Loading...

Oude en zeldzame boeken

Resultaten 217 - 240 van 1555

Benda, C., und P. Guenther Histologischer Hand-Atlas; eine Sammlung mikroskopischer Zeichnungen nach dem Präparat für den Gebrauch bei praktischen Uebungen. Lleipzig, Wien; 1895; Franz Deuticke; '60 Tafeln mit Text'; halfcloth; not paged. Cover slightly soiled. Stamp on title-page. [11375]

€ 40,00

Bengelii, Alberti, Joh. D.. Gnomon Novi Testamenti in quo ex verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. Stuttgartiae; 1891; Sumptibus J.F. Steinkopf; 'Editio octava stereotypal Ed. III. (1773), per filium superstitem Ernestum Bengelium quondam eurata, sexto recusa, emendata et e ceteris Bengelii scriptis - posthumis ex parte - suppleta et aucta opera Pauli Steudel'.; frontispiece by the author; contemp. half leather, gilt stamped; 17x25 cm.; XXVIII, 1152 pp. Spine, corners and boards are showing traces of wear. Joint 3 cm loose. Pp. 289 - 1152 and endpapers ruststained (not effecting text). [18949]

€ 37,00
Bent, Jan.
Bent, Jan.

Bent, Jan. Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen. Hoorn; 1761; Willem Breebaart. Kartonnen (vernieuwde) omslag; (8), XII, (12), 338, (18) p. Over het leven van Bent, die vermoedelijk 2 augustus 1701 te Hoorn rooms-katholiek werd gedoopt, is tot dusverre niet meer bekend dan wat hij zelf in de voorwoorden van zijn werken vertelt. In 1748 werd hij voor zijn verdediging van belastingpachters beloond met zes maanden ‘landsdienstbaarheid’. Hij woonde in Hoorn en zijn boeken worden voorafgegaan door gedichten van vooraanstaande stadgenoten. Hij voerde een pennestrijd met P.H. van de Wall (die daarin werd bijgestaan door zijn leermeester A. Kluit) over de geografische situatie in de Lage Landen ten tijde van de Bataven. [33670]

€ 190,00

Berg, J.C. van den. De Werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgewesten. Haarlem; 1879; J.M. Schalekamp en G. van den Berg; plates with lithographies; cloth, gilt-, black- and blind stamped; 385 pp. Cover thumbed and a trfile worn. [14676]

€ 43,00

Bergh, J.A. de. Haagsche penkrassen no. 84, 85 en 86. 's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1318-1350, gevolgd door 24 pagina's met advertenties. Bandje licht roestvlekkig, nietjes enigszins doorgeroest. [29318]

€ 30,00

Bergh, J.A. de. Haagsche penkrassen no. 87. 's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1354-1366, gevolgd door 15 pagina's met advertenties. Bandje ietsjes beduimeld, nietjes enigszins doorgeroest. [29319]

€ 20,00
Bergh, L.Ph.C. van den.
Bergh, L.Ph.C. van den.
Bergh, L.Ph.C. van den.

Bergh, L.Ph.C. van den. Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt. Leiden; 1852, E.J. Brill; softcover; losse, uitvouwbare kaart (Nederland in het Frankische tijdvak); register; VIII, 326 p. Rug gerepareerd. Overigens wat lichte slijtagesporen. [34255]

€ 25,00
Berghuis, S..
Berghuis, S..
Berghuis, S..
Berghuis, S..
Berghuis, S..
Berghuis, S..
Berghuis, S..

Berghuis, S.. De Nederlandsche Boomgaard, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Vereeniging tot regeling en verbetering van de vruchtsoorten te Boskoop. 2 Volumes. Groningen, 1868, J.B. Wolters. Original bindings, blindstamped and gilt cloth. 2 Chromolithographed frontispieces by O. Erelman and G. Severeyns. Vol. I: Appels. (10), XXVI, 120 p., 60 (chromolithographed plates), (6) pp. Vol. II: Peren en steenvruchten. (10), 72, 32, (2), 24, 8, (2), 4, (10), 64 (chromolithographed plates: pears 36, cherries 8, plums 12, apricots 4, peaches 4) pp. Important standard work about this subject with very nice lithographs. Nissen 2221. Some plates slightly stained; bindings with discoloured spots. Overall in good condition! [27669]

€ 1900,00
Berkum, H. van.
Berkum, H. van.

Berkum, H. van. Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw. Sneek; 1853; van Druten & Bleeker; halfleather with marbled boards; lithographed title page; IX, 308 pp. Rare! Endpapers renewed. Title leaf and first and final pages foxed. Library stamp at page III. [24679]

€ 50,00

Berkum, H. van. Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw. Sneek; 1853; van Druten & Bleeker; cardboard; 8vo; lithographed title page; IX, 308 pp. Spine renewed. Cover a trifle worn. [30585]

€ 40,00
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).
Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block).

Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert. Gouda; 1762; Gysbert en Willem de Vry; met 4 (uitslaande) kopergravures en 1 (uitslaande) geslachtlijst en gegraveerd wapen op titelpagina; origineel goudgestempeld half leer met kartonnen platten; onafgesneden exemplaar; (28), 616, (10) p. Compleet. Rug vakkundig gerestaureerd aan bovenzijde. Met gegraveerd ex-libris van Isaac Meulman. Nijhoff-Van Hattum no. 20. [18770]

€ 450,00
Berman, J..
Berman, J..

Berman, J.. Geschiedkundige beschrijving der door den hevigen brand van 6 op 7 october 1832 geheel verwoeste St. Lievens Monster of Groote Kerk te Zierikzee. Alkmaar; 1834; J.A.M.W. Le Sage ten Broek; met een uitslaande litho van de St. Lievens Monster Kerk en toren vóór de brand; originele papieren omslag; 8, IX t/m XXII (lijst met intekenaren), (2), 45, (3) p. Goed exemplaar. [17622]

€ 140,00
Berneck, Karl Gustav von, Bischoff, Ferdinand, Bruhns, Karl, a.o..
Berneck, Karl Gustav von, Bischoff, Ferdinand, Bruhns, Karl, a.o..
Berneck, Karl Gustav von, Bischoff, Ferdinand, Bruhns, Karl, a.o..
Berneck, Karl Gustav von, Bischoff, Ferdinand, Bruhns, Karl, a.o..
Berneck, Karl Gustav von, Bischoff, Ferdinand, Bruhns, Karl, a.o..
Berneck, Karl Gustav von, Bischoff, Ferdinand, Bruhns, Karl, a.o..

Berneck, Karl-Gustav von, Bischoff, Ferdinand, Bruhns, Karl, a.o..

Bilder-Atlas. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste; ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon. Erläuternder Text, erster und zweiter Band & 8 volumes with plates.

Leipzig; 1875; Brockhaus; gilt printed and blindstamped cloth; 2nd revised edition; 2 text-volumes, 8 volumes with plates, steelengravings, woodengravings and lithography; vol. 1: Mathematik- Physik- Astronomie- Erdkunde vol. 2: Anatomie- Zoologie- Botanik- Mineralogie vol. 3: Mechanische Technik- Chemische Technik- Bergwesen- Bauwesen- Land und Hauswirthschaft, vol. 4: Kriegswesen- Seewesen, vol. 5: Plastik und Malerei- Architektur, vol. 6: Culturgeschichte, vol. 7: Ethnographie vol. 8: Geographie; each chapter text volumes separately paged.

Fine and complete set. Frontcover vol. 1 (plates) slightly soiled, cover text vol. 2 a trifle worn along extremities.

[28504]

€ 600,00

Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J.. Verslag over de waarnemingen in de Noordzee omtrent de stroomen langs de Nederlandsche kust in de jaren 1880-1882. Z.pl.; 1882; halflinnen; tabellen en uitvouwbare, gelithografeerde platen; compleet; XXVII, 108 & 157 p. (bijlagen). Zeldzaam! Vernieuwde, linnen, rug. Schutbladen vernieuwd. Voorplat met enkele vochtvlekjes, stempeltje, kleine reparatie en aantekening in inkt. Band met lichte slijtage langs hoeken en randen. [24769]

€ 60,00
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.

Beronicius, P.J. P. J. Beronicii Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula; quorum prius Carmine Belgico secutum. Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J. B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen. Goes en Middelburg; 1766; Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z.; engraved frontispiece and 6 engravings on 3 pp. by S. Fokke; halfleather; XX, 178 pp. Text in Latin and in Dutch. [4140]

€ 125,00

Beronicius, P.J.. P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden. Amsterdam; 1716; Nicolaas ten Hoorn; 4e druk; leer; 11x17 cm.; 5 kopergravures, waarvan 4 van Caspar Luyken; frontispice van Romain de Hooghe; bevat onder meer het stuk "Boeren- en overheidsstrijd ofte het innemen van Middelburg", voorzien van gravure "Een kleine hoop van boeren zet Middelburg in roeren"; (32) 175 p. Compleet exemplaar. Vernieuwde, 20e eeuwse, band en schutbladen. Rug van de band met donkere vlekken. [25127]

€ 150,00
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.
Berquin, Jaques.

