Loading...

Onderwijs

Resultaten 73 - 96 van 175

Horn, D. & Gast, S. de. Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste en tweede deel in 1 band. 's-Gravenhage; 1892; Joh. IJkema; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; 2e druk; met 202 en 210 figuren bij de tekst; 271 en 146 p. Rug iets beschadigd en laat enigszins los van de band. Exemplaar iets schuingelezen. [31369]

€ 24,00

Houwink, Roel. Herinneringsalbum aan mijn schooljaren op de Zeister schoolvereeniging, 1 september 1934 tot 9 juni 1939. Zonder plaats; 1934-1939; eigen beheer; linnen bandje met touwbinding; ca. 20x15 cm.; album gevuld met herinneringen, verhalen, anekdotes, tekeningen en foto's; inclusief krantenknipsel uit 1996 over de Zeister school. Rug beschadigd, platten ietsjes bobbelig. [31108]

€ 90,00
IJspeert, C.F..

IJspeert, C.F.. Peladjaran Bahasa Melajoe. Oentoek sekolah boemi poetera. Deel V. Groningen/Batavia; 1947; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij; softcover, geniet; 13,5x18 cm.; tekst in het Maleis; 64 p. Met 2 stempeltjes, op het titelblad en de laatste pagina. [34071]

€ 12,00
IJspeert, C.F..

IJspeert, C.F.. Peladjaran Bahasa Indonesia. Untuk sekolah rendah. Deel 4. Groningen/Batavia; 1949; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij; softcover, geniet; 13,5x18 cm.; ill.; tekst in het Maleis; 96 p. Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. [34070]

€ 12,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Goed exemplaar. [30583]

€ 15,00

Jumelet, S.A.. Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984. Z.pl.; 1985; Culturele Stichting Bruinisse; linnen met stofomslag; afb. in zwart wit; 295 p. Exemplaar met opdracht aan C. Boertien, voormalig Commissaris der Koningin in Zeeland én de toespraak bij het aanbieden van het boek in 1985 (typoscript, bevestigd op de franse titelpagina). Goed exemplaar. [21789]

€ 15,00

K. & R.. Wenken en gegevens bij het militair onderwijs I. Rotterdam; z.j. (ca. 1925); drukkerij v/h "de Maasstad"; zachte, egaal groenkleurige, kaft; 1e oplage van de gewijzigde uitgave; fig.; één uitvouwbare plaat; 117 p. Voorplat met scheurtje en deukje. [26447]

€ 10,00

Kaetterer, O.. Die Schule des Eislaufes. Bern; 1935; Paul Haupt; III Auflage; unter Mitwirkung von E. Keller, Dr. E. Matthias, O. Meier, Sjursen und E. Wechsler; ills. in b&w.; softcover; 13,5x20 cm.; 64 pp. Erasable underlinings in text. Staples foxed. [17887]

€ 10,00
Kloeke, W..

Kloeke, W.. Notitie-atlas der geheele aarde. Zwolle; 1915; Uitgevers-Mij W.E.J. Tjeenk Willink; 7th ed.; in portfolio, halfcloth, cardboard. Very rare! Complete set. Portfolio discoloured; w. little stamp and little sticker. [15304]

€ 60,00
Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D..
Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D..
Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D..

Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D.. School en studie. Maandschrift voor Opvoeding en Onderwijs. Zevende en elfde jaargang (1885 en 1889). Tiel; 1885-1889; D. Mijs; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; IV, 392, 112 & 384, 192 p. Banden met hele lichte gebruikssporen. [33272]

€ 24,00

Kollewijn. Kollewijn's Kleio Algemeene Wereldgeschiedenis in Schetsen en Verhalen voor huis en school. De Oudheid. Arnhem / Nijmegen; n.d.; Gebr. E. & M. Cohen; 3th ed.; ills. in b&w.; illustrated cloth; 14,5x20 cm.; 523 pp. Fine copy. Cover shows traces of wear at corners. [18460]

€ 15,00

Kollewijn. Kollewijn's Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis in Schetsen en Verhalen voor huis en school. N.Tijd - Fr. Omwentel. Nieuwe Geschiedenis. Amsterdam; n.d.; Gebr. E. & M. Cohen; 4th ed.; ills. in b&w.; illustrated cloth; 14,5x20 cm.; 510 pp. Fine copy. Traces of wear at spine. [18458]

€ 10,00
Koot, A..
Koot, A..

Koot, A.. Dierkunde. Plaat XXII. Litho ca. 1860. Serie watervogels, getekend door A. Koot, gelithografeerd door Emrik & Binger, Haarlem; uitgegeven door C.L. Brinkman te Amsterdam op stevig karton. Afmeting: 62 X 48 cm. Bij vier van de acht afgebeelde vogels zijn de namen er in fraai handschrift bijgeschreven. Dit zijn de; Trapgans, Kiviet, Flamingo en de Waterhoen. [21890]

€ 60,00
Koot, A..
Koot, A..

