Loading...

Oude en zeldzame boeken

Resultaten 193 - 216 van 1555

Baikie, James. Egyptian papyri and papyrus-hunting. London; 1925; the Religious Tract Society; hardbound cloth; 32 illustrations, of which 4 in colour, by Constance N. Baikie; index; 324 p. Fine copy. [30306]

€ 10,00

Bake, W.A.. Berigt wegens den spoorweg tusschen Amsterdam en Keulen. Statuten der Yzeren-Spoorweg-Maatschappij. Gevestigd te Amsterdam. Amsterdam; 1834; A. Zweesaardt; renewed paper cover with pasted original cover illustration;14x22 cm.; 31 pp. by W.A. Bake; 16 pp. with statutes of the Yzeren-Spoorweg-Maatschappij; 2 identical folded pages concerning: 'Plan en Voorwaarden van deelneming in eene Naamlooze Maatschappij tot daarstelling van eenen IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar Keulen'. Large waterstain throughout the book (text still legible). Rare! [18119]

€ 95,00

Balen, C.L. van. Nederland in beeld en woord. I, II. Buiksloot; [1902]; J.M. Schalekamp, with the coop. of the Ned. Bond voor Vreemdelingenverkeer; ill., plates; cloth, gilt stamped; resp. VIII, 192 and VIII, 192 pp., consecutive numbering of the plates. Spine both volumes repaired. [13059]

€ 94,00
Balen, C.L. van.
Balen, C.L. van.
Balen, C.L. van.

Balen, C.L. van. Nederland in beeld en woord. Tweede deel. Buiksloot; [1902]; J.M. Schalekamp, with the coop. of the Ned. Bond voor Vreemdelingenverkeer; clothbound; 4to; 52 plates and 184 ill in b&w; VII 192 p., consecutive numbering of the plates. Various plates loose in binding. Spine slightly damaged. Frontcover with occasional stains and slightly worn. [34101]

€ 40,00
Balen, C.L. van.

Balen, C.L. van. Nederland in beeld en woord. Tweede deel. Buiksloot; [1902]; J.M. Schalekamp, with the coop. of the Ned. Bond voor Vreemdelingenverkeer; clothbound; 4to; 52 plates and 184 ill in b&w; VII 192 p., consecutive numbering of the plates. Pages slightly discoloured and occasionally foxed. Title page repaired. [19893]

€ 60,00

Bannier, Willem Adrianus Floris. De landgrenzen van Nederland I (tot aan den Rijn). Leiden; 1900; Firma C. Kooyker (J.C. Huysman Jr.); goudbedrukt halfleer; 8vo; proefschrift; lijst van stellingen meegebonden; 427 p. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd. Overigens wat lichte gebruikssporen. [31964]

€ 45,00

Banning, H.A. (ed.). De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 1870/71. No. 1 - 52. 's-Hertogenbosch / Amsterdam; 1870/1871; Henri Bogaerts; 52 gebundelde tijdschriften met talrijke houtgravures in z/w; gebonden in half linnen / harde kaft; 24x33 cm. Diverse houtgravures van o.a. Leiden, Scheveningen, Den Bosch en Den Haag. Beschadigde omslag. Eerste en laatste pagina's roestvlekkig. Enkele pagina's gerestaureerd. [18294]

€ 29,00

Barger, H.H.. J. Scharp; een predikant uit den patriottentijd. Rotterdam; 1906; J.M. Bredée; fraai gedecoreerde, versierde linnen band, met goudopdruk; 8vo; ill. in zwart wit; (8) 133 p. Rechter bovenhoekje schutblad weggeknipt. [24618]

€ 16,00

Barré, M.L.. Dictionnaire biographique contenant jusquá l'année 1840. La liste des principaux personnages de tous les pays ainsi que leurs actions et leurs ouvrages les plus remarquables. Paris; 1848; Librairie de Firmin Didot Frères; cloth; 8vo; 3rd edition; not paginated. Copy waterstained throughout. Contents with small repair. [26352]

€ 19,00

Barros, Joan de. Tien-jaarige Scheeps-Togten en Heldhaftige Krygs-Bedryven te Water en te Land, door Nuno Da Cunha, als Gouverneur gedaan na en in Oost-Indien; in 't Jaar 1528 en vervolgens.Vol. I. Pieter Van Der Aa; Leyden; 1706. (4), 421, (19) pp. Illustrated title page, 3 folding maps and 6 folding plates (of which one substantial damaged). Contemporary vellum. First Dutch edition. History of the Portuguese and their expanding colonial empire. First published in Portugal in 1552. There are more and different engravings than indicated in the list of plates; there are only mentioned 7 plates, no maps). [29321]

€ 390,00

Bartjens, willem. De vernieuwde rekenkunst van Mr. Willem Bartjens. Uit welke men de voornaamste regelen dier wetenschap leeren kan. Opnieuw ieder voorstel nagezien, en elke regel met eene verklaring van den zelven vermeerderd door een' schoolonderwyzer, binnen Rotterdam. Rotterdam; 1810; J. Hendriksen; frontispiece with author's portrait; contemp. softcover; 116 pp. Willem Bartjens was a Dutch teacher (Amsterdam, 1569-1639). The first edition of this book was published in 1604. Rather poor copy. Last leaf (pp. 115/116) damaged (half of page missing). This edition very rare! [18665]

€ 150,00

Baumgart, Karl. Meine Kriegs-Erlebnisse bei den Buren; Errinerungen und Stizzen aus dem südafrikanischen Kriege. Minden; 1903; Wilhelm Köhler; halcloth; small 8vo; ills. (some folded)); 156 pp. Cover with a few waterstains. Pages occasionally slightly foxed. [19208]

