Loading...

Education

Results 1 - 24 of 220
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.
Zwart, A.C. de.

Zwart, A.C. de.

Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Zijn leven en heldendaden geschetst in twaalf tafereelen.

Amsterdam; zonder jaar; H. de Hoogh & Co.; zachte kaft; ca. 10x15 cm.; verlucht met 12 steendrukken in kleur; 109 p.

Rug met reparatie.

[36369]

€ 150,00
31829
31829a
31829b
31829c

Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland. Middelburg; 1777-1792; Jan Dane, P. Gillesen en W.A. Keel en Comp. Complete set in 15 delen met 2 uitslaande handgekleurde kaartjes van Zeeland, 2 uitslaande plattegronden van Middelburg en talrijke andere illustraties waaronder een gravure van de Middelburgse synagoge en gravures van de toen bestaande kerken in Middelburg. Het laatste deel (1791/1792) is in 1 bandje uitgeven. De bandjes van de almanakken zijn uniform in de oorspronkelijke oranje, (en 2 groene) kartonnen bandjes met titel en wapen van Zeeland op het voorplat. Deze aantrekkelijke set is zelden compleet te vinden en wordt aangeboden in een speciaal voor deze boekjes gemaakt boekenrekje. In deze almanakjes wordt op speelse wijze, in vraag-en-antwoord-spel de geschiedenis van Zeeland behandeld. Bijzonder is de afbeelding van de synagoge in Middelburg, de enige bekende afbeelding van deze synagoge in de 18e eeuw! [31829]

€ 2900,00
Woltjer, J., Sicking, L.J., Snijders, Herman, e.a..

Woltjer, J., Sicking, L.J., Snijders, Herman, e.a..

Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland.

Groningen; 1910; J.B. Wolters; linnen zonder stofomslag; met tabellen en statistieken; (11) 411 p. + advertenties.

Band en rug verkleurd en smoezelig. Pagina's hier en daar roestvlekkig.

[21529]

€ 14,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon.

Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt.

Amsterdam; 1825; Johannes van der Hey en Zoon; zachte kaft; 10,5x16 cm.; VIII, 112 p.

Enigszins losjes in de band. Stempeltjes op franse titelpagina. Onderzijde rug met klein scheurtje.

[28137]

€ 90,00
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.
Wijk, J. van, Roelandszoon.

Wijk, J. van, Roelandszoon. Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling. Zutphen; 1829; H.C.A. Thieme; 4th increased and renewed ed.; 8 folding maps, contemp. coloured; 1 folding table; half leather, marbled boards; 10,5x15,5 cm.; 292 pp. Rare! Leather and boards are showing traces of wear. Top op titlepage missing, restored and completed with missing text (erasable). Little repair on backside of first map. Maps and colouring in good shape. [18796]

€ 275,00
Welsem, J.W.A. van & Backer, C.A..

Welsem, J.W.A. van & Backer, C.A..

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen.

Weltevreden; 1918; N.V. Boekhandel Visser & Co.; halflinnen; 2e, vermeerderde en verbeterde druk; ill. in zwart wit; register; VIII, 189 p.

Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorste schutblad ontbreekt.

[27747]

€ 12,00
Waterschoot, C. TH. A. van a.o..

Waterschoot, C. TH. A. van a.o..

Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap.

Oostburg; 1970; softcover;16x22 cm; photo-ills. in b&w.; 57 pp.

Fine copy.

[18629]

€ 12,00
Vries, E.P. de.

Vries, E.P. de. Vijftig jaar bij de tijd. Geschiedenis van de HTS-Vlissingen 1947-1997. Vlissingen; 1997; den Boer de Ruiter; softcover; ill. in zwart wit; lijst van afgestudeerden; 139 p. Goed exemplaar. [33652]

€ 12,00

Voegler, J.G.. Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, tweede stuk: Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak. Van 1365-1574, de Groote School. Middelburg; 1892; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; pp. 204-250. Bandje wat gekarteld langs de randen. Rug vernieuwd met strookje linnen. Niet opengesneden exemplaar. [33978]

€ 20,00

Voegler, J.G.. Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894. Middelburg; 1894; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; overdruk uit het Archief VIIe deel, 2e en 4e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; lijst der curatoren en rectoren; 255 p. Band vernieuwd. [31528]

€ 35,00
Visser Bakker, J. & Fiel van der Veen.

