Loading...

Oude en zeldzame boeken

Resultaten 145 - 168 van 1495
Alberdingk Thijm, Catharina.

Alberdingk Thijm, Catharina.

Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als Christen, mensch, kunstenaar.

Amsterdam; 1896; C.L. van Langenhuysen; halflinnen; 8vo; 348 p.

Band gedeeltelijk opnieuw ingebonden. Achterplat met vochtvlek. Eerste en laatste bladzijden enigszins roestvlekkig.

[33879]

€ 20,00

Alcott, Louisa M.. Little women. London, Glasgow; c. 1900; Collins' Clear-Type Press; plates in colour by T.H. Robinson; cloth, gilt stamped, ill. in colour; 248 pp. Contents discoloured. Cover with signs of use. Back cover stained. [14393]

€ 20,00
Alexandrinus, Clemens.
Alexandrinus, Clemens.

Alexandrinus, Clemens. Operum Clementis Alexandrini Supplementum.....Cum Praefatione....edidit D. Thomas Ittigius. Lipsiae; 1700; Friderici Lanckisii Haered. Small 8o; orig. cardboard; (64), 173, (3) pp. Text in Latin and Greek. Binding somewhat soiled. Rare.! [30512]

€ 350,00

Alexis, M.G.. Stanley l'Africain; sa jeunesse, ses quatre grandes expéditions dans le Continent Noir. Resp. Paris, Liège; 1893; Procure Gén., Poussielgue, Ve. Magnin resp. H. Dessain; 5th ed.; maps, portrait, ill.; halfcloth, marbled; 312 pp. Cover slightly worn along extremities. [15288]

€ 55,00

Alkmaar, Hendrik van & Scheltema, Jacobus. Reintje de Vos, van Hendrik van Alkmaar, naar den Lubekschen druk van 1498. Haarlem; 1826; Vincent Loosjes; gekartonneerd; 8vo; titelblad met gegraveerde voorstelling; vertaald en uitgegeven door Jacobus Scheltema; LXII, 468 p. Band met lichte gebruikssporen, rug met name aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd en verkleurd. Bladzijden wat bobbelig door vocht. [28543]

€ 85,00

Almanak voor het jaar 1906. Jaarboekje van de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland. Middelburg; 1906; Henk Kooijman; dertigste jaargang; eerste en laatste13 (gekleurde) pagina's voorzien van advertenties; linnen omslag met overslaande flap; 10x16 cm.; 13, 102, (44), 13 p. Lichte slijtage aan omslag. Ophanging van laatste 13 pagina's zwak. [19843]

€ 25,00

Alphen, Hieronymus van. Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht; 1869; J.G. van Terveen; zachte kaft; 10x15 cm.; 69 p. Bladzijde 65/66 ontbreekt evenals een gedeelte van de inhoudsopgave. Naam vorige eigenaar op voorplat. [30853]

€ 20,00

Altorffer, J.C.. Het Prins-Hendrik-dok te Middelburg. Z.pl.; 1876; papieren bandje; pocket-formaat; toevoegsel tot het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1876; p. 248-278. Ruggetje verstevigd met plakband. [29045]

€ 25,00
Alvin, Louis.
Alvin, Louis.

Alvin, Louis. Eugène-Joseph Verboeckhoven. Bruxelles; 1883; F. Hayez; paper cover; etched portrait of E.-J. Verboeckhoven; text in French; signed with dedication by the author; added: notification of death of E-J. Verboeckhoven (1881); 51 pp. Spine slightly worn. [30480]

€ 175,00

Ancienne maison Godin/ Appareils de cuisine- chauffage- hygiène- batiment/ Album spécial pour la Belgique. Bruxelles; 1922; Colin& Cie; halfleather; ills. (engraved reprod.) in b&w, some ills. in colour; 139 p. All kind of display models with serial numbers and price lists.Spine repaired, some stamps and notes in ink inside. Cover shows traces of wear, slight damage at corners. Rare! [19328]

€ 33,00

Andersen, H.C.. Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. 2e deel. Amsterdam; zonder jaar (ca. 1900); Scheltema & Holkema's Boekhandel; linnen band; 8vo; geïllustreerd door Hans Tegner; uit het Deens vertaald door M. van Eeden-van Vloten; 184 p. Goed exemplaar. [31980]

€ 20,00

Andersen, H.C.. Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. 3e deel. Amsterdam; zonder jaar (ca. 1900); Scheltema & Holkema's Boekhandel; linnen band; 8vo; geïllustreerd door Hans Tegner; uit het Deens vertaald door M. van Eeden-van Vloten; 173 p. Goed exemplaar. [31981]

€ 20,00

Andersen, H.C.. Andersen's sprookjes; naverteld door J.J.A. Gouverneur. Leiden; z.j. (ca. 1900); A.W. Sijthoff; 1e deel; derde druk; linnen; ill. in zwart wit en 5 kleurenlitho's; n.p. Naam, in inkt, op voorste schutblad. Band met lichte slijtagesporen, pagina's hier en daar licht roestvlekkig. [22351]

€ 14,00
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..
Andersen, H.C..

