Loading...

Nederlands-Indië

Resultaten 73 - 96 van 113
Pamoentjak, K.St..

Pamoentjak, K.St..

Surat dagang. Peladjaran mengatur dan mengarang surat dagang jang sederhana.

Groningen/ Djakarta; 1949; J.B. Wolters; softcover; 139 pp.

Fine copy.

[34453]

€ 14,00
25261

Papoea's Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25261]

€ 75,00
Parmentier, Jan (red.).

Parmentier, Jan (red.). Uitgevaren voor de Kamer Zeeland. Zutphen; 2006; Walburg Pers; softcover; illustraties, grafieken, tabellen; personenregister; scheepsnamenregister; 135 p. Keurig exemplaar. [33595]

€ 15,00
Pentury, Jim, Pentury, Eldridge, Lawalata, Joram & Pentury, Alfaro (sam.).

Pentury, Jim, Pentury, Eldridge, Lawalata, Joram & Pentury, Alfaro (sam.). Franklin Julius Pentury. Ter herinnering 1946-2013. S.l.; 2014; eigen beheer; harde kaft; ill.; 60 p. Als nieuw. [33958]

€ 15,00

Petit, L.D., Bezemer, T.J., Nieuwenkamp, W.O.J., e.a. (red.). Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; algemeen geïllustreerd maandblad op kol. gebied. Maandblad gewijd aan bouwkunde, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiëne. Complete 14e jaargang + 3 nummers van de 13e jaargang (in één band). Den Haag; 1930; halflinnen met gemarmerde platten, met opgeplakte voorzijde van één der nummers; ill. in zwart wit; de 3 afleveringen van de 13e jaargang betreffen de nummers 10, 11 en 12; 422 en 290-384 (drie nummers 13e jaargang) p. Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd. [24337]

€ 50,00
Poortenaar, Jan.
Poortenaar, Jan.

Poortenaar, Jan. Dans en wajang. Haarlem; 1929; Joh. Enschedé en Zonen; 'met zes oorspronkelijke etsen van den schrijver'; in de originele schuifdoos; 69, (3) p. De 6 originele etsen zijn allen gesigneerd. De oplage bestaat uit 150 exemplaren. Het etiketje op het voorplat heeft 'roest'vlekken. [20295]

€ 90,00

Pringgodigdo, A.K. (sam.). Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk. 's-Gravenhage; 1950; Martinus Nijhoff; softcover; met afb., stamboom, tabellen en uitslaande kaart van Midden-Java, in zwart wit; XX, 357 p. Toegevoegd een brochure en carte-de-visite. Enkele aantekeningen in inkt op titelblad. Rug met enkele plooien, achterplat roestvlekkig. [19894]

€ 14,00
red..

red..

Tjermin doenia. 13 vols. 1948-1949.

Makassar; 1948-1949; Tjermin Doenia; softcover, stapled; ills.; text in Malay; each vol. 64 pp.

Fine copies.

[34354]

€ 50,00

Rinkel- van der Meulen, A.W. en Rinkel, W.J.. In Holland staat een huis; handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten. Amsterdam; 1939; zachte kaft; afb. in zwart wit; 147 p. Band en bladzijden enigszins (om)gebogen/ kromgetrokken, rug licht beschadigd. Annotatie, in inkt, op titelpagina. Sneden iets roestvlekkig. [22248]

€ 19,00

Roever, Arend de & Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. III: Indische Archipel en Oceanië/ Malay Archipelago and Oceania. Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; text in Dutch and English; select bibliography; 424 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg! [29751]

€ 575,00
Roux, C.C.F.M. le.
Roux, C.C.F.M. le.
Roux, C.C.F.M. le.
Roux, C.C.F.M. le.

Roux, C.C.F.M. le. De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun woongebied. Derde deel. Leiden; 1950; E.J. Brill; gebonden in linnen band met goudopdruk; ca. 41x34 cm.; met 118 platen en 4 kaarten; uitslaande overzichtskaart van het westelijk deel van Ned. Centraal-Nieuw-Guinea; voorrede en verklarende tekst bij de platen; overigens ongepagineerd. Vochtschade band en bovenzijde marges. [33662]

€ 75,00

Ruiters, D. & S. Brun & S.P. L'Honoré Naber. Toortse der Zee-Vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624). Met een kaart. 's-Gravenhage; 1913; Martinus Nijhoff; Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, deel VI; goudgestempelde linnen band; Toortse der Zee-Vaert LI, 94 p. en Samuel Brun's Schiffarten X, 112 p. Goed exemplaar. [17456]

€ 119,00

Rutten, L. & Es, L. van. Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff. Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; 28 pp. [23924]

