Loading...

Old and rare books

Results 121 - 144 of 1678
Alphen, Hieronymus van

Alphen, Hieronymus van

Kleine Gedichten voor Kinderen.

Utrecht; 1867; J.G. van Terveen en Zoon; zachte kaft; 9,5x15,5 cm.; 72 p.

Lichte gebruikssporen. Naam en stempel aan de binnenzijde van het voorplat.

[37803]

€ 12,00
Alphen, Hieronymus van
Alphen, Hieronymus van

Alphen, Hieronymus van

Kleine Gedichten voor Kinderen.

Utrecht; 1867; J.G. van Terveen en Zoon; zachte kaft; 9,5x15,5 cm.; 72 p.

Rug gerepareerd. Uit de collectie Borms-Koop, kaartje aan de binnenkant van het voorplat.

[36726]

€ 12,00
Alphen, Hieronymus van.
Alphen, Hieronymus van.

Alphen, Hieronymus van.

Kleine gedichten voor kinderen.

Utrecht; 1787; wed. J. van Terveen en Zoon; gekartonneerd; ca. 9x14 cm.; 104 p.

Rug gerepareerd. Ietsjes los in de band. Band met wat schaafplekjes.

[36919]

€ 20,00
Alphen, Hieronymus van.
Alphen, Hieronymus van.

Alphen, Hieronymus van.

Kleine Gedichten voor kinderen.

n.p.; c. 1885; n.n.; 4 of the 6 hand coloured lithographies; cloth, red, gilt- and blind stamped, gilt edged; 108 pp.

Half-title; title lacking. Slightly foxing. Cover waterstained inside. Binding and spine repaired.

[15351]

€ 35,00

Altorffer, J.C.. Het Prins-Hendrik-dok te Middelburg. Z.pl.; 1876; papieren bandje; pocket-formaat; toevoegsel tot het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1876; p. 248-278. Ruggetje verstevigd met plakband. [29045]

€ 25,00
Altorffer, J.C..

Altorffer, J.C..

Vorsten uit het Huis van Oranje in Middelburg (1814-1874). Overgedrukt uit het Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer 1874.

Middelburg; 1874; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 10x16 cm.; 22 p.

Rug vernieuwd met strookje linnen. Bandje met diverse reparaties aan de randen. Binnenwerk met reparatie op de naad, met tape. Naam op het voorplat.

[37992]

€ 20,00
Alvin, Louis.
Alvin, Louis.

Alvin, Louis.

Eugène-Joseph Verboeckhoven.

Bruxelles; 1883; F. Hayez; paper cover; etched portrait of E.-J. Verboeckhoven; text in French; signed with dedication by the author; added: notification of death of E-J. Verboeckhoven (1881); 51 pp.

Spine slightly worn.

[30480]

€ 140,00
Andersen, H.C. & T. van Hoytema.
Andersen, H.C. & T. van Hoytema.

Andersen, H.C. & T. van Hoytema.

Twee Hanen. Sprookje van H.C. Andersen.

Amsterdam; 1898; C.M. van Gogh; gekartonneerd; oblong; 32x25 cm.; met 20 kleurenlitho's door T. v. Hoytema; ongepagineerd (20 p.).

Band met wat lichte gebruikssporen. Boekblok laat iets los van de band. Blanco schutblad gekreukt.

[36041]

€ 220,00
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..

Andersen, H.C.. Bazar eens dichters. Gorinchem; 1866; J. Nieuwenhuis; halflinnen; klein 8vo; vertaald in het Nederlands door T.R. Dijkstra en D. Bouma Nieuwenhuis; eerste deel: Duitsland, Italië en Griekenland; VIII, 324 p. Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33342]

€ 15,00
Andersen, Hans Kristian.

Andersen, Hans Kristian.

Sagor och Berättelser.