Berquin, Jaques. Architectura of wiskundige verhandeling, om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkonst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders; alsmeede grondregels tot alle soorten van bouwingen van 's lands werken, hoe dezelve op eene wiskunstige wyze konnen en dienen aangelegt te worden, en hoe die volgens eene evenredigheid met de minst mogelyke hoeveelheid materiaalen moeten gemaakt en versterkt worden...etc. Deel 1 en 2. Amsterdam; 1789-1790; Johannes Cóvens en Zoon. Twee delen in één band. (2),XXI,(1),59,(1); (2),VI,95,(3) p., met 9/ 13 groot uitslaande geëtste/ gegraveerde platen, modern leer in oude stijl, vergulde rug geribt met rood goudbedrukt etiket; folio. Deel 1 mist het drukfeilen-blad; de uitstekende delen van de platen zijn (vooral bij het eerste deel) gebruind. Schutbladen vernieuwd; enkele bladen met vochtplekjes in de marges. Op het missende drukfeilen-blad stond de volgende notitie afgedrukt: "In het Eerste Deel zyn de Plaaten niet nauwkeurig genoeg uitgevoerd, om de onkosten te vermyden; maar in het Tweede Deel zullen er meer en betere uitgewerkte Plaaten in gevonden worden". Dit sluit aan bij de trotse opmerking die op de keerzijde van beide titels is afgedrukt: "Dit Werk is in haar geheel, op eigen kosten van den Autheur, uitgevoerd". Zeldzaam werk in de enig bekende editie, waarin constructies van bruggen, kades en sluizen en de binnen- en buitenzijde van statige Nederlandse woonhuizen uitvoerig wordt behandeld en geïllustreerd. [33728]

€ 900,00
Berquin, Mr..
Berquin, Mr..
Berquin, Mr..
Berquin, Mr..

Berquin, Mr.. The children's friend; 4 vols. (of 6) in 2 bindings. London; 1793; halfleather with marbled boards; vols. I, II, III and IV; translated from the French by Lucas Williams; a new, corrected edition, with additions; 33 copperengravings; XV, 296, 278, 300 and 322 pp. Boards occasionally rubbed, cover worn along extremities. Leather on spine occasionally cracked and slight damage. Frontispiece vol. I waterstained. First ca. 50 pages vaguely waterstained in upper margins. Both bindings with stamp on first endpaper, first binding with annotation, in ink. Frontispiece vol. II with small chip lower left corner (not affecting the image). [23779]

€ 250,00

Bertarelli, L.V.. Guida d'Italia del Touring Club Italiano; Italia Centrale; primo volume, territorio a est e a sud della linea Ferroviaria Firenze-Arezzo-Perúgia-Foligno-Terni-Roma; con 19 carte geografiche, 8 piante di città e 10 piantedi edifici. Milano; 1924; Mondaini; cloth; with maps and plans, some fold.; 611 pp. A few stamps inside, name and numbering on first endpaper. With index and list of abbreviations. Cover a trifle worn, slightly rubbed, a few scattered stains and a trifle discoloured. [20893]

€ 12,00

Bertrand, Victor Levende Hand-Schaduwbeelden. Zutphen; n.d.; Schillemans & Van Belkum; zachte kaft; met 65 gravures en 12 afbeeldingen; 192 pp. Zeldzaam. Band vernieuwd. [15797]

€ 22,00

Bets, P.V.. De pacificatie of bevrediging van Gent, beschouwd in hare wording, wezen, voorstanders en verdrukkers. Thienen; 1876; H. Vanhoebroeck; halflinnen met gemarmerde paltten; klein 8vo; rug met goudopdruk; 183 p. Beduimeld exemplaar. Franse titelpagina en titelblad met stempel. [31622]

€ 20,00

Beveridge, W.H.. Unemployment; a problem of industry. London, New York, Bombay and Calcutta; 1909; Longmans, Green, and Co.; cloth; first edition; charts and tables in b&w; XV, 317 pp. Contents with marks in margins (in pencil) and stamp. Cover with wear along extremities. [23159]

€ 24,00

Bewer, Johann Wilhelm. Sammlung einiger bei den Gülich- und Bergischen Dikasterien entschiedenen Rechtsfällen, auch der merkwürdigen Edikten und Normal-Verordnungen, als ein Beitrag zur Aufklärung der Gülich- und Bergischen Landes-Rechten, Gewohnheiten und Verfassung, für angehende Rechtspraktiker. 6 Parts in 2 volumes (1796-1803). Düsseldorf; 1796-1803; printed by Franz Friedrich Stahl; halfleather with marbled boards; part V and VI by Johan Wilhelm Bewer, other parts unknown but very likely produced by Bewer as well; Gothic text; XVI, 239/ XV, 239/ XVI, 240/ XIV, 240/ VIII, 248 and XVI, 239 pp. Corners of covers worn, occasional wear along extremities, joints a trifle splitting. First 25 pages of second volume with waterstain in outer corners, final pages with offsetting/ stains (mainly in margins). Otherwise occasionally foxing. Endpapers first volume with offsetting. Annotation on first endpaper, in ink, on first free endpaper. [23330]

€ 300,00

Bhatta Nârâyana Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten. Leipzig; 1871; Fues's Verlag (R. Reisland); halfcloth, marbled; 8vo; adapted and preface by Julius Grill, in German; text in Indian; XXXVI, 181 pp. Occasional waterstaining in blank margins. [32509]

€ 20,00