Andersen, H.C.. Bazar eens dichters.

Gorinchem; 1866; J. Nieuwenhuis; halflinnen; klein 8vo; vertaald in het Nederlands door T.R. Dijkstra en D. Bouma Nieuwenhuis; eerste deel: Duitsland, Italië en Griekenland; VIII, 324 p.

Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[33342]

€ 15,00

Andersen, Hans Kristian. Sagor och Berättelser. Stockholm; 1877; Aktiebolaget Hiertas Bokförlag; halfcloth with marbled boards; ca. 12,5x18 cm.; with engraved 207 ills. by Karl Larsson & Isidor Törnblom; translated from the Danish by Karl Johan Backman; 557 pp. Boards a trifle rubbed. [30895]

€ 18,00

Andreae, A.J., Colmjon, G., Hansma, D., e.a.. Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuwarden; 1877; Hugo Suringar; linnen; ill. in zwart wit; 10,5x15 cm.; (9) 346 p. Klein formaat gids, met register. Omslag, rug, en binnenkant omslag met kleine reparaties. Rug gerepareerd. Voorplat met wat vage vlekjes en lichte plooien. Binnenwerk hier en daar roestvlekkig, naam in inkt op voorste schutblad en enkele aantekeningen, eveneens in inkt, op p. 47. [20495]

€ 34,00

Andriessen, Andreas Jak.Z. Plegtige inhuldiging van Zyne Doorlugtigste Hoogheidt, Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere; op den 1. juny des jaars 1751. Amsterdam; 1751; Isaak Tirion; original marbled boards; 26x42 cm.; 12 copperengravings: 8 engr. of triumphal arches at Veere, 1 folding engr. of a triumphal arch with fireworks, 1 engr. of the townhall of Veere, 1 engr. of the silver bowl of Maximiliaan van Bourgonje and 1 engr. of the commemorative medal; (4), 52 pp. Spine renewed. Cover with traces of wear, rubbing and creases (mainly backcover). First blank endpaper with bookplate and loose in binding. [7753]

€ 390,00

Andriessen, J.. Morgenwandelingen door en in den omtrek van 's Gravenhage: of Schoonheden en Merkwaardige bijzonderheden begrekkelijk deze Residentie. Eene bijdrage tot de nationale lektuur. 's Gravenhage; 1832; A. Kloots. Titelblad met litho van gezicht in Den Haag van Langenhuysen. Origineel gemarmerd karton; XVI, 450, (3) p. [30647]

€ 90,00

Andriessen, P.J.. Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, zooals die op genoemden datum en andere dagen in Nederland heeft plaats gehad. Arnhem; 1874; Van Egmond & Heuvelink; lithogr. portrait and ill.; halfcloth, marbled cover; 336 pp. Slightly discoloured and rust stained. [13054]

€ 100,00

Andriessen, W.F., e.a.. Gedenkboek van den Oorlog in Zuid-Afrika. Amsterdam/ Kaapstad; 1904; Hollandsch-Afrikaansche uitgevers maatschappij v.h. Jacques Dusseau & Co.; halflinnen; 4o; ill. in zwart wit; uitvouwbare kaart van Zuid-Afrika; X, 576 p. Band beduimeld, een paar kleine krassen met pen op het voorplat en kleine inkervingen aan de achterzijde. Achterplat bovendien met wat lijmrestjes en vage uitgewerkte berekeningen. Band met lichte slijtage langs hoeken en randen, rug aan de bovenzijde gerepareerd. Binnenwerk met kleine reparatie op de naad, naam op schutblad. [28311]

€ 29,00

Andringa Gz., W.. Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren, aan Neerlands volk verhaald. Deel II. Utrecht; 1895; Joh. de Liefde; goud- en blindbedrukt linnen; gelithografeerde platen; 429 p. Betreft 1 deel (deel II). Platten met enige vochtvlekken. Band met wat hele lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. [28307]

€ 12,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. Haarlem; 1828; de erven François Bohn; halflinnen; 10x15,5 cm.; IV, 92p., doorschoten met 28 blanco blz, waarvan er 11 beschreven zijn Zeldzaam! Met een inleiding ("Voorberigt") door Matthijs Siegenbeek. Platten met wat kleine schaafsporen, overigens wat lichte slijtage aan hoeken en randen. Naam vorige eigenaar, in inkt, op voorste schutblad, titelblad een ietsje roestvlekkig. [23379]

€ 115,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen (vijfde leesboek).

Leyden; 1826; D. du Mortier; gekartonneerd met gemarmerd papier; 10x16 cm.; 7e druk; over: "Het leven van Jezus"; 64 p.

Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaresse op titelblad.

[33311]

€ 60,00

Antonii Mureti, M.. Scripta selecta. Heidelbergae; 1809; Sumtibus Mohrii et Zimmerii; halfleather with marbled boards; XXXIV, 616 pp. Cover with signs of use, occasionally some (small) stains inside. [20532]

€ 69,00