Visser-Bakker, J. & Fiel van der Veen.

Het Weer. Derde plank. De wind/ Waarnemingen en metingen van het weer/ De zon en de seizoenen/ Wolken, regen en mist/ Het weer over de hele wereld. 5 delen.

Groningen; zonder jaar; Wolters Noordhoff; zachte kaft, geniet; in cassette; 13x15 cm.; tekst van J. Visser-Bakker; ill. door Fiel van der Veen; ongepagineerd.

Cassette met kleine beschadiging.

[36991]

€ 15,00
Vinger, Truus.
Vinger, Truus.

Vinger, Truus.

Van 1 tot 12. Plakken en tellen. Plaatjes en versjes van Truus Vinger.

Amsterdam; zonder jaar; N.V. Zaalberg uitgevers mij.; zachte kaft, geniet; 16x16 cm.; ill.; ongepagineerd.

De daartoe bestemde figuurtjes zijn netjes ingeplakt met hobbymateriaal. De plaatjes zijn ingekleurd. Achterpalt met naam en binnenzijde met vlekje.

[36391]

€ 12,00
Venette, Nicolaes.
Venette, Nicolaes.
Venette, Nicolaes.

Venette, Nicolaes. Tafereel der huwelyks liefde, Of Verhandelinge over de voortteelinge der menschen. In vier deelen. In 't Nederduitsch vertaelt door emanuel Sinttema. 's Gravenhage; 1728; Isaak Breedveld; vol. I (part I and II): engraved frontispiece and engraved title vignet by C.V. Swindren; portrait of Nic. Venette, 2 full page and 2 folded engravings; 8o; gilt printed leather; XXXVI, 235 pp.; vol. II (part III and IV): engraved title vignet, 4 full page and 3 folded engravings; 8o; half leather; (4), 235 pp. Bindings are different but with same size and both with 5 raised bands. Spine vol. I broken but not loosened. Part IV misbound: pp 193 -235 are the same as part II; that's why last 3 chapters of part IV are lacking. All engravings existing. In spite of these defects an attractive set of this first Dutch edition. [18685]

€ 490,00
Vegt, J. van der.
Vegt, J. van der.
Vegt, J. van der.

Vegt, J. van der.

Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 8e en 9e leestafel van den heer Prinsen. Vierde stukje.

Deventer; 1847; J. de Lange; zachte kaft; 10x16 cm.; verlucht met kleurenlitho's; 24 p.

Enkele bladzijden met een ezelsoortje.

[36766]

€ 60,00
Veen jr., H. van.

Veen jr., H. van.

Verhalen uit het Oude Testament, ten gebruike bij het Godsdienstonderwijs.

Tiel; zonder jaar; D. Mijs; zachte kaft; 10,5x16,5 cm.; 5e druk; bewerkt door H. de Lang; 88 p.

Goed exemplaar.

[36274]

€ 12,00
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.
Varewijck, Angèle.

Varewijck, Angèle.

Handenarbeid: "Opsomming en verdeeling der leerstof voor de drie studiejaren van het voorbereidend onderwijs." Manuscript.

Werkboek handenarbeid, ca. 1920, dat als leidraad diende in het onderwijs. Een zeer zorgvuldig en gedetailleerd samengesteld werkboek met vele voorbeelden. In een fraai handschrift geschreven, met veel toegevoegde handwerkjes en knip- en plak- en vouwwerk. Deze bundel begint met een uitgebreid theoretisch gedeelte in een fraai handschrift geschreven (ca. 100 blz.) Vervolgens 90 bladen stevig papier met voorbeelden van allerlei zelfgemaakte handwerkjes en voorbeelden om de zintuigen te trainen.

In de oorspronkelijke kartonnen omslag.Het sluitlint is aan één zijde losgeraakt, de omslag heeft slijtageplekken. Het geheel is een verrassend mooi en met grote zorgvuldigheid samengesteld pakket en mooi voorbeeld van het onderwijs in de vooroorlogse 20e eeuw. Angèle Varewijck is als auteur vermeld omdat haar naam in hetzelfde handschrift op het schutblad stond.

