Loading...

Old and rare books

Results 193 - 216 of 1678
Beets, Nicolaas.
Beets, Nicolaas.

Beets, Nicolaas.

Dennenaalden. Laatste dichtbundel 1892-1900.

Leiden; 1900; A.W. Sijthoff; halfleer; rug met goudopdruk; exemplaar no.1 van een gelimiteerde oplage; gesigneerd met opdracht door Beets; ongepagineerd.

Goed exemplaar.

[35518]

€ 600,00
Beets, P., Koopmans van Boekeren, R., Charante, N.A. van, et al.
Beets, P., Koopmans van Boekeren, R., Charante, N.A. van, et al.
Beets, P., Koopmans van Boekeren, R., Charante, N.A. van, et al.
Beets, P., Koopmans van Boekeren, R., Charante, N.A. van, et al.

Beets, P., Koopmans van Boekeren, R., Charante, N.A. van, et al.

Uit het meisjesleven. Verhalen en versjes.

Leiden; 1868; D. Noothoven van Goor; goudbedrukt en blindgestempeld linnen; 8vo; met 6 gelithografeerde platen; IV, 112 p.

Naam op blanco schutblad.

[35975]

€ 14,00
Behrens, H..

Behrens, H..

Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Viertes Heft. (Karbamide und Karbonsäuren).

Hamburg / Leipzig; 1897; Leopold Voss; 94 ills. in b&w.; softcover; 16,5x24,5 cm.; 129 pp.

Renewed binding.

[18387]

€ 12,00
Bekker, wed. Wolff, E. & Deken, Agatha.
Bekker, wed. Wolff, E. & Deken, Agatha.

Bekker, wed. Wolff, E. & Deken, Agatha. Brieven van Abraham Blankaart. Tweede deel. 's-Gravenhage; 1787; Isaac van Cleef; gekartonneerd, gemarmerd papier; 8vo; 340, 20 p. Band/ rug met enige slijtagesporen. [33008]

€ 25,00
Bekker Wed. Ds. Wolff, E., en A. Deken.

Bekker-Wed. Ds. Wolff, E., en A. Deken.

Historie van Mejufrouw Sara Burgerhart. I-III.

Amsterdam; 1836; J. Immerzeel Jr.; 4th edition; with 6 copperengravings of J. Buijs and C. Bogerts; halfcloth; XVI, 234, 240 & 232, VIII pp.

Buijnsters n.130.Seriously foxed.

[720]

€ 150,00
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; halfleather with marbled boards; leather gilt printed and blind tooled; illustrated with lithographs; woodengravings with the text; grangerized copy; additional 14 copperengravings (ca. 1800): " M.A. de Ruiter, Luitenant Admiraal", "Zeeslag tussen de Hr. Michiel de Ruiter en den Hr. Georg Ascue by Plymuyden", "De stad Nyborg veroverd door de Hr. Michiel de Ruiter en 't slaen der Zweeden door de Deenen", "Terres de Serbora", "Veue de l'entrée de la baye de Sierra Leone", "Vue de la Côte depuis Mina jusqu'au Maure, tirée de Barbot et de Smith: a canots negres de Manfro qui conduisent des esclaves a bord", "De beide oude vrienden herkenden malkander dadelijk", "Willem III ontvangt de Ruiter aan den Uithoorn", "Afbeelding van de stad en rivier van Rochester, Chattam waar in vertoond werd de victorieuse uitwerkinge van 's Lands oorlogs vloot onder 't beleid van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter", 3 different copperengravings of ships, "Zee slag tusschen de Hr. Adml. M. de Ruiter, den Prins Robbert en Graaf de Estrée by Kykdn." & "Zee slag van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter en den Hr. de la Zarda, tegens de Fransche Adl. de Hr. du Quesne, by het eiland Sicilien omtrent den berg Etna"; [15], XX , 480 en resp. [VII], 747 p. Vol. I lacks pages with contents. Both volumes with wear along extremities. Upper joints spines, mainly vol. II, splitting. [25120]

€ 475,00
Bellamy, J..
Bellamy, J..
Bellamy, J..

Bellamy, J..

