Loading...

Ontdekkingsreizen

Resultaten 1 - 24 van 36

Vuuren, L. van. Geography; development of the geographical knowledge of the Malay archipelago. Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; softcover; ills., plates and maps; one folding map of the state of cartography in the Netherlands Indian archipelago, with legenda; loosely inserted, a list of problems, the discussion of which at the circumpacific scientific conference in Australia (1923) has been judged useful by the I.C.O.-committee, instituted by the Koninklijke Akademie van Wetenschappen at Amsterdam; 25 pp. [23922]

€ 14,00
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.
Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al.

Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II. Middelburg; 1856; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; enkele uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen, waaronder een plattegrond van Middelburg; deel II met 4 gelithografeerde platen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen"; "Mededeling omtrent een oud zegel of stempel, onlangs te Sluis gevonden", "Over den Codex Sancti Bavonis, inhoudende: Vita Karoli Magni enz., berustende op het Raadhuis te Middelburg", "Iets over de oude baksteenen met verheven beeldwerk, voorhanden in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" en "Iets aangaande het wapen, de Keizerlijke kroon boven hetzelve, en de zegels der stad Middelburg"; deel II: "Tweede verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten, voorgedragen op de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 5 april 1854", door C.A. Rethaan Macaré"; V, 78 & 71 p. Achterplat deel I ontbreekt. Ruggen beide delen enigszins beschadigd. Bandjes iets beduimeld. Etiketje op de voorplatten. [33645]

€ 45,00

Veldkamp, Albert J.. In het kielzog van Willem Barentsz; met het expeditieschip "Plancius" naar het hoge Noorden. Vlissingen; 1996; uitgeverij ADZ; linnen met stofomslag; ill. in zwart wit; 215 p. Keurig exemplaar. [28573]

€ 10,00

Tooley, R.V., Bricker, Charles & Roe Crone, Gerald. Geschiedenis van de cartografie. Alphen aan den Rijn; 1985; Atrium; harde kaft met stofomslag; 4o; de tekst wordt ondersteund door meer dan 350 ill., waaronder zorgvuldig gereproduceerde kaarten, portretten an beroemde ontdekkingreizigers en kaartenmakers, fraaie titelpagina's en titelbladversieringen van contemporaine publicaties; register; Nederlandstalige-editie; 275 p. Keurig exemplaar. [30034]

€ 19,00

Te Rangi Hiroa (Peter H. Buck). An introduction to Polynesian anthropology. Bulletin 187. Honolulu; 1945; Bernice P. Bishop Museum; softcover; 1 map; index; 133 pp. Inscription on verso frontcover. [30757]

€ 20,00

Taviani, Paolo Emilio. The voyages of Columbus. The great discovery. Vol. 1 and 2. Novara; 1991; Istituto Geografico De Agostini; numerous ills. in b&w and in colour; translated by Marc A. Beckwith and Luciano F. Farina; stamped cloth with dustjacket in cloth slip cover; 24,5x35 cm.; 264, 342 pp. A very fine copy. As new! [17885]

€ 96,00

Stanley, Henry M. & Livingstone, D. & C.. Livingstone, Stanley du Zambèze au Tanganyika 1858-1872. Édition établie. N.pl.; 1959; Club des Libraires de France; cloth; reprod. maps and engravings (some folding) in b&w, taken from the original editions ("Narrative of an Expedition to the Zambesi and its Tributaries, by David and Charles Livingstone" and "How I found Livingstone", by Henry Morton Stanley; French text, translation by H. Loreau; no. 3,544 of 4,000 numbered copies; 477 pp. + notes. Facsimile edition. Spine discoloured. [22468]

€ 12,00

Siebold, Werner. Ein Deutscher gewinnt Japans Herz; Lebensroman des Japanforschers Phillip Franz v. Siebold, 1796-1866. Leipzig; 1943; v. Hase & Koehler/ Verlag; hardcover, with decor. boards; ca. 13x18,5 cm.; 307 pp. Cover slightly finger-soiled and some small, faint, stains. [26015]

