Loading...

Oude en zeldzame boeken

Resultaten 169 - 192 van 1495

Appeldoorn, J. en W.F. van Vliet Jr.. Oefeningen in het stellen, ten dienste van het onderwijs aan Hoogere Burgerscholen, Gymnasia, enz. Tweede deel A.

's-Gravenhage; 1915; Joh. Ykema; zachte kaft; ca. 13x19 cm.; 6e druk; 191 p.

Wat hele lichte gebruikssporen.

[32480]

€ 12,00
Appia, P.J.D..
Appia, P.J.D..

Appia, P.J.D.. Élémens de Sphère à l'usage de la jeunesse. Amsterdam; n.d. (ca. 1805); J. van Gulik; leather with gilt lettered spine; two folding plates with a total of 44 engraved figures; 141 pp. Complete copy! Spine with joints splitting. Corners of cover worn. [23426]

€ 220,00
33473
33473a
33473b

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1904.

Middelburg; 1904; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp het onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg, door P.K. Dommisse; met 3 uitslaande kaarten; XXIV, 207 p.

Band met lichte gebruikssporen. Achterplat ontbreekt.

[33473]

€ 24,00
33532

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1905.

Middelburg; 1905; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; onderwerpen: "Een foutief epigram op een der Middelburgsche tapijten", door J.G. Vogler, "Gosuinus à Buitendijck", door N.M. de Ligt, "Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere", medegedeeld door J.W. Perrels en "Wat zijn nieuwe erften?", door A.A. Beekman; XXXVIII, 177 p.

Onderzijde rug iets ingescheurd. Niet opengesneden exemplaar.

[33532]

€ 20,00
33533

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1908.

Middelburg; 1908; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; onderwerpen: "De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe", door R. Fruin, "Een Zeeuwsche kalender uit de 16e eeuw", door E. Wiersum, "George Hughes Worsley; eene bladzijde uit het verleden der Engelsche gemeente te Middelburg", door D. de Rijcke, "Stukken betreffende den stormvloed van 1530", door R. Fruin en "Brieven, door de Zeeuwsche afgevaardigden te Delft aan de Staten van Zeeland gezonden na den moord, gepleegd op prins Willem I"; XLVI, 176 p.

Niet opengesneden exemplaar.

[33533]

€ 20,00
33476

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk.

Middelburg; 1883; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerpen: "De oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410" door F. Caland en "Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg" door J.C. de Man; met een uitslaande kaart (tabel der sterfte te Middelburg); pp. 410-508.

Bandje beschadigd, grote hap uit achterplat. Licht verkleurd. Niet opengesneden exemplaar.

[33476]

€ 20,00
33475
33475a

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk.

Middelburg; 1897; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp de Vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen door J.C. de Man; met 2 uitslaande kaarten; 141 p.

Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. Niet opengesneden exemplaar.

[33475]

€ 30,00

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1880 /1881. Vijde deel eerste en tweede stuk.

Middelburg; 1880; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; met als onderwerpen: A. Hollestelle: Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de zestiende eeuw geheel overstroomde eiland Noord-Beveland; Jhr. D. van Teijlingen: Eenige bladen uit de geschiedenis van het oude tuchthuis te Middelburg; G. van Diesen: Drinkwater te Vlissingen; J.C. de Man: Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen; H.M. Kesteloo: de stadsrekeningen van Middelburg van 1365-1449; Broekema: Geschiedenis der Zeeuwsche Munt van hare oprichting tot de uitvaardiging van de generale ordonnantie van het jaar 1606. Met 2 uitslaande kaarten en een uitslaande prent; 407 p.

[33569]

€ 90,00
33474

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1881. Vijfde deel, tweede stuk.

Middelburg; 1881; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerpen "De stadsrekeningen van Middelburg van 1365-1449", door H.M. Kesteloo en "Geschiedenis der Zeeuwsche munt tot de uitvaardiging van de generale ordonnantie van het jaar 1606, waaraan o.a. is toegevoegd een chronologische lijst van de van 1580 tot 1798 in Zeeland geslagen munten", door J. Broekema; register van zaken; pp. 172-407.

Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. Niet opengesneden exemplaar.

[33474]

€ 30,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937.

Middelburg; 1937; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, seperate 3 maps: walcheren, Schouwen Duiveland and Voorne; XLVIII en 125 p.

Met de volgende artikelen: J.A. Hubregtse: De Haymanlanden op Schouwen, Walcheren en Westvoorne. A. Meerkamp van Embden: Een Zeeuwsch onderzoek naar de afstamming der Noord-Amerikaansche familei Roosevelt. A.B. van Deinse: Het zeegedrocht uit het Hellegat van 1757. A.B. van Deinse: Een brief uit 1719 van Willem van Outhoorn aan Anthony van Dishoeck, arts te Vlissingen.

[15662]

€ 20,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1933.

Middelburg; 1933; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; losse kaart bijgevoegd; XLIV en 96 p.

Met de volgende artikelen: F.P. Polderdijk, De Arne en het Arnemuidsche voetpad. Marie G.A. de Man, Worden op het platteland van Walcheren de dooden nog, in een laken gespeld, begraven? C. Slootmans, De voorbereiding der satisfactie van Bergen-op-Zoom in 1579. F.W.D.C.A. van Hattum, Mr. Pieter Boddaert, in het licht van zijn tijd bezien, n.a.v. een handschrift, van hem afkomstig. A. Meerkamp van Embden, Nieuwe gegevens over het Bestuur van Walcheren in den landsheerlijken tijd.

Omslag achterzijde beschadigd.

[15658]

€ 20,00

Arend, J.P.. Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Tweede deel, van het jaar 900 tot 1581 na Christus. Derde stuk.

Amsterdam; 1846; J.F. Schleijer; halfleer, rijk gedecoreerde rug met goudopdruk; 8vo; met (gegraveerde) platen, kaarten en portretten; uitslaande kaart van Nederland in het midden van de 16e eeuw; XXII, 680 p.

Rug op de kneep iets beschadigd, band met hele lichte gebruikssporen.

[30854]

€ 10,00
Arend, J.P..
Arend, J.P..
Arend, J.P..

Arend, J.P..

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, derde stuk.

Amsterdam; 1863; C.L. Schleijer & Zoon; halflinnen; klein 4to; bewerkt door O. van Rees en W.G. Brill; met gegraveerde platen en portretten; X, 837 p.

Band met slijtagesporen, met name langs de randen en hoeken. Schutbladen met papierresten.

[33916]

€ 20,00
Arend, J.P..
Arend, J.P..
Arend, J.P..

Arend, J.P..

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, tweede stuk.

Amsterdam; 1863; C.L. Schleijer & Zoon; halflinnen met gemarmerde platten; klein 4to; bewerkt door O. van Rees en W.G. Brill; met gegraveerde platen en portretten; 856, X p.

Band met lichte slijtagesporen, met name langs de randen. Schutbladen met papierresten.

[33918]

€ 20,00
Arend, J.P..
Arend, J.P..
Arend, J.P..

Arend, J.P..

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, vierde stuk.

Amsterdam; 1868; C.L. Schleijer & Zoon; halflinnen met gemarmerde platten; klein 4to; bewerkt door O. van Rees en W.G. Brill; met gegraveerde platen en portretten; 879, XI p.

Rug aan onderzijde beschadigd. Wat papierresten op de schutbladen.

[33917]

€ 20,00
Avray Tipping, H. (ed.).
Avray Tipping, H. (ed.).
Avray Tipping, H. (ed.).

Avray Tipping, H. (ed.). Gardens old & new. The country house & its garden environment. The third volume.

London; s.a. (ca. 1905); Country Life; hardbound cloth; all edges gilted; illustrated from photographs by Charles Latham; XL, 346 pp.

Volume 3 only. Cover slightly worn. Spine ends damaged.

