Loading...

Onderwijs

Resultaten 49 - 72 van 175

Dopter (Ed.). Atlas. 8 Puzzles. Paris; no date (ca. 1840); Dopter. 8 puzzles (28,5 x 38 cm each); handcoloured lithogrraphs on wood in marbled cardboard box: Mappe-monde en deux hémisphères, La France divisée en départemens, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique septentrionale, l'Amérique méridionale, l'Asie et l'Océanie. Some very small pieces repaired; map of Asia partly waterstained. Overall in very good condition. [31841]

€ 1800,00

Duinker, A.. Claude de Sainte-Marthe, prêtre et confesseur de Port-Royal; essai biographique. Haarlem; 1932; H.D. Tjeenk Willink; hardcover; frontispiece with portrait of Claude de Sainte-Marthe; thesis; genealogical chart; VIII, 171 pp. [27994]

€ 11,00

Ecama, C. Nieuwe andwoorden op de rekenkundige vraagen van H. Aneae, voorkomende in deszelfs Rekenboek voor de Nederlandsche Jeugd. Leyden, Deventer en Groningen; 1804; D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange, J.Oomkens en Zoon, W. Zuidema, J.H. Bolt, L. Bolt en R.J. Schierbeek. Vernieuwde halflinnen band met germarmerde platten; (2), 105, (30) p. Bladzijden vochtvlekkig aan de buitenzijde. [31799]

€ 120,00
25264

Een Bataksch Dorp. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25264]

€ 75,00
25265

Een Dajaksche Kampong. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25265]

€ 75,00

Encyclopedie voor ouders. In 6 delen. Utrecht, Antwerpen; 1951 - 1953; W. de Haan, De Sikkel; with numerous b&w illustrations; original hard cover; each volume appr. 250 pp. Good copies. [16795]

€ 17,00
Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B..

Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B.. De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Groningen; 1927; P. Noordhoff; softcover; lithographed maps in colour; Koeman: Enne A1; 22x27,5 cm. Spine badly damaged, but holding well. Cover mended along spine, occasional small tears along extremities. Owner's entry on title page. [24282]

€ 50,00

Feikema, R.W. De totstandkoming van de Schoolwet van Kappeyne; bijdrage tot de kennis van de parlementaire geschiedenis van Nederland. Amsterdam; 1929; H.J. Paris; prfs. Un. van Amsterdam; 167 pp. Separate propositions. Underlined with pencil. Stained. [8685]

€ 10,00
Funke, C.P..

Funke, C.P.. Handboek van welgemanierdheid en zedelijkheid en karakterschetsen, vooral ten dienste der jongelingschap. Eén deel (van twee). Dit betreft het eerste deel. Nijmegen; 1832; J.F. Thieme; zachte kaft; 2e druk; vertaald door Gerard Bruining; VIII, 182 p. Zéér zeldzame uitgave. Vernieuwde band, met gebruik van oud gemarmerd papier. Enkele bladzijden met kleine reparatie aan de hoekjes. Onafgesneden exemplaar. [25275]

€ 150,00

Gedenkboek van 'Hou en Trouw'. Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan der vereeniging; 1925; ills. in z/w.; goud/blindgestempelde band; 23x28,5 cm.; 253 p. Mooi exemplaar. Incl. 3 bijlagen. [18281]

€ 14,00
Geelhoed, Diederik.
Geelhoed, Diederik.
Geelhoed, Diederik.

Geelhoed, Diederik. Onderwijs in de behandelingder hemel globe. Kunnende strekken tot een eerste leerboek in de sterrekunde. Dordrecht; 1826; Blussé en van Braam. Met 1 gravure van JC Bendorp. Gekartonneerd; XXIV, 271 p. Karton met (nieuw) gemarmerd papier. Interieur gedeeltelijk met vochtvlekken. Zeldzaam educatief boek over de sterrenhemel. [32687]

€ 350,00

Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932; gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs samengesteld door de Commissie tot redactie. Amsterdam; 1932; Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger); forew. by P. Scholten; introd. by H. van der Byll; ill., tables, graphic; cloth, gilt stamped; XVIII, 690 pp. [13109]