€ 18,00

Ruiters, D. & S. Brun & S.P. L'Honoré Naber. Toortse der Zee-Vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624). Met een kaart. 's-Gravenhage; 1913; Martinus Nijhoff; Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, deel VI; goudgestempelde linnen band; Toortse der Zee-Vaert LI, 94 p. en Samuel Brun's Schiffarten X, 112 p. Goed exemplaar. [17456]

€ 119,00

Rietstap, J.B.. Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald. Leiden; n.d. (ca. 1880); van den Heuvell & van Santen; giltprinted cloth; frontispiece with chromolithograph; (5) 312 with register. Comprising the voyages by Dr. E.K. Kane to the North Pole regions, voyages in the United States and Canada and voyages in South and Central America. Leaves rather foxed (margins mainly) and slightly bubbled. Cover occasionally worn along extremities, and first endpaper with tipped in certificate on good behaviour by a pupil. [23301]

€ 80,00

Ralegh, Sir Walter. The discoverie of the large and bewtiful Empire of Guiana. London; 1928; Argonaut Press's 5th edition; edited from the original text, with introduction, notes and appendixes of hitherto unpublished documents by V.T. Harlow; 2 folded maps and 1 portrait; half vellum; CVI, 182 pp. Limited edition. No. 311 of 975 copies. Or. woodcut on title page by William Monk. Uncut copy. [12730]

€ 125,00

Posthumus Meyjes, R.. De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magalhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617. Amsterdam; 1952; J.H. de Bussy; goudbedrukt linnen; 8vo; bevat het journaal der reis van 1614/7, overgenomen uit "den Oost ende West-Indische Spiegel"; meest uitslaande, platen en kaarten; persoonsregister; XXXIX, 239 p. 2 Bladzijden los in de band. Ex libris aan de binnenkant van de band. [28084]

€ 10,00

Piccioli, Angelo. Die magische Pforte der Sahara. Hamburg; 1941; Verlag Broschek & Co.; cloth, sewn binding; 8vo; 24 plates in b&w; illustrated endpapers with drawn map of Libya and its surroundings; XV, 304 pp. Stamps on endpaper of the Ortskommandantur & the Nationalsoz. Deutsche Arbeiterspartei, Kreis Schlochau. With dedication, in ink: "In treuer Verbundenheit mit unserem Soldaten von den Frauen der Frauenschaft". [26587]

€ 14,00
Paesie,Ruud.

Paesie,Ruud. Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal. Amsterdam; 2002; de Bataafsche Leeuw; harde kaft met stofomslag; 4to; ill. meest in zwart wit; register van persoonsnamen; register van scheepsnamen; 237 p. Uitstekend exemplaar. [33738]

€ 22,00

Ottsen, Hendrik & J.W. IJzerman. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd. Eerste deel: Tochten naar het Noorden 1652-1686. Met 3 kaarten en 9 platen. Tweede deel: Tochten naar het Noorden 1686-1806. Met een kaart en 12 platen. Derde deel: Tochten langs de Z.O.-Kust en naar het Oosten 1670-1752. Met 6 kaarten en 8 platen. Vierde deel: Tochten in het Kafferland 1776-1805. Met 1 kaart en 13 platen. 's-Gravenhage; deel 1, 2, 3: fotomechanische herdruk 1976; deel 4:1932; Martinus Nijhoff; deel:1, 2, 3 & 4 uitgegeven door E.C. Godée Molsbergen; deel 3:met inleiding van R. Posthumus Meyes; werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging; deel XI, XII, XX, XXVI; deel 1: 3 uitvouwbare kaarten; deel 2: 1 uitv. kaart; deel 3: 3 uitv. kaarten; deel 4: 1 uitv. kaart; goud- en blindgestempelde linnen band; 17x25 cm.; 254, 306, 368, 366 p. Vlekje op rug deel 3. Deel 4: hoeken vertonen lichte slijtage, schutbladen verkleurd, stempel op schutblad en titelpagina. [17493]

