Loading...

Dutch Indies

Results 49 - 72 of 81
Hovy, L..

Hovy, L..

Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk

Hilversum; 1991; Verloren; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; maps, tables; cloth; CXLVIII, 1014 pp.

Consecutive numbering. Separate propositions.

[14506]

€ 30,00
Helm, Wim & Kees Slager.

Helm, Wim & Kees Slager.

De Wijk. De Molukse gemeenschap van Oost-Souburg.

Goes; 1990; de Koperen Tuin; softcover; oblong; met tekst van Kees Slager en fotografie door Wim Helm; ill.; 96 p.

Goed exemplaar.

[35220]

€ 14,00
Hardouin, E., en W.L. Ritter
Hardouin, E., en W.L. Ritter

Hardouin, E., en W.L. Ritter

Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter.

Leiden; 1872; A.W. Sijthoff; foreword by M.T.H. Perelaer; gilt- and blindstamped cloth, frontcover with floral decoration; 16 attractive, partly handcoloured, chromolithographs; XII, 164 pp.

Spine repaired. Cover a trifle finger-soiled and slightly worn along extremities. Leaves occasionally foxed, margins mainly. Upper hinges slightly weakened, page 3-4 irregularly cut.

[10110]

€ 375,00
Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel
Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel

Hall, C.J.J. van, en C. van de Koppel

De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register.

's-Gravenhage; 1946-1950; Uitg. W. van Hoeve; o.red.v. C.J.J. van Hall en C. van de Koppel; ill., tables, graphics; cloth, gilt-stamped, with wrapper; resp. 423, 905, 784, 756 pp. Two wrappers damaged. [10555]

€ 19,00

Haan, F. de. Priangan; de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Tweede deel, I: Bijlagen, II: Excursen. Batavia; 1911; Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; halflinnen zonder stofomslag; ill. in zwart wit; register op de bijlagen en excursen; 1 van 4 delen; XVIII, 906 p. Band met lichte slijtagespoortjes langs hoeken en randen. Bovenhoek achterplat met lichte plooi. [26999]

€ 39,00
Grimberg, W.L.F..

Grimberg, W.L.F..

Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.

n.p.; 1940; n.n.; ed. by W.L.F. Grimberg; cloth, gilt stamped; VIII, 136 pp.

[14840]

€ 14,00
22728

Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging.

N.pl.; 1945; halflinnen; 81 p.

Naam vorige eigenaar, in pen, op voorste schutblad. Linnen rug met wat kleine hapjes.

[22728]

€ 24,00

Ezerman, J.L.J.F.. Beschrijving van den Koan Iem-Tempel Tiao-Kak-Sie te Cheribon. Z.pl.; z.j. (ca. 1925); Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; gekartonneerd; blauw-getinte platen; 62 p. Platen los in de band, maar wèl compleet. Band langs de randen iets verkleurd, achterplat met enkele wormgaatjes aan de buitenkant. [28388]

€ 19,00
Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B..

Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B.. De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Groningen; 1927; P. Noordhoff; softcover; lithographed maps in colour; Koeman: Enne A1; 22x27,5 cm. Spine badly damaged, but holding well. Cover mended along spine, occasional small tears along extremities. Owner's entry on title page. [24282]

€ 50,00
Eernstman, T..
Eernstman, T..

Eernstman, T.. Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de koloniën. Utrecht; 1944; A. Oosthoek; harde kaft, in linnen gebonden met goudopdruk; 11e, bijgewerkte druk; fig.; VI, 948 p. Keurig exemplaar. [33684]

€ 12,00
25265

Een Dajaksche Kampong. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25265]

€ 75,00
25264

Een Bataksch Dorp. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25264]

