenti libros. Wörterbuch zum hebräischen Testament in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Hebrew old Testament in English and German. Wörterbuch zum aramäischen Teil des alten Testaments in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Aramaic parts of the old testament in English and German. Editio photomechanice iterata cui adjectum est supplementum lexicon Germanico-Hebraicum (-aramaicum) et correctiones additamentaque i.a. continens.

Leiden; 1958; E.J. Brill; hardcover, clothbound; 2 vols., includes the supplement; LXVI, 1,138 & XXXIV, 237 pp.

Former library copy. With stamps, and labels. Frontcover supplement with remnants of removed label.

[34342]

€ 19,00
Koenen, M.J. & W. Westendorp.
Koenen, M.J. & W. Westendorp.
Koenen, M.J. & W. Westendorp.

Koenen, M.J. & W. Westendorp.

Voorbereidend taalonderwijs. Gehoor-, spreek-, dicteer- en schrijfoefeningen. Een boekje voor de laagste klasse der Volksschool.

Groningen; 1890; J.B. Wolters; halflinnen met gemarmerde platten; 13x18 cm.; met houtgravures en ingekleurde plaatjes; 86 p.

Band vernieuwd en losjes in de band. Binnenwerk iets beduimeld.

[37796]

€ 45,00
König, Ed.

König, Ed. Originalität, Die, des neulich entdeckten Hebräischen Sirachtextes; textkritisch, exegetisch und sprachgeschichtlich untersucht.

Freiburg i. Br.; V. von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck); softcover; 8vo; VIII, 113 pp.

Not cut open. Slightly waterstained. Cover soiled. [10922]

€ 14,00
10753

L'Isvaragita, le chant de Siva; texte extrait du Kurma-Purana.

Baltimore resp. Paris; 1933; The Johns Hopkins Press resp. Libr. Paul Geuthner; softcover; trad. du Sanskrit par P.-E. Dumont; 251 pp.

Uncut copy. Edge rust-stained.

[10753]

€ 19,00
Lambrechtsen van Ritthem, N.C..

Lambrechtsen van Ritthem, N.C..

Beknopte geschiedenis van de Middelburgsche Rethorijkamer "Het Bloemken Jesse".

S.l.; (1819); Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde; zachte kaft; 13,5x22 cm.; pp. 120-175.

Blanco bandje, deels verkleurd.

[35218]

€ 25,00
Lampe, F.A..
Lampe, F.A..

Lampe, F.A..

Frid: Adolphi Lampe theologi consummati, Dissertationum philologico-theologicarum tum earum, quae ulteriorem Evangelii Johannis illustrationem pertinent, tum reliquarum varii generis, et eruditionis multifariae Syntagma. Accedunt orationes ejus IV. programmata quaedam ab ipso elaborata, et dissertationum quarundam affectarum fragmenta ex mss. edita.

Amsterdam; 1737; Adr. Wor & Haered. Onder de Linden; forew. by Daniel Gerdes; printer's mark on title page; leather, blind stamped; [XiV], 648 pp.

Endpapers discoloured and stained. Corners of cover and spine damaged. A few notes in ink.

[14719]

€ 95,00