€ 139,00

Ossendowski, F.. In de wildernissen van Azië. 's-Gravenhage; 1926; H.P. Leopold's Uitgeversmij.; in coop. with L. Stanton Palen; Dutch adaptation by T. Easton; map; cloth, black, red stamped; 234 pp. Endpapers discoloured. [14018]

€ 10,00

Oss, F.van (translater). Christoffel Columbus en de Ontdekking der Nieuwe Wereld. Brugge / Amsterdam; 1892; Desclée, De Brouwer & Cie / G. Borg; translated from french by F. van Oss; preface by J.W. Brouwers; ills. in b&w; 1 map in colour; gilt and blind stamped cloth; 16x24 cm.; 194 pp. Cloth showes traces of wear. Stamp on endpaper. [17888]

€ 19,00
No name..
No name..
No name..
No name..

No name.. An abridgment of Captain Cook's last voyage, performed in the years 1776, 1777, 1778, 1779. and 1780, for making discoveries in the northern Hemispere, By order of His Majesty. Extracted from the Quarto Edition, in Three Volumes. London; 1794; C. and G. Kearsley. One folded and 7 fullpage copper engravings. Half leather with marbled boards; XXIV, 442, (18) pp. Top of spine repaired. Boards slightly worn. Plates stained. Map is lacking. [23353]

€ 240,00

Nieuhof, Joan. 'Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer van China'; waarin de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657, zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden; beneffens een naukeurige beschryving der Sineesche steden, dorpen, regeering, wetenschappen, hantwerken, zeden, godsdiensten, gebouwen, drachten, schepen, bergen, gewassen, dieren, &c. en oorlogen tegen de Tarters. Franeker; 1991; van Wijnen; kunstleer; facsimile-editie naar de eerste druk uit 1665; deel III uit de reeks 'Hoogtepunten der Maritieme Geschiedschrijving'; met 150 afbeeldingen, waaronder één uitvouwbare kaart; gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren; (12) 258 (9) p. Inclusief bijlage, 6 p., door Leonard Blussé. [20545]

€ 64,00

Meijer, J. en Ferrari, F.. Suriname, volk en geschiedenis; cultuur-historisch leesboek voor het Mulo en de lagere klassen van A.M.S. en Kweekschool. Paramaribo; 1955; C. Kersten en Co.; softcover; 143 p. Band verkleurd en wat kleine vlekjes. Hoekjes band een ietsje opgekruld, rug licht beschadigd. [23461]

€ 12,00

Lafeber, C.V.. Pelgrims, kruisvaarders, handelaars en wereldreizigers in de Middeleeuwen, 1050-1350. Goirle; 1997; eigen beheer; zachte kaft; 330 p. [29689]

€ 17,00

Hedin, S.. De groote karavaan; de Zweedsch-Duitsch-Chineesche ontdekkingsreis door de Gobi-woestijn, 1927-1928. Amsterdam; 1929; Uitgevers-Mij. Elsevier; transl. by A.W. Briejèr-Leopold; ills., 2 in colour; cloth, gilt stamped; VI, 332 pp. Owner's entry on first endpaper. [12365]

€ 10,00
Gram, Johan.
Gram, Johan.

Gram, Johan. Door Afrika's wildernissen. Dr. Carl Peters' tocht. Van Kikuyu naar Uganda. Leiden; z.j. (ca. 1895); A.W. Sijthoff; goudbedrukte en gedecoreerde linnen band; 8vo; ill. in zwart wit; 188 p. Band met lichte slijtagesporen. Binnenwerk met hier en daar reparaties op de naad. [32263]

€ 24,00

Graaf, H.J. de. De reis van Z.M. "de Vlieg", commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808, deel II: Q.M.R. Ver Huell, "Mijne eerste zeereis". 's-Gravenhage; 1976; Martinus Nijhoff; linnen; ingenaaid; uitgave van de Linschoten Vereeniging; enkele ill. in kleur; register; XV, 38, 417 p. Met o.a. een voorrede in zowel het Nederlands als Portugees en een korte levensschets van Q.M.R. Ver Huell. 1 Deel, van 2. Band met wat kleine vlekjes. [26661]

€ 30,00