€ 10,00

Becker, K.F.. Algemeene geschiedenis ( 3 delen). Haarlem; 1838-1840; Erven F. Bohn; zachte kaft; ca. 10,5x16,5 cm.; VIII, 272/ VIII, 264/ VIII, 335 p. Met registers. Ruggen van alle drie de deeltjes beschadigd, bandjes met lichte gebruikssporen. Naam vorige eigenaar op schutblad. [24843]

€ 39,00

Beek, A. van. Beschrijving van een Chineeschen zonne- en maanwijzer, met kompas. Z.pl.; z.j. (ca. 1890); zachte kaft; 2 uitslaande platen met daarop de beschrijving van de zonnewijzer en kompas; overdruk uit het Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen; 20 p. Achterplat, rechter bovenhoekje voorplat en rug vernieuwd. Laatste 4 bladzijden los in de band. [28362]

€ 40,00

Beers, Jan van. Levensbeelden. Amsterdam; 1863; H.J. van Kesteren; linnen zonder stofomslag met goudgestempeld vignet en sneden; litho frontispiece door Jozef Israëls; 148 (4) p. Onder- en bovenkant rug kleine slijtageplekjes. Naam in inkt op schutblad. [19127]

€ 23,00

Beets, Nic. De Kruiswoorden; zeven Lijdens-preêken. Haarlem; 1843; Erven F. Bohn; gekartonneerd; 8vo; 148 p. Rug licht beschadigd. Naam op franse titelpagina. [11194]

€ 10,00

Behrens, H.. Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Drittes Heft. (Aromatische Amine.). Hamburg / Leipzig; 1896; Leopold Voss; 77 ills. in b&w; softcover; 16,5x24,5 cm.; 135 pp. Binding renewed. Small staines on frontcover. [18400]

€ 20,00

Behrens, H.. Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Viertes Heft. (Karbamide und Karbonsäuren). Hamburg / Leipzig; 1897; Leopold Voss; 94 ills. in b&w.; softcover; 16,5x24,5 cm.; 129 pp. Renewed binding. [18387]

€ 14,00
Bekker, wed. Wolff, E. & Deken, Agatha.
Bekker, wed. Wolff, E. & Deken, Agatha.

Bekker, wed. Wolff, E. & Deken, Agatha. Brieven van Abraham Blankaart. Tweede deel. 's-Gravenhage; 1787; Isaac van Cleef; gekartonneerd, gemarmerd papier; 8vo; 340, 20 p. Band/ rug met enige slijtagesporen. [33008]

€ 25,00

Bekker-Wed. Ds. Wolff, E., en A. Deken. I-III. Amsterdam; 1836; J. Immerzeel Jr.; 4th edition; with 6 copperengravings of J. Buijs and C. Bogerts; halfcloth; XVI, 234, 240 & 232, VIII pp. Buijnsters n.130.Seriously foxed. [720]

€ 120,00
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; halfleather with marbled boards; leather gilt printed and blind tooled; illustrated with lithographs; woodengravings with the text; grangerized copy; additional 14 copperengravings (ca. 1800): " M.A. de Ruiter, Luitenant Admiraal", "Zeeslag tussen de Hr. Michiel de Ruiter en den Hr. Georg Ascue by Plymuyden", "De stad Nyborg veroverd door de Hr. Michiel de Ruiter en 't slaen der Zweeden door de Deenen", "Terres de Serbora", "Veue de l'entrée de la baye de Sierra Leone", "Vue de la Côte depuis Mina jusqu'au Maure, tirée de Barbot et de Smith: a canots negres de Manfro qui conduisent des esclaves a bord", "De beide oude vrienden herkenden malkander dadelijk", "Willem III ontvangt de Ruiter aan den Uithoorn", "Afbeelding van de stad en rivier van Rochester, Chattam waar in vertoond werd de victorieuse uitwerkinge van 's Lands oorlogs vloot onder 't beleid van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter", 3 different copperengravings of ships, "Zee slag tusschen de Hr. Adml. M. de Ruiter, den Prins Robbert en Graaf de Estrée by Kykdn." & "Zee slag van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter en den Hr. de la Zarda, tegens de Fransche Adl. de Hr. du Quesne, by het eiland Sicilien omtrent den berg Etna"; [15], XX , 480 en resp. [VII], 747 p. Vol. I lacks pages with contents. Both volumes with wear along extremities. Upper joints spines, mainly vol. II, splitting. [25120]

€ 475,00

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; ill., w.o. vele litho's; blind- en goudgestempeld halfleer; gemarmerd karton;[XVI], XX , [XVII], 480 en resp. [VII], 747 p. Roestvlekken (zoals gewoonlijk). De kneep van beide banden enigszins ingescheurd. Al met al een fraaie set. [15692]

€ 290,00

Bellamy, J.. Gezangen mijner jeugd en nagelaaten gedichten. Haerlem; 1790; Plaate en Loosjes; gekartonneerde band; 8vo; II, 172 p. Titelpagina met vochtschade. Band met enige slijtagesporen. De titel is met pen op het (blanco) voorplat aangebracht. [32576]

€ 25,00
Bellamy, J..
Bellamy, J..
Bellamy, J..

Bellamy, J.. Gezangen van J. Bellamy. Amsterdam; 1785; A. Mens Jansz.; orig. uitgevers karton; bevat tevens "Over het graf van Bellamy" door H. Sels en "Bij het graf van Bellamy", beide afzondelijk gepagineerd; gegraveerd portret op het titelblad van Bellamy, door Rein Vinkeles; "Over het graf van Bellamy" bevat een pagina met bladmuziek, noten en liedtekst; 78, 7 en 6 p. Rug verkleurd en enigszins beschadigd, met name aan boven- en onderzijde. Benedenhoekje voorplat geschaafd. [23892]

€ 30,00