Loading...

Onderwijs

Resultaten 1 - 24 van 175
Zwiers, L..
Zwiers, L..
Zwiers, L..
Zwiers, L..

Zwiers, L.. Houtconstructies. Burgerlijke bouwkunde. Handboek voor Ambachtslieden, Onderbazen, Opzichters en A.S. Architecten. Amsterdam; 1907; Van Mantgem & De Does; 1019 ills. ; 571, (5) p. Cloth showes traces of wear. Spine partly restored. Inside good. Band met slijtageplekken. Rug gedeeltelijk los. Binnenwerk in goede staat. [18550]

€ 85,00

Zondervan, Henri. Insulinde in woord en beeld; rijstbouw- Java. Groningen; z.j. (ca. 1925); J.B. Wolters; halflinnen; ill. in zwart wit; uitgave bij schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs, dit betreft de afzonderlijke geïllustreerde toelichting; 35 p. Stempeltje op titelblad en schutblad, bladzijden hier en daar roestvlekkig. Voorplat hier en daar wat vaag gevlekt. [23133]

€ 10,00

Zondervan, Henri. Insulinde in woord en beeld; de steile Zuidkust. Groningen; z.j. (ca. 1925); J.B. Wolters; halflinnen; ill. in zwart wit; uitgave bij schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs, dit betreft de afzonderlijke geïllustreerde toelichting; 32 p. Stempeltje op titelblad en schutblad, voorplat met een enkel klein vlekje. [23134]

€ 10,00

Zondervan, Henri. Insulinde in woord en beeld; het lage Noorderstrand. Groningen; z.j. (ca. 1925); J.B. Wolters; halflinnen; ill. in zwart wit; uitgave bij schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs, dit betreft de afzonderlijke geïllustreerde toelichting; 32 p. Stempeltje op titelblad, bladzijden hier en daar roestvlekkig. [23131]

€ 10,00

Zondervan, Henri. Insulinde in woord en beeld; tabaksbouw in Deli- Sumatra. Groningen; z.j. (ca. 1925); J.B. Wolters; halflinnen; ill. in zwart wit; uitgave bij schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs, dit betreft de afzonderlijke geïllustreerde toelichting; 35 p. Stempeltje op titelblad en schutblad, bandje licht verkleurd en wat kleine vage roestvlekjes. [23135]

€ 10,00
31829
31829a
31829b
31829c

Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland. Middelburg; 1777-1792; Jan Dane, P. Gillesen en W.A. Keel en Comp. Complete set in 15 delen met 2 uitslaande handgekleurde kaartjes van Zeeland, 2 uitslaande plattegronden van Middelburg en talrijke andere illustraties waaronder een gravure van de Middelburgse synagoge en gravures van de toen bestaande kerken in Middelburg. Het laatste deel (1791/1792) is in 1 bandje uitgeven. De bandjes van de almanakken zijn uniform in de oorspronkelijke oranje, (en 2 groene) kartonnen bandjes met titel en wapen van Zeeland op het voorplat. Deze aantrekkelijke set is zelden compleet te vinden en wordt aangeboden in een speciaal voor deze boekjes gemaakt boekenrekje. In deze almanakjes wordt op speelse wijze, in vraag-en-antwoord-spel de geschiedenis van Zeeland behandeld. Bijzonder is de afbeelding van de synagoge in Middelburg, de enige bekende afbeelding van deze synagoge in de 18e eeuw! [31829]

€ 2900,00

Woltjer, J., Sicking, L.J., Snijders, Herman, e.a.. Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland. Groningen; 1910; J.B. Wolters; linnen zonder stofomslag; met tabellen en statistieken; (11) 411 p. + advertenties. Band en rug verkleurd en smoezelig. Pagina's hier en daar roestvlekkig. [21529]

€ 25,00

Wissel, A.. Regen en Zonneschijn. Terneuzen; 1978; drukkerij/ uitgeverij van Aken; hardcover met stofomslag; ingenaaid; 8vo; ill. in zwart wit; 215 p. Autobiografisch relaas van de Zaamslagse landarbeiderszoon A. Wissel. Stofomslag enigszins beschadigd en aan de boven- en onderzijde gerepareerd met plakband. [25992]

€ 9,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt. Amsterdam; 1825; Johannes van der Hey en Zoon; zachte kaft; 10,5x16 cm.; VIII, 112 p. Enigszins losjes in de band. Stempeltjes op franse titelpagina. Onderzijde rug met klein scheurtje. [28137]

€ 90,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling. Zutphen; 1829; H.C.A. Thieme; 4th increased and renewed ed.; 8 folding maps, contemp. coloured; 1 folding table; half leather, marbled boards; 10,5x15,5 cm.; 292 pp. Rare! Leather and boards are showing traces of wear. Top op titlepage missing, restored and completed with missing text (erasable). Little repair on backside of first map. Maps and colouring in good shape. [18796]

€ 275,00

Wermer, F.E. en Praag, H. van. Van leunstoel tot leerstoel; gedachten en gegevens over instructieve televisie. Alphen aan den Rijn; 1973; Samsom; softcover; met tabellen; 136 p. Naam vorige eigenaar en datum op voorste schutblad. Rug en bovenzijde band iets verkleurd. [21702]

€ 12,00

Welsem, J.W.A. van & Backer, C.A.. Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen. Weltevreden; 1918; N.V. Boekhandel Visser & Co.; halflinnen; 2e, vermeerderde en verbeterde druk; ill. in zwart wit; register; VIII, 189 p. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorste schutblad ontbreekt. [27747]

€ 14,00
Waterschoot, C. TH. A. van a.o..

