Loading...

Dutch Indies

Results 1 - 24 of 80
[Noothoorn, A. E. van].
[Noothoorn, A. E. van].

[Noothoorn, A. E. van]. Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen. Amsterdam; (1843); G. Portielje; with 2 lithographs (on titlepage and fullpage frontispiece), 1 folded copperengraving and one large handcoloured folded map ("Kaart van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië"); original gilt printed cloth; VIII, 159 pp. Stamp on titlepage. 2 Stamped names on first endpaper. Small piece margin (ca. 2cm) missing of first page. Nice and complete copy of this very rare edition! Ref. Buur: nr. 0014. [3553]

€ 295,00

Wit, Augusta de. Java. Feiten en fantasiën. 's-Gravenhage; 1907; W.P. van Stockum; harde, linnen band; 160 ill. in zwart wit; in het Nederlands vertaald door Cornelie Van Oosterzee; 299 p. Band ietsjes verkleurd en lichtjes beduimeld. Geringe slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op schut- en titelblad. [31251]

€ 29,00
Wing Easton, N. & Kemmerling, G.L.L..

Wing Easton, N. & Kemmerling, G.L.L..

Vulcanology

Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; 11 pp.

[23919]

€ 12,00

Welsem, J.W.A. van & Backer, C.A.. Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen. Weltevreden; 1918; N.V. Boekhandel Visser & Co.; halflinnen; 2e, vermeerderde en verbeterde druk; ill. in zwart wit; register; VIII, 189 p. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, voorste schutblad ontbreekt. [27747]

€ 14,00

Vosmaer, G.C.J. & Vernhout, J.H.. Siboga-expeditie. The porifera of the Siboga-expedition, 1. the genus placospongia. Monographie VIa of: uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanografisch en geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van luitenant ter zee 1e kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, leider der expeditie. Leiden; 1902; E.J. Brill; softcover; 28x34 cm.; ills., tab.; text in English; 17 textpages followed by 5 lithographed plates with figures. Spine ends slightly damaged, top of spine repaired with transparent tape. Upper part frontcover a trifle waterstained. Uncut copy. [27499]

€ 25,00
Vorm, Hobius van der.
Vorm, Hobius van der.

Vorm, Hobius van der. Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen... Amsterdam; 1736; Salomon Schouten. Title printed in red and black; 1 folded table. Small 8-vo; Contemp. vellum; (36), 275, (2) pp. Endpapers waterstained; otherwise in very good condition. [31483]

€ 220,00

Voerman, J., e.a.. Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950. Z.pl.; 1950; goudbedrukt linnen; 8vo; 95 p. Platten iets opstaand. [27743]

€ 12,00

Vink, A.P.A.. Archief voor de rubbercultuur, deel 30, no. 3: bodemtypen en bodemonderhoud in de rubbercultuur op West-Java en Zuid-Sumatra. Bogor; 1952; Centrale Vereniging tot Beheer van Proefstations voor de Overjarige Cultures in Indonesië en de Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra; softcover; 8vo; uitslaande tabellen; summary; p. 97-160. Rug gerestaureerd. [27100]

€ 14,00
Vanvugt, Ewald.

Vanvugt, Ewald.

De verovering van Bali; documentaire reisroman.

Haarlem; 2006; In de Knipscheer; hardcover; ill. in zwart wit; 3e druk; 335 p.

Een prima exemplaar.

[24910]

€ 12,00
Uildriks, F.J. van.

Uildriks, F.J. van.

Beelden uit Nederlandsch Indië.

Haarlem; 1893; H.D. Tjeenk Willink; goudbedrukt, versierd, linnen; ill. (gerepr. gravures) in zwart wit; IV, 352 p.

Reparaties aan de binnenzijde van de band. Enigszins schuingelezen exemplaar, enkele blz./ katernen wat losjes. Band met slijtage aan hoeken en randen, en rug. Annotatie, in inkt, op voorste schutblad en pagina's hier en daar licht roestvlekkig.

[23722]

€ 48,00
Stutterheim, W.F..

Stutterheim, W.F..

Tjandi Bara-Boedoer; naam, vorm, beteekenis.

Weltevreden; 1929; G. Kolff & Co.; halfcloth, cardboard; 86 pp. + 32 plates.

Cover a trifle finger-soiled.

[13622]

€ 14,00

Stevens, J.A. & Grevedamme, Ben. Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van ben Grevedamme. Z.pl.; 1945; zonder uitgever; halflinnen met stofomslag; oblong; ill. in zwart wit; 95 p. Stofomslag aan de bovenkant beschadigd en gerepareerd langs de binnenkant. [27742]

€ 10,00
Stapel, F.W..
Stapel, F.W..

Stapel, F.W.. Cornelis Janszoon Speelman. 's-Gravenhage; 1936; Martinus Nijhoff; harde kaft, linnen met goudopdruk; ill.; register op persoonsnamen; XII, 220 p. Keurig exemplaar. [34259]

€ 25,00

Seriese, R.C., Blok, W.H. & Schout, H.J.. Syllabus Nederland en Nederlands-Indië. Ridderkerk; 1987; ringband-uitgave; typoscript; ill.; met bijdragen door diverse auteurs; 116, enkelzijdig bedrukte, p. Naam op voorplat. [29784]

€ 15,00
Schärer, H..