€ 16,00
18153

Geschiedkundige atlas van Nederland, in zestien kaarten, met toelichtenden tekst. Amsterdam; circa 1880; C.L. Brinkman; met 16 originele litho's grotendeels gekleurd (2 ongekleurd); in originele omslag; met 8 tekstpagina's + kaarten. Nietjes roestig. Vouw rechts onder (in marge). Litho's in goede staat. [18153]

€ 19,00

Gieben, A.Th.. Stijl en ornamentenleer. Eerste deel. Een serie schetsen, met bijbehorende tekst, ten dienste van studerenden voor het examen vakbekwaamheid in het schilderen. Koog aan de Zaan; z.j. (ca. 1950); P. Out; ringband met gekartonneerde platten; 49 Romeins genummerde platen met voorbeelden van verschillende stijlen en ornamenten; met bijbehorende tekst; ongepagineerd. Voor- en achterplat met oefenwerk vorige eigenaar in pen. Overigens wat geringe gebruikssporen. [31384]

€ 20,00

Gottwald, Eckart & Mette, Norbert (ed.). Religionsunterricht interreligiös; Hermeneutische und didaktische Erschliessungen; Festschrift für Folkert Rickers zum 65. Geburtstag. Neukirchen-Vluyn; 2003; Neukirchener Verlag; paperback edition; 244 pp. Fine copy. [24667]

€ 20,00

Groenevelt, B.J.. Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Tweede Serie). Hardinxveld; circa 1892; B.D.K. Busé; met 88 tekenvoorbeelden; in originele omslag; 3, 16 p. [18151]

€ 18,00

Groenevelt, B.J.. Het eerste teekenonderwijs in de lagere school. Hardinxveld; circa 1890; B.D.K. Busé; met 135 tekenvoorbeelden; met originele omslag; 2, 16 p. [18150]

€ 10,00

Groenevelt, B.J.. Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Derde Serie). Hardinxveld; circa 1893; B.D.K. Busé; met 68 tekenvoorbeelden; in originele omslag; 3, 32 p. [18152]

€ 10,00

Groot, Alice de. Supervisie en werkbegeleiding in het onderwijs. Groningen; 1996; Wolters-Noordhoff; softcover; fig.; 206 p. Supervisie richt zich op integratie van persoon en beroep, theorie en praktijk, ideaal en werkelijkheid, verstand en gevoel. Rechter benedenhoekje voorplat met vouw, naam vorige eigenaar op schutblad. [26360]

€ 17,50

Grossmann, Karin. Doe meer met Lego; het spel in de ontwikkelingsstadia van het kind. Helmond/ Antwerpen; z.j. (ca. 1974); uitgeverij Helmond/ Standaard uitgeverij; gekartonneerd; geïllustreerd met 205 afbeeldingen in kleur; 160 p. Naam, in inkt, op voorste schutblad. [22249]

€ 10,00

Gulik, D. van. De electrische stroom en zijne toepassingen; beknopt leerboek ten dienste van het landbouwonderwijs en voor zelfstudie. Groningen, Den Haag; 1925; J.B. Wolters uitgeversmij.; linnen; 75 fig. en 3 tab. in zwart wit; 117 (6) p. In goede staat. [23091]

€ 10,00

Harmsen, W.L., and C. Zee. Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding. Middelburg; 1950; Fa. G.W. den Boer; ill., fig., tables; cloth; XII, 277 pp. [12723]

€ 25,00

Heijdeman, W.J. (sam.). Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School "Amsterdam" (tevens kweekschool voor machinisten), 1878-1928. Amsterdam; 1928; goudbedrukt linnen; ill. in zwart wit; no. 51 van (?) exemplaren; 115 p. Band met lichte gebruiks- en slijtagespoortjes. [24438]

€ 10,00

Hill, M.. Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen. Bewerkt aan de Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam. I-III:1. Rotterdam; 1866-1884; resp. Hendrik Altmann, Inr. v. Doofstommen-onderwijs; soft paper covers; resp. XII, 63, 94, [IV], 98 pp. Vol. I: 2nd, rev. ed., 1884. Vol. II: spine loosened. Vol. III: spine torn. [14247]

€ 35,00