Loading...

Nederlands-Indië

Resultaten 25 - 48 van 113

Eck, R. van. "Luctor et Emergo"..of..Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. Eerste en tweede deel in één band. Zwolle; 1897 en 1899; Mehler & Co./ W.E.J. Tjeenk Willink; halflinnen met gemarmerde platten; ingenaaid; 8vo; ill. in zwart wit; 1 uitslaande kaart "Overzichtskaartje van den Oost-Indischen Archipel"; 196 en 186 p. Schutbladen vernieuwd. [26639]

€ 17,00
25264

Een Bataksch Dorp. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25264]

€ 75,00
25265

Een Dajaksche Kampong. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25265]

€ 75,00

Eerde, J.C. van. A review of the ethnological investigations in the Dutch Indian archipelago Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; ills. in b&w; 30 pp. [23923]

€ 10,00
Eernstman, T..
Eernstman, T..

Eernstman, T.. Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de koloniën. Utrecht; 1944; A. Oosthoek; harde kaft, in linnen gebonden met goudopdruk; 11e, bijgewerkte druk; fig.; VI, 948 p. Keurig exemplaar. [33684]

€ 12,00
Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B..

Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B.. De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Groningen; 1927; P. Noordhoff; softcover; lithographed maps in colour; Koeman: Enne A1; 22x27,5 cm. Spine badly damaged, but holding well. Cover mended along spine, occasional small tears along extremities. Owner's entry on title page. [24282]

€ 50,00

Ezerman, J.L.J.F.. Beschrijving van den Koan Iem-Tempel Tiao-Kak-Sie te Cheribon. Z.pl.; z.j. (ca. 1925); Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; gekartonneerd; blauw-getinte platen; 62 p. Platen los in de band, maar wèl compleet. Band langs de randen iets verkleurd, achterplat met enkele wormgaatjes aan de buitenkant. [28388]

€ 19,00

Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging. N.pl.; 1945; halflinnen; 81 p. Naam vorige eigenaar, in pen, op voorste schutblad. Linnen rug met wat kleine hapjes. [22728]

€ 24,00

Geerts, G.A.. Eresaluut aan een vergeten leger; 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van "Bronbeek". Amsterdam; 2003; de Bataafsche Leeuw; softcover; ill., voornamelijk in zwart wit; 280 p. Gedenkboek, waarin de bewoners centraal staan. Goed exemplaar. [23107]

€ 11,00

Grimberg, W.L.F.. Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland. n.p.; 1940; n.n.; ed. by W.L.F. Grimberg; cloth, gilt stamped; VIII, 136 pp. [14840]

€ 19,00

Haan, F. de. Priangan; de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Tweede deel, I: Bijlagen, II: Excursen. Batavia; 1911; Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; halflinnen zonder stofomslag; ill. in zwart wit; register op de bijlagen en excursen; 1 van 4 delen; XVIII, 906 p. Band met lichte slijtagespoortjes langs hoeken en randen. Bovenhoek achterplat met lichte plooi. [26999]

€ 39,00

Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register. 's-Gravenhage; 1946-1950; Uitg. W. van Hoeve; o.red.v. C.J.J. van Hall en C. van de Koppel; ill., tables, graphics; cloth, gilt-stamped, with wrapper; resp. 423, 905, 784, 756 pp. Two wrappers damaged. [10555]

€ 29,00
Hardouin, E., en W.L. Ritter
Hardouin, E., en W.L. Ritter

Hardouin, E., en W.L. Ritter Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter. Leiden; 1872; A.W. Sijthoff; foreword by M.T.H. Perelaer; gilt- and blindstamped cloth, frontcover with floral decoration; 16 attractive, partly handcoloured, chromolithographs; XII, 164 pp. Spine repaired. Cover a trifle finger-soiled and slightly worn along extremities. Leaves occasionally foxed, margins mainly. Upper hinges slightly weakened, page 3-4 irregularly cut. [10110]