Stockholm; 1877; Aktiebolaget Hiertas Bokförlag; halfcloth with marbled boards; ca. 12,5x18 cm.; with engraved 207 ills. by Karl Larsson & Isidor Törnblom; translated from the Danish by Karl Johan Backman; 557 pp.

Boards a trifle rubbed.

[30895]

€ 16,00
Andreae, A.J., Colmjon, G., Hansma, D., e.a..

Andreae, A.J., Colmjon, G., Hansma, D., e.a..

Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.

Leeuwarden; 1877; Hugo Suringar; linnen; ill. in zwart wit; 10,5x15 cm.; (9) 346 p.

Klein formaat gids, met register. Omslag, rug, en binnenkant omslag met kleine reparaties. Rug gerepareerd. Voorplat met wat vage vlekjes en lichte plooien. Binnenwerk hier en daar roestvlekkig, naam in inkt op voorste schutblad en enkele aantekeningen, eveneens in inkt, op p. 47.

[20495]

€ 24,00
Andrees.
Andrees.
Andrees.
Andrees.
Andrees.
Andrees.

Andrees.

Andrees allgemeiner Handatlas in 139 Haupt- und 161 Nebenkarten. Nebst vollständigen alphabetischem Namenverzeichnis in besonderem Bande. Jubiläums-Ausgabe.

Bielefeld und Leipzig; 1907; Verlag von Velhagen & Klasing; giltprinted halfleather; folio; 5th edition, fully revised; edited by A. Scobel; index of places; 207, 186 pp.

Spine and extremities cover repaired.

[37145]

€ 80,00
Andriessen, Andreas Jak.Z.
Andriessen, Andreas Jak.Z.
Andriessen, Andreas Jak.Z.
Andriessen, Andreas Jak.Z.

Andriessen, Andreas Jak.Z. Plegtige inhuldiging van Zyne Doorlugtigste Hoogheidt, Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere; op den 1. juny des jaars 1751.

Amsterdam; 1751; Isaak Tirion; original marbled boards; 26x42 cm.; 12 copperengravings: 8 engr. of triumphal arches at Veere, 1 folding engr. of a triumphal arch with fireworks, 1 engr. of the townhall of Veere, 1 engr. of the silver bowl of Maximiliaan van Bourgonje and 1 engr. of the commemorative medal; (4), 52 pp.

Spine renewed. Cover with traces of wear, rubbing and creases (mainly backcover). First blank endpaper with bookplate and loose in binding.

[7753]

€ 340,00
Andriessen, J..
Andriessen, J..
Andriessen, J..

Andriessen, J..

Morgenwandelingen door en in den omtrek van 's Gravenhage: of Schoonheden en Merkwaardige bijzonderheden begrekkelijk deze Residentie. Eene bijdrage tot de nationale lektuur.

's Gravenhage; 1832; A. Kloots. Titelblad met litho van gezicht in Den Haag van Langenhuysen. Origineel gemarmerd karton; XVI, 450, (3) p.

[30647]

€ 90,00
Andriessen, P.J..
Andriessen, P.J..

Andriessen, P.J..

De tamboer bij Quatrebras en Waterloo of de tweede verlossing van Nederland, 1814-1815/ De Bataafsche Republiek of Nederland onder den invloed van Frankrijk/ De zoon van den zeeroover of hoe de Nederlandsche Republiek groot werd. Een verhaal uit het tweede tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog/ De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654/ Koning en veldheer of Frederik de Groote in en na den zevenjarigen oorlog. Dertig jaren uit het leven van Frederik den Tweeden van Pruisen 1756-1786/ Evangelie en Friezen, hoe het Christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam, 677-754/ Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1747-1751/ Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog/ De val van een koningshuis of het eerste tijdperk van de Fransche revolutie/ De deserteur of de Fransche overheersching en Nederlands herstelling, 1810-1813/ De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel. Een verhaal uit den laatsten tijd van het Hollandsche huis/ Emma van Bergen. Een schets uit het leven/ Het hof van Koning Lodewijk of Nederland als Koninkrijk Holland 1806-1810/ De strijd tusschen twee groote volken/ Elba en Sint-Helena of de dubbele val van het eerste Keizerrijk 1814-1821. 15 delen.

