Loading...

Onderwijs

Resultaten 145 - 168 van 175

Toorenburg, Carmen C. van & Gils, Marianne van. Honoris Causa; ereleden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Den Haag; 1992; Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten; linnen met boekschroeven; oblong; ill. in zwart wit; een keur aan ereleden, voornamelijk voortkomend uit de discipline der beeldende kunsten, worden geportretteerd; o.a. Marc Chagall, Piet Zwart, W.H. Gispen, Willem de Kooning, Alexander Calder, Mary Quant, Sheila Hicks, e.a.; ongepagineerd. [26900]

€ 45,00

Toorn, A. van der. "Te doen onderwijzen". Vijftig jaar scholen Gereformeerde gemeente Middelburg. Z.pl.; 1976; harde kaft; 8vo; ill. in zwart wit; 99 p. [26680]

€ 14,00

Tuyll Van Serooskerken, M. Baronesse van. De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas Du Fossé. Haarlem; 1929; H.D.Tjeenk Willink&Zoon; ills. in b&w.; gilt stamped leather; 16,5x22 cm.; 460 pp. Very fine copy! Luxury edition.Occasional foxing pp. [18205]

€ 17,00

Unger, W.S., Westendorp Boerma, J.J. & Fortgens, H.W.. Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1955. Middelburg; 1955; N.V. Boekdrukkerij en binderij J.C. & W. Altorffer; softcover; inhoud: "Verslag over 1954/55", "De steden van Zeeland", door W.S. Unger en J.J. Westendorp Boerma, "De Latijnse scholen te Zierikzee, Brouwershaven en Tolen", door H.W. Fortgens; enkele ill.; XIV, 86 p. Goed exemplaar. [34006]

€ 10,00

Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1897. Utrecht; 1897; J. van Druten; uitgave van het Utrechtsche Studenten-Corps; goudbedrukt linnen; ill. in zwart wit; VIII, 436 p. Met o.a. de namen en adressen der leden van het Utrechtsche Studenten-Corps. Band opnieuw vastgezet, tevens wat lichte slijtage, met name aan hoeken en randen [22912]

€ 12,00

Vahrenkamp, W.E. and Verhoeff, H.. De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek. Voorburg; 1940; Vahrenkamp; met tabellen; in linnen; I-29 p.; II-43 p.; III-155 p.; IV-30 p.; V-119 p.; VI-125 p. Alle 6 afdeelingen in 1 band. Linnen band beschadigd/gerepareerd op de sneden met een strookje linnen. [17879]

€ 15,00

Veelo, A. van. Gids bij het Godsdienstonderwijs voor Huisgezin en Catechisatie. Rotterdam; zonder jaar (ca. 1900); J.H. Dunk; zachte kaft; ca. 10x17 cm.; 88 p. Ruggetje aan boven- en onderzijde iets beschadigd. Overigens wat hele lichte gebruiks/slijtagesporen. [32487]

€ 10,00
Venette, Nicolaes.
Venette, Nicolaes.
Venette, Nicolaes.

Venette, Nicolaes. Tafereel der huwelyks liefde, Of Verhandelinge over de voortteelinge der menschen. In vier deelen. In 't Nederduitsch vertaelt door emanuel Sinttema. 's Gravenhage; 1728; Isaak Breedveld; vol. I (part I and II): engraved frontispiece and engraved title vignet by C.V. Swindren; portrait of Nic. Venette, 2 full page and 2 folded engravings; 8o; gilt printed leather; XXXVI, 235 pp.; vol. II (part III and IV): engraved title vignet, 4 full page and 3 folded engravings; 8o; half leather; (4), 235 pp. Bindings are different but with same size and both with 5 raised bands. Spine vol. I broken but not loosened. Part IV misbound: pp 193 -235 are the same as part II; that's why last 3 chapters of part IV are lacking. All engravings existing. In spite of these defects an attractive set of this first Dutch edition. [18685]

€ 490,00

Vereeniging tot het instandhouden en uitbreiden der Electrotechnische School 1901 - 1941. Jubileumboek ter herinnering aan het veertig jarig bestaan der school. Amsterdam; 1940; met zwart/wit afbeeldingen; halflinnen; 102 p. Onderkant rug licht beschadigd. [17680]

€ 11,00

Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Licha. Honderd jaar lichamelijke opvoeding, 1862-1962; gedenkboek. n.p.; 1962; Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland; ed. by M.C. Bakker, L.D.E.J. Kramer, a.o.; portraits; paper cover; 222 pp. [14859]

