Loading...

Dutch Indies

Results 1 - 24 of 81
 .
 .

-. Automobielkaart van Java en Madoera. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. West Java deel, Midden Java deel en Oost Java deel. Semarang; z.j. (ca. 1930); Vereeniging van Automobilisten en Motorwielrijders in geheel Ned.-Indië; 3 gelithografeerde kaarten op linnen; in bijhorende cassette. Cassette met wat vochtvlekjes. [31368]

€ 85,00

-. Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen. Buitenzorg; 1939; Centrale Proefstations Vereeniging; gebonden in halflinnen omslag; blok vastgezet met boekschroeven; met 6 figuren in de inleiding en afbeeldingen naar de natuur bij iedere cloonbeschrijving; 216 p. gevolgd door sectie met platen in zwart wit. Naam vorige eigenaar op titelblad, eerste 15 bladzijden met wat kleine wormgaatjes. Rug van de omslag verkleurd. [26998]

€ 24,00

-. The Dutch-Indonesian conflict. N.pl.; n.d. (1949); softcover; stapled; ca. 18x24 cm.; text in English; 33 pp. Cover slightly discoloured and a few vague ruststains. Frontcover and leaves with occasional wormholes. Inscription on preliminary page. Frontcover with fold. [27781]

€ 15,00
23925

A review of chemical investigations in the Dutch East Indies.

Amsterdam; 1923; Koninklijke Akademie van Wetenschappen; the history and present state of scientific research in the Dutch East Indies; ills. in b&w; 26 pp.

[23925]

€ 20,00

Altena, A.C. van. Het djatibosbeheer op Java ten tyde van de Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels. Bennekom; 1950; zachte kaft met titeletiket; scriptie voor het ingenieursexamen tropische bosbouw aan de landbouwhogeschool te Wageningen; typoscript; 51 p. Band enigszins verkleurd en beschadigd aan randen en hoeken (enkele vrij forse scheuren). Reparaties aan de binnenzijde. Bladzijden met hier en daar wat lichte kreukjes en kleine ezelsoren. [27137]

€ 25,00

Barros, Joan de. Tien-jaarige Scheeps-Togten en Heldhaftige Krygs-Bedryven te Water en te Land, door Nuno Da Cunha, als Gouverneur gedaan na en in Oost-Indien; in 't Jaar 1528 en vervolgens.Vol. I. Pieter Van Der Aa; Leyden; 1706. (4), 421, (19) pp. Illustrated title page, 3 folding maps and 6 folding plates (of which one substantial damaged). Contemporary vellum. First Dutch edition. History of the Portuguese and their expanding colonial empire. First published in Portugal in 1552. There are more and different engravings than indicated in the list of plates; there are only mentioned 7 plates, no maps). [29321]

€ 390,00
Bekaar, J.J..

Bekaar, J.J..

Hoe wij Insulinde besturen; interviews met bestuurders in onze Oost (Vol. I & II).

Haarlem; 1913-1914; H.D. Tjeenk Willink & Zoon; softcover; introductory by I.B. van Heutsz; VIII, 186 and 202 pp.

Both volumes with annotation in ink at foreword page, contents with some scarce notes in pencil. Joints splitting, spines creased and slightly damaged. Small ticket at frontcover, covers otherwise with occasional minor wear. A few leaves uncut.

[23307]

€ 12,00

Blerkom, Marinus van. De ontwikkeling van de politie-rechtspraak in Nederlandsch-Indië. Leiden; 1916; Eduard IJdo; linnen; ingenaaid; proefschrift; enkele uitslaande bijlagen; 285 p. Net exemplaar. [27642]

€ 25,00
Bodrogi, T..

Bodrogi, T..

L'Art de l'Indonésie.

Paris; 1972; Éd. Cercle d'Art; transl. from the Hungarian by Éva Szilágyi; fig, maps, ill. in b&w and in colour; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 148 pp. + 157 plates.

[13457]

€ 13,00

Bool, H.J.. De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra. N.pl.; n.d. (ca. 1920); privately published; cloth; typescript; 143 pp. (recto only). [27010]

€ 35,00
Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a.. Nederlandsche Schoolplaten. Groningen, Den Haag; z.j. (ca. 1930); J.B. Wolters; zachte kaft, ingenaaid; onderverdeeld in 5 stukken, "Nederland in woord en beeld, met 30 afb.", Insulinde in woord en beeld, met 15 afb.", "Europa in woord en beeld, met 12 afb.", "30 Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis" en "Het volle leven, compleet in 4 series, elk van 6 platen"; ill. in zwart wit; (4) 70 p. Rug enigszins beschadigd. [25802]

€ 95,00

Bree, J. La. De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw. Rotterdam; 1951; Nijgh & van Ditmar; softcover; met glossarium en zakenregister; 164 p. [24923]

€ 10,00
Broersma, R..
Broersma, R..