Gezangen mijner jeugd en nagelaaten gedichten.

Haerlem; 1790; Plaate en Loosjes; gekartonneerde band; 8vo; II, 172 p.

Titelpagina met vochtschade. Band met enige slijtagesporen. De titel is met pen op het (blanco) voorplat aangebracht.

[32576]

€ 14,00
Bengelii, Alberti, Joh. D..
Bengelii, Alberti, Joh. D..

Bengelii, Alberti, Joh. D..

Gnomon Novi Testamenti in quo ex verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur.

Stuttgartiae; 1891; Sumptibus J.F. Steinkopf; 'Editio octava stereotypal Ed. III. (1773), per filium superstitem Ernestum Bengelium quondam eurata, sexto recusa, emendata et e ceteris Bengelii scriptis - posthumis ex parte - suppleta et aucta opera Pauli Steudel'.; frontispiece by the author; contemp. half leather, gilt stamped; 17x25 cm.; XXVIII, 1152 pp.

Spine, corners and boards are showing traces of wear. Joint 3 cm loose. Pp. 289 - 1152 and endpapers ruststained (not effecting text).

[18949]

€ 19,00
Benigne Bossuet, Jacques.
Benigne Bossuet, Jacques.
Benigne Bossuet, Jacques.

Benigne Bossuet, Jacques.

Exposition de la doctrine de l'eglise catholique sur les matiéres de controverse.

Paris; 1750; Guillaume Desprez et Jean Desessartz; leather binding; small 8vo; 162 pp.

Spine ends damaged. Corners of cover worn.

[37951]

€ 20,00
Bent, Jan.
Bent, Jan.

Bent, Jan. Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen. Hoorn; 1761; Willem Breebaart. Kartonnen (vernieuwde) omslag; (8), XII, (12), 338, (18) p. Over het leven van Bent, die vermoedelijk 2 augustus 1701 te Hoorn rooms-katholiek werd gedoopt, is tot dusverre niet meer bekend dan wat hij zelf in de voorwoorden van zijn werken vertelt. In 1748 werd hij voor zijn verdediging van belastingpachters beloond met zes maanden ‘landsdienstbaarheid’. Hij woonde in Hoorn en zijn boeken worden voorafgegaan door gedichten van vooraanstaande stadgenoten. Hij voerde een pennestrijd met P.H. van de Wall (die daarin werd bijgestaan door zijn leermeester A. Kluit) over de geografische situatie in de Lage Landen ten tijde van de Bataven. [33670]

€ 190,00
Berg, J.C. van den.
Berg, J.C. van den.
Berg, J.C. van den.

Berg, J.C. van den.

De Werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgewesten.

Haarlem; 1879; J.M. Schalekamp en G. van den Berg; plates with lithographies; cloth, gilt-, black- and blind stamped; 385 pp.

Cover thumbed and a trfile worn.

[14676]

€ 29,00
Bergh, J.A. de.

Bergh, J.A. de.

Haagsche penkrassen no. 84, 85 en 86.

's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1318-1350, gevolgd door 24 pagina's met advertenties.

Bandje licht roestvlekkig, nietjes enigszins doorgeroest.

[29318]

€ 30,00
Bergh, J.A. de.

Bergh, J.A. de.

Haagsche penkrassen no. 87.

's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1354-1366, gevolgd door 15 pagina's met advertenties.

Bandje ietsjes beduimeld, nietjes enigszins doorgeroest.

[29319]

€ 20,00
Bergh, L.Ph.C. van den.
Bergh, L.Ph.C. van den.
Bergh, L.Ph.C. van den.

Bergh, L.Ph.C. van den. Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt. Leiden; 1852, E.J. Brill; softcover; losse, uitvouwbare kaart (Nederland in het Frankische tijdvak); register; VIII, 326 p. Rug gerepareerd. Overigens wat lichte slijtagesporen. [34255]

€ 25,00
Bergh, S.J. van den, J.J.L. ten Kate en J. van Lennep.
Bergh, S.J. van den, J.J.L. ten Kate en J. van Lennep.

Bergh, S.J. van den, J.J.L. ten Kate en J. van Lennep.