[35560]

€ 400,00
Vahrenkamp, W.E. and Verhoeff, H..

Vahrenkamp, W.E. and Verhoeff, H..

De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek.

Voorburg; 1940; Vahrenkamp; met tabellen; in linnen; I-29 p.; II-43 p.; III-155 p.; IV-30 p.; V-119 p.; VI-125 p.

Alle 6 afdeelingen in 1 band. Linnen band beschadigd/gerepareerd op de sneden met een strookje linnen.

[17879]

€ 14,00

Unger, W.S., Westendorp Boerma, J.J. & Fortgens, H.W.. Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1955. Middelburg; 1955; N.V. Boekdrukkerij en binderij J.C. & W. Altorffer; softcover; inhoud: "Verslag over 1954/55", "De steden van Zeeland", door W.S. Unger en J.J. Westendorp Boerma, "De Latijnse scholen te Zierikzee, Brouwershaven en Tolen", door H.W. Fortgens; enkele ill.; XIV, 86 p. Goed exemplaar. [34006]

€ 10,00
Tuyll Van Serooskerken, M. Baronesse van.

Tuyll Van Serooskerken, M. Baronesse van.

De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas Du Fossé.

Haarlem; 1929; H.D.Tjeenk Willink&Zoon; ills. in b&w.; gilt stamped leather; 16,5x22 cm.; 460 pp.

Very fine copy! Luxury edition.Occasional foxing pp.

[18205]

€ 12,00
Toorenburg, Carmen C. van & Gils, Marianne van.

Toorenburg, Carmen C. van & Gils, Marianne van.

Honoris Causa; ereleden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.

Den Haag; 1992; Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten; linnen met boekschroeven; oblong; ill. in zwart wit; een keur aan ereleden, voornamelijk voortkomend uit de discipline der beeldende kunsten, worden geportretteerd; o.a. Marc Chagall, Piet Zwart, W.H. Gispen, Willem de Kooning, Alexander Calder, Mary Quant, Sheila Hicks, e.a.; ongepagineerd.

[26900]

€ 18,00
Til, H.N. van.
Til, H.N. van.
Til, H.N. van.

Til, H.N. van.

Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, in levensbeschrijvingen en karaktertrekken van groote en deugdzame mannen; tot vorming en navolging voor de jeugd.

Deventer; zonder jaar (1845); A.J. van den Sigtenhorst; harde kaft met goudopdruk; 10x16 cm.; met 3 gravures; 188 p.

Reparatie op de naad van het boekblok met de band. Inscripties op het blanco schutblad en franse titelpagina.

[36925]

€ 190,00
Thijsse, Jac. P..

Thijsse, Jac. P..

Uit de levende natuur. Een serie leesboekjes voor de hoogste klassen der lagere school. Eerste tot en met vierde deeltje.

's-Gravenhage; 1930; D.A. Daamen's uitgeversmaatschappij; zachte kaft; ill. in zwart wit, door S. Kuperus; 124, 114, 105 & 106 p.

Wat hele lichte gebruikssporen, op 1 deeltje een naam op het voorplat.

[36157]

€ 25,00
20773

The children's world of learning 1480-1880. Part five, arithmetic & mathematics-book-keeping & commerce-almanacs. Forum auction guide, catalogue 100.

't Goy; 1997; Forum Antiquarian Booksellers; softcover; ills., mainly in b&w; paged 523-682.

This auction guide presents a collection of printed books, manuscripts, broadsides and prints, illustrating four centuries of education and popular culture in Western Europe with emphasis the Low Countries. Very fine copy.

[20773]

€ 16,00

Tempelmans Plat, A.G.J.. Stuivers teekenschrift voor de Lagere School. No. 1 & 2 + supplement. Gorinchem; 1907; F. Duym; zachte kaft; 4e druk; met voorbeelden; geen pagina-aanduiding. Geringe gebruikssporen. Naam vorige eigenaar op voorplat. [31371]

€ 20,00