Waterschoot, C. TH. A. van a.o.. Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. Oostburg; 1970; softcover;16x22 cm; photo-ills. in b&w.; 57 pp. Fine copy. [18629]

€ 12,00

Warnsinck, J.C.M.. De kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst 1785-1935. Amsterdam; 1935; Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst; linnen met goud bedrukt vignet; ill. in zwart wit en kleur; XIV, 350 p. Met namenregister. Los toegevoegd een kopie uit de knipselkrant en een ingeplakt krantenknipsel aan de binnenkant van de omslag, beide met betrekking tot het onderwerp. Band met enige slijtage, met name langs hoeken en randen. Achterplat met enkele kleine vlekken. [23163]

€ 12,00

Vrijens, J.. Basis voor verantwoord trainen. Gent; 1984; P.V.L.O.; softcover; afb. (foto's, modellen, tabellen) in zwart wit; 380 p. Monografie voor lichamelijke opvoeding nr. 8. Uitgebreid handboek met de nodige visuele en grafische uitleg. Naam in inkt op schutblad, overigens een goed exemplaar. [19400]

€ 10,00
Vries, E.P. de.

Vries, E.P. de. Vijftig jaar bij de tijd. Geschiedenis van de HTS-Vlissingen 1947-1997. Vlissingen; 1997; den Boer de Ruiter; softcover; ill. in zwart wit; lijst van afgestudeerden; 139 p. Goed exemplaar. [33652]

€ 12,00

Vogelaar, A.J. (ed.). Christelijke lagere school 'School met de Bijbel' te Ouddorp 100 jaar. 1885-1985. Sommelsdijk; 1985; Drukkerij Kranse; photo's in z/w; slappe kaft; 15x21 cm.; 88 p. Pagina 40 t/m 48 los in de omslag. [19308]

€ 15,00

Voegler, J.G.. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, tweede stuk: Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak. Van 1365-1574, de Groote School. Middelburg; 1892; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; pp. 204-250. Bandje wat gekarteld langs de randen. Rug vernieuwd met strookje linnen. Niet opengesneden exemplaar. [33978]

€ 20,00

Voegler, J.G.. Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894. Middelburg; 1894; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; overdruk uit het Archief VIIe deel, 2e en 4e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; lijst der curatoren en rectoren; 255 p. Band vernieuwd. [31528]

€ 35,00

Vletter, A. de. Na lange marsch...omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man, na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandse onderwijswereld. Z.pl.; 1955; softcover; 8vo; ill. in zwart wit; 204 p. [26439]

€ 10,00

Visscher, R.. Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; linnen zonder stofomslag; met 3 uitslaande kaarten/ plattegrond en 25 afbeeldingen; (4) 241 pp. Met alfabetisch naam-en zaakregister. Pagina's enigszins verkleurd, enkele bladzijden er terug ingezet. Omslag beduimeld, rug met beschadiging. [20479]

€ 25,00

Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Licha. Honderd jaar lichamelijke opvoeding, 1862-1962; gedenkboek. n.p.; 1962; Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland; ed. by M.C. Bakker, L.D.E.J. Kramer, a.o.; portraits; paper cover; 222 pp. [14859]

€ 10,00

Vereeniging tot het instandhouden en uitbreiden der Electrotechnische School 1901 - 1941. Jubileumboek ter herinnering aan het veertig jarig bestaan der school. Amsterdam; 1940; met zwart/wit afbeeldingen; halflinnen; 102 p. Onderkant rug licht beschadigd. [17680]

€ 11,00
Venette, Nicolaes.
Venette, Nicolaes.
Venette, Nicolaes.

Venette, Nicolaes. Tafereel der huwelyks liefde, Of Verhandelinge over de voortteelinge der menschen. In vier deelen. In 't Nederduitsch vertaelt door emanuel Sinttema. 's Gravenhage; 1728; Isaak Breedveld; vol. I (part I and II): engraved frontispiece and engraved title vignet by C.V. Swindren; portrait of Nic. Venette, 2 full page and 2 folded engravings; 8o; gilt printed leather; XXXVI, 235 pp.; vol. II (part III and IV): engraved title vignet, 4 full page and 3 folded engravings; 8o; half leather; (4), 235 pp. Bindings are different but with same size and both with 5 raised bands. Spine vol. I broken but not loosened. Part IV misbound: pp 193 -235 are the same as part II; that's why last 3 chapters of part IV are lacking. All engravings existing. In spite of these defects an attractive set of this first Dutch edition. [18685]

€ 490,00