Koot, A.. Dierkunde. Plaat XXIII. Litho ca. 1860. Serie watervogels, getekend door A. Koot, gelithografeerd door Emrik & Binger, Haarlem; uitgegeven door C.L. Brinkman te Amsterdam op stevig karton. Afmeting: 62 X 48 cm. Afgebeeld zijn o.a.: Zeemeeuw, Pelikaan, Stormvogel, Fuut, Fregatvogel, Papegaaiduiker. De namen van de vogels zij er in fraai handschrift bijgeschreven. [21855]

€ 60,00
Koot, A..
Koot, A..

Koot, A.. Dierkunde. Plaat XX. Litho ca. 1860. Getekend door A. Koot, gelithografeerd door Emrik & Binger, Haarlem; uitgegeven door C.L. Brinkman te Amsterdam op stevig karton. Afmeting: 62 X 48 cm. Bij de afgebeelde dieren zijn de namen er in fraai handschrift bijgeschreven. Dit zijn oa.: Groenspecht, Ara-papagaai, Gewone Patrijs, Kwartel, Trekduif en de Korhoen. [21894]

€ 35,00

Labberté, L.D.. Knotsoefeningen voor middelbare scholen en turnvereenigingen. Rotterdam; z.j. (ca. 1899); Nijgh en van Ditmar; halfleer; met 60 figuren in zwart wit; 71 p. Zeldzaam! Omslag wat verkleurd en een klein stempeltje op de titelpagina. [19805]

€ 24,00

Lambert, M.. Comment le jeune Henri apprit a connaître Dieu. Histoire morale et amusante, composée pour les enfans. Paris; 1834; Lehuby. Sixième Edition. Engraved frontispiece; titlepage with engraving and two other engravings. Part of page 26 missing with loss of some words. Half leather with marbled boards; XVI, 176 pp. One page damaged with loss of text. [33217]

€ 70,00

Land, Jentine. Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van VMBO-leerlingen. Delft; 2009; Eburon; softcover; fig.; met een summary in English; 243 p. Stichting Lezen Reeks nr. 13. [28088]

€ 11,00
24031

Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray; kaveltje bestaande uit 3 items, "Op den langsten dag van 1851", "Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen, reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray" en een brief uit 1935 van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, opvoedingskolonie voor jongens, gericht aan de secretaris voor de voogdijraad te Middelburg. Eefde; ca. 1930; informatieve, van illustraties voorziene brochure, boekje met reglementen en brief; brochure ongepagineerd met ill. in zwart wit, reglementen 24 p.; getypte brief, alleen verso. Brochure met lichte knik en platten iets beduimeld. [24031]

€ 38,00

Langedijk, D.. Bibliographie van den schoolstrijd, 1795-1920. 's-Gravenhage; 1931; Dr. Abraham Kuyper Stichting & den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel; linnen met goudopdruk; XIV, 368 p. Goed exemplaar. [24371]

€ 14,00
Liechtenstern, Th. von & Lange, Henry.
Liechtenstern, Th. von & Lange, Henry.
Liechtenstern, Th. von & Lange, Henry.
Liechtenstern, Th. von & Lange, Henry.
Liechtenstern, Th. von & Lange, Henry.

Liechtenstern, Th. von & Lange, Henry. Th. von Liechtenstern und Henry Lange's Schul-Atlas zum Unterricht in der Erdkunde. Für den gebrauch der oberen Klassen der Lehranstalten. In 45 Karten. Braunschweig; 1875; Verlag von George Westermann; halfcloth with marbled boards; 27th edition; 45 steelengraved maps, in colour; revised edition by Henry Lange; n.pp. Renewed cover. Title page and foreword with waterstain. [30213]

€ 50,00

Luckow, E.. Praktisches Hilfsbuch für den Unterricht in den Leibesübungen an Volks- und Höheren Mädchenschulen (Turnen, Spielen, Schwimmen, Wandern); systematisch zusammengestellt und nach Klassen geordnet. Berlin; 1911; Weidmannsche Buchhandlung; fig., ill.; cloth; 450 pp. [14770]

€ 15,00

Luinge, A. & Stegeman, B.. "Nederland en Indië"; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der lagere school. Groningen; 1927; P. Noordhoff; zachte kaft; achtste druk; kaarten in kleur; n.p. Rug beschadigd, platten laten hierdoor enigszins los. [24034]

€ 18,00
Lunsingh Scheurleer, Th.H. & Posthumus Meyjes, G.H.M. (ed.).

Lunsingh Scheurleer, Th.H. & Posthumus Meyjes, G.H.M. (ed.). Leiden University in the Seventeenth Century; an exchange of learning. Leiden; 1975; Universitaire Pers/ E.J. Brill; hardcover with dust jacket; sewn binding; 4o; ills. in b&w; general index; list of abbreviations; (8) 496 pp. Dust jacket worn along extremities. [26167]

€ 18,00