€ 500,00

Heeringa, G.. Amboina - Ambon. Een volk in de diaspora. N.p.; n.d.; een uitgave van de stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon Nederland; ills. in z/w.; softcover; 13,5x20,5 cm.; 117 p. Stempel van Sociaal-Cultureel Centrum v. Zuid-Molukkers op Walcheren op titelpagina. Omslag en snede roestvlekkig. [18546]

€ 10,00

Het conflict van Heutsz- van Daalen; toelichtende bescheiden uit de nalatenschap van Generaal van Daalen, uitgegeven in opdracht van zijn kinderen. Z.pl.; z.j. (ca. 1953); zachte kaft; één enkele afb. in zwart wit; 65 p. Zeldzaam! Vochtvlekken op de band, tevens enkele lichte vouwtjes. [21318]

€ 20,00

Hille, J.W. van. Reizen in West-Nieuw-Guinea. Leiden; 1905; E.J. Brill; Tijdschrift v.h. Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2nd series, vol XXII, nr. 2; paper cover; pp. 233-330. 2 folding enclosures with maps. Cover discoloured, slightly damaged. Last page foxing. [14674]

€ 19,00

Hovy, L.. Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk Hilversum; 1991; Verloren; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; maps, tables; cloth; CXLVIII, 1014 pp. Consecutive numbering. Separate propositions. [14506]

€ 100,00
Hulzen, Johan van.

Hulzen, Johan van.

Tjahaja. Kitab batjaan oentoek sekolah rendah boemipoetera.

Batavia-C.; 1947; Noordhoff-Kolff; softcover; 13x19 cm.; ills. in b&w; 88 pp.

Fine copy.

[34353]

€ 14,00

Hurley, F. Parelvisschers en Papoea's. 's-Gravenhage; 1928; H.P. Leopold's Uitgeversmij.; geautoriseerde bew. van J.H. Altona; 2e goedkope uitg.; ill.; cloth, gilt-stamped; 287 pp. [9452]

€ 10,00
Jacobs, Julius.
Jacobs, Julius.

Jacobs, Julius. Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok. Batavia; 1883; G. Kolff & Co.; rijk gedecoreerd. goudbedrukte linnen band; 8vo; met een uitvouwbare, gelithografeerde kaart van het eiland Bali; frontispice met fotogravure van de gamelan Soelingan; VIII, 253 pp. Afgezien van wat minieme slijtagesporen langs hoeken en randen van de band, een keurig exemplaar. [31933]

€ 250,00

Jonge, B.C. de. Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge; met brieven uit zijn nalatenschap. Utrecht; 1968; Historisch Genootschap; Werken uitgeg. door het Historisch Gen, 5th series no. 1; ed. by S.L. van der Wal; a few photog.; soft cover; XVIII, 496 pp. Cover discoloured. [12834]

€ 20,00

Kalshoven, L.G.E.. De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. In twee delen. 's-Gravenhage; 1950 & 1951; uitgeverij W. van Hoeve; linnen met stofomslag; talrijke ill. in zwart wit; platen in kleur; bijgesloten de Engelse vertaling van de tekst bij de illustraties; register; 1065 p. Stofomslagen, met name die van het eerste deel, beschadigd. [27236]

€ 22,00

Keuning, J.. De tweede schipvaart der Nederlanders onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV: De reis naar de Banda-Eilanden. 's-Gravenhage; 1944; Martinus Nijhoff; halflinnen; ingenaaid; met 1 afbeelding en 2 uitslaande kaarten; uitgave van de Linschoten Vereeniging; L, 219 p. Los deel uit een reeks. [26671]

€ 17,00

Keuning, J.. De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V, tweede stuk. De reis naar Ternate, journaal van Reijer Cornelisz., journaal van Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598. 's-Gravenhage; 1949; Martinus Nijhoff; linnen; ingenaaid; uitgave van de Linschoten-Vereeniging; met 2 losse, uitvouwbare kaarten; XVI, 317 p. Niet afgesneden exemplaar, een enkele bladzijde niet opengesneden. Vochtvlek op de rug. [26663]

€ 19,00