Broersma, R.. Atjeh als land voor handel en bedrijf. Utrecht; 1925; Boekhandel Cohen; zachte kaft; 8vo; 128 p. Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33389]

€ 45,00

Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa. Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Leon Hattingh, Dan Sleigh & Hein Zielstra; no. 556 of a limited edition of 1,600 copies; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29753]

€ 550,00
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.
Burg, C.L. van der.

Burg, C.L. van der.

De voeding in Nederlandsch-Indië.

Amsterdam; 1904; J.H. de Bussy; goudbedrukt linnen; 8vo; enkele tabellen; alfabetisch register; VIII, 526 p.

Schutblad en franse titelpagina ontbreken. Hoekje uit titelblad. Band met wat oppervlakkige gebruikssporen.

[33336]

€ 120,00
Colijn, H., Lawick, H.J.W. van, e.a..

Colijn, H., Lawick, H.J.W. van, e.a..

Neerlands Indië; land en volk-geschiedenis en bestuur-bedrijf en samenleving. Tweede deel.

Amsterdam; 1912; Uitgeversmij. Elsevier; linnen; met 265 afbeeldingen van "photographieën", prenten, kaarten en tekeningen, benevens drie gekleurde platen; (5) 394 p.

Met register. Band beduimeld, rug met enige slijtagesporen.

[21620]

€ 14,00
Dammerman, K.W..

Dammerman, K.W..

Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique Néerlandaise à l'île de Buru en 1921 et 1922. Vol. I Vertebrata, livr. 2. Décembre 1929.

Buitenzorg; 1929; Archipel Drukkerij; softcover; Fauna Buruana. Mammalia, by K.W. Dammermann; text in English; pp. 14-28

Fine copy.

[34455]

€ 12,00

Delsman, H.C. (red.). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII. Batavia/ Den Haag; 1927; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; ill., tab., kaartjes; 257 p. Rug en randen van de band verkleurd. [27745]

€ 20,00

Delsman, H.C. (red.). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Eerste aflevering van deel LXXXVI. Batavia/ Den Haag; 1926; Ruygrok & Co./ Martinus Nijhoff; zachte kaft; inhoud: naamlijst der leden, verslag over het jaar 1925 en "Een tocht naar Soemba", door K.W. Dammerman; ill., platen en uitslaand kaartje van Soemba; 122 p. Band met wat foxingvlekjes. Inscriptie en bibliotheekstempel op het voorplat. [30890]

€ 20,00

Druif, J.H.. Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli. Medan; 1934; Typ. Varekamp & Co.; goudbedrukt linnen; tabellen, deels uitslaand; met een samenvatting in het Engels; 195 p. Rug verkleurd, band vlekkig langs hoeken en randen. Sommige bladzijden met een enkel klein wormgaatje. [27009]

€ 25,00

Eck, R. van. "Luctor et Emergo"..of..Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. Eerste en tweede deel in één band. Zwolle; 1897 en 1899; Mehler & Co./ W.E.J. Tjeenk Willink; halflinnen met gemarmerde platten; ingenaaid; 8vo; ill. in zwart wit; 1 uitslaande kaart "Overzichtskaartje van den Oost-Indischen Archipel"; 196 en 186 p. Schutbladen vernieuwd. [26639]

€ 17,00
25264

Een Bataksch Dorp. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25264]

€ 75,00
25265

Een Dajaksche Kampong. Photolitho in kleur, ca. 1920. L.van Leer & Co, Amsterdam. Uitgave van Joh. Ykema, 's-Gravenhage. Afmeting van de afbeelding: 48 x 64,5 cm. Plaat is gekartonneerd. Slijtage, beschadigingen en roestvlekken in de marge en aan de hoekjes. [25265]

€ 75,00
Eernstman, T..
Eernstman, T..

Eernstman, T.. Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de koloniën. Utrecht; 1944; A. Oosthoek; harde kaft, in linnen gebonden met goudopdruk; 11e, bijgewerkte druk; fig.; VI, 948 p. Keurig exemplaar. [33684]

€ 12,00