€ 75,00

Eck, R. van. "Luctor et Emergo"..of..Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. Eerste en tweede deel in één band. Zwolle; 1897 en 1899; Mehler & Co./ W.E.J. Tjeenk Willink; halflinnen met gemarmerde platten; ingenaaid; 8vo; ill. in zwart wit; 1 uitslaande kaart "Overzichtskaartje van den Oost-Indischen Archipel"; 196 en 186 p. Schutbladen vernieuwd. [26639]

€ 17,00

Druif, J.H.. Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli. Medan; 1934; Typ. Varekamp & Co.; goudbedrukt linnen; tabellen, deels uitslaand; met een samenvatting in het Engels; 195 p. Rug verkleurd, band vlekkig langs hoeken en randen. Sommige bladzijden met een enkel klein wormgaatje. [27009]

€ 25,00

Delsman, H.C. (red.). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII. Batavia/ Den Haag; 1927; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; ill., tab., kaartjes; 257 p. Rug en randen van de band verkleurd. [27745]

€ 20,00

Delsman, H.C. (red.). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Eerste aflevering van deel LXXXVI. Batavia/ Den Haag; 1926; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; inhoud: naamlijst der leden, verslag over het jaar 1925 en "Een tocht naar Soemba", door K.W. Dammerman; ill., platen en uitslaand kaartje van Soemba; 122 p. Band met wat foxingvlekjes. Inscriptie en bibliotheekstempel op het voorplat. [30890]

€ 20,00
Dammerman, K.W..

Dammerman, K.W..

Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique Néerlandaise à l'île de Buru en 1921 et 1922. Vol. I Vertebrata, livr. 2. Décembre 1929.

Buitenzorg; 1929; Archipel Drukkerij; softcover; Fauna Buruana. Mammalia, by K.W. Dammermann; text in English; pp. 14-28

Fine copy.

[34455]

€ 12,00
Colijn, H., Lawick, H.J.W. van, e.a..

Colijn, H., Lawick, H.J.W. van, e.a..

Neerlands Indië; land en volk-geschiedenis en bestuur-bedrijf en samenleving. Tweede deel.

Amsterdam; 1912; Uitgeversmij. Elsevier; linnen; met 265 afbeeldingen van "photographieën", prenten, kaarten en tekeningen, benevens drie gekleurde platen; (5) 394 p.

Met register. Band beduimeld, rug met enige slijtagesporen.

[21620]

€ 14,00
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.

Burg, C.L. van der.

De voeding in Nederlandsch-Indië.

Amsterdam; 1904; J.H. de Bussy; goudbedrukt linnen; 8vo; enkele tabellen; alfabetisch register; VIII, 526 p.

Schutblad en franse titelpagina ontbreken. Hoekje uit titelblad. Band met wat oppervlakkige gebruikssporen.

[33336]

€ 120,00

Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa. Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Leon Hattingh, Dan Sleigh & Hein Zielstra; no. 556 of a limited edition of 1,600 copies; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29753]

€ 550,00
Broersma, R..
Broersma, R..

Broersma, R.. Atjeh als land voor handel en bedrijf. Utrecht; 1925; Boekhandel Cohen; zachte kaft; 8vo; 128 p. Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33389]

€ 45,00

Bree, J. La. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam; 1951; Nijgh & van Ditmar; softcover; met glossarium en zakenregister; 164 p. [24923]

€ 10,00
Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a.. Nederlandsche Schoolplaten. Groningen, Den Haag; z.j. (ca. 1930); J.B. Wolters; zachte kaft, ingenaaid; onderverdeeld in 5 stukken, "Nederland in woord en beeld, met 30 afb.", Insulinde in woord en beeld, met 15 afb.", "Europa in woord en beeld, met 12 afb.", "30 Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis" en "Het volle leven, compleet in 4 series, elk van 6 platen"; ill. in zwart wit; (4) 70 p. Rug enigszins beschadigd. [25802]

€ 95,00

Bool, H.J.. De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra. N.pl.; n.d. (ca. 1920); privately published; cloth; typescript; 143 pp. (recto only). [27010]

€ 35,00