Het Lijstertje. Gedichtjes.

Amsterdam; zonder jaar; Gebr. Willems; halflinnen; 8x12,5 cm.; goud op snee; verlucht met 7 litho's in kleur; 69 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[36877]

€ 60,00
Berken, Tine van.
Berken, Tine van.
Berken, Tine van.

Berken, Tine van.

Onze Vriendjes.

Amsterdam; zonder jaar (ca. 1895); H.J.W. Becht; zachte kaft, gekartonneerd; 24x30 cm.; ill. in zwart wit en gelithografeerde ill. in kleur; ongepagineerd.

Los in de band.

[36521]

€ 60,00
Berkum, H. van.
Berkum, H. van.

Berkum, H. van.

Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.

Sneek; 1853; van Druten & Bleeker; cardboard; 8vo; lithographed title page; IX, 308 pp.

Spine renewed. Cover a trifle worn.

[30585]

€ 34,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00
Berman, J..
Berman, J..

Berman, J.. Geschiedkundige beschrijving der door den hevigen brand van 6 op 7 october 1832 geheel verwoeste St. Lievens Monster of Groote Kerk te Zierikzee. Alkmaar; 1834; J.A.M.W. Le Sage ten Broek; met een uitslaande litho van de St. Lievens Monster Kerk en toren vóór de brand; originele papieren omslag; 8, IX t/m XXII (lijst met intekenaren), (2), 45, (3) p. Goed exemplaar. [17622]

€ 140,00
Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J..
Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J..

Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J..

Verslag over de waarnemingen in de Noordzee omtrent de stroomen langs de Nederlandsche kust in de jaren 1880-1882.

Z.pl.; 1882; halflinnen; tabellen en uitvouwbare, gelithografeerde platen; compleet; XXVII, 108 & 157 p. (bijlagen).

Zeldzaam! Vernieuwde, linnen, rug. Schutbladen vernieuwd. Voorplat met enkele vochtvlekjes, stempeltje, kleine reparatie en aantekening in inkt. Band met lichte slijtage langs hoeken en randen.

[24769]

€ 60,00
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.

Beronicius, P.J.

P. J. Beronicii Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula; quorum prius Carmine Belgico secutum. Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J. B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen.

Goes en Middelburg; 1766; Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z.; engraved frontispiece and 6 engravings on 3 pp. by S. Fokke; halfleather; XX, 178 pp.

Text in Latin and in Dutch. Cover rubbed.

[4140]

€ 125,00

Beronicius, P.J.. P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden. Amsterdam; 1716; Nicolaas ten Hoorn; 4e druk; leer; 11x17 cm.; 5 kopergravures, waarvan 4 van Caspar Luyken; frontispice van Romain de Hooghe; bevat onder meer het stuk "Boeren- en overheidsstrijd ofte het innemen van Middelburg", voorzien van gravure "Een kleine hoop van boeren zet Middelburg in roeren"; (32) 175 p. Compleet exemplaar. Vernieuwde, 20e eeuwse, band en schutbladen. Rug van de band met donkere vlekken. [25127]

€ 150,00
Berquin, Mr..
Berquin, Mr..
Berquin, Mr..
Berquin, Mr..

Berquin, Mr..

The children's friend; 4 vols. (of 6) in 2 bindings.

London; 1793; halfleather with marbled boards; vols. I, II, III and IV; translated from the French by Lucas Williams; a new, corrected edition, with additions; 33 copperengravings; XV, 296, 278, 300 and 322 pp.

Boards occasionally rubbed, cover worn along extremities. Leather on spine occasionally cracked and slight damage. Frontispiece vol. I waterstained. First ca. 50 pages vaguely waterstained in upper margins. Both bindings with stamp on first endpaper, first binding with annotation, in ink. Frontispiece vol. II with small chip lower left corner (not affecting the image).

[23779]

€ 240,00
Berthoud, A..

Berthoud, A..

Apologie du Christianisme.

Lausanne; 1898; Georges Bridel & Cie Éd.; leather bound; 8vo; 663 pp.

Cover a trifle worn along extremities.

[15319]

€ 20,00