€ 20,00

Sandwijk, G. van / J.P. Lancel. De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen. Eenh lees- en prentenboek voor de jeugd. Leiden; ca. 1870; D. Noothoven van Goor. Geïllustreerd met 20 gekeurde platen en 2 handgekleurde uitslaande kaarten van: "Het Koningrijk der Nederlanden" en "Kaart van Nederlands Oostindië". Goudbedrukt rood linnen; bladzijden ongenummerd. Iedere provincie heeft één of twee gekleurde litho's. Band met lichte slijtagesporen en wat verkleurd. Kaarten met kleine reparaties. Een zeldzame uitgave waarin ook de bezittingen in Afrika en Amerika behandeld worden en geïllustreerd met 2 platen. [33183]

€ 650,00

Schärer, H.. Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo; Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I: Mythen zum Totenkult, II: Handlungen und Texte zum Totenkult. '-Gravenhage; 1966; Nijhoff; Verhandelingen v.h. Kon. Inst. voor Taal-, Land- en Volkenkunde 51,1 and 51,2; paperbound; XVI resp. XII, 963 pp., consecutive numbering. [12334]

€ 47,00

Seriese, R.C., Blok, W.H. & Schout, H.J.. Syllabus Nederland en Nederlands-Indië. Ridderkerk; 1987; ringband-uitgave; typoscript; ill.; met bijdragen door diverse auteurs; 116, enkelzijdig bedrukte, p. Naam op voorplat. [29784]

€ 15,00
Stapel, F.W..
Stapel, F.W..

Stapel, F.W.. Cornelis Janszoon Speelman. 's-Gravenhage; 1936; Martinus Nijhoff; harde kaft, linnen met goudopdruk; ill.; register op persoonsnamen; XII, 220 p. Keurig exemplaar. [34259]

€ 25,00

Stemfoort, J.W. & Siethoff, J.J. ten. Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. 's-Gravenhage; 1883-1885; Topografische Inrichting; cardboard; folio-size; with 14 double page lithographed maps, in colour; with legenda; Koeman VI, Stem A1; inset plans of several cities, i.a. Batavia, Semarang, Soerabaja, Makasser, Amboina; maps: Java & Madoera, West Java, Midden Java, Oost Java, Noord Sumatra, Midden Sumatra, Zuid Sumatra, Banka/ Billiton/ Riouw, Noord Borneo, Zuid Borneo, Celebes, Kl. Soenda Eilanden, de Molukken & Overzichtskaart Ned.-Oost Indischen Archipel. Spine repaired. Boards soiled with large waterstains. A few maps with small repair, map of de Molukken with slight waterdamage. Interior overall in fine condition. [30985]

€ 500,00

Stevens, J.A. & Grevedamme, Ben. Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van ben Grevedamme. Z.pl.; 1945; zonder uitgever; halflinnen met stofomslag; oblong; ill. in zwart wit; 95 p. Stofomslag aan de bovenkant beschadigd en gerepareerd langs de binnenkant. [27742]

€ 10,00

Stutterheim, W.F.. Tjandi Bara-Boedoer; naam, vorm, beteekenis. Weltevreden; 1929; G. Kolff & Co.; halfcloth, cardboard; 86 pp. + 32 plates. Cover a trifle finger-soiled. [13622]

€ 20,00

The Section for seismology, climatology and meteorology of the I.C.O.-Committee. Oceanography, meteorology, seismology and terrestrial magnetism. Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; softcover; 14 pp. [23920]

€ 14,00

The Section for zoology of the I.C.O.-committee. The zoology of the Indo-Australian archipelago (history, problems, present institutions and application for public health). Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; ills. in b&w; 28 pp. [23926]

€ 12,00

Uildriks, F.J. van. Beelden uit Nederlandsch Indië. Haarlem; 1893; H.D. Tjeenk Willink; goudbedrukt, versierd, linnen; ill. (gerepr. gravures) in zwart wit; IV, 352 p. Reparaties aan de binnenzijde van de band. Enigszins schuingelezen exemplaar, enkele blz./ katernen wat losjes. Band met slijtage aan hoeken en randen, en rug. Annotatie, in inkt, op voorste schutblad en pagina's hier en daar licht roestvlekkig. [23722]

€ 60,00
Valk, J.W. van der.

Valk, J.W. van der.

Beknopte handleiding om de Javaansche taal te leeren spreken.

Leiden; 1928; N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill; softcover; 8vo; 4e druk; met lees- en vertaaloefeningen; alfabetische woordenlijst; VIII, 411 p.

Rug gerepareerd, bovenzijde voorplat ietsjes beschadigd.

[34344]

€ 18,00