€ 10,00

Visscher, R.. Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; linnen zonder stofomslag; met 3 uitslaande kaarten/ plattegrond en 25 afbeeldingen; (4) 241 pp. Met alfabetisch naam-en zaakregister. Pagina's enigszins verkleurd, enkele bladzijden er terug ingezet. Omslag beduimeld, rug met beschadiging. [20479]

€ 25,00

Vletter, A. de. Na lange marsch...omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man, na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandse onderwijswereld. Z.pl.; 1955; softcover; 8vo; ill. in zwart wit; 204 p. [26439]

€ 10,00

Voegler, J.G.. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, tweede stuk: Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak. Van 1365-1574, de Groote School. Middelburg; 1892; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; pp. 204-250. Bandje wat gekarteld langs de randen. Rug vernieuwd met strookje linnen. Niet opengesneden exemplaar. [33978]

€ 20,00

Voegler, J.G.. Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894. Middelburg; 1894; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; overdruk uit het Archief VIIe deel, 2e en 4e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; lijst der curatoren en rectoren; 255 p. Band vernieuwd. [31528]

€ 35,00

Vogelaar, A.J. (ed.). Christelijke lagere school 'School met de Bijbel' te Ouddorp 100 jaar. 1885-1985. Sommelsdijk; 1985; Drukkerij Kranse; photo's in z/w; slappe kaft; 15x21 cm.; 88 p. Pagina 40 t/m 48 los in de omslag. [19308]

€ 15,00
Vries, E.P. de.

Vries, E.P. de. Vijftig jaar bij de tijd. Geschiedenis van de HTS-Vlissingen 1947-1997. Vlissingen; 1997; den Boer de Ruiter; softcover; ill. in zwart wit; lijst van afgestudeerden; 139 p. Goed exemplaar. [33652]

€ 12,00

Vrijens, J.. Basis voor verantwoord trainen. Gent; 1984; P.V.L.O.; softcover; afb. (foto's, modellen, tabellen) in zwart wit; 380 p. Monografie voor lichamelijke opvoeding nr. 8. Uitgebreid handboek met de nodige visuele en grafische uitleg. Naam in inkt op schutblad, overigens een goed exemplaar. [19400]

€ 10,00

Warnsinck, J.C.M.. De kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst 1785-1935. Amsterdam; 1935; Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst; linnen met goud bedrukt vignet; ill. in zwart wit en kleur; XIV, 350 p. Met namenregister. Los toegevoegd een kopie uit de knipselkrant en een ingeplakt krantenknipsel aan de binnenkant van de omslag, beide met betrekking tot het onderwerp. Band met enige slijtage, met name langs hoeken en randen. Achterplat met enkele kleine vlekken. [23163]

€ 12,00
Waterschoot, C. TH. A. van a.o..

Waterschoot, C. TH. A. van a.o.. Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. Oostburg; 1970; softcover;16x22 cm; photo-ills. in b&w.; 57 pp. Fine copy. [18629]

€ 12,00

Welsem, J.W.A. van & Backer, C.A.. Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen. Weltevreden; 1918; N.V. Boekhandel Visser & Co.; halflinnen; 2e, vermeerderde en verbeterde druk; ill. in zwart wit; register; VIII, 189 p. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorste schutblad ontbreekt. [27747]

€ 14,00

Wermer, F.E. en Praag, H. van. Van leunstoel tot leerstoel; gedachten en gegevens over instructieve televisie. Alphen aan den Rijn; 1973; Samsom; softcover; met tabellen; 136 p. Naam vorige eigenaar en datum op voorste schutblad. Rug en bovenzijde band iets verkleurd. [21702]

€ 12,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling. Zutphen; 1829; H.C.A. Thieme; 4th increased and renewed ed.; 8 folding maps, contemp. coloured; 1 folding table; half leather, marbled boards; 10,5x15,5 cm.; 292 pp. Rare! Leather and boards are showing traces of wear. Top op titlepage missing, restored and completed with missing text (erasable). Little repair on backside of first map. Maps and colouring in good shape. [18796]

€ 275,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt. Amsterdam; 1825; Johannes van der Hey en Zoon; zachte kaft; 10,5x16 cm.; VIII, 112 p. Enigszins losjes in de band. Stempeltjes op franse titelpagina. Onderzijde rug met klein scheurtje. [28137]

€ 90,00

Wissel, A.. Regen en Zonneschijn. Terneuzen; 1978; drukkerij/ uitgeverij van Aken; hardcover met stofomslag; ingenaaid; 8vo; ill. in zwart wit; 215 p. Autobiografisch relaas van de Zaamslagse landarbeiderszoon A. Wissel. Stofomslag enigszins beschadigd en aan de boven- en onderzijde gerepareerd met plakband. [25992]

€ 9,00