Schärer, H..

Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo; Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I: Mythen zum Totenkult, II: Handlungen und Texte zum Totenkult.

'-Gravenhage; 1966; Nijhoff; Verhandelingen v.h. Kon. Inst. voor Taal-, Land- en Volkenkunde 51,1 and 51,2; paperbound; XVI resp. XII, 963 pp., consecutive numbering.

[12334]

€ 24,00
Sandwijk, G. van / J.P. Lancel.
Sandwijk, G. van / J.P. Lancel.

Sandwijk, G. van / J.P. Lancel.

De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen. Eenh lees- en prentenboek voor de jeugd.

Leiden; ca. 1870; D. Noothoven van Goor. Geïllustreerd met 20 gekeurde platen en 2 handgekleurde uitslaande kaarten van: "Het Koningrijk der Nederlanden" en "Kaart van Nederlands Oostindië". Goudbedrukt rood linnen; bladzijden ongenummerd. Iedere provincie heeft één of twee gekleurde litho's.

Band met lichte slijtagesporen en wat verkleurd. Kaarten met kleine reparaties. Een zeldzame uitgave waarin ook de bezittingen in Afrika en Amerika behandeld worden en geïllustreerd met 2 platen.

[33183]

€ 650,00
Rutten, L. & Es, L. van.

Rutten, L. & Es, L. van.

Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.

Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; softcover; 28 pp.

[23924]

€ 20,00

Ruiters, D. & S. Brun & S.P. L'Honoré Naber. Toortse der Zee-Vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624). Met een kaart. 's-Gravenhage; 1913; Martinus Nijhoff; Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, deel VI; goudgestempelde linnen band; Toortse der Zee-Vaert LI, 94 p. en Samuel Brun's Schiffarten X, 112 p. Goed exemplaar. [17456]

€ 119,00
Rinkel  van der Meulen, A.W. en Rinkel, W.J..

Rinkel- van der Meulen, A.W. en Rinkel, W.J..

In Holland staat een huis; handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten.

Amsterdam; 1939; zachte kaft; afb. in zwart wit; 147 p.

Band en bladzijden enigszins (om)gebogen/ kromgetrokken, rug licht beschadigd. Annotatie, in inkt, op titelpagina. Sneden iets roestvlekkig.

[22248]

€ 12,00
Prinsen J.Lzn., J..

Prinsen J.Lzn., J..

Multatuli en de Romantiek.

Rotterdam; 1909; W.L. & J. Brusse; zachte kaft; ca. 16,5x25 cm.; 79 p.

Rug vernieuwd met strookje groen linnen. Bandje verkleurd, wat roestvlekjes en enige slijtage langs hoeken en randen. Klein randje voorplat ontbreekt. Tekst met potloodonderstrepingen. Naam vorige eigenaar op het titelblad.

[34784]

€ 30,00
Pringgodigdo, A.K. (sam.).

Pringgodigdo, A.K. (sam.).

Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.

's-Gravenhage; 1950; Martinus Nijhoff; softcover; met afb., stamboom, tabellen en uitslaande kaart van Midden-Java, in zwart wit; XX, 357 p.

Toegevoegd een brochure en carte-de-visite. Enkele aantekeningen in inkt op titelblad. Rug met enkele plooien, achterplat roestvlekkig.

[19894]

€ 14,00
Poortenaar, Jan.
Poortenaar, Jan.

Poortenaar, Jan.

Dans en wajang.

Haarlem; 1929; Joh. Enschedé en Zonen; 'met zes oorspronkelijke etsen van den schrijver'; in de originele schuifdoos; 69, (3) p.

De 6 originele etsen zijn allen gesigneerd. De oplage bestaat uit 150 exemplaren. Het etiketje op het voorplat heeft 'roest'vlekken.

[20295]

€ 79,00
Plante Fébure, J.M..

Plante Fébure, J.M..

West-Indië in het Parlement 1897-1917; bijdrage tot Nederland's koloniaal-politieke geschiedenis.

's-Gravenhage; 1918; Martinus Nijhoff; halfleer met gemarmerde platten; 8vo; X, (3), 196 p.

Zeldzaam! Met ingeplakt krantenartikel voorste (gevlekt) schutblad. Kleine vlek op de snede, hoeken en randen omslag met lichte slijtagesporen.

[20882]

€ 45,00
Petit, L.D., Bezemer, T.J., Nieuwenkamp, W.O.J., e.a. (red.).

Petit, L.D., Bezemer, T.J., Nieuwenkamp, W.O.J., e.a. (red.).

Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; algemeen geïllustreerd maandblad op kol. gebied. Maandblad gewijd aan bouwkunde, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiëne. Complete 14e jaargang + 3 nummers van de 13e jaargang (in één band).

Den Haag; 1930; halflinnen met gemarmerde platten, met opgeplakte voorzijde van één der nummers; ill. in zwart wit; de 3 afleveringen van de 13e jaargang betreffen de nummers 10, 11 en 12; 422 en 290-384 (drie nummers 13e jaargang) p.

Band met slijtage aan hoeken en randen, platten hier en daar geschaafd.

[24337]

€ 24,00