[33643]

€ 40,00
Baan, J. van der
Baan, J. van der
Baan, J. van der

Baan, J. van der Wolfaartsdijk, geschetst als eiland en ambachtsheerlijkheid, als burgerlijke en kerkelijke gemeente, van de vroegste tijden tot op heden. n.p.; 1866; J. van der Baan; 'met autentieke bijlagen en uitvoerige geslachtregisters'; halfcloth, marbled cover; IV, 638 pp. [11991]

€ 80,00
Baan, J. van der.

Baan, J. van der. Het legaat van Agatha Porrenaar. Geschiedkundige bijdrage voor de diaconien der Hervormde Gemeenten, zoowel vroeger als thans tot Zeeland behoorende.

Middelburg; 1873; J.C. & W. Altorffer; papieren kaft; klein 8vo; enkele tabellen; 87 p.

Rug vernieuwd. Ex libris aan de binnenkant van het voorplat.

[33479]

€ 24,00

Baart, K.. Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk; geschiedkundig en karakteriseerend beschreven. Middelburg; 1889; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 1e druk; met twee uitvouwbare kaarten, "grondteekening, vermoedelijk vervaardigd rond 1550" en "plattegrondtekening Westkapelle 1889"; 144 p. Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. [24344]

€ 45,00

Bachiene, W.A.. Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den Heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk. Tweede deel (van in totaal 5 delen). Amsterdam, Utrecht; 1775; Steven van Esveldt en Abraham van Paddenburg; gekartonneerd, gemarmerde platten; beschreven worden in dit deel, de provincies Zeeland, Utrecht en Friesland; gepagineerd 777-1386. Zeldzaam! Band met slijtagesporen, met name langs hoeken en randen. Rug beschadigd, voorplat laat aan de onderzijde enigszins los. Stempeltje met naam vorige eigenaar op titelblad. Eerste en laatste bladzijden hier en daar vochtvlekkig, meest in de marges. [25276]

€ 190,00
Bachiene, W.A..
Bachiene, W.A..
Bachiene, W.A..
Bachiene, W.A..

Bachiene, W.A.. Kerkelyke Geographie der Vereenigde Nederlanden: In zich behelzende, eene Beschryving, van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten, Der Hervormde Kerke... etc. Vier delen.

Amsterdam; 1768-1773; Dirk onder de Linden. Vier delen in 2 banden met 13 uitvouwbare oud-handgekleurde kaarten. Gebonden in halfleer met gemarmerde platten. Deel 1: VIII, 127, (25) p. en 4 kaarten. Deel 2: 256, (25) p. en 3 kaarten. Deel 3: 202, (74) p. en 3 kaarten. Deel 4: 226, (24) p. en 3 kaarten.

Banden op de hoeken sleets. Van deel 3/4 ontbreekt de helft van het marmerpapier van het voorplat. Overigens verkeren de boeken in goede staat.

[32889]

€ 950,00

Backer Dirks, J.J.. De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst; de zeemagt na den Vrede van Nijmegen, tot aan den val der Oude Republiek in 1795. 1deel (4e en 5e tijdvak). Nieuwediep; 1871; J.C. de Buisonjé; harde kaft met gemarmerde platten; 8vo; VIII, 383 p. Etiketje op de rug. [26855]

€ 28,00
Baedeker, K..

Baedeker, K.. Paris et ses environs. Manuel du voyageur. Avec 10 cartes et 23 plans.

Leipzig; 1884; Karl Baedeker; gilt printed cloth; 7th edition; 10 maps and 23 plans, occasionally folding; index; XXVIII, 308 pp.

Cover with slight signs of use.

[32694]

€ 35,00

Baedeker, Karl. Die Rheinlande. Schwarzwald, Vogesen; Handbuch für Reisende. Leipzig; 1909; Verlag von Karl Baedeker; gilt printed cloth; marbled edges; 31th edition; 67 mainly folding, lithographed, maps and 62 (city) plans; XXXII, 560 pp. Near fine copy. [28448]

€ 16,00