Leiden; zonder jaar; A.W. Sijthoff; uniform uitziende linnen banden; 8vo; verschillende drukken; verlucht met litho's in kleur; ca. tussen de 175-225 p. per deel.

Enkele delen met lichte gebruikssporen.

[36214]

€ 70,00

Andriessen, P.J..

Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, zooals die op genoemden datum en andere dagen in Nederland heeft plaats gehad.

Arnhem; 1874; Van Egmond & Heuvelink; lithogr. portrait and ill.; halfcloth, marbled cover; 336 pp.

Slightly discoloured and rust stained.

[13054]

€ 50,00
Andriessen, P.J..
Andriessen, P.J..

Andriessen, P.J..

Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1717-1751/ In het Bosch/ Erlo, de Heidenknaap of Nederland gedurende het Tweede Stadhouderlooze bestuur, 1713-1747. 3 delen.

Leiden/ Amsterdam; zonder jaar; A.W. Sijthoff/ H.J.W. Becht; linnen banden; verschillende drukken; enkele ill.; VI, 182, ongepagineerd en 223 p.

Wat lichte gebruikssporen.

[36215]

€ 15,00
Andriessen, P.J..
Andriessen, P.J..

Andriessen, P.J..

Prins Willem I. Met gedichtjes.

Den Haag; zonder jaar (ca. 1880); Gebr. Belinfante; zachte kaft; 14x18 cm.; met Middelburgs prijs aan een leerling; enkele litho's in kleur; ongepagineerd.

Band iets beduimeld en wat lichte slijtagespoortjes.

[36197]

€ 30,00
Andriessen, W.F., e.a..
Andriessen, W.F., e.a..
Andriessen, W.F., e.a..

Andriessen, W.F., e.a..

Gedenkboek van den Oorlog in Zuid-Afrika.

Amsterdam/ Kaapstad/ Sneek; 1904; Hollandsch-Afrikaansche uitgevers maatschappij v.h. Jacques Dusseau & Co./ Boeijenga; halflinnen; 4o; ill. in zwart wit; uitvouwbare kaart van Zuid-Afrika; X, 576 p.

Band beduimeld, een paar kleine krassen met pen op het voorplat en kleine inkervingen aan de achterzijde. Achterplat bovendien met wat lijmrestjes en vage uitgewerkte berekeningen. Band met lichte slijtage langs hoeken en randen, rug aan de bovenzijde gerepareerd. Binnenwerk met kleine reparatie op de naad, naam op schutblad.

[28311]

€ 19,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Bijbelsche voorbeelden ter bevordering van Godsvrucht en deugd. Een leesboek voor jonge lieden, zoo voor de derde klasse in de scholen als tot bijzonder gebruik.

Leyden; 1846; D. du Mortier en Zoon; halflinnen; 10x16 cm.; VIII, 119 p.

Band en schutbladen vernieuwd.

[36403]

€ 60,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

De Brave Hendrik. Een leesboekje voor jonge kinderen.

Leyden; 1846; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft; 10x16 cm.; 20e druk; 32 p.

Wat lichte gebruikssporen. Binnenwerk iets beduimeld.

[37797]

€ 40,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. Eerste stukje.

Leyden; 1828; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft, blanco bandje; ca. 10x15 cm.; 6e druk; VIII, 119 p.

Schutbladen gevlekt. Overigens wat lichte gebruikssporen.

[36986]

€ 15,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N..

Leesboek voor de tweede klasse ten dienste der scholen.

Leyden; 1843; D. du Mortier en Zoon; gemarmerde band; 10x16 cm.; 16e druk; 69 p.

Inscriptie aan de binnenzijde van